Документ 737-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.09.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2018 р. № 737
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1252 “Про затвердження переліку посад військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту, що можуть бути заміщені працівниками”;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 390 “Про затвердження загальної чисельності особового складу Державної спеціальної служби транспорту та визначення місць розташування її підрозділів”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2018 р. № 737

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзац третій пункту 2 Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 227 (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 195; Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870; 2013 р., № 19, ст. 646; 2014 р., № 47, ст. 1238; 2017 р., № 27, ст. 778), викласти в такій редакції:

“Особливості створення і функціонування служби безпеки дорожнього руху як уповноваженого органу (підрозділу) Міноборони, Адміністрації Держспецтрансслужби, ДСНС, Головного управління Національної гвардії, Національної поліції, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецзв’язку визначаються відповідно Міноборони, МВС, Адміністрацією Держспецзв’язку.”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2294 “Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів” - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. № 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1981), від 18 серпня 2005 р. № 776, від 29 листопада 2006 р. № 1658 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3200) та від 18 липня 2012 р. № 657 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 55, ст. 2213):

1) в абзаці другому пункту 1 слова “Міністерству інфраструктури забезпечити” замінити словом “Забезпечити”;

2) у пункті 3 слова “, Міністерством інфраструктури” виключити;

3) в абзаці другому пункту 4 слова “, Міністерству інфраструктури” виключити.

3. У Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 164 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 23, ст. 765; 2014 р., № 47, ст. 1238; 2017 р., № 27, ст. 778):

1) у пункті 6 та абзаці другому пункту 13 слово “Мінінфраструктури,” виключити;

2) в абзаці першому пункту 14 слово “Мінінфраструктури” замінити словом “Міноборони”;

3) в абзаці першому пункту 18 слово “Мінінфраструктури,” виключити.

4. В абзаці четвертому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105) слова “та підпорядкувавши Службі, що утворюється, Державну спеціальну службу транспорту” виключити.

5. У Положенні про Міністерство оборони України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 671 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2796; 2016 р., № 85, ст. 2781; 2017 р., № 41, ст. 1288):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“До системи Міноборони входить Держспецтрансслужба.”;

2) пункт 3 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

“5) координація діяльності Держспецтрансслужби для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період.”;

3) пункт 10 доповнити підпунктами 2-1, 8-1 та 25-1 такого змісту:

“2-1) затверджує плани мобілізаційного розгортання і приведення в готовність Держспецтрансслужби для функціонування в особливий період, що розроблені Держспецтрансслужбою та погоджені з Генеральним штабом Збройних Сил;”;

“8-1) погоджує структуру органу управління Держспецтрансслужби;”;

“25-1) вносить подання Президентові України до призначення на посаду та звільнення з посади керівника органу управління Держспецтрансслужби та його заступників;”.

6. У Положенні про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 22, ст. 604; 2016 р., № 16, ст. 635):

1) пункт 2 виключити;

2) в абзаці першому пункту 8 слова “та Держспецтрансслужбу” виключити;

3) у пункті 12:

у підпункті 4 слова “та Держспецтрансслужбою” виключити;

у підпункті 6 слова “та Державної спеціальної служби транспорту” виключити.

7. У пункті 12 Порядку проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 581 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2185), слово “Мінінфраструктури” замінити словом “Міноборони”.вгору