Документ 733-95-п, поточна редакція — Редакція від 23.12.1996, підстава - 1543-96-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 вересня 1995 р. N 733
Київ

Про порядок надання гарантій щодо звільнення
іноземних юридичних осіб від цивільної відповідальності
за ядерну шкоду
( Назву "Міністерство України у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" замінено назвою
"Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи" у відповідних відмінках згідно з Постановою
КМ N 1543 ( 1543-96-п ) від 23.12.96 )

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 26 квітня
1995 р. N 148 ( 148/95-ВР ) "Про надання Кабінетом Міністрів
України гарантій щодо звільнення іноземних юридичних осіб від
цивільної відповідальності за ядерну шкоду" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Установити, що Урядом України надаються гарантії щодо
звільнення іноземних юридичних осіб від цивільної відповідальності
за ядерну шкоду у такому порядку: юридична особа України, для якої іноземна юридична особа буде
виконувати роботи або надавати послуги (за програмами міжнародної
технічної допомоги або на комерційній основі), пов'язані з
постачанням обладнання або його установкою, будівництвом,
введенням в експлуатацію, експлуатацією, виведенням з експлуатації
та іншою діяльністю стосовно ядерних установок, а також об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними відходами, подає до
Державного комітету по використанню ядерної енергії або
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
необхідні документи згідно з переліком, який затверджується
спільним рішенням цих Комітету та Міністерства; на підставі зазначених документів Державний комітет по
використанню ядерної енергії або Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи подає до Кабінету Міністрів
України обгрунтовану пояснювальну записку та проект розпорядження
Кабінету Міністрів України про надання гарантій щодо звільнення
іноземних юридичних осіб від цивільної відповідальності за ядерну
шкоду, погоджений із заінтересованими міністерствами та
відомствами.

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.33вгору