Про заходи вдосконалення контролю за обігом імпортних алкогольних напоїв
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.1999731
Документ 731-99-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.04.1999
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.05.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 квітня 1999 р. N 731
Київ
Про заходи вдосконалення контролю за обігом
імпортних алкогольних напоїв

З метою запобігання надходженню у торгівельну мережу
неякісних і необлікованих імпортних алкогольних напоїв Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що у сертифікаті відповідності на імпортні
алкогольні напої органами Комітету з питань стандартизації,
метрології та сертифікації зазначаються серії та номери марок
акцизного збору, якими позначено алкогольні напої відповідної
партії, на підставі таких документів:
письмова заява імпортера на отримання сертифіката
відповідності із зазначенням серій та номерів акцизних марок,
якими позначено алкогольні напої у партії, на яку видається цей
сертифікат;
довідка органу, яким було реалізовано акцизні марки, про
серії, номери та кількість отриманих імпортером марок акцизного
збору для імпорту продукції за відповідним контрактом;
вантажна митна декларація, що підтверджує вивезення марок
акцизного збору до країни, з якої імпортуються алкогольні напої.
2. Під час відпуску імпортних алкогольних напоїв для
подальшої реалізації на території України чи експорту усі суб'єкти
підприємницької діяльності (в тому числі імпортери, експортери) на
сертифікаті відповідності на кожну партію цих напоїв зазначають:
номер і дату товарно-транспортної накладної на цю партію;
обсяг партії (кількість одиниць), зазначений у цій
товарно-транспортній накладній.
Дані засвідчуються підписом керівника і печаткою
підприємства-постачальника.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Міністерство агропромислового комплексу, Міністерство економіки.
4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування в газеті
"Урядовий кур'єр".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22вгору