Про посадові оклади керівників державних комітетів і відомств УРСР
Кабінет Міністрів УРСР; Постанова від 07.07.199173
Документ 73-91-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.08.2004, підстава - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 7 липня 1991 р. N 73
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Про посадові оклади керівників державних
комітетів і відомств УРСР

Кабінет Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Установити посадові оклади керівників державних комітетів
і відомств УРСР згідно з додатком.
2. Поширити на працівників апарату Валютного фонду УРСР,
Патентного фонду УРСР та Фонду державного майна УРСР при Кабінеті
Міністрів УРСР умови оплати праці, передбачені постановою Ради
Міністрів СРСР від 29 вересня 1989 р. N 803 для працівників
апарату міністерств і відомств УРСР.

Прем'єр-міністр УРСР В.ФОКІН
Державний секретар Кабінету Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інд. 18

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів УРСР
від 7 липня 1991 р. N 73
ПОСАДОВІ ОКЛАДИ
керівників державних комітетів і відомств УРСР

(крб. на місяць)
Державний комітет УРСР по вугільній
промисловості - 700
Державний комітет УРСР по
житлово-комунальному господарству - 700
Державний комітет УРСР по пресі - 700
Державний комітет УРСР по водному
господарству - 700
Державний комітет УРСР по
деревообробній промисловості - 700
Державний комітет УРСР по зв'язку - 700
Державний комітет УРСР по легкій
промисловості - 700

Державний комітет УРСР по
хлібопродуктах - 700
Державний комітет УРСР по геології
і використанню надр - 700
Державний комітет УРСР по земельній
реформі - 700
Державний комітет УРСР по оборонній
промисловості і машинобудуванню - 700
Державний комітет УРСР по
металургійній промисловості - 700
Державний комітет УРСР по нагляду
за безпечним веденням робіт в
атомній енергетиці - 700
Державний комітет УРСР по сприянню
малим підприємствам і підприємництву - 700
Державний комітет УРСР по
стандартизації, метрології та якості
продукції - 700
Державний комітет УРСР по харчовій
і переробній промисловості - 700
Державний комітет УРСР по хімічній,
нафтохімічній промисловості та
медичних препаратах - 700
Державний комітет УРСР у справах
архітектури, будівництва і охорони
історичного середовища - 700
Державний комітет УРСР по
забезпеченню нафтопродуктами - 700
Державний комітет УРСР з військових
справ - 700
Державний комітет УРСР по нагляду
за безпечним веденням робіт у
промисловості і гірничому нагляду - 700
Державний комітет УРСР по соціальному
розвитку села - 700
Державний комітет УРСР митного
контролю - 700
Фонд державного майна Української РСР - 700
Валютний фонд Української РСР - 650
Патентний фонд Української РСР - 650
Українське інформаційне агентство - 700
Республіканський центр виставок
і ярмарків - 650
Головне архівне управління - 570
Головне управління по охороні
державних таємниць у пресі - 600
Державна інспекція УРСР по контролю
за цінами - 650
Рада у справах релігій - 570
Комітет по науково-технічному
прогресу при Кабінеті Міністрів УРСР - 620

Державний секретар Кабінету Міністрів УРСР В.ПЄХОТАвгору