Документ 7226-XI, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про внесення доповнень і змін до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

 
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1989, N 12, ст.96 )
 
( Указ затверджено Законом N 8315-XI ( 8315-11 ) від 28.10.89, ВВР, 1989, N 45, ст. 634 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

 
     Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
     II. Встановити, що в справах про злочини, передбачені статтею 86-2 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство провадиться слідчими органів внутрішніх справ.
 
     У зв'язку з цим у частині другій статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 ) цифри "86" замінити цифрами "86, 86-2".

 
        Голова Президії 
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 6 березня 1989 р.
N 7226-XIвгору