Документ 738-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.08.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.08.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2012 р. № 738
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 235

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 235 “Про затвердження Порядку здійснення моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення для визнання територій депресивними” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 754) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 71

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2012 р. № 738

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 235

1. В абзаці другому пункту 1 постанови слова “Міністерству економіки” замінити словами “Міністерству економічного розвитку і торгівлі”.

2. У Порядку здійснення моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення для визнання територій депресивними, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

в абзаці першому слово “(додаток)” замінити словом і цифрою “(додаток 1)”;

в абзаці другому:

слово “Держкомстат” замінити словом “Держстат”;

доповнити абзац реченням такого змісту: “Дані щодо населених пунктів, на території яких з 1996 року були ліквідовані вугледобувні та вуглепереробні підприємства, але не були здійснені в повному обсязі заходи щодо вирішення соціально-економічних та екологічних питань, передбачені проектами ліквідації зазначених підприємств, подаються Мінекономрозвитку облдержадміністраціями областей, на території яких знаходяться такі населені пункти, за наведеною в додатку 2 формою.”;

2) у пункті 4:

в абзаці другому слова “розташовані закриті або” виключити;

абзаци третій і шостий виключити;

3) у пункті 8 слова “безробіття та рівень” замінити словами “безробіття дорівнює або вищий, а рівень”;

4) доповнити Порядок пунктом 8-1 такого змісту:

“8-1. Депресивними можуть бути визнані населені пункти, на території яких з 1996 року були ліквідовані вугледобувні та вуглепереробні підприємства, але не були здійснені в повному обсязі заходи щодо вирішення соціально-економічних та екологічних питань, передбачені проектами ліквідації зазначених підприємств.”;

5) у тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінекономрозвитку”;

6) у додатку до Порядку:

слово “Додаток” замінити словом і цифрою “Додаток 1”;

у тексті графи “Відповідальні за виконання” слова “Держкомстат” і “Мінпраці” замінити відповідно словами “Держстат” і “Мінсоцполітики”;

пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Перелік районів, на території яких перебувають у стадії закриття вугледобувні та вуглепереробні підприємства

промисловий район

починаючи з першого року закриття підприємства

Міненерговугілля, Волинська, Донецька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Черкаська облдержадміністрації”;

7) доповнити Порядок додатком 2 такого змісту:


“Додаток 2
до Порядку


ПОГОДЖЕНО
Міністр енергетики та вугільної промисловості
_____________________________________
(ініціали та прізвище)


____ ____________ 20__ р.


М.П.

Населені пункти _________________області, на території яких з 1996 року були ліквідовані вугледобувні та вуглепереробні підприємства, але не були здійснені в повному обсязі заходи щодо вирішення соціально-економічних та екологічних питань, передбачені проектами ліквідації зазначених підприємств


з/п

Район/ міська рада міста обласного значення

Міська/
селищна/
сільська рада

Назва населеного пункту

Рік початку ліквідації вугледобувного або вуглепереробного підприємства

Голова __________________
обласної держадміністрації


_____________________
(підпис)


_______________________
(ініціали та прізвище)

____ ____________ 20__ р.М.П”.


вгору