Договір про дружбу і співробітництво між Україною і Іспанією
Іспанія, Україна; Договір, Міжнародний документ від 08.10.1996
Документ 724_004, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 17.08.1997


Договір
про дружбу і співробітництво між Україною і Іспанією
( Договір ратифіковано Законом N 492/97-ВР ( 492/97-ВР )
від 18.07.97 )

Україна і Іспанія (далі "Високі Договірні Сторони"), керуючись традиційними почуттями дружби і взаємної поваги між
їхніми народами, констатуючи, що Україна є однією з держав-правонаступниць
СРСР, сповнені рішучості зробити свій внесок в утвердження більш
справедливого, гуманного, мирного і демократичного міжнародного
порядку, усвідомлюючи свою відповідальність за збереження миру в
Європі і в усьому світі і керуючись цілями і принципами Статуту
Організації Об'єднаних Націй, усвідомлюючи важливість положень Хельсінського Заключного
акта ( 994_055 ), Паризької Хартії для нової Європи ( 995_058 ) та
інших документів Наради з безпеки і співробітництва в Європі та
підтверджуючи зобов'язання, які вони взяли на себе в рамках НБСЄ, впевнені у необхідності остаточного подолання розділення
Європи, зокрема, шляхом створення механізмів безпеки і
співробітництва на усьому європейському континенті і беручи до
уваги спільну відповідальність за досягнення цієї мети, підтверджуючи важливість розвитку співробітництва між
Україною і Європейським Союзом, Радою Європи та іншими
європейськими структурами, прагнучи розвивати і поглиблювати співробітництво у всіх
галузях і сферах, що становлять взаємний інтерес, домовилися про таке:
Стаття 1
Високі Договірні Сторони поглиблюватимуть і зміцнюватимуть
відносини на основі дружби, довіри і взаємної поваги.
Стаття 2
Відповідно до цілей і принципів Статуту Організації
Об'єднаних Націй, Хельсінського Заключного акта Наради з безпеки і
співробітництва в Європі, Паризької Хартії для нової Європи та
інших документів НБСЄ, Високі Договірні Сторони, як дружні
держави, додержуватимуться принципів суверенної рівності,
незастосування сили або погрози силою, непорушності кордонів,
територіальної цілісності держав та їх політичної незалежності,
невтручання у внутрішні справи, мирного врегулювання спорів,
поважання прав людини та основних свобод, рівності прав та
вільного самовизначення народів, співробітництва між державами і
сумлінного виконання міжнародних зобов'язань у відповідності з
міжнародним правом.
Стаття 3
У рамках процесу НБСЄ Високі Договірні Сторони сприятимуть
зміцненню демократії, політичного плюралізму, норм і принципів
правової держави, а також захисту прав людини і основних свобод.
Стаття 4
Високі Договірні Сторони співробітничатимуть у підтриманні
миру і зміцненні безпеки в Європі. В рамках Наради з безпеки і
співробітництва в Європі вони докладатимуть зусиль для підвищення
стабільності на європейському континенті і для продовження процесу
контролю над озброєннями, роззброєнням та зміцнення довіри і
безпеки, підвищення транспарентності на основі принципу
достатності для оборони і з урахуванням сукупності умов безпеки в
Європі. Вони підтримують створення відповідних установчих структур
і механізмів для посилення дійовості процесу НБСЄ і для сприяння
забезпеченню умов, які гарантували б безпеку всіх європейських
держав.
Стаття 5
У разі виникнення ситуацій, що створюють, на думку однієї з
Високих Договірних Сторін, загрозу миру або порушення миру, або
посилюють міжнародну напруженість, Сторони негайно встановлять між
собою контакт найбільш придатним шляхом з метою обміну думками з
приводу дій, які можна було б вжити для послаблення напруженості
та розрядки таких ситуацій. Якщо одна з Високих Договірних Сторін вважатиме, що виникає
загроза її національній безпеці, вона може запропонувати іншій
Стороні негайно провести консультації.
Стаття 6
Високі Договірні Сторони будуть розвивати і поглиблювати
співробітництво в сфері оборони.
Стаття 7
Високі Договірні Сторони проводитимуть регулярні консультації
на різних рівнях з метою сприяння розвитку двосторонніх відносин і
узгодження, в міру можливостей, своїх позицій з міжнародних
питань, що становлять взаємний інтерес. Зустрічі на найвищому політичному рівні проводитимуться
щоразу, коли це буде визнано за необхідне. Міністри закордонних справ зустрічатимуться не рідше одного
разу на рік. Зустрічі між іншими членами Урядів проводитимуться в міру
необхідності. Періодичні консультації на рівні експертів проводитимуться за
домовленістю Сторін.
Стаття 8
Іспанія сприятиме розвиткові тісного співробітництва між
Україною і Європейським Союзом та якнайскорішому вступу України до
Ради Європи.
Стаття 9
Високі Договірні Сторони активно сприятимуть максимальному
розвитку взаємовигідного економічного співробітництва, зокрема, у
сферах фінансів, зовнішньої торгівлі, промисловості, конверсії
військової промисловості та інших галузях, які мають пріоритетне
значення для розвитку їх економік. Відповідно до національного законодавства, кожна із Сторін
створюватиме сприятливі умови для інвестицій іншої Сторони і
забезпечення їх захисту.
Стаття 10
З метою створення сприятливих умов для здійснення спільних
ініціатив і проектів Високі Договірні Сторони сприятимуть
зміцненню прямих зв'язків між українськими та іспанськими
підприємствами, а також розвитку нових форм економічного
співробітництва, особливо у сфері інвестицій та створення спільних
підприємств. Особлива увага приділятиметься проектам співробітництва, що
стосуються малих і середніх підприємств.
Стаття 11
Прагнучи до широкого використання сучасних наукових і
технологічних досягнень, Сторони розвиватимуть співробітництво у
галузі фундаментальних і прикладних наукових досліджень.
Стаття 12
З метою сприяння проведенню ринкових реформ в Україні та
підтримання її економічного розвитку, Високі Договірні Сторони
надаватимуть особливого значення встановленню відповідного
співробітництва як на двосторонній, так і багатосторонній основі.
Це співробітництво включатиме технічну допомогу і, зокрема,
підготовку фахівців та керівних кадрів у галузі економіки.
Стаття 13
Високі Договірні Сторони співробітничатимуть як на
двосторонньому рівні, так і регіональному в галузі транспорту,
телекомунікацій, легкої та харчової промисловості, сільського
господарства та інших галузях.
Стаття 14
Враховуючи важливість і глобальний характер проблем охорони
навколишнього середовища, Високі Договірні Сторони докладатимуть
зусиль до розширення співробітництва у цій сфері як на
двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях, особливо у
європейському масштабі, приділяючи значну увагу захисту
навколишнього середовища Чорного і Середземного морів.
Стаття 15
Високі Договірні Сторони, враховуючи прагнення їхніх народів
до широких культурних контактів, обмінів культурними цінностями у
процесі створення європейського культурного простору, максимально
розвиватимуть своє співробітництво у галузях культури, науки та
освіти. Вони заохочуватимуть викладання своїх мов та літератур
відповідно в Іспанії та Україні, що сприятиме розвитку
довгострокового співробітництва та взаємному ознайомленню з
культурами їх народів. Сторони заохочуватимуть пряме співробітництво і обміни між
державними установами, університетами та іншими закладами вищої
освіти, науково-дослідними центрами, а також неурядовими
організаціями та приватними особами в галузі культури, науки та
освіти і співробітничатимуть у здійсненні спільних наукових
проектів, які становитимуть взаємний інтерес. Високі Договірні Сторони сприятимуть створенню культурних
центрів по навчанню та поширенню мов і культур своїх країн.
Особлива увага приділятиметься підготовці викладачів, забезпеченню
доступу до учбових матеріалів, спеціальної літератури,
використанню телебачення, радіо, а також аудіовізуальних та
інформаційних технічних засобів.
Стаття 16
Високі Договірні Сторони розвиватимуть співробітництво в
галузях охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної
культури, спорту, туризму, молодіжних обмінів, сприятимуть
розвитку поріднених зв'язків між містами двох країн.
Стаття 17
Високі Договірні Сторони поглиблюватимуть своє
співробітництво в рамках ООН та інших міжнародних організаціях і
структурах, перш за все європейських. Сторони можуть проводити двосторонні консультації напередодні
сесій Генеральної Асамблеї ООН з питань, що становитимуть взаємний
інтерес.
Стаття 18
Високі Договірні Сторони сприятимуть розвитку співробітництва
між парламентами, а також між політичними і громадськими
організаціями та профспілками двох держав.
Стаття 19
Згідно з відповідними міжнародними угодами, Високі Договірні
Сторони розвиватимуть співробітництво у сфері правових і
консульських відносин. Сторони співробітничатимуть, у тому числі в рамках Інтерполу,
в боротьбі з організованою злочинністю, включаючи незаконну
торгівлю наркотиками, а також у боротьбі з тероризмом, викраденням
транспортних засобів і контрабандою, включаючи ввезення, вивезення
і переміщення незаконно придбаних культурних цінностей. В рамках цього співробітництва відповідні органи обох Сторін
обмінюватимуться інформацією і практичним досвідом.
Стаття 20
Положення цього Договору не порушують прав і зобов'язань, що
випливають з двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів
і угод, укладених Високими Договірними Сторонами з третіми
державами.
Стаття 21
Цей Договір підлягає ратифікації і набуває чинності через
тридцять днів після обміну нотами про виконання Сторонами
конституційних процедур щодо набуття чинності цим Договором.
Стаття 22
Цей Договір укладено строком на десять років і автоматично
продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін
не повідомить у письмовій формі іншу Сторону про своє бажання
денонсувати його, але не менш як за один рік до закінчення
відповідного строку.
Стаття 23
Цей Договір буде зареєстрований в Секретаріаті Організації
Об'єднаних Націй згідно зі статтею 102 її Статуту.
Здійснено в м.Мадриді 8 жовтня 1996 року в двох примірниках,
кожний українською і іспанською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними.
За Україну За Уряд Іспанії
(підпис) (підпис)вгору