Документ 720-2014-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.01.2019, підстава - 12-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2014 р. № 720
Київ

Деякі питання перерозподілу надходжень від перевезень залізничним транспортом під час проведення антитерористичної операції

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 12 від 10.01.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Державній адміністрації залізничного транспорту на період проведення антитерористичної операції забезпечити здійснення централізованого фінансування державного підприємства “Донецька залізниця” на суму різниці між доходами та виручкою від перевезень залізничним транспортом, отриманою зазначеним підприємством, за даними попереднього місяця з урахуванням фактичних розрахунків, проведених на кінець попереднього місяця, та перерахування коштів на поточні рахунки державного підприємства “Донецька залізниця”, відкриті у населених пунктах, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457 “Про затвердження Статуту залізниць України” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 14, ст. 548) і від 30 березня 2011 р. № 316 “Про затвердження переліку робіт і послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту, та Порядку перерозподілу надходжень доходу від основної діяльності залізничного транспорту” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 981) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2014 р. № 720

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457 і від 30 березня 2011 р. № 316

1. Пункт 62 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457, після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“На період проведення антитерористичної операції плата за перевезення вантажів із станцій відправлення державного підприємства “Донецька залізниця” вноситься на станціях призначення інших залізниць України.”.

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 12 від 10.01.2019}вгору