Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011738
Документ 738-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.02.2019, підстава - 101-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 червня 2011 р. N 738
Київ
Деякі питання сертифікації транспортних
засобів, їх частин та обладнання
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1197 ( 1197-2015-п ) від 30.12.2015
N 161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017
N 101 ( 101-2019-п ) від 13.02.2019 }

З метою виконання Угоди про прийняття єдиних технічних
приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання
та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на
колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання
офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів ( 995_343 ),
1958 року з поправками 1995 року, адаптації законодавства України
у сфері забезпечення безпеки експлуатації транспортних засобів до
законодавства Європейського Союзу та до законодавчого врегулювання
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що:
1) пропуск колісного транспортного засобу, який підлягає
державній реєстрації в територіальному органі з надання сервісних
послуг МВС (далі - транспортний засіб), предметів обладнання та
частин, які можуть бути встановлені на транспортному засобі та/або
використані для його оснащення (далі - обладнання), на митну
територію України з метою вільного обігу, а також перша державна
реєстрація транспортного засобу, введення в обіг обладнання
здійснюється за наявності сертифіката відповідності, виданого
згідно з порядком затвердження конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання; { Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017 }
{ На часткову зміну підпункту 1 пункту 1 у частині наявності
документа, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає
за конструкцією транспортний засіб, установити, що на період дії
Тимчасового порядку ( 1077-2018-п ) митне оформлення транспортного
засобу, який підпадає під його дію, здійснюється за наявності
сертифіката відповідності, виданого згідно з порядком затвердження
конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, або
реєстраційного документа на транспортний засіб, виданого
реєстраційним органом країни реєстрації такого засобу, в якому
визначено рівень екологічних норм, якому відповідає транспортний
засіб, згідно з Постановою КМ N 101 ( 101-2019-п ) від
13.02.2019 }
2) сертифікат типу транспортного засобу або обладнання,
конструкція яких відповідає вимогам єдиних технічних приписів,
видається визначеними Міністерством інфраструктури органами із
сертифікації, акредитованими відповідно до законодавства і
нотифікованими Організацією Об'єднаних Націй згідно з Угодою про
прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних
засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути
встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і
про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на
основі цих приписів ( 995_343 ), 1958 року з поправками 1995 року
(далі - уповноважені органи);
3) сертифікат відповідності видається:
виробником або його уповноваженим представником - резидентом
України (далі - виробник) на кожний транспортний засіб або партію
обладнання, тип яких відповідає вимогам єдиних технічних приписів,
що підтверджується сертифікатом типу транспортного засобу або
обладнання;
уповноваженими органами або органами із сертифікації,
акредитованими відповідно до законодавства, призначеними
Міністерством інфраструктури, на кожний новий транспортний засіб
або партію обладнання, які відповідає вимогам єдиних технічних
приписів, але відповідність типу яких не підтверджена сертифікатом
типу транспортного засобу або обладнання, а також на ті, що були у
користуванні; { Абзац третій підпункту 3 пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1197 ( 1197-2015-п ) від
30.12.2015 }
4) реєстр виданих сертифікатів типу транспортних засобів та
обладнання, що формується за повідомленнями уповноважених органів,
і сертифікатів відповідності нових транспортних засобів або
обладнання, виданих виробником, веде Міністерство інфраструктури,
яке забезпечує доступ до зазначеного реєстру Міністерству
внутрішніх справ, Державній службі з безпеки на транспорті та
Державній фіскальній службі; { Підпункт 4 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1197
( 1197-2015-п ) від 30.12.2015 }
5) Міністерство інфраструктури забезпечує доступ до
Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів
або обладнання, виданих уповноваженими органами або органами із
сертифікації, Державній службі з безпеки на транспорті,
Міністерству внутрішніх справ та Державній фіскальній службі. { Підпункт 5 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1197
( 1197-2015-п ) від 30.12.2015 }
2. Міністерству інфраструктури:
за погодженням з Міністерством фінансів, Міністерством
внутрішніх справ затвердити у шестимісячний строк порядок
затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та
обладнання ( z1586-12 ) і порядок ведення реєстру сертифікатів
типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками
сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання
( z1587-12 ); { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1197 ( 1197-2015-п ) від 30.12.2015 }
упровадити з 1 січня 2013 р. єдині технічні приписи для
транспортних засобів, які перевозять інвалідів та інші
маломобільні групи населення, ввозяться на митну територію України
і виготовляються в Україні.

{ Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Постанови
КМ N 1197 ( 1197-2015-п ) від 30.12.2015 }

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім
пункту 1, який набирає чинності через шість місяців з дня набрання
чинності порядком затвердження конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання і порядком ведення реєстру сертифікатів
типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками
сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70вгору