Документ 739-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.08.2014, підстава - 357-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 липня 2011 р. № 739
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 959 від 14.09.2011
№ 588 від 27.06.2012
№ 357 від 20.08.2014}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, що додається.

2. Міністерству фінансів спрямувати у 2011 році залишки коштів у сумі 484 млн. гривень, що надійшли у минулі періоди від Європейського Союзу в рамках першого траншу за Угодою про фінансування програми "Підтримка впровадження енергетичної стратегії України", укладеної відповідно до Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі, Міністерству енергетики та вугільної промисловості для здійснення видатків за бюджетною програмою "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року" та внести зміни до розпису спеціального фонду державного бюджету на 2011 рік.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2011 р. № 739

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на будівництво та реконструкцію енергетичних об'єктів або їх частин, зокрема:

гідроакумулюючих електростанцій, зазначених у плані заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. № 436;

ліній електропередачі і підстанцій з формування південної транзитної магістралі напругою 750 кВ, в тому числі об'єкта "Повітряна лінія 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з підстанцією 750 кВ "Каховська" та заходами повітряних ліній 330 кВ", передбачених Енергетичною стратегією України на період до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145.

у 2014 році на завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 357 від 20.08.2014}

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 959 від 14.09.2011}

4. Одержувачами бюджетних коштів є підприємства державної форми власності або господарські товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі та які безпосередньо здійснюють будівництво та реконструкцію енергетичних об'єктів, зокрема ліній електропередачі і підстанцій, гідроакумулюючих електростанцій, мають відповідні досвід та матеріально-технічну базу для виконання необхідних робіт.

Бюджетні кошти не виділяються суб'єктам господарювання, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація або які ліквідуються.

5. Видатки на капітальне будівництво здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 588 від 27.06.2012}

8. Одержувачі бюджетних коштів подають щокварталу до 10 числа наступного місяця головному розпорядникові інформацію про їх використання для її узагальнення та подання до 25 числа Мінфіну.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються у встановленому законодавством порядку.

10. Для зарахування коштів, що надходять від Європейського Союзу до спеціального фонду державного бюджету в рамках Угоди про фінансування програми “Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України”, Мінфін доручає Національному банку здійснити продаж коштів в іноземній валюті, що надійшли на рахунок Міністерства в іноземній валюті, відкритий у Національному банку, за її середнім курсом, установленим на міжбанківському ринку на дату, що передує дню проведення операції, та перерахувати кошти у національній валюті, отримані від продажу коштів в іноземній валюті, на відповідний рахунок, відкритий у Казначействі для зарахування надходжень спеціального фонду державного бюджету.

{Порядок доповнено пунктом 10 згідно з Постановою КМ № 588 від 27.06.2012}

11. Головний розпорядник бюджетних коштів відкриває в установленому порядку спеціальний реєстраційний рахунок у Казначействі для здійснення видатків за рахунок бюджетних коштів.

{Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ № 588 від 27.06.2012}вгору