Документ 73-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.08.2007, підстава - 1056-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 січня 2007 р. N 73
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1056 ( 1056-2007-п ) від 22.08.2007 }
Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки)
працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки
в 2007 році

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити посадовий оклад (тарифну ставку) працівника
1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів
з оплати праці працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п )
"Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52,
ст. 2389; 2005 р., N 34, ст. 2064, N 40, ст. 2544, N 52, ст. 3287;
2006 р., N 8, ст. 432), у 2007 році починаючи з 1 січня в розмірі
400 гривень, з 1 липня - 420, з 1 грудня - 450 гривень на місяць.
2. Установити, що:
у разі коли згідно з цією постановою зменшується в окремих
працівників розмір заробітної плати (без урахування премій),
працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром
заробітної плати;
для окремих категорій працівників бюджетної сфери, щодо яких
не визначені за Єдиною тарифною сіткою ( 1298-2002-п ) тарифні
розряди, посадові оклади (ставки заробітної плати) змінюються
пропорційно підвищенню розмірів мінімальної заробітної плати
згідно із законодавством;
умови оплати праці, визначені цією постановою, застосовуються
починаючи з 1 січня 2007 року.
3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести до 1 березня 2007 р. власні нормативно-правові акти
з питань оплати праці працівників у відповідність із цією
постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26вгору