Документ 734-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.06.2019, підстава - 436-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 липня 2009 р. N 734
Київ
Про затвердження Порядку направлення дітей
до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
за рахунок коштів державного бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 811 ( 811-2015-п ) від 07.10.2015
N 42 ( 42-2018-п ) від 31.01.2018
N 436 ( 436-2019-п ) від 22.05.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок направлення дітей до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету,
що додається.

Прем'єр міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2009 р. N 734
ПОРЯДОК
направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету

1. До дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі -
дитячі заклади) направляються за рахунок коштів державного бюджету
діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а
саме: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти
осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19
частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); діти, один із
батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях або помер
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі
проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а
також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в
антитерористичній операції і заходах із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; діти,
один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського
протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти,
зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, які проживають
у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення/розмежування,
рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які
проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній
прийомній сім’ї; діти, взяті на облік службами у справах дітей як
такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти з
інвалідністю; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха,
техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей; діти з
малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного
випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків;
діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та
обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних,
міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань,
спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських
організацій; діти - учасники дитячих творчих колективів та
спортивних команд; діти працівників агропромислового комплексу та
соціальної сфери села.
У першочерговому порядку оздоровлюються діти-сироти, діти,
позбавлені батьківського піклування; діти, один із батьків яких
загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної
операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях або помер внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення
антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також
внаслідок захворювання, одержаного у період участі в
антитерористичній операції і заходах із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; діти,
один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського
протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти,
батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під
час виконання службових обов’язків; діти з інвалідністю; діти, які
проживають у населених пунктах, розташованих на лінії
зіткнення/розмежування; діти, взяті на облік службами у справах
дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах. { Пункт 1 в редакції Постанов КМ N 811 ( 811-2015-п ) від
07.10.2015, N 42 ( 42-2018-п ) від 31.01.2018, N 436
( 436-2019-п ) від 22.05.2019 }
2. Вартість путівок до дитячих закладів, які придбаваються за
рахунок коштів державного бюджету, визначається виходячи з
тривалості зміни та вартості одного ліжко-дня.
3. Придбані за рахунок коштів державного бюджету путівки до
дитячих закладів надаються безоплатно або з частковою оплатою їх
вартості (у розмірі 10, 20, 30 і 50 відсотків вартості путівки),
яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або
інших джерел, не заборонених законодавством.
4. Центральні або місцеві органи виконавчої влади
затверджують відповідно до компетенції розподіл путівок до дитячих
закладів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць
пропорційно співвідношенню чисельності дітей шкільного віку в
регіоні до загальної чисельності таких дітей в Україні за даними
органів державної статистики за попередній рік з урахуванням
кількості дітей пільгових категорій.
5. Направлення дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки, до дитячих закладів здійснюється відповідно до
порядку направлення, затвердженого відповідно до компетенції
центральним або місцевим органом виконавчої влади.
6. У порядку направлення, затвердженому відповідно до
компетенції центральним або місцевим органом виконавчої влади,
визначається:
механізм розподілу путівок;
процедура надання путівок;
перелік документів, необхідних для отримання путівки;
організація проїзду до дитячого закладу та у зворотному
напрямку;
звітність про використання путівок ( z0551-13 ) та контроль
за дотриманням вимог порядку направлення.
7. Дитина має право на безоплатне та пільгове забезпечення за
рахунок коштів державного бюджету путівкою до дитячого закладу
оздоровлення один раз на рік за умови, що така путівка не
надавалась їй у поточному році за рахунок коштів місцевих
бюджетів. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 811
( 811-2015-п ) від 07.10.2015 }вгору