Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2008723
Документ 723-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.07.2019, підстава - 552-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 серпня 2008 р. N 723
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 552 ( 552-2019-п ) від 26.06.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2008 р. N 723
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 13 постанови Кабінету Міністрів України від
5 квітня 1994 р. N 226 ( 226-94-п ) "Про поліпшення виховання,
навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (ЗП
України, 1994 р., N 8, ст. 194; 1995 р., N 8, ст. 224; Офіційний
вісник України, 2003 р., N 36, ст. 1947; 2005 р., N 36, ст. 2198;
2006 р., N 31, ст. 2221; 2008 р., N 18, ст. 503):
абзац перший підпункту 1 викласти в такій редакції:
"1) дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського
піклування, особам з їх числа, а також учням та студентам, які в
період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків і
перебували на повному державному утриманні в загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладах, при вступі на
навчання до професійно-технічних та вищих навчальних закладів
видається безоплатно за рахунок коштів тих закладів, які вони
закінчили, комплект нового одягу і взуття на суму не менш як
12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також грошова
допомога в розмірі не менш як 2,5 неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян. Учні та студенти зазначеної категорії
зараховуються на повне державне утримання в навчальних закладах,
до яких вони вступили, і в період навчання до 23 років або до
закінчення відповідних навчальних закладів забезпечуються
безоплатно продуктами харчування, одягом, взуттям і м'яким
інвентарем за нормами, встановленими для вихованців шкільного віку
шкіл-інтернатів.";
доповнити підпункт 2 після слів "батьківського піклування"
словами "та особи з їх числа";
у підпункті 3 слова "учням професійних навчально-виховних
закладів і студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування" замінити словами і
цифрами "учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також учням, студентам, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків";
у підпункті 4 слова "дітям-сиротам і дітям, позбавленим
батьківського піклування" замінити словами і цифрами "учням,
студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також учням, студентам, які в період навчання у віці
від 18 до 23 років залишились без батьків".
2. У Положенні про дитячий будинок сімейного типу,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2002 р. N 564 ( 564-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 18, ст. 925; 2006 р., N 6, ст. 299; 2007 р., N 12, ст. 421,
N 71, ст. 2673; 2008 р., N 15, ст. 379):
в абзаці третьому пункту 2 слова і цифри "до його закінчення,
але не пізніше досягнення ними 23-річного віку" замінити словами і
цифрами "до 23 років або до закінчення відповідних навчальних
закладів";
у пункті 26 слова і цифри "але не пізніше досягнення ними
23-річного віку" замінити словами і цифрами "до 23 років або до
закінчення відповідних навчальних закладів".
3. В абзаці четвертому пункту 2 Положення про прийомну сім'ю,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2002 р. N 565 ( 565-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 18, ст. 926; 2004 р., N 46, ст. 3055; 2005 р., N 3, ст. 132,
N 16, ст. 845; 2006 р., N 6, ст. 299; 2007 р., N 12, ст. 421,
N 71, ст. 2673; 2008 р., N 15, ст. 379), слова і цифри "до його
закінчення, але не пізніше досягнення ними 23-річного віку"
замінити словами і цифрами "до 23 років або до закінчення
відповідних навчальних закладів".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 552
( 552-2019-п ) від 26.06.2019 }вгору