Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 лютого 2011 р. N 73
Київ
Про граничні норми добових витрат
для відрядження членів екіпажів суден, інших
транспортних засобів та суми, що спрямовуються
на їх харчування замість добових витрат

Відповідно до підпункту 140.1.7 пункту 140.1 статті 140
Податкового кодексу України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що:
1) граничні норми добових витрат для відрядження членів
екіпажів суден, інших транспортних засобів у разі, коли такі
судна, інші транспортні засоби провадять комерційну, промислову,
науково-пошукову чи риболовецьку діяльність за межами
територіальних вод України, виконують міжнародні рейси для
провадження навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або
вантажів за плату за межами повітряного або митного кордону
України, використовуються для проведення аварійно-рятувальних та
пошуково-рятувальних робіт за межами митного кордону або
територіальних вод України, визначаються у сумі, що не перевищує
75 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для
працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в
розрахунку на добу;
2) суми, що спрямовуються на харчування замість добових
витрат для відрядження членів екіпажів суден, інших транспортних
засобів, які провадять діяльність за межами повітряного або
митного кордону чи територіальних вод України, визначаються у
галузевій угоді і не можуть перевищувати граничних норм добових
витрат;
3) зазначені добові витрати і суми розраховуються у валюті
держави, до якої відряджаються члени екіпажів суден, інших
транспортних засобів, або у вільно конвертованій валюті та
виплачуються в іноземній валюті у розмірі, еквівалент якого за
офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим
Національним банком на день видачі коштів з каси уповноваженого
банку, не перевищує граничних норм добових витрат.
2. Міністерству інфраструктури внести до Інструкції про
особливості відряджень членів екіпажів суден (інших транспортних
засобів) та порядок виплати сум, що направляються на харчування
членів екіпажів суден (інших транспортних засобів) ( z0540-99 ),
зміни, що випливають із цієї постанови.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 4 січня 1999 р. N 3 ( 3-99-п ) "Про граничні
норми добових витрат і сум, що направляються на харчування
(замість добових) членів екіпажів суден (інших транспортних
засобів), що здійснюють діяльність за межами повітряного або
митного кордону чи територіального моря (вод) України" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 1, ст. 15).
4. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26


Публікації документа