Угода між Урядом України та Урядом Іспанії про повітряне сполучення
Іспанія, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 07.10.1996
Документ 724_019, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.12.2005, підстава - 994_743

               Угода 
між Урядом України та Урядом Іспанії
про повітряне сполучення

{ Про зміни до Угоди додатково див.Угоду ( 994_743 )
від 01.12.2005 }

Дата підписання: 07.10.1996 Дата набуття чинності: 22.04.1997
Уряд України та Уряд Іспанії, далі "Договірні Сторони",
будучи учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), відкритої для підписання в Чикаго сьомого грудня 1944
року;
бажаючи сприяти розвитку повітряних перевезень між двома
країнами та досягти найвищого рівня міжнародного співробітництва в
цій сфері;
погодились про таке:
СТАТТЯ I
ВИЗНАЧЕННЯ
При тлумаченні та застосуванні цієї Угоди, якщо тільки в ній
не передбачено інше:
a) термін "Конвенція" означає Конвенцію про міжнародну
цивільну авіацію ( 995_038 ), відкриту для підписання в Чикаго
сьомого грудня 1944 року, та містить будь-який Додаток
( 995_655 ), прийнятий згідно зі Статтею 90 цієї Конвенції, та
будь-яку поправку до Додатків або Конвенції, прийняту згідно з її
Статтями 90 та 94, у тій мірі, в якій ці Додатки та поправки
набули чинності для обох Договірних Сторін або ратифіковані ними;
b) термін "авіаційні власті" щодо України означає
Міністерство транспорту України (Департамент авіаційного
транспорту), а щодо Королівства Іспанія - Міністерство суспільних
робіт, транспорту та охорони навколишнього середовища (Генеральний
директорат цивільної авіації), або у будь-якому випадку - будь-яку
особу чи орган, які належним чином уповноважені згаданими
Міністерствами виконувати будь-яку функцію, що має відношення до
цієї Угоди;
c) термін "призначене авіапідприємство" означає
авіапідприємство, яке відповідно до Статті III цієї Угоди кожна
Договірна Сторона призначила експлуатувати договірні лінії по
встановлених маршрутах, зазначених у Додатку до цієї Угоди;
d) терміни "територія", "повітряне сполучення", "міжнародне
повітряне сполучення", та "зупинка з некомерційними цілями" мають
значення, вказані в Статтях 2 та 96 Конвенції ( 995_038 );
e) термін "Угода" означає цю Угоду, її Додаток та будь-які
поправки до Угоди або Додатка;
f) термін "встановлені маршрути" означає маршрути, які
встановлені або будуть встановлені в Додатку до цієї Угоди;
g) термін "договірні лінії" означає міжнародні повітряні
сполучення, які можуть здійснюватися по встановлених маршрутах
згідно з положеннями цієї Угоди;
h) термін "тариф" означає будь-яку суму, що встановлена або
буде встановлена авіапідприємствами безпосередньо або через їхніх
агентів за перевезення пасажирів, їхнього багажу й вантажу (за
винятком пошти), включаючи будь-які суттєві додаткові пільги, які
надаються або забезпечуються разом із згаданим перевезенням, а
також комісійний збір, який сплачується у зв'язку з продажем
квитків та з виконанням відповідних операцій щодо перевезень
товарів. Він також включає умови, що регулюють застосування ціни
за перевезення та сплату комісійного збору;
i) термін "ємність" щодо повітряного судна означає наявність
пасажирських та/або вантажних місць на згаданому повітряному
судні, а щодо договірних ліній він означає ємність повітряного
судна, яке використовується на згаданих лініях, помножену на
кількість польотів, виконаних згаданим повітряним судном протягом
кожного сезону по маршруту або частині маршруту.
СТАТТЯ II
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПРАВА
1. Якщо в Додатку не зазначено інше, кожна Договірна Сторона
надає іншій Договірній Стороні нижченаведені права для здійснення
призначеними авіапідприємствами іншої Договірної Сторони
регулярних міжнародних повітряних сполучень:
a) здійснювати політ без посадки через територію іншої
Договірної Сторони;
b) здійснювати на території іншої Договірної Сторони зупинки
з некомерційними цілями;
c) здійснювати зупинки на території іншої Договірної Сторони
в пунктах, зазначених у Таблиці маршрутів у Додатку до цієї Угоди,
з метою прийняття на борт або зняття пасажирів, вантажу і пошти,
що перевозяться разом чи окремо на територію іншої Договірної
Сторони або з неї.
2. Авіапідприємства кожної з Договірних Сторін, що не є
призначеними відповідно до Статті 3, також будуть користуватися
правами, зазначеними в підпунктах 1a) та 1b) цієї Статті.
3. Зазначене в цій Угоді не буде розглядатися як надання
призначеним авіапідприємствам однієї Договірної Сторони прав
здійснення каботажних перевезень на території іншої Договірної
Сторони.
СТАТТЯ III
ПРИЗНАЧЕННЯ АВІАПІДПРИЄМСТВ
1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначити одне чи
декілька авіапідприємств з метою експлуатації договірних
повітряних ліній по маршрутах, зазначених у Додатку, а також
замінити іншим авіапідприємством раніше призначене
авіапідприємство, повідомивши про це письмово іншу Договірну
Сторону.
2. Після одержання такого призначення інша Договірна Сторона
з дотриманням положень пунктів 3 та 4 цієї Статті без затримки
надасть призначеним авіапідприємствам відповідні дозволи на
виконання польотів.
3. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони можуть зажадати
від авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною,
доказів того, що воно здатне виконувати умови, передбачені
законами та правилами, які звичайно та обгрунтовано застосовуються
цими властями при здійсненні міжнародних повітряних сполучень
відповідно до положень Конвенції ( 995_038 ).
4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити в наданні
дозволу на виконання польотів, зазначеного в пункті 2 цієї Статті,
або встановити такі умови, які може вважати необхідними при
користуванні призначеним авіапідприємством правами, вказаними в
Статті II цієї Угоди, коли згадана Договірна Сторона не має
задовільних доказів того, що переважне володіння цим
авіапідприємством та фактичний контроль над ним належать
Договірній Стороні, що призначає авіапідприємство, або її
громадянам.
5. Коли авіапідприємство таким чином призначене та отримало
дозвіл, воно може розпочати експлуатацію договірних ліній за
умови, що тариф, встановлений відповідно до положень Статті VII
цієї Угоди, введений в дію на цих лініях.
СТАТТЯ IV
СКАСУВАННЯ
1. Кожна Договірна Сторона матиме право скасувати дозвіл на
виконання польотів або призупинити користування правами,
зазначеними в Статті II цієї Угоди, які були надані
авіапідприємству, призначеному іншою Договірною Стороною, або
встановити такі умови, які вона може вважати необхідними при
користуванні цими правами:
a) якщо вона не має задовільних доказів того, що переважне
володіння авіапідприємством та фактичний контроль над ним належать
Договірній Стороні, яка призначає авіапідприємство, або громадянам
цієї Договірної Сторони, або
b) якщо це авіапідприємство не дотримується законів та правил
Договірної Сторони, яка надає ці права, або
c) якщо авіапідприємство іншим чином здійснює експлуатацію
договірних ліній з порушенням умов, передбачених згідно з цією
Угодою.
2. Якщо негайне скасування, призупинення або встановлення
умов, що зазначені в пункті 1) цієї Статті, не є необхідними для
запобігання подальшому порушенню законів та правил, таке право
буде використовуватися лише після консультації з іншою Договірною
Стороною.
СТАТТЯ V
ЗВІЛЬНЕННЯ
1. Повітряні судна призначених авіапідприємств будь-якої
Договірної Сторони, які здійснюють міжнародні повітряні
сполучення, а також їх комплектне обладнання, запаси палива та
мастильних матеріалів, бортові запаси (включаючи продукти
харчування, напої та тютюнові вироби), які знаходяться на борту
цих повітряних суден, будуть звільнені від сплати всіх мит та
інших зборів або податків після прибуття на територію іншої
Договірної Сторони за умови, що таке обладнання та запаси
залишаються на борту повітряного судна до моменту їх вивозу у
зворотному напрямку.
2. Також будуть звільнені від сплати таких мит та податків,
за винятком зборів за надане обслуговування:
a) бортові запаси, прийняті на території однієї Договірної
Сторони в межах лімітів, встановлених властями згаданої Договірної
Сторони, та призначені для використання на борту повітряного судна
іншої Договірної Сторони, яке здійснює міжнародні повітряні
сполучення;
b) запасні частини, ввезені на територію однієї Договірної
Сторони для технічного обслуговування або ремонту повітряних
суден, які використовуються в міжнародних повітряних сполученнях
призначеними авіапідприємствами іншої Договірної Сторони, та
c) паливо та мастильні матеріали, які призначені для
забезпечення повітряного судна призначеного авіапідприємства іншої
Договірної Сторони, котре здійснює міжнародні повітряні
сполучення, навіть якщо ці запаси використовуються на частині
маршруту над територією Договірної Сторони, де вони прийняті на
борт;
d) надруковані бланки квитків, авіавантажні накладні,
будь-які надруковані матеріали, які мають емблему компанії,
нанесену на них, та звичайні рекламні матеріали, які
розповсюджуються безкоштовно призначеними авіапідприємствами;
e) багаж та вантаж прямого транзиту.
Може бути висунута вимога, щоб майно, зазначене в підпунктах
a), b), c), d) та e) вище, зберігалося під митним наглядом або
контролем.
3. Комплектне бортове обладнання, а також матеріали та
запаси, які знаходяться на борту повітряного судна однієї
Договірної Сторони, можуть вивантажуватися на території іншої
Договірної Сторони лише за згодою митних властей цієї території. У
такому випадку вони можуть бути розміщені під наглядом згаданих
властей доти, доки вони не будуть вивезені у зворотному напрямку
або не отримають іншого призначення згідно з митними правилами.
СТАТТЯ VI
АЕРОПОРТОВІ ЗБОРИ
Кожна з Договірних Сторін буде стягувати чи дозволяти
стягувати з призначених авіапідприємств іншої Договірної Сторони
справедливі та обгрунтовані податки або збори за користування
цивільними аеропортами, обладнанням та навігаційними засобами,
котрі знаходяться під її контролем, за умови, що згадані збори не
можуть перевищувати збори, які стягуються з її власних
національних повітряних суден, зайнятих у подібних міжнародних
сполученнях, за користування згаданими аеропортами та послугами.
СТАТТЯ VII
ТАРИФИ
1. Тарифи, які застосовуються призначеними авіапідприємствами
однієї Договірної Сторони за перевезення до території іншої
Договірної Сторони або з неї, будуть встановлюватися на розумних
рівнях з урахуванням усіх відповідних факторів, включаючи
собівартість експлуатації, потреби користувачів, помірний прибуток
та тариф інших авіапідприємств.
2. Тарифи, зазначені в пункті 1) цієї Статті, будуть, по
можливості, погоджуватися призначеними авіапідприємствами обох
Договірних Сторін після консультації з іншими авіапідприємствами,
які експлуатують цей маршрут або його частину. Таке погодження
буде досягатися, коли це можливо, з використанням процедур
Міжнародної авіатранспортної асоціації по встановленню тарифів.
3. Погоджені таким чином тарифи повинні подаватися авіаційним
властям обох Договірних Сторін для затвердження не менш ніж за
сорок п'ять (45) днів до запропонованої дати їх введення. В
особливих випадках цей період може скорочуватися за згодою
згаданих властей.
4. Затвердження тарифів може здійснюватися прискорено. Однак,
якщо жодні з авіаційних властей не повідомлять про незатвердження
протягом тридцяти (30) днів від дати подання відповідно до пункту
3) цієї Статті, ці тарифи будуть вважатися затвердженими. У
випадку, якщо період для подання скорочується, як передбачено в
пункті 3), авіаційні власті можуть погодитись, що період, протягом
якого про будь-яке незатвердження повинно бути повідомлено, буде
відповідно скорочений.
5. Якщо тариф не може бути погоджений відповідно до положень
пункту 2) цієї Статті, або якщо протягом періоду, що
застосовується відповідно до пункту 4) цієї Статті, одні авіаційні
власті повідомляють про своє незатвердження будь-якого тарифу,
погодженого відповідно до положень пункту 2), авіаційні власті
двох Договірних Сторін будуть намагатися встановити тариф за
взаємною згодою.
6. Якщо авіаційні власті не можуть досягти згоди щодо
будь-якого тарифу, поданого їм відповідно до пункту 3) цієї
Статті, або щодо встановлення будь-якого тарифу, як зазначено в
пункті 5) цієї Статті, спір буде врегульовуватися відповідно до
положень Статті XIX цієї Угоди.
7. Тариф, встановлений відповідно до положень цієї Статті,
буде діяти доти, доки не буде встановлено новий тариф. Однак дія
тарифу не може бути подовжена більш ніж на дванадцять (12) місяців
понад встановлену дату вичерпання його строку дії.
СТАТТЯ VIII
ТЕХНІЧНИЙ І КОМЕРЦІЙНИЙ ПЕРСОНАЛ ТА ОФІСИ
1. Призначеним авіапідприємствам кожної Договірної Сторони
буде дозволено на основі взаємності утримувати на території іншої
Договірної Сторони свої офіси та представників, а також
комерційний, експлуатаційний та технічний персонал, що
потребується у зв'язку з експлуатацією договірних ліній.
2. Потреба в персоналі на розсуд призначених авіапідприємств
кожної Договірної Сторони може задовольнятися шляхом використання
своїх власних працівників або послуг будь-якої організації,
компанії чи авіапідприємства, що діють на території іншої
Договірної Сторони і мають дозволи на виконання таких послуг на
території цієї Договірної Сторони.
3. Вищезазначені представники та персонал повинні діяти
відповідно до чинних законів і правил іншої Договірної Сторони, і
відповідно до цих законів і правил кожна Договірна Сторона на
основі взаємності та з мінімальною затримкою буде надавати їм
необхідні дозволи на працевлаштування, в'їзні візи та інші подібні
документи.
4. Якщо особливі обставини будуть вимагати в'їзду або
перебування персоналу на підставі крайньої необхідності та
тимчасовій основі, дозволи, візи та документи, що передбачені
законами та правилами кожної Договірної Сторони, будуть видаватися
негайно, щоб не затримати в'їзд такого персоналу до відповідної
держави.
5. Призначені авіапідприємства кожної Договірної Сторони
можуть здійснювати своє власне наземне обслуговування на території
іншої Договірної Сторони.
СТАТТЯ IX
ЗАКОНИ ТА ПРАВИЛА
1. Закони та правила кожної Договірної Сторони, які регулюють
допуск на її територію або відправлення з неї повітряних суден,
котрі здійснюють міжнародні повітряні сполучення, або ті, що
пов'язані з експлуатацією повітряних суден під час їх перебування
в межах її території, будуть застосовуватися до повітряних суден
призначених авіапідприємств іншої Договірної Сторони.
2. Закони та правила, які регулюють на території іншої
Договірної Сторони в'їзд, перебування та відправлення пасажирів,
екіпажу, багажу, пошти та вантажу, а також правила, котрі містять
вимоги щодо в'їзду в країну або відправлення з неї, та
імміграційні, митні й санітарні правила будуть застосовуватися на
цій території до експлуатаційної діяльності призначених
авіапідприємств іншої Договірної Сторони.
3. Якщо інше не передбачено з причин безпеки, пасажири, багаж
та вантаж прямого транзиту через територію будь-якої Договірної
Сторони, які не залишають зони аеропорту, відведеної для таких
цілей, будуть підлягати лише спрощеному контролю.
СТАТТЯ X
ЗАКРИТІ ЗОНИ
З причин військової діяльності або з причин суспільної
безпеки Договірна Сторона матиме право обмежувати або забороняти
польоти повітряних суден, які належать авіапідприємствам,
призначеним іншою Договірною Стороною, над деякими зонами на її
території за умови, що такі обмеження та заборони в тій же мірі
застосовуються до повітряних суден авіапідприємств, призначених
першою Договірною Стороною, або авіапідприємств інших держав, які
здійснюють міжнародні регулярні повітряні сполучення.
СТАТТЯ XI
ПОСВІДЧЕННЯ ТА СВІДОЦТВА
1. Посвідчення про придатність до польотів, посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, які видані або визнані дійсними однією
Договірною Стороною, та строк дії яких не вичерпаний, будуть
визнаватися дійсними іншою Договірною Стороною з метою
експлуатації договірних ліній по маршрутах, встановлених у Додатку
до цієї Угоди, за умови, що вимоги, згідно з якими такі
посвідчення та свідоцтва були видані чи визнані дійсними,
дорівнюють мінімальним стандартам, які можуть бути встановлені
згідно з Конвенцією ( 995_038 ), або перевищують їх.
2. Кожна Договірна Сторона, однак, при польотах над своєю
власною територією залишає за собою право відмовити у визнанні
дійсними посвідчень про кваліфікацію і свідоцтв, виданих її
власним громадянам іншою Договірною Стороною.
СТАТТЯ XII
БЕЗПЕКА
1. Згідно зі своїми правами та зобов'язаннями з міжнародного
права Договірні Сторони підтверджують, що прийняте ними взаємне
зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від актів
незаконного втручання становить невід'ємну частину цієї Угоди. Не
обмежуючи загальну застосовність своїх прав та зобов'язань з
міжнародного права, Договірні Сторони будуть діяти, зокрема,
відповідно до положень Конвенції про злочини та деякі інші акти,
що здійснюються на борту повітряних суден, підписаної в Токіо 14
вересня 1963 року ( 995_244 ), Конвенції про боротьбу з незаконним
захопленням повітряних суден, підписаної в Гаазі 16 грудня 1970
року ( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписаної в
Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ), Протоколу про боротьбу
з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують
міжнародну цивільну авіацію, підписаного в Монреалі 24 лютого 1988
року, який доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписану в Монреалі
23 вересня 1971 року ( 995_269 ).
2. Договірні Сторони будуть подавати на прохання всю
необхідну допомогу одна одній для запобігання актам незаконного
захоплення повітряних суден та іншим протиправним діям,
спрямованим проти безпеки таких повітряних суден, їх пасажирів та
екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також будь-якій
іншій загрозі безпеці цивільної авіації.
3. У своїх відносинах Сторони будуть діяти відповідно до
положень з авіаційної безпеки та технічних вимог, встановлених
Міжнародною організацією цивільної авіації та визначених як
Додатки ( 995_655 ) до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), у тій мірі, у якій такі положення з безпеки та вимоги
застосовні до Сторін; вони будуть вимагати, щоб експлуатанти
повітряних суден, зареєстрованих ними, та експлуатанти повітряних
суден, які постійно базуються чи мають основне місце діяльності на
їх території, та експлуатанти аеропортів на їх території діяли
згідно з такими положеннями з авіаційної безпеки.
4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що до таких
експлуатантів повітряних суден можуть бути висунуті вимоги
додержання положень з авіаційної безпеки, зазначених у пункті 3)
вище, котрі передбачені іншою Договірною Стороною щодо входу на
територію цієї іншої Договірної Сторони, перебування в її межах
або виходу з неї. Кожна Договірна Сторона забезпечить вживання
відповідних ефективних заходів у межах її території для захисту
повітряних суден та огляду пасажирів, екіпажу, поклажі, багажу,
вантажу та бортових запасів перед та під час посадки чи
навантаження. Кожна Договірна Сторона також доброзичливо розгляне
будь-яке прохання іншої Договірної Сторони щодо вживання
спеціальних заходів безпеки у випадку конкретної загрози.
5. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільних повітряних суден, або інших протиправних
дій, спрямованих проти безпеки таких повітряних суден, їх
пасажирів та екіпажів, аеропортів та аеронавігаційних засобів,
Договірні Сторони подаватимуть допомогу одна одній шляхом
полегшення зв'язку та вживання відповідних заходів, спрямованих на
швидке та безпечне усунення таких дій чи загрози дій.
СТАТТЯ XIII
ПЕРЕКАЗ СУМ ПЕРЕВИЩЕННЯ ДОХОДІВ
1. На взаємній та недискримінаційній основі відносно
будь-якого іншого авіапідприємства, яке здійснює міжнародні
перевезення, авіапідприємства, призначені Договірними Сторонами,
будуть вільно продавати авіатранспортні перевезення на територіях
обох Договірних Сторін з дотриманням чинних законів кожної
Договірної Сторони як безпосередньо, так і через агента, та в
будь-якій валюті.
2. Авіапідприємства кожної Договірної Сторони будуть вільно
переказувати з території продажу на свою територію суми
перевищення доходів, отриманих на території продажу, над
видатками. У такий чистий переказ будуть включені прибутки від
продажу, отримані безпосередньо або через агента по
авіатранспортним перевезенням, та від надання супутніх або
додаткових послуг, а також звичайні комерційні проценти,
нараховані на такі прибутки, поки вони зберігаються на депозиті
при очікуванні переказу.
3. Такі перекази повинні здійснюватись без завдання їм шкоди
будь-якими фінансовими боргами, що існують на території будь-якої
Договірної Сторони.
4. Авіапідприємствам, призначеним Договірними Сторонами, буде
надано відповідний дозвіл здійснювати такі перекази без будь-яких
затримок у відповідні дні у вільно конвертованій валюті за
офіційним курсом обміну, що діє на момент запиту.
Якщо буде укладена будь-яка угода, що регулює ці питання між
двома Договірними Сторонами, її відповідні положення будуть
дотримуватися.
СТАТТЯ XIV
ПОДАТКОВА СИСТЕМА
Кожна Договірна Сторона на взаємній основі звільняє
призначені авіапідприємства іншої Договірної Сторони від усіх
зборів та податків на прибуток та доходи, що отримані від
здійснення повітряних сполучень, незважаючи на зовнішні борги,
юридично встановлені кожною Договірною Стороною.
Коли Угода про уникнення подвійного оподаткування набуде
чинності, її положення будуть дотримуватися.
СТАТТЯ XV
ЄМНІСТЬ
1. Призначеним авіапідприємствам Договірних Сторін буде
надана справедлива та рівна можливість експлуатації договірних
ліній по встановлених маршрутах.
2. Договірні лінії по будь-якому з маршрутів, встановлених у
Додатку до цієї Угоди, матимуть своєю головною метою надання
ємності, яка відповідає перевезенню завантаження з території
Договірної Сторони, яка призначила авіапідприємства, або до неї.
3. Під час експлуатації договірних ліній призначені
авіапідприємства кожної Договірної Сторони повинні брати до уваги
інтерес призначених авіапідприємств Договірної Сторони, щоб не
зашкодити перевезенням, які останні здійснюють за цими ж
маршрутами або їх частинами.
СТАТТЯ XVI
СТАТИСТИЧНІ ДАНІ
Авіаційні власті однієї Договірної Сторони будуть надавати
авіаційним властям іншої Договірної Сторони на їх запит інформацію
та статистичні дані, пов'язані з обсягом перевезень, здійснених
авіапідприємствами, призначеними однією Договірною Стороною, по
договірних лініях до території іншої Договірної Сторони або з неї
в тій же формі, в якій вони готуються та подаються призначеними
авіапідприємствами своїм національним авіаційним властям. Будь-які
додаткові статистичні дані, пов'язані з перевезеннями, які
авіаційні власті однієї Договірної Сторони можуть запитати від
авіаційних властей іншої Договірної Сторони, будуть на прохання
будь-якої Сторони підлягати обговоренню між авіаційними властями
обох Договірних Сторін.
СТАТТЯ XVII
КОНСУЛЬТАЦІЇ
Діючи в дусі тісного співробітництва, авіаційні власті
Договірних Сторін час від часу будуть проводити консультації для
забезпечення застосування та задовільного додержання положень
Угоди.
СТАТТЯ XVIII
ВНЕСЕННЯ ПОПРАВОК
1. Якщо будь-яка Договірна Сторона бажає внести поправки щодо
будь-якого з положень цієї Угоди, вона може запитати консультацій
з іншою Договірною Стороною. Такі консультації можуть відбуватися
між авіаційними властями та можуть проводитися шляхом дискусії або
листування, і вони розпочнуться протягом шістдесяти (60) днів від
дати запиту.
Будь-які поправки, погоджені таким чином, набудуть чинності
після їх підтвердження обміном дипломатичними нотами.
2. Будь-які зміни Додатка до цієї Угоди можуть здійснюватися
шляхом безпосереднього погодження між авіаційними властями
Договірних Сторін, та будуть підтверджуватися обміном
дипломатичними нотами.
3. Ця Угода буде змінена таким чином, щоб відповідати
будь-якій багатосторонній конвенції, до якої можуть приєднатися
обидві Договірні Сторони.
СТАТТЯ XIX
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
1. Якщо між Договірними Сторонами виникає будь-який спір щодо
тлумачення чи застосування цієї Угоди, Договірні Сторони, у першу
чергу, будуть намагатися врегулювати його шляхом безпосередніх
переговорів.
2. Якщо Договірні Сторони не можуть досягти врегулювання
спору шляхом переговорів, спір на прохання будь-якої Договірної
Сторони може бути винесений на розгляд арбітражного суду в складі
трьох арбітрів, по одному з яких призначає кожна Договірна
Сторона, а третій призначається цими двома арбітрами. Кожна
Договірна Сторона призначить арбітра протягом шістдесяти (60) днів
з дати одержання по дипломатичних каналах будь-якою Договірною
Стороною від іншої повідомлення з проханням арбітражного
врегулювання спору. Третього арбітра буде призначено протягом
наступних шістдесяти (60) днів після призначення другого арбітра.
Цей третій арбітр повинен бути громадянином третьої держави, він
буде діяти як Президент арбітражного органу та визначить місце, де
відбудуться арбітражні засідання. Якщо будь-яка з Договірних
Сторін не може призначити арбітра протягом встановленого періоду,
або якщо третього арбітра не призначено протягом встановленого
періоду, Президент Ради Міжнародної організації цивільної авіації
на прохання будь-якої Договірної Сторони може призначити арбітра
чи арбітрів, як того вимагає справа. У такому випадку третій
арбітр повинен бути громадянином третьої держави, і він буде діяти
як Президент арбітражного суду.
3. Договірні Сторони зобов'язуються дотримуватися будь-якого
рішення, винесеного Президентом арбітражного суду згідно з пунктом
2) цієї Статті.
СТАТТЯ XX
РЕЄСТРАЦІЯ
Угода, включаючи будь-які поправки до неї, будуть
зареєстровані в Міжнародній організації цивільної авіації.
СТАТТЯ XXI
НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ТА ВТРАТА ЧИННОСТІ
1. Ця Угода набуде чинності, як тільки обидві Договірні
Сторони надішлють одна одній письмове повідомлення шляхом обміну
дипломатичними нотами про виконання своїх відповідних
конституційних вимог щодо набуття чинності.
2. Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час надіслати
іншій Договірній Стороні повідомлення про своє рішення припинити
чинність цієї Угоди. Таке повідомлення буде одночасно надіслане до
Міжнародної організації цивільної авіації. У такому випадку ця
Угода втратить чинність через дванадцять (12) місяців після дати
отримання повідомлення іншою Договірною Стороною, якщо тільки
повідомлення про втрату чинності не відкликано за погодженням до
закінчення цього періоду. Якщо відсутнє підтвердження про
одержання іншою Договірною Стороною повідомлення, воно
вважатиметься одержаним через чотирнадцять (14) днів після
отримання повідомлення Міжнародною організацією цивільної авіації.
На підтвердження чого особи, що нижче підписалися, будучи
належним чином уповноваженими на це своїми відповідними Урядами,
підписали цю Угоду.
Вчинено в Мадріді 7 жовтня 1996 року, у двох примірниках,
кожний українською, іспанською та англійською мовами, кожен текст
автентичний. У випадку розбіжності в тлумаченні текст англійською
мовою буде переважати.
ЗА УРЯД УКРАЇНИ ЗА УРЯД ІСПАНІЇ
(підпис) (підпис)
ДОДАТОК
до Угоди між Урядом України
та Урядом Іспанії про
повітряне сполучення
1. ТАБЛИЦЯ МАРШРУТІВ
Український маршрут
Пункти в Україні - проміжні пункти - Мадрид чи вибраний
вільно інший пункт в Іспанії, та у зворотному напрямку.
Іспанський маршрут
Пункти в Іспанії - проміжні пункти - Київ чи вибраний вільно
інший пункт в Україні, та у зворотному напрямку.
2. Авіапідприємства, призначені будь-якою Договірною
Стороною, можуть на одному й тому ж сполученні здійснювати зупинки
лише в одному окремому пункті, що знаходиться на території іншої
Сторони.
3. Проміжні пункти, що будуть експлуатуватися без комерційних
прав п'ятої свободи повітря, будуть вільно вибиратися призначеними
авіапідприємствами.
4. Призначені авіапідприємства можуть за своїм бажанням
опускати один чи декілька проміжних пунктів на встановлених
маршрутах за умови, що маршрут починається на території Договірної
Сторони, яка призначила авіапідприємство.
5. Комерційні права п'ятої свободи повітря в проміжних
пунктах можуть використовуватися лише за попереднім погодженням
між призначеними авіапідприємствами обох Договірних Сторін, і вони
підлягають затвердженню авіаційними властями обох Договірних
Сторін.
6. Договірні лінії можуть експлуатуватися призначеними
авіапідприємствами обох Сторін або на основі "кодшерінгу" з іншими
авіапідприємствами, які також користуються комерційними правами на
маршруті чи частині маршруту.
7. Авіапідприємства, призначені будь-якою Договірною
Стороною, повинні подавати на затвердження авіаційним властям
іншої Договірної Сторони частоти та розклади щодо експлуатації
договірних повітряних сполучень не менш ніж за тридцять (30) днів
до початку згаданої експлуатації.вгору