Документ 729-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.03.2004, підстава - 1519-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 1519-IV ( 1519-15 ) від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.320 )
Про врегулювання правового режиму житла,
що надається народним депутатам України

Керуючись абзацом шостим частини першої статті 46, статтями
118 та 125 Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 ), Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 3, абзаци другий і третій пункту 28 та пункт 29
Положення про порядок надання народним депутатам України службових
жилих приміщень і користування ними, затвердженого Постановою
Верховної Ради України від 11 липня 1995 року N 286 ( 286/95-ВР ),
виключити.
2. Вважати нечинними розпорядження Голови Верховної Ради
України від 13 липня 1995 року N 68, від 24 липня 1996 року N 106,
від 20 вересня 1996 року N 137, від 18 листопада 1996 року N 209,
від 11 грудня 1996 року N 235 та пункт 1 розпорядження від
13 лютого 1997 року N 44 з моменту їх видання.
3. Жилі приміщення, зазначені в додатку до цієї Постанови,
передати у постійне користування народним депутатам України
дванадцятого, тринадцятого, чотирнадцятого скликань за умови
передачі державного або комунального житла, одержаного за місцем
попереднього проживання, у розпорядження відповідних органів. Управлінню справами Верховної Ради України протягом 45
календарних днів вирішити питання про видачу ордерів та укладення
з народними депутатами України дванадцятого, тринадцятого,
чотирнадцятого скликань договорів найму жилих приміщень,
зазначених в абзаці першому цього пункту. ( Додаток додається до оригіналу )
4. Управлінню справами Верховної Ради України окремо по
кожній переданій квартирі визначити балансову вартість майна, що
знаходиться в жилих приміщеннях, зазначених у додатку, і протягом
45 календарних днів укласти з наймачем договір про відшкодування
його вартості. Забезпечити використання майна, яке не буде
включене у договір, за призначенням.
5. Народним депутатам України чотирнадцятого скликання житло
у місті Києві надається відповідно до абзацу шостого частини
першої статті 46 Житлового кодексу Української РСР.
6. Народні депутати України мають право одержати службове
житло у місті Києві відповідно до частини другої статті 118 та
статті 126-1 Житлового кодексу Української РСР.
7. Пропозиції щодо надання народним депутатам України жилих
приміщень у будинках, підвідомчих Управлінню справами Верховної
Ради України, погоджуються з Комітетом Верховної Ради України з
питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи
Верховної Ради України.
8. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 4 червня 1999 року
N 729-XIVвгору