Документ 738-XIV, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.08.2001, підстава - 2627-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Конвенції про охорону
інтересів виробників фонограм від незаконного
відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 32, ст.265 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2627-III ( 2627-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 43, ст.241 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Конвенції про охорону інтересів виробників
фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня
1971 року ( 995_124 ). З метою виконання вимог зазначеної
Конвенції поширити, на взаємній основі, національний режим захисту
суміжних прав, передбачений Законом України "Про авторське право і
суміжні права" ( 3792-12 ), на виробників фонограм з країн -
учасниць Конвенції та їхні фонограми, якщо строк охорони цих
фонограм не закінчився в країні походження. ( Абзац другий із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2627-III ( 2627-14 ) від
11.07.2001 )

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 15 червня 1999 року
N 738-XIVвгору