Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2006730
Документ 730-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.05.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 травня 2006 р. N 730
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2002 р. N 256

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
4 березня 2002 р. N 256 ( 256-2002-п ) "Про затвердження Порядку
фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з
виконання державних програм соціального захисту населення за
рахунок субвенцій з державного бюджету" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 10, ст. 482; 2003 р., N 44, ст. 2309; 2004 р., N 11,
ст. 662, N 36, ст. 2409; 2005 р., N 37, ст. 2285) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2006 р. N 730
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2002 р. N 256
( 256-2002-п )

1. Абзац другий пункту 2 постанови викласти у такій редакції:
"ведуть персоніфікований облік отримувачів за видами пільг
ветеранам війни і праці, особам, на яких поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських
переслідувань, ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони,
а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років
військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників
міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби, батькам та
членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або
пропали безвісти під час проходження військової служби,
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій
або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих
громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою,
дітям війни; пенсіонерам, які раніше працювали медичними та
фармацевтичними працівниками в селах та селищах і проживають у
них, пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками
у сільській місцевості і селищах міського типу та у них
проживають; допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та
інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам; тимчасової державної
допомоги дітям; житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг з тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття і
рідких нечистот та на придбання твердого і рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу; пільг особам, які мають
право на забезпечення вугіллям на побутові потреби згідно із
статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ), компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, послуг
зв'язку та інших передбачених законодавством послуг (крім пільг на
отримання ліків, зубопротезування)";
2. У Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на
здійснення заходів з виконання державних програм соціального
захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету
( 256-2002-п ), затвердженому зазначеною постановою:
1) у тексті Порядку:
слова "ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби та ветеранів
органів внутрішніх справ, а також звільненим із служби за віком,
хворобою або вислугою років працівникам міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників
міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у
зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам
сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей
військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами
при проходженні військової служби" замінити словами "особам, на
яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
жертвам нацистських переслідувань, ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної
охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ та ветеранів державної
пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою
або вислугою років військовослужбовцям СБУ, працівникам міліції,
особам начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників
міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби, батькам та
членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або
пропали безвісти під час проходження військової служби";
доповнити текст:
після слів "громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" словами "дружинам (чоловікам) та дітям
померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською
катастрофою, дітям війни, особам, які мають право на забезпечення
вугіллям на побутові потреби згідно із статтею 48 Гірничого закону
України" ( 1127-14 );
після слів "дітям-інвалідам" словами "тимчасової державної
допомоги дітям";
слова і цифри "частиною другою статті 29" замінити словами і
цифрами "частиною четвертою статті 29";
2) в абзаці першому пункту 4:
слова "два рази на місяць" виключити;
доповнити абзац словами "але в межах фактичних зобов'язань
відповідних бюджетів щодо пільг, субсидій, допомоги та
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян";
3) пункт 5 викласти у такій редакції:
"5. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів щомісяця
готують інформацію про фактично нараховані суми та акти звіряння
розрахунків за надані послуги з підприємствами - надавачами
відповідних послуг і надсилають їх фінансовим органам
райдержадміністрацій, виконкомів міських рад (міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення):
до 5 числа поточного місяця - щодо допомоги інвалідам з
дитинства і дітям-інвалідам;
до 5 числа місяця, що настає за звітним, - щодо житлових
субсидій населенню та пільг ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
жертвам нацистських переслідувань, ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної
охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної
охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або
вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям
(до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні, громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих
громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;
пільг, передбачених пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ),
частиною четвертою статті 29 Основ законодавства України про
культуру ( 2117-12 ), абзацом першим частини четвертої статті 57
Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) на придбання твердого і
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; пільг
особам, які мають право на забезпечення вугіллям на побутові
потреби згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 );
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям; тимчасової
державної допомоги дітям;
до 25 числа місяця, що настає за звітним, - щодо пільг
ветеранам війни і праці, особам, на яких поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських
переслідувань, ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони,
а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років
військовослужбовцям СБУ, працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників
міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби, батькам та
членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або
пропали безвісти під час проходження військової служби,
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій
або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих
громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою,
дітям війни; пільг, передбачених пунктом "ї" частини першої
статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ), частиною четвертою статті 29 Основ законодавства
України про культуру ( 2117-12 ), абзацом першим частини четвертої
статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ); житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати, вивезення побутового сміття і рідких нечистот,
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян, послуг зв'язку та інших передбачених законодавством
послуг (крім пільг на отримання ліків, зубопротезування).
Інформація про фактично нараховані суми за звітний період
подається як в цілому, так і за розрахунками, не проведеними
згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 11 січня 2005 р. N 20 ( 20-2005-п ) (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 2, ст. 88; N 52, ст. 3279; 2006 р., N 3,
ст. 90)";
4) абзац перший пункту 6 замінити абзацами такого змісту:
"6. Фінансові органи районних держадміністрацій, виконкомів
міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення) на підставі актів звіряння, зазначених у
пункті 5 цього Порядку, щомісяця готують реєстри нарахованих сум
та подають їх Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим,
фінансовим органам обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, управлінням Державного казначейства в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі:
до 7 числа поточного місяця - щодо допомоги інвалідам з
дитинства і дітям-інвалідам;
до 7 числа місяця, що настає за звітним, - щодо житлових
субсидій населенню та пільг ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
жертвам нацистських переслідувань, ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної
охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної
охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або
вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям
(до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні, громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих
громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;
пільг, передбачених пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ),
частиною четвертою статті 29 Основ законодавства України про
культуру ( 2117-12 ), абзацом першим частини четвертої статті 57
Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) на придбання твердого і
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; пільг
особам, які мають право на забезпечення вугіллям на побутові
потреби згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 );
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям; тимчасової
державної допомоги дітям;
до 28 числа місяця, що настає за звітним, - щодо пільг
ветеранам війни і праці, особам, на яких поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських
переслідувань, ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони,
а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років
військовослужбовцям СБУ, працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників
міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби, батькам та
членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або
пропали безвісти під час проходження військової служби,
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій
або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих
громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;
дітям війни; пільг, передбачених пунктом "ї" частини першої
статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ), частиною четвертою статті 29 Основ законодавства
України про культуру ( 2117-12 ), абзацом першим частини четвертої
статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ); житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати, вивезення побутового сміття і рідких нечистот;
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян; послуг зв'язку та інших передбачених законодавством
послуг (крім пільг на отримання ліків, зубопротезування).
Інформація про фактично нараховані суми за звітний період
подається як в цілому, так і за розрахунками, не проведеними
згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 11 січня 2005 р. N 20 ( 20-2005-п ) (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 2, ст. 88; N 52, ст. 3279; 2006 р., N 3,
ст. 90).
Форма реєстрів встановлюється Державним казначейством".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим;
5) в абзаці першому пункту 7 слова "нарахованим сумам"
замінити словами "фактичним зобов'язанням з".вгору