Про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Перелік від 20.08.2008728
Документ 728-2008-п, попередня редакція — Редакція від 22.08.2014, підстава - 352-2014-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 серпня 2008 р. № 728
Київ

Про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 302 від 12.04.2010
№ 925 від 12.10.2010
№ 500 від 11.05.2011
№ 1109 від 20.10.2011
№ 76 від 04.02.2013
№ 352 від 20.08.2014}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України;

Положення про Комісію з розгляду питань нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2008 р. № 728

ПОЛОЖЕННЯ
про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України

1. Почесна грамота Кабінету Міністрів України (далі - Почесна грамота) є нагородою за зразкове виконання службових обов'язків, високі виробничі та наукові досягнення, особистий внесок у забезпечення розвитку економічної, науково-технічної, соціально-культурної, військової, громадської та інших сфер діяльності і заслуги перед Українським народом у сприянні становленню правової держави, здійсненню заходів щодо забезпечення захисту прав і свобод громадян, зміцнення демократії, ефективній діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування.

2. Почесною грамотою можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці, особи без громадянства і трудові колективи підприємств, установ, організацій.

3. Почесною грамотою нагороджуються, як правило, особи, що раніше заохочувалися відомчими відзнаками.

Особи, відзначені державною нагородою або Почесною грамотою, можуть бути представлені до нагородження Почесною грамотою не раніше ніж через три роки.

4. Подання про нагородження Почесною грамотою вносять до Кабінету Міністрів України центральні органи виконавчої влади, інші державні і судові органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, обласні ради, Національна та галузеві академії наук, Національна академія державного управління при Президентові України.

5. Подання центральних органів виконавчої влади, інших державних органів про нагородження Почесною грамотою працівників та колективів підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності погоджується відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міськими держадміністраціями, на території яких вони розташовані.

Подання Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій про нагородження Почесною грамотою працівників певних галузей економіки та колективів підприємств, установ, організацій погоджується з відповідним центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом.

Подання про нагородження працівників банківської системи погоджується з Національним банком України, іноземців - з МЗС, осіб без громадянства - з МВС.

6. Подання про нагородження Почесною грамотою:

{Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 500 від 11.05.2011}

народних депутатів України - підписує Голова Верховної Ради України;

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 500 від 11.05.2011}

працівників Апарату Верховної Ради України - підписує керівник Апарату Верховної Ради України;

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 500 від 11.05.2011}

працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України - підписує Міністр Кабінету Міністрів України;

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 500 від 11.05.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 352 від 20.08.2014}

працівників Адміністрації Президента України - підписує Глава Адміністрації Президента України.

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 500 від 11.05.2011}

Подання про нагородження посадових осіб місцевого самоврядування вноситься після прийняття рішення відповідною радою або її виконавчим органом.

Клопотання про нагородження Почесною грамотою можуть порушувати перед органами, зазначеними в пункті 4 цього Положення, керівні органи творчих спілок, товариств, об'єднань громадян, підприємства, установи, організації, які є юридичними особами, незалежно від форми власності та господарювання за погодженням з місцевим органом виконавчої влади.

Клопотання готується за результатами обговорення у трудових колективах підприємств, установ, організацій, де такі особи працюють.

7. До подання додаються такі документи:

інформація про виробничі, наукові та інші досягнення осіб, що представляються до нагородження;

біографічна довідка встановленого зразка, засвідчена підписом керівника кадрової служби та скріплена відповідною печаткою, в якій зазначаються відомості про державні нагороди та відомчі відзнаки кандидата за останні три роки;

витяг з рішення колегії центрального органу виконавчої влади (у разі її утворення), рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, обласної ради або її виконавчого органу, колегіального органу іншого державного органу, установи, організації, що мають право вносити подання;

{Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1109 від 20.10.2011}

довідка про стан справ на підприємстві (в установі, організації), погоджена з відповідним органом статистики, якщо до нагородження представляється його керівник або трудовий колектив;

копія листа-погодження у випадках, передбачених пунктами 5 і 6 цього Положення.

8. У разі порушення вимог, установлених пунктом 7 цього Положення, подання разом з матеріалами повертається органові, установі, які їх надіслали, із супровідним листом за підписом Міністра Кабінету Міністрів України або його першого заступника.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 500 від 11.05.2011, № 352 від 20.08.2014}

9. Подання про нагородження Почесною грамотою та додані до нього документи надсилаються до Комісії з розгляду питань нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (далі - Комісія), а також до структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України, який опрацьовує матеріали та інформує про свій висновок на засіданні Комісії.

У разі внесення до Кабінету Міністрів України подання із грифом “Таємно” або “Для службового користування” матеріали опрацьовуються структурним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів України разом з Департаментом кадрового забезпечення та Режимно-секретним управлінням. У протоколі засідання Комісії щодо кандидата, матеріали на якого подані з грифом “Таємно” або “Для службового користування”, зазначаються його прізвище, ім’я та по батькові і найменування державного органу. Матеріали з грифом “Таємно” зберігаються в Режимно-секретному управлінні, а з грифом “Для службового користування” - в Департаменті кадрового забезпечення.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 76 від 04.02.2013}

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 302 від 12.04.2010}

10. Комісія готує пропозиції щодо нагородження або відмови у нагородженні Почесною грамотою, про які голова Комісії інформує на засіданні Кабінету Міністрів України для прийняття ним протокольного рішення.

Почесну грамоту підписує Прем'єр-міністр України.

11. Належне оформлення Почесної грамоти здійснює Департамент кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 500 від 11.05.2011}

12. Вручають Почесну грамоту з пам'ятним знаком в урочистій обстановці члени Кабінету Міністрів України, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних і міських держадміністрацій або за дорученням Прем'єр-міністра України - керівники центральних органів виконавчої влади, інших органів і установ, передбачених пунктом 4 цього Положення, які внесли подання про нагородження Почесною грамотою.

Пам'ятний знак носиться на грудях зліва і розміщується після державних нагород України.

Дублікат Почесної грамоти з пам'ятним знаком видається за відповідним рішенням Комісії як виняток, за умови доведення, що її втрата сталася з об'єктивних причин.

13. Нагородженим Почесною грамотою працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, умови оплати праці яких визначені актами Кабінету Міністрів України, виплачується одноразова винагорода в розмірі п'ять тисяч гривень.

Іншим нагородженим Почесною грамотою особам одноразова винагорода може встановлюватися і виплачуватися за рахунок коштів підприємства, установи та організації, де вони працюють, згідно з рішенням керівника.

Виплата одноразової винагороди проводиться в межах фонду оплати праці відповідного державного органу, підприємства, установи та організації.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 925 від 12.10.2010}

14. Позбавлення Почесної грамоти може застосовуватися лише у разі вчинення нагородженою особою умисного злочину.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2008 р. № 728

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з розгляду питань нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

1. Комісія з розгляду питань нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (далі - Комісія) є постійно діючим дорадчим органом, який утворюється на громадських засадах.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає матеріали щодо нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (далі - Почесна грамота), заслуховує інформацію структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України з відповідним висновком та визначається щодо нагородження;

розглядає заяви та скарги, пов'язані з попереднім розглядом питань щодо нагородження.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право одержувати в установленому порядку необхідну інформацію, матеріали і документи стосовно осіб, які представляються до нагородження Почесною грамотою.

5. Комісію очолює Міністр Кабінету Міністрів України.

{Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 302 від 12.04.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 500 від 11.05.2011, № 352 від 20.08.2014}

Голова Комісії затверджує її персональний склад.

6. Засідання Комісії проводяться один раз на місяць.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Комісія формує пропозиції з питань, що належать до її компетенції, які зазначаються в протоколі.

Пропозиції можуть формуватися шляхом опитування членів Комісії.

7. У разі коли клопотання про нагородження Почесною грамотою Комісією не підтримується, документи повертаються органу, який вносив подання, за підписом голови Комісії або його заступника.

8. Організаційне забезпечення діяльності Комісії покладається на Департамент кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 500 від 11.05.2011}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2008 р. № 728

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. № 17 "Про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1998 р. № 424 "Про доповнення пункту 3 Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2021 "Про вдосконалення порядку нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2796).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2004 р. № 170 "Про нову редакцію пункту 14 Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 7, ст. 395).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 р. № 1618 "Про доповнення пункту 14 Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 49, ст. 3214).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р. № 246 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2021" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 715).

7. Пункт 45 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Служби зовнішньої розвідки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 726 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1609).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 р. № 828 "Про внесення зміни до пункту 14 Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 44, ст. 1801).

9. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. № 859 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 47, ст. 1933).вгору