Документ 720-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.02.2000, підстава - 207-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 жовтня 1994 р. N 720
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 207 ( 207-2000-п ) від 02.02.2000 )
Про підвищення заробітної плати на державних
підприємствах, в установах і організаціях
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 100 ( 100-95-п ) від 08.02.95
N 1226 ( 1226-96-п ) від 05.10.96
N 177 ( 177-97-п ) від 18.02.97 )

З метою реалізації окремих положень доповіді Президента
України про основні засади економічної та соціальної політики,
підтриманої Верховною Радою України ( 216/94-ВР ), Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Підвищити: а) на державних і заснованих на державній власності орендних
підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають на
госпрозрахунку, - верхню межу коефіцієнтів співвідношень тарифних
ставок (місячних окладів) працівників до мінімального розміру
заробітної плати, передбачених додатками N 1-3 до постанови
Кабінету Міністрів України від 2 червня 1993 р.N 393 ( 393-93-п ),
у 2 рази понад розміри, визначені відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 4 липня 1994 р. N 449 ( 449-94-п ). Тарифні
ставки і посадові оклади працівників установлюються з урахуванням
фінансових можливостей підприємств у межах зазначеного підвищення
та мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці, передбачених
генеральною, галузевими і регіональними тарифними угодами: б) на підприємствах і в організаціях, діяльність яких
повністю або частково фінансується з бюджету і на яких тарифні
ставки і посадові оклади працівників установлюються за умовами
оплати праці, що діють на госпрозрахункових підприємствах, -
тарифні ставки і посадові оклади виходячи з фінансових
можливостей, але не більш як у 6000 разів порівняно з діючими у
1990 році; в) ( Підпункт "в" пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1226 ( 1226-96-п ) від 05.10.96 у частині, що
стосується працівників бюджетної сфери, оплата праці яких
здійснювалась відповідно до Єдиної тарифної сітки ) у бюджетних
установах і організаціях, органах державної виконавчої влади,
судової влади, прокуратури, митних органах, податкових інспекціях
та в інших органах - посадові оклади за коефіцієнтами згідно з
додатками N 4-6 до постанови Кабінету Міністрів України від 2
червня 1993 р. N 393, викладеними в новій редакції (додаються); г) ( Підпункт "г" пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 177 ( 177-97-п ) від 18.02.97 у частині, що
стосується осіб рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ ) працівникам, військовослужбовцям, особам
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ -
тарифні ставки і посадові оклади у порядку підвищення тарифних
ставок і посадових окладів, передбаченого цією постановою
відповідно до працівників державних підприємств, бюджетних
установ і організацій.
2. Міністерствам, відомствам, Урядові Автономної Республіки
Крим, облвиконкомам, Севастопольському міськвиконкому, Київській
міській державній адміністрації, райвиконкомам переглянути розміри
посадових окладів керівників державних підприємств, організацій та
об'єднань з урахуванням підвищення посадових окладів керівників
відповідних органів державної виконавчої влади, місцевого і
регіонального самоврядування на умовах, передбачених постановою
Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. N 47 ( 47-93-п )
"Про регулювання розмірів посадових окладів і премій керівників
державних підприємств, організацій і об'єднань" (ЗП України, 1993
р., N 4-5, ст.69) та доповненнями до неї згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27 липня 1994 р. N 511 ( 511-94-п )
"Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 26 січня 1993 р. N 47".
3. Підприємствам, установам і організаціям:

( Абзац другий пункту 3 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 100 ( 100-95-п ) від 08.02.95 )

провести перерахунок розміру відшкодування шкоди, заподіяної
працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з
виконанням ними трудових обов'язків, одночасно з переглядом
тарифних ставок і посадових окладів на величину їх фактичного
підвищення.
4. Ця постанова набуває чинності з 1 жовтня 1994 року.

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.26 ( Додаток N 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 1226 ( 1226-96-п ) від 05.10.96 )

Додаток N 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 червня 1993 р. N 393
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 1994 р. N 720)
КОЕФІЦІЄНТИ
підвищення ставок заробітної плати і посадових окладів
працівників бюджетних установ і організацій,
на які не поширюється дія постанови Кабінету Міністрів
України від 25 січня 1993 р. N 44
————————————————————————————————————————————————————————————————— Частина посадового окладу в кількості | Коефіцієнт мінімальних заробітних плат | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 11,34
Від 2 до 4 (включно) 5,70
Від 5 до 10 (включно) 1,65
Понад 10 1,30 ————————————————— Примітка. Визначення конкретного розміру посадового окладу
провадиться в такому порядку:
в установах і організаціях, в яких посадові оклади
встановлені нормативними актами в карбованцях,
визначаються коефіцієнти співвідношень посадових
окладів до мінімального розміру заробітної плати шляхом
ділення посадового окладу, встановленого до 1 січня
1990 р., на 2300 карбованців;
коефіцієнти співвідношень посадових окладів до
мінімального розміру заробітної плати розподіляються на
частини (1,3,6 і решта);
кожна частина посадового окладу множиться на мінімальну
заробітну плату 60000 крб. і відповідний коефіцієнт.
Результати підсумовуються.

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

Додаток N 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 червня 1993 р. N 393
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 1994 р. N 720)

КОЕФІЦІЄНТИ
підвищення посадових окладів працівників апарату
органів державної виконавчої влади та інших органів
————————————————————————————————————————————————————————————————— Частина посадового окладу в кількості | Коефіцієнт мінімальних заробітних плат | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Від 1 до 3 (включно) 6
Від 4 до 10 (включно) 3,5
Понад 10 2
————————————————— Примітка. Для визначення конкретного розміру посадового окладу,
встановленого відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 35,
( 35-93-п ) коефіцієнти співвідношення посадових
окладів до мінімальної заробітної плати розподіляються
на частини (3, 7 і решта). Кожна частина посадового
окладу множиться на мінімальну заробітну плату 60000
крб. і відповідний коефіцієнт. Результати
підсумовуються.

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКОвгору