Документ 725/2008, действует, текущая редакция — Принятие от 19.08.2008
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.09.2008. Посмотреть в истории? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про невідкладні заходи щодо захисту власників
земельних ділянок та земельних часток (паїв)

З метою посилення захисту права власності громадян на землю,
створення сприятливих умов для ефективного господарювання на ній,
формування сталого землекористування, удосконалення системи оцінки
землі та платності землекористування п о с т а н о в л я ю:
1. У статті 1 Указу Президента України від 2 лютого 2002 року
N 92 ( 92/2002 ) "Про додаткові заходи щодо соціального захисту
селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)"
(зі змінами, внесеними Указом від 13 вересня 2002 року N 830)
( 830/2002 ) слова та цифри "у розмірі не менше 1,5 відсотка"
замінити словами та цифрою "у розмірі не менше 3 відсотків".
2. Кабінету Міністрів України привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом та прийняти
рішення, що випливають із цього Указу.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 серпня 2008 року
N 725/2008вверх