Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку
Закон України від 17.12.1997736/97-ВР
Документ 736/97-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.1997
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.01.1998. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 16, ст.70 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Конвенцію про ядерну безпеку ( 995_023 ), підписану від
імені України 20 вересня 1994 року у м. Відні (Австрія),
ратифікувати з такою заявою і застереженням:
1. Верховна Рада України прийняла відповідальне рішення про
ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку, підтверджуючи
прибічність принципам культури ядерної безпеки та забезпечення їх
практичного виконання і виходячи з того, що світове співтовариство
і країни - члени МАГАТЕ усвідомлюють унікальність розташованого
на території України об'єкта "Укриття", зумовлену глобальними
наслідками Чорнобильської катастрофи. На сьогодні не існує технологій перетворення об'єкта
"Укриття" в екологічно безпечну систему та не визначено комплексу
необхідних заходів для досягнення високого рівня ядерної безпеки
цього об'єкта у відповідності з вимогами Конвенції. Зважаючи на це, Україна не спроможна в найкоротші строки
самостійно розв'язати цю широкомасштабну проблему і розраховує на
допомогу МАГАТЕ, міжнародних організацій та окремих держав у
вирішенні наукових та технологічних питань безпеки об'єкта
"Укриття", що також сприятиме досягненню цілей Конвенції про
ядерну безпеку.
2. Положення статті 3 Конвенції не застосовується до об'єкта
"Укриття".
II. Кабінету Міністрів України: протягом шести місяців внести на розгляд Верховної Ради
України пропозиції щодо приведення законодавства України у
відповідність з Конвенцією про ядерну безпеку та протягом місяця
внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України
про органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
та про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії
з урахуванням положень Конвенції про ядерну безпеку; протягом двох місяців визначити необхідні обсяги фінансування
і механізм забезпечення своєчасного належного фінансування заходів
з переоцінки безпеки діючих блоків АЕС та підвищення їх безпеки.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 17 грудня 1997 року
N 736/97-ВРвгору