Про лібералізацію експортних операцій
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 24.10.1994734
Документ 734-94-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.11.1994, підстава - 775-94-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 жовтня 1994 р. N 734
Київ
Про лібералізацію експортних операцій
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 775 ( 775-94-п ) від 16.11.94 )

З метою реалізації окремих положень доповіді Президента
України про основні засади економічної та соціальної політики,
підтриманої Верховною Радою України ( 216/94-ВР ), Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити на 1994 рік перелік товарів, експорт яких
підлягає квотуванню і ліцензуванню та обсяги експортних квот
згідно з додатками N 1 і 2.
2. Установити, що:
ліцензії, отримані суб'єктами підприємницької діяльності на
експорт товарів, зазначених у додатку N 1, є дійсними;
експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та
виробів з них, зазначених у додатку N 3 здійснюється за дозволом
Міністерства фінансів.
3. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків, Міністерству
фінансів, Міністерству економіки, Міністерству закордонних справ,
Міністерству юстиції, Державному митному комітетові у десятиденний
термін подати до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
порядку здійснення реекспортних операцій, експортних операцій з
товарами українського походження, стосовно яких встановлено
імпортні квоти іншими країнами, експортних операцій з товарами
українського походження, проти яких компетентними органами
іноземних країн ведеться або розпочато антидемпінгове
розслідування, а також щодо реєстрації експортних контрактів.
4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду
України згідно з додатком N 4.
5. Ця постанова набуває чинності з 1 листопада 1994 року.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд. 40

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 1994 р. N 734
ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких підлягає квотуванню і
ліцензуванню у 1994 році
------------------------------------------------------------------ Найменування товарів | Код ТН ЗЕД | ( 4а-93, 4б-93, 4в-93 ) ------------------------------------------------------------------
Зернові культури 10.01-10.08 (крім 10.08 30000)
Вугілля 27.01
Відходи та брухт дорогоцінних
металів та металів, оплакованих
дорогоцінними металами 71.12
Чавун переробний 72.01
Відходи та брухт чорних та 72.04, 74.04,75.03, 76.02,
кольорових металів 78.02, 79.02, 80.02

Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 1994 р. N 734
( Для службового користування )

Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 1994 р. N 734
ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких здійснюється за дозволом Мінфіну
------------------------------------------------------------------ Найменування товарів | Код ТН ЗЕД | ( 4а-93, 4б-93, 4в-93 ) ------------------------------------------------------------------
Руди і концентрати 26.16, 28.43
дорогоцінних металів, метали
дорогоцінні в колоїдному
стані, сполуки неорганічні та
органічні дорогоцінних металів
Дорогоцінне та 25.30 90000 (бурштин), 71.02-71.04
напівдорогоцінне каміння, 71.05 (тільки з природних алмазів),
дорогоцінні метали, метали, 71.06, 71.08-71.16, 71.18 (тільки
оплаковані дорогоцінними з дорогоцінних металів), 82.07
металами, вироби з них, (тільки з природних алмазів),
відходи і лом дорогоцінних 82.15, 91.11 10000, 91.13 10100,
металів і дорогоцінного 96.02, 97.05
каміння

Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

Додаток N 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 1994 р. N 734
ПЕРЕЛІК
рішень Уряду України, що втратили чинність
1. Додатки N 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 1993 р. N 1046 ( 1046-93-п ) "Про перелік товарів,
експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у
1994 році". ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 775 ( 775-94-п )
від 16.11.94 )
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 грудня
1993 р. N 1129 ( 1129-93-р ).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 1994 р.
N 6 ( 6-94-п ) "Про затвердження загальних обсягів експортних квот
на 1994 рік".
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого
1994 р. N 74 ( 74-94-р ).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 1994 р.
N 147 ( 147-94-п ) "Про внесення змін і доповнень у додаток до
постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 1994 р. N 6".

( Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 775
( 775-94-п ) від 16.11.94 )

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 березня
1994 р. N 158 ( 158-94-р ).
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня
1994 р. N 169 ( 169-94-р ).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 березня
1994 р. N 179 ( 179-94-п ) "Про внесення зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1993 р. N 1046".
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 березня
1994 р. N 196 ( 196-94-р ).
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня
1994 р. N 243 "Про внесення змін і доповнень у додаток до
постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 1994 р. N 6".

( Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ N 775
( 775-94-п ) від 16.11.94 )

13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 квітня
1994 р. N 295 ( 295-94-р ).
14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня
1994 р. N 329 ( 329-94-р ).
15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 травня
1994 р. N 350 ( 350-94-р ).
16. Пункт 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від
23 травня 1994 р. N 370 ( 370-94-р ).
17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня
1994 р. N 374 ( 374-94-р ).

( Пункт 18 виключено на підставі Постанови КМ N 775
( 775-94-п ) від 16.11.94 )

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1994 р.
N 480 ( 480-94-п ) "Про внесення змін і доповнень у додаток до
постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 1994 р. N 6".
20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 липня
1994 р. N 544 ( 544-94-р ).
21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня
1994 р. N 572 ( 572-94-р ).
22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 вересня
1994 р. N 636 ( 636-94-р ).
23. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня
1994 р. N 705 ( 705-94-р ).

Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКОвгору