Документ 738/94, перша редакція — Прийняття від 08.12.1994
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Національну комісію з питань регулювання
електроенергетики

З метою забезпечення ефективності функціонування
електроенергетики та створення ринку електроенергії в Україні
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Національну комісію з питань регулювання
електроенергетики. 2. Установити, що основними завданнями Національної комісії з
питань регулювання електроенергетики є: сприяння розвитку конкуренції у сфері виробництва, передачі
та постачання електроенергії; видача ліцензій на виробництво, передачу та постачання
електроенергії, контроль за додержанням умов ліцензій; формування цінової політики встановлення тарифів на
електроенергію та захист прав її споживачів; розроблення і затвердження правил користування
електроенергією. 3. Призначити КОРОТЮ Бориса Вікторовича Головою Національної
комісії з питань регулювання електроенергетики. Віднести посаду Голови Національної комісії з питань
регулювання електроенергетики до першої категорії посад державних
службовців. Присвоїти Б.Короті другий ранг державного службовця. Б.Короті подати у грудні 1994 року пропозиції щодо
персонального складу Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики, чисельності її апарату та проект положення про
цю Комісію. 4. Установити, що Національна комісія з питань регулювання
електроенергетики здійснює функції щодо формування цінової
політики встановлення тарифів на електроенергію, починаючи з 1
квітня 1995 року. 5. Кабінету Міністрів України: внести пропозиції до Верховної Ради України про запровадження
ліцензування діяльності виробництва, передачі та постачання
електроенергії; здійснити заходи щодо розміщення Національної комісії з
питань регулювання електроенергетики, фінансування та
матеріально-технічного забезпечення її діяльності. 6. Міністерству енергетики і електрифікації України
здійснювати фінансування діяльності Національної комісії з питань
регулювання електроенергетики на період її формування. 7. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 8 грудня 1994 року
N 738/94вгору