Документ 725-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.10.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 жовтня 2013 р. № 725
Київ

Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1134 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3120), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2013 р. № 725

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

1. Пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

“3. Проект землеустрою розробляється на підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо проведення робіт із землеустрою, судових рішень, укладених договорів між землевласниками (землекористувачами) та розробником проекту землеустрою.

4. Розробником проекту землеустрою (далі - виконавець) може бути:

юридична особа, що володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі якої працюють не менш як два сертифікованих інженери-землевпорядники;

фізична особа - підприємець, яка володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-землевпорядником;

до 1 січня 2015 р. - суб’єкт господарювання, який до набрання чинності Законом України від 2 жовтня 2012 р. № 5394–VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт” у встановленому законом порядку отримав ліцензію на проведення робіт із землеустрою і має у своєму складі інженера-землевпорядника, якого включено до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.”.

2. Абзац другий пункту 6 замінити абзацами такого змісту:

“До договору замовник додає:

документи, що підтверджують площу землеволодіння, землекористування;

копії рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи суду про проведення робіт із землеустрою (якщо такі рішення є підставою для розроблення проекту землеустрою);

копію агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки;

матеріали книги історії полів за останні три роки, актуальні матеріали польових геодезичних вишукувань та ґрунтових обстежень (у разі їх наявності).”.

3. Підпункт 3 пункту 8 викласти в такій редакції:

“3) текстових матеріалів:

матеріалів геодезичних та землевпорядних вишукувань;

матеріалів ґрунтових обстежень;

матеріалів погодження та затвердження проекту землеустрою;

документів, що згідно з пунктом 6 цього Порядку додаються замовником до договору;”.

4. Пункт 10 після слів “в установленому законом порядку” доповнити словами “, яка проводиться Держземагентством та його територіальними органами”.вгору