Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 26.04.2017732-р
Документ 732-2017-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.04.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 квітня 2017 р. № 732-р
Київ

Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах

1. Затвердити план заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах, що додається.

2. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, подавати щокварталу до 20 числа наступного місяця Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження інформацію про хід його виконання.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 732-р

ПЛАН
заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах

1. Розробити:

1) законопроект про енергетичну ефективність, в якому передбачити положення щодо запровадження систем енергетичного менеджменту, в тому числі в бюджетних установах, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (далі - бюджетні установи).


Держенергоефективності, Мінрегіон.


2017 рік;

2) Порядок сертифікації системи енергетичного менеджменту та енергетичних менеджерів у бюджетних установах.


Держенергоефективності, Мінекономрозвитку, Мінрегіон.


У тримісячний строк з дня набрання чинності Законом про енергетичну ефективність;

3) Положення про проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами.


Держенергоефективності, Мінрегіон, Міненерговугілля.


2017 рік;

4) проекти положень щодо:

функціонування систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах, передбачивши проведення розрахунків та аналізу показників рейтингової оцінки їх діяльності;

встановлення лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами.


Держенергоефективності, Мінрегіон, Міненерговугілля.


2017 рік;

розподілу та використання коштів, заощаджених бюджетними установами та отриманих від здійснення заходів з енергоефективності, для стимулювання впровадження систем енергетичного менеджменту в таких установах, у тому числі для оцінювання результатів та заохочення співробітників/енергетичних менеджерів.


Держенергоефективності, Мінрегіон, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою).


2017 рік.

2. Створити та забезпечити функціонування відкритої бази даних експлуатаційних та енергетичних характеристик будівель бюджетних установ.


Держенергоефективності, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою).


Постійно.

3. Забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті інформації про:

рейтингову оцінку діяльності бюджетних установ у сфері енергоефективності.


Держенергоефективності, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою).


Постійно;

здійснення заходів, досвід прийняття технічних та організаційних рішень у сфері енергоефективності, обсяг скорочення споживання енергоресурсів бюджетними установами.


Держенергоефективності, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою).


Постійно.

4. Сприяти проведенню заходів (семінарів, тренінгів тощо) з питань впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах та розробити програми підвищення кваліфікації кадрів у відповідних центрах.


Держенергоефективності, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою).


Постійно.

5. Здійснити заходи з популяризації впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах та сприяти проведенню сертифікації таких систем.


Держенергоефективності, Мінрегіон, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою).


Постійно.

6. Запровадити системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах.


Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою), Держенергоефективності.


2017 рік.
вгору