Документ 720-2012-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.08.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 серпня 2012 р. № 720-р
Київ

Про затвердження плану заходів з виконання Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО на 2012 рік

1. Затвердити план заходів з виконання Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО на 2012 рік (далі - план заходів), що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади за участю інших державних органів подавати щокварталу до 5 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України звіти про стан виконання плану заходів, а Міністерству закордонних справ - відповідну інформацію для узагальнення і подання Президентові України.

3. Установити, що фінансування плану заходів здійснюється за рахунок і в межах видатків, передбачених центральним і місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам з цією метою в Державному бюджеті України на 2012 рік, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2012 р. № 720-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО на 2012 рік

Зміст завдання Річної національної програми

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

РОЗДІЛ I. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

1.1. Внутрішня політика

1.1.1. Демократичні реформи

1.1.1.1. Проведення вільних і чесних виборів

1. Забезпечити участь офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій, громадських організацій під час проведення виборів народних депутатів України

сприяння офіційним спостерігачам від іноземних держав і міжнародних організацій у виконанні їх повноважень під час спостереження за виборчим процесом на виборах народних депутатів України

МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1.1.1.2. Зміцнення демократичних інститутів

2. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів про місцевий референдум і про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (нова редакція)

забезпечення супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України "Про місцевий референдум" (реєстраційний номер 7082) і "Про службу в органах місцевого самоврядування" (нова редакція) (реєстраційний номер 9673)

Мін'юст

-"-

3. Розробити проекти Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні і плану заходів з її реалізації (з урахуванням основних стратегічних напрямів реформування місцевого самоврядування в Україні, схвалених на Міжнародних муніципальних слуханнях "Розвиток належного врядування на місцевому та регіональному рівнях")

внесення пропозицій для обговорення на засіданні Ради регіонів проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

Мінрегіон

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1.1.1.3. Захист прав і свобод людини

4. Створити належні умови для виправлення засуджених, здобуття ними освіти і набуття професії, їх соціальної адаптації в суспільстві, розвитку матеріально-технічної бази установ виконання покарань та слідчих ізоляторів

забезпечення виконання плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, схваленої Указом Президента України від 24 травня 2011 р. № 597

Мін'юст, ДПтС

-"-

забезпечення реалізації проектів Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Кабінету Міністрів України з питань ювенальної юстиції

-"-

-"-

визначення переліку слідчих ізоляторів, які потребують першочергового проведення поточного і капітального ремонту; підготовка відповідних пропозицій

ДПтС

-"-

забезпечення в рамках співпраці із Всеукраїнською благодійною організацією "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом" залучення технічної допомоги Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією з метою сприяння здійсненню заходів з протидії ВІЛ-інфекції серед засуджених та осіб, взятих під варту

-"-

-"-

5. Визначити на законодавчому рівні механізм реалізації права на безоплатну правову допомогу для вразливих верств населення

розроблення проектів нормативно-правових актів з питань надання безоплатної правової допомоги, які спрямовані на реалізацію Закону України "Про безоплатну правову допомогу"

Мін'юст

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

6. Сприяти впровадженню процедури медіації

забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про медіацію"

-"-

-"-

7. Оптимізувати систему професійної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу Державної пенітенціарної служби України

вивчення питання щодо можливості фінансування за рахунок коштів державного бюджету наукових досліджень у сфері виконання кримінальних покарань в рамках діяльності наукового центру Інституту кримінально-виконавчої служби

ДПтС

-"-

забезпечення кадрового комплектування наукового центру з проблем пенітенціарної діяльності у складі Інституту кримінально-виконавчої служби

-"-

-"-

1.1.1.4. Захист прав національних меншин

8. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект Концепції державної етнонаціональної політики України

забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про Концепцію державної етнонаціональної політики" (реєстраційний номер 10152-1)

Мінкультури

-"-

1.1.1.5. Свобода слова

9. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:

підготовка, проведення громадського обговорення та подання Кабінетові Міністрів України проектів Законів України:

 

 

захисту професійної діяльності журналістів;

Про захист професійної діяльності журналістів

Держкомтелерадіо, Мін'юст

-"-

реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації

Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації

Держкомтелерадіо, Мін'юст

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1.1.1.6. Сприяння розвитку громадянського суспільства

10. Сприяти залученню громадських організацій до реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні в рамках Мережі партнерства Україна - НАТО

висвітлення заходів, пов'язаних з імплементацією положень Листа про наміри стосовно підтримки Мережі партнерства Україна - НАТО

Держкомтелерадіо

-"-

проведення за сприяння Громадської ліги Україна - НАТО навчальних семінарів щодо інформування особового складу МВС, МНС, СБУ з питань співробітництва України з організаціями європейської та євроатлантичної безпеки

Держкомтелерадіо, центральні органи виконавчої влади, Громадська ліга Україна - НАТО (за згодою)

-"-

сприяння діяльності цільових груп Мережі партнерства Україна - НАТО, зокрема щодо запровадження демократичного цивільного контролю в секторі безпеки і оборони України

Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), Міноборони, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою)

-"-

11. Сприяти з метою формування свідомої громадянської позиції щодо державної політики співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору посиленню взаємодії між експертами з питань безпеки та суспільством

інформування громадськості про стан виконання завдань і здійснення заходів Річної національної програми

Держкомтелерадіо, МЗС, центральні органи виконавчої влади

-"-

забезпечення проведення діалогу між суб'єктами сектору безпеки і оборони України та громадськими організаціями, зокрема в рамках діяльності Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи

Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), Міноборони, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ(за згодою)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

12. Сприяти активізації взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади з громадськими радами при таких органах для спільного здійснення заходів співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору

сприяння діяльності громадських рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади

центральні і місцеві органи виконавчої влади

-"-

1.1.2. Забезпечення верховенства права

1.1.2.1. Боротьба з корупцією

13. Забезпечити здійснення заходів, передбачених на 2012 рік Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240

забезпечення розгляду питання виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240, під час засідань Національного антикорупційного комітету

Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою)

-"-

забезпечення здійснення заходів, передбачених на 2012 рік зазначеною Державною програмою

центральні органи виконавчої влади

-"-

14. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроекту про правила етичної поведінки

вжиття заходів щодо імплементації положень Закону України "Про правила етичної поведінки"

-"-

-"-

15. Започаткувати проведення на постійній основі інформаційно-роз'яснювальних кампаній з метою формування у суспільстві негативного ставлення до корупції

проведення науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій з метою формування у суспільстві негативного ставлення до корупції

центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

розроблення та запровадження соціальної реклами з питань запобігання і протидії корупції з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції

Держкомтелерадіо, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-"-

16. Продовжити розроблення та запровадження навчальних заходів для підвищення рівня підготовки фахівців у сфері боротьби з корупцією в межах реалізації Ініціативи НАТО в рамках Програми "Партнерство заради миру" щодо розбудови системи прозорості та довіри у безпекових та оборонних інституціях

забезпечення координації участі органів сектору безпеки і оборони України у заходах, передбачених Ініціативою

Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), Міноборони, МВС, МНС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою)

-"-

проведення на регулярній основі навчальних курсів для працівників Центрального управління та регіональних органів СБУ щодо розбудови прозорої системи органів сектору безпеки і оборони

СБУ (за згодою)

-"-

забезпечення проведення в державних органах самооцінки шляхом заповнення листа опитування ("Процес самооцінки 2012") щодо здійснення закупівель та ефективного використання бюджетних коштів

Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), Міноборони, МВС, МНС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

17. Вжити заходів щодо започаткування проектів міжнародної технічної допомоги у сфері реалізації антикорупційної політики

вивчення досвіду держав - членів НАТО та організації "Transparency International" щодо протидії корупції в секторі безпеки і оборони та можливості поширення такого досвіду в Україні

-"-

-"-

18. Забезпечити взаємодію з громадянським суспільством у питаннях формування, реалізації та моніторингу імплементації антикорупційної політики

забезпечення діяльності громадської ради при Національному антикорупційному комітеті

Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою)

-"-

1.1.2.2. Реформування системи кримінальної юстиції

19. Привести законодавство у сфері провадження адвокатської діяльності у відповідність з європейськими стандартами шляхом прийняття Закону України "Про адвокатуру"

забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

Мін'юст

-"-

1.1.2.3. Реформа державного управління

20. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про адміністративні послуги"

забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про адміністративні послуги"

-"-

-"-

21. Забезпечити внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Адміністративно-процедурного кодексу України, підготовленого з урахуванням рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи

забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Адміністративно-процедурного кодексу України

Мін'юст

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1.1.2.4. Боротьба з відмиванням коштів

22. Продовжити поглиблення співробітництва з міжнародними організаціями, зокрема активізувати участь у засіданнях, семінарах, конференціях та інших заходах з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, які проводяться під егідою Організації Об'єднаних Націй, Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Ради Європи, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки

забезпечення здійснення заходів, спрямованих на виявлення фактів переміщення товарів, які використовуються з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Держмитслужба, СБУ (за згодою)

-"-

забезпечення участі у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, що проводяться під егідою міжнародних організацій

Держмитслужба, Держфінмоніторинг

 

забезпечення участі у засіданнях Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) для Європи/Євразії, пленарних засіданнях та в діяльності робочих груп FATF

Держфінмоніторинг

-"-

забезпечення участі у пленарних засіданнях Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)

-"-

-"-

забезпечення участі в діяльності Євразійської групи з питань протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів та фінансуванню тероризму (пленарних засіданнях, діяльності робочих груп)

Держфінмоніторинг

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

забезпечення участі у заходах Егмонтської групи (засіданнях Комітету, діяльності робочих груп, пленарних засіданнях)

-"-

-"-

23. Продовжити роботу з укладення двосторонніх міжнародних договорів України про співробітництво з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

проведення переговорів з метою укладення меморандумів про взаєморозуміння з компетентними органами Арабської Республіки Єгипет, Республіки Сенегал, Республіки Індонезія, Фінляндської Республіки та інших держав

-"-

-"-

1.2. Економічні питання

1.2.1. Досягнення макроекономічної стабільності

24. Забезпечити стабільність грошової одиниці України

вжиття заходів до забезпечення цінової стабільності

Мінекономрозвитку, Мінфін, Національний банк (за згодою)

-"-

25. Забезпечити розвиток державно-приватного партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності економіки та стимулювання інвестиційної діяльності

розроблення проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, передбачених Законом України "Про державно-приватне партнерство"

Мінекономрозвитку

-"-

26. Створити умови для соціально-економічного зростання

забезпечення реалізації політики, спрямованої на здійснення якісних структурних зрушень в економіці з метою запровадження інноваційної моделі розвитку, а також вдосконалення ринкових інститутів, поглиблення європейської інтегрованості української економіки та поступового досягнення європейських стандартів життя населення

-"-

-"-

27. Посилити роль регіонів у забезпеченні зростання економіки та їх відповідальність за розв'язання соціальних проблем

поліпшення підприємницького клімату, забезпечення проведення активної інвестиційної політики та модернізації інфраструктури, а також реформування ключових секторів економіки

Мінекономрозвитку, інші органи виконавчої влади

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1.2.2. Оптимізація ролі держави та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності

28. Продовжити впорядкування та спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру

приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з вимогами Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

-"-

-"-

29. Залучити ресурси міжнародної технічної допомоги з метою сприяння забезпеченню інноваційної спрямованості підприємництва, правової, фінансової та організаційної підтримки перспективних інвестиційних та інноваційних проектів у сфері малого підприємництва, стимулювання розвитку венчурного капіталу, лізингу, факторингу, розроблення і реалізації кластерних проектів

вжиття заходів для залучення міжнародної технічної допомоги з метою сприяння створенню та розвитку інноваційно-орієнтованої бізнес-інфраструктури (інноваційні структури, бізнес-інкубатори, фонди кредитних порук (гарантій), технологічні, наукові та промислові парки, інноваційні кластери)

-"-

-"-

30. Сприяти розвитку експортної діяльності українських підприємств, створенню системи підтримки експортної діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва

забезпечення підтримки експортної діяльності шляхом проведення виставок української продукції та захисту інтересів національного товаровиробника на зовнішньому ринку

-"-

-"-

31. Забезпечити на належному рівні захист прав споживачів

проведення перевірок стану споживчого ринку (зокрема тематичних) щодо дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів суб'єктами господарювання

Держспоживінспекція

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1.2.3. Енергетична безпека

32. Здійснити заходи щодо отримання коштів для проведення технічного дослідження можливості синхронної інтеграції Об'єднаної енергетичної системи України та енергетичної системи Республіки Молдова в об'єднання європейських енергосистем ENTSO-E (континентальна Європа) за рахунок фондів спільної операційної програми прикордонного співробітництва "Румунія - Україна - Республіка Молдова 2007 - 2013 роки"

забезпечення належного супроводження заходів щодо отримання коштів для проведення технічного дослідження можливості синхронної інтеграції української та молдовської енергосистем в об'єднання європейських енергосистем ENTSO-E (континентальна Європа) за рахунок фондів спільної операційної програми прикордонного співробітництва "Румунія - Україна - Республіка Молдова 2007 - 2013 роки"

Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінфін, МЗС, НЕК "Укренерго"

-"-

33. Вивчити досвід держав - членів НАТО щодо забезпечення енергетичної безпеки, зокрема шляхом продовження співробітництва у рамках Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань економічної безпеки

проведення засідання Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань економічної безпеки

Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, інші органи виконавчої влади, НАК "Нафтогаз України

-"-

34. Під егідою Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань економічної безпеки разом з експертами НАТО провести аналіз даних про існуючі та потенційні загрози для безпечного функціонування об'єктів атомної енергетики, магістральних нафтопроводів та ліній електропередачі, у тому числі внаслідок протиправного втручання в їх роботу

обмін досвідом в рамках засідань Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань економічної безпеки щодо забезпечення рівня безпеки об'єктів енергетики

Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Держатомрегулювання, НАК "Нафтогаз України"

-"-

35. Втілювати положення енергетичного розділу стенд-бай домовленостей України з МВФ з урахуванням зростання ціни на газ

продовження переговорів з представниками МВФ щодо реалізації програми стенд-бай

Мінекономрозвитку, Мінфін, Міненерговугілля, НАК "Нафтогаз України"

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1.3. Зовнішня політика

1.3.1. Конструктивне партнерство з Організацією Північноатлантичного договору у сфері підтримання безпеки євроатлантичного простору. Участь і підтримка миротворчих операцій і місій під егідою Альянсу

36. Розвивати діалог України з Альянсом шляхом проведення засідань Комісії Україна - НАТО, у тому числі на основі узгодженого з Альянсом річного плану заходів у рамках Комісії Україна - НАТО

участь у засіданні Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів оборони

Міноборони

-"-

37. Проводити експертні консультації Україна - НАТО на високому рівні та консультації спільних робочих груп з питань воєнної реформи, економічної безпеки, планування дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації цивільного характеру, науки і захисту довкілля та з питань оборонно-технічного співробітництва в рамках Комісії Україна - НАТО

забезпечення представництва центральних органів виконавчої влади на засіданнях спільних робочих груп з питань воєнної реформи, науки і захисту навколишнього природного середовища та з питань оборонно-технічного співробітництва в рамках Комісії Україна - НАТО

Міноборони, МЗС, МНС, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

забезпечення участі Української Сторони у засіданнях Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи, а також в інших заходах, що проводяться під її егідою

Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), Міноборони, МЗС, СБУ (за згодою)

-"-

проведення засідання Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру (жовтень 2012 р., м. Брюссель, Королівство Бельгія)

МНС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

38. Проводити спільні засідання і консультації з Комітетом НАТО з питань політики та партнерства щодо вирішення актуальних питань зовнішньої політики України і співробітництва між Україною та Альянсом

забезпечення представництва України на засіданнях Комітету НАТО з питань політики та партнерства і консультаціях з Комітетом

МЗС, Міноборони

-"-

39. Забезпечувати діяльність українського миротворчого контингенту в рамках участі у міжнародній миротворчій операції НАТО в Косово (КФОР)

підготовка особового складу та проведення ротації миротворчого контингенту в рамках участі у міжнародній миротворчій операції НАТО в Косово (КФОР)

Міноборони

-"-

40. Забезпечити участь миротворчого персоналу України у проведенні операції Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) в Ісламській Республіці Афганістан

підготовка особового складу та проведення ротацій миротворчого персоналу в рамках участі в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан

-"-

-"-

41. Надавати повітряний коридор для здійснення перельотів літаків військово-транспортної авіації збройних сил держав - членів Альянсу через територію України в рамках участі в операції МССБ в Ісламській Республіці Афганістан

забезпечення супроводження літаків військово-транспортної авіації збройних сил держав - членів НАТО під час здійснення перельотів через територію України в рамках участі в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан

-"-

-"-

42. Забезпечити участь представників України у засіданнях Північноатлантичної ради НАТО (на рівні міністрів закордонних справ, міністрів оборони, постійних представників у форматі держав - контрибуторів МССБ, КФОР), Військового комітету НАТО (на рівні начальників генеральних штабів та військових представників у форматі держав - контрибуторів МССБ, КФОР), Комітету НАТО з питань політики проведення операцій

забезпечення участі представників України у засіданнях Північноатлантичної ради НАТО, Військового комітету НАТО, а також Комітету НАТО з питань політики операцій

МЗС, Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

43. Забезпечити участь корабля Військово-Морських Сил Збройних Сил України у військово-морських операціях у Середземному морі в рамках операції Організації Північноатлантичного договору "Активні зусилля", а також провадження діяльності первинного національного Контактного пункту операції Організації Північноатлантичного договору "Активні зусилля" та здійснення обміну інформацією про судна, що викликають підозру

забезпечення обміну інформацією щодо підозрілих суден між первинним національним Контактним пунктом і Штабом командування морського компонента регіонального командування Об'єднаних збройних сил НАТО "Південь" (м. Неаполь, Італійська Республіка)

Міноборони

-"-

44. Опрацювати питання можливої участі України в операції НАТО з протидії піратству "Океанський щит"

опрацювання питання щодо залучення Збройних Сил до операції "Океанський щит"

-"-

-"-

45. Продовжити планову підготовку підрозділів спеціального призначення Служби безпеки України для участі в операціях Альянсу з метою досягнення цілей партнерства шляхом участі у процесі планування та оцінки сил у рамках виконання Програми НАТО "Партнерство заради миру"

продовження вивчення іноземних мов особовим складом Центру спеціальних операцій "А" СБУ із залученням спеціалістів національних навчальних закладів та іноземних фахівців, зокрема за сприяння НАТО із використанням можливостей Програми НАТО з професійної підготовки цивільного персоналу

СБУ (за згодою), Нацдержслужба

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

46. Продовжити консультації між Україною та НАТО з питань протиракетної оборони

забезпечення (у разі надходження відповідних запрошень) участі представників України в консультаціях на рівні експертів між Україною і НАТО з питань протиракетної оборони

Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), МЗС, Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою), Міноборони, ДКА

-"-

1.3.1.1. Забезпечення національного представництва в органах Альянсу

47. Забезпечити вивчення на належному рівні іноземних мов та професійну підготовку фахівців для заміщення посад у представництвах України в робочих органах та інституціях Альянсу

організація навчання кандидатів для заміщення посад у представництвах України в робочих органах та інституціях Альянсу на курсах вивчення іноземних мов і фахових курсах

Міноборони

-"-

48. Провести планові ротації офіцерів Збройних Сил України на посадах штабних елементів військових штабів Альянсу за результатами прозорого та альтернативного добору кандидатів із числа офіцерів Збройних Сил України, які перебувають у резерві на заміщення посад штабних елементів військових штабів Альянсу

здійснення конкурсного добору кандидатів на заміщення посад штабних елементів військових штабів Альянсу та проведення планових ротацій

-"-

-"-

49. Забезпечити належну взаємодію командування Збройних Сил України з командуванням НАТО під час залучення до ротацій Сил реагування НАТО

забезпечення взаємодії командування Збройних Сил України з командуванням НАТО під час залучення до ротацій в Силах реагування НАТО з використанням можливостей Місії України при НАТО та офіцерів Збройних Сил України, що перебувають на посадах штабних елементів військових штабів Альянсу

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1.3.2. Інтеграція в Європейський Союз

50. Вжити в установленому порядку заходів щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка передбачатиме, зокрема, створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі

завершення технічної підготовки до підписання тексту Угоди про асоціацію проведення роботи з інституціями та державами - членами ЄС щодо забезпечення їх підтримки в підписанні Угоди про асоціацію

МЗС, Мінекономрозвитку

-"-

забезпечення участі представників Держмитслужби у заходах щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка передбачатиме, зокрема, створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі

Мінекономрозвитку, МЗС, Держмитслужба

-"-

51. Продовжити виконання Порядку денного асоціації Україна - ЄС

забезпечення належного здійснення заходів Порядку денного асоціації Україна - ЄС та проведення моніторингу здійснення заходів у рамках роботи Підкомітету № 5 "Митне та транскордонне співробітництво"

Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінекономрозвитку, МЗС

-"-

вжиття передбачених на 2011 - 2012 роки заходів щодо реалізації Порядку денного асоціації Україна - ЄС

центральні органи виконавчої влади

-"-

52. Продовжити виконання Програми всеохоплюючої інституційної розбудови в рамках ініціативи Європейського Союзу "Східне партнерство"

забезпечення проведення семінару високого рівня в рамках ініціативи ЄС "Східне партнерство" з метою обговорення актуальних питань співробітництва в митній сфері між державами - членами ЄС та державами - учасницями Східного партнерства (жовтень 2012 р., м. Київ)

Держмитслужба, МЗС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

затвердження плану інституціональної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Нацдержслужба, Мінфін, Мінекономрозвитку, МЗС, Мін'юст, Держкомтелерадіо

-"-

53. Продовжити реалізацію Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого Указом Президента України від 22 квітня 2011 року № 494

забезпечення супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:

Мін'юст, МВС, МЗС

-"-

"Про документи України, що посвідчують особу, дають право на в'їзд в Україну та виїзд з України" (реєстраційний номер 10381);

"Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" (реєстраційний номер 10468)

внесення на розгляд Президента України проекту Указу Президента України про внесення змін до Указу Президента України від 26 лютого 1998 р. № 153 "Про дипломатичний та службовий паспорти України" у зв'язку із запровадженням нових зразків дипломатичного та службового паспортів з електронним носієм біометричної інформації

МЗС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

забезпечення виконання першого етапу плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України та перехід до другого етапу виконання цього документа

МЗС, Мін'юст, МВС та інші центральні органи виконавчої влади

-"-

забезпечення належного виконання заходів Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого Указом Президента України від 22 квітня 2011 р. № 494

МЗС, ДМС, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба

-"-

54. Забезпечити виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, ратифікованої Законом України від 15 січня 2008 р. № 116-VI, та продовжити участь України в роботі Спільного комітету з питань реадмісії Україна - ЄС з метою проведення моніторингу виконання Угоди

укладення імплементаційних протоколів з державами - членами ЄС щодо виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб

ДМС, МВС, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, Мін'юст, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, СБУ (за згодою)

-"-

55. Забезпечити виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз, ратифікованої Законом України від 15 січня 2008 р. № 117-VI, та продовжити участь України в роботі Спільного візового комітету Україна - ЄС з метою проведення моніторингу виконання Угоди та підготовки до укладення імплементаційних протоколів з державами - членами ЄС для реалізації положень зазначеної Угоди

проведення сьомого засідання Спільного комітету експертів з реалізації Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз

МЗС, МВС, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, ДМС, Мін'юст, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз

МЗС

-"-

56. Продовжити співробітництво з Місією Європейської Комісії з надання допомоги у питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова (EUBAM)

продовження співробітництва з Місією Європейської Комісії з надання допомоги у питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова з метою гармонізації стандартів і процедур прикордонного контролю, активізації співробітництва прикордонних і митних служб, проведення аналізу потенційних ризиків

Адміністрація Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужба

-"-

продовження в межах, визначених законодавством України та Мандатом Місії, співробітництва з Місією Європейської Комісії з надання допомоги у питаннях кордону Україні та Республіці Молдова (EUBAM) у питаннях протидії та запобігання проявам корупції серед працівників митних та прикордонних служб, проявам транснаціональної організованої злочинності із зосередженням зусиль на безпосередній співпраці з національними партнерами Місії у державах - членах НАТО та ЄС

СБУ (за згодою)

-"-

57. Продовжити співробітництво з ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики, зокрема в рамках Спільної політики безпеки і оборони

активізація консультацій та координації дій через наявні дипломатичні та військові канали з метою зосередження зусиль на міжнародних питаннях загального значення, включаючи передусім виклики загальноприйнятим принципам міжнародного миру та безпеки, як встановлено Хартією ООН, Гельсінським заключним актом ОБСЄ та іншими відповідними багатосторонніми документами, а також з огляду на практику України щодо приєднання до заяв і спільних позицій ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики

МЗС, Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

продовження діалогу щодо імплементації Європейської стратегії безпеки

-"-

-"-

активізація консультацій між Україною та ЄС щодо врегулювання кризових ситуацій

МЗС, Міноборони, МВС

-"-

продовження імплементації Севільських домовленостей щодо консультацій і співробітництва між Україною та ЄС в операціях із врегулювання криз під проводом ЄС, включаючи постійну участь України у відповідних навчаннях щодо врегулювання криз та навчальних заходах, пов'язаних із Спільною політикою безпеки і оборони

МЗС, МВС, Мін'юст, СБУ (за згодою)

-"-

продовження військово-політичних консультацій та зустрічей високого рівня між представниками України та ЄС

Міноборони

-"-

58. Забезпечити здійснення заходів, передбачених Робочим планом співробітництва Збройних Сил України і Секретаріату Ради ЄС (у рамках Спільної політики безпеки і оборони)

виконання Робочого плану співробітництва Збройних Сил України і Секретаріату Ради ЄС

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

59. Продовжити роботу з можливого розширення формату воєнно-політичного діалогу між Україною та ЄС, зокрема щодо участі Міністра оборони у неформальних засіданнях на рівні міністрів оборони держав - членів ЄС

проведення воєнно-політичних консультацій з представниками оборонних органів держав - членів ЄС

-"-

-"-

60. Продовжити виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 974 (з наступними змінами)

визначення потреби щодо вивчення іноземних мов фахівцями, які займаються питаннями європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва, на центральному та регіональному рівні на 2013 рік

Нацдержслужба, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-"-

підвищення рівня знань іноземних мов фахівцями, які займаються питаннями європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва

Нацдержслужба

-"-

проведення засідання координаційної ради з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які займаються питаннями європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва

-"-

-"-

проведення навчання державних службовців щодо використання інструментів інституційної розбудови Twinning TAIEX

-"-

-"-

61. Залучати авіаційні транспортні засоби до перевезення вантажів та особового складу збройних сил держав - членів ЄС, які беруть участь у миротворчих місіях і операціях ЄС

продовження роботи з укладення двосторонніх угод з урядами держав - членів ЄС про співробітництво у сфері авіаційних військових перевезень

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

62. Забезпечити належну підготовку визначених підрозділів Збройних Сил України до участі у багатонаціональних бойових тактичних групах ЄС

проведення оцінки підрозділів Збройних Сил, визначених до участі у багатонаціональних бойових тактичних групах ЄС, за методикою, що передбачена Концепцією оперативних можливостей НАТО

-"-

-"-

63. Забезпечити участь України у морській операції ЄС "EU NAVFOR ATALANTA"

вирішення правових, логістичних та організаційних питань для забезпечення подальшої участі України у морській операції ЄС "EU NAVFOR ATALANTA"

Міноборони, СБУ (за згодою), МЗС, Мін'юст

-"-

1.3.3. Розвиток добросусідських відносин із сусідніми державами

64. Продовжити роботу з демаркації державного кордону та делімітації акваторій Азовського і Чорного морів та Керченської протоки

проведення засідання Спільної українсько-молдовської демаркаційної комісії

МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінагрополітики, Держкомзем

-"-

проведення засідання Спільної українсько-російської демаркаційної комісії

-"-

-"-

65. Досягти компромісного рішення щодо умов постачання, транзиту та ціни на природний газ, який постачається з Російської Федерації в Україну

проведення переговорів щодо визначення взаємоприйнятних умов постачання, транзиту природного газу та ціни на нього

Міненерговугілля, МЗС, Мінекономрозвитку, Мінфін, НАК "Нафтогаз України"

-"-

66. Активізувати переговори з вирішення актуальних питань, пов'язаних з тимчасовим перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, на основі конструктивного діалогу та пошуку узгоджених рішень

проведення засідання Підкомісії з питань функціонування Чорноморського Флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії (орієнтовно - III квартал 2012 р.)

МЗС, Мінекономрозвитку, МВС, Мінінфраструктури, Мінприроди, Мінрегіон, Мінфін, Мін'юст, Міноборони, МНС, СБУ (за згодою), Держкомзем, Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська міськдержадміністрація

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

проведення засідання Робочої групи з військово-політичних питань Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії

МЗС, МНС, Міноборони, Мін'юст, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою), Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою)

-"-

проведення засідання Робочої групи з питань навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства у Чорному та Азовському морях Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії

Мінінфраструктури, МЗС, Мін'юст, Міноборони

-"-

проведення засідання Робочої групи з питань інвентаризації земельних ділянок та державного майна України, яке перебуває в користуванні Чорноморського флоту Російської Федерації, Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії

Фонд державного майна, МЗС, Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Міноборони, Мінфін, Мін'юст, Держкомзем

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

проведення засідання Робочої групи з питань юрисдикції та правових питань функціонування військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації на території України Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії

Мін'юст, МВС, МЗС, Міноборони, СБУ (за згодою)

-"-

проведення засідання Робочої групи з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії

Мінприроди, МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим

-"-

проведення необхідної роботи з укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про організацію взаємодії з питань попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у місцях дислокації Чорноморського флоту Російської Федерації на території України

МНС

-"-

проведення необхідної роботи (завершення узгодження тексту) з укладення Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про узгодження пересувань, пов'язаних з діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, поза місцями їх дислокації

Міноборони, Мін'юст, МЗС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

проведення необхідної роботи (завершення узгодження тексту) з укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про перетинання державного кордону України військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації, особами із складу варт і фахівцями, що супроводжують спеціальні вантажі в інтересах Чорноморського флоту Російської Федерації, які прибувають (вибувають) на військових кораблях, суднах забезпечення або літальних апаратах Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України

Адміністрація Держприкордонслужби, Держекспортконтроль, Держмитслужба, Міноборони, Мін'юст, МЗС

-"-

проведення необхідної роботи (завершення узгодження тексту) з укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації з питань навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства у Чорному і Азовському морях

Мінінфраструктури, Міноборони, Мін'юст, МЗС

-"-

67. Активізувати та поглибити галузеве співробітництво з Республікою Білорусь, у тому числі в рамках реалізації ініціативи Європейського Союзу "Східне партнерство"

забезпечення участі у 21-му засіданні Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва

Мінекономрозвитку, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

проведення необхідної роботи (підписання) з укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про створення сприятливих правових, економічних та організаційних умов для розширення лізингової діяльності

-"-

-"-

проведення необхідної роботи (підписання) з укладення Угоди між Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь про співробітництво у сфері охорони та сталого використання транскордонних природоохоронних територій

Мінприроди, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

проведення необхідної роботи (підписання) з укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про міжрегіональне та прикордонне співробітництво

Мінрегіон, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

проведення необхідної роботи (підписання) з укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі вищої та післядипломної (післявузівської) освіти

МОНмолодьспорт, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

68. Продовжити реалізацію Концепції інтегрованого управління кордонами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. № 2031

забезпечення поетапного впровадження багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця"

Держмитслужба

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

69. Проводити заходи щодо здійснення контролю за військовою діяльністю у прикордонних районах із Словацькою Республікою, Республікою Польща, Угорською Республікою, Республікою Білорусь на виконання двосторонніх угод та Віденського документа про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки 2011 року

супроводження в Україні іноземних інспекційних груп, проведення робочих зустрічей з метою виконання двосторонніх угод із Словацькою Республікою, Республікою Польща, Угорською Республікою, Республікою Білорусь

Міноборони

-"-

проведення заходів щодо здійснення контролю за військовою діяльністю, робочих зустрічей на виконання двосторонніх угод із Словацькою Республікою, Республікою Польща, Угорською Республікою, Республікою Білорусь

-"-

-"-

1.3.4. Внесок у забезпечення регіональної безпеки. Участь у регіональних ініціативах

70. Продовжити забезпечення активної участі України в діяльності Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) та органів, пов'язаних з ОЧЕС

забезпечення участі України у засіданнях Робочої групи експертів Організації Чорноморського Економічного Співробітництва з питань співробітництва митних служб

Держмитслужба, МЗС

-"-

забезпечення участі України в діяльності Організації Чорноморського Економічного Співробітництва та органів, пов'язаних із зазначеною Організацією

МЗС

-"-

71. Продовжити участь у діяльності Чорноморської групи Військово-Морського співробітництва (BLACKSEAFOR)

забезпечення участі Збройних Сил у діяльності Чорноморської групи Військово-Морського співробітництва (BLACKSEAFOR)

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

72. Завершити роботу з опрацювання нормативно-правової бази щодо утворення спільної українсько-польсько-литовської бригади "УкрПолЛитБриг" і підписання відповідної Технічної угоди

опрацювання тристоронніх документів про утворення спільної військової частини та завершення процедури їх підписання

-"-

-"-

73. Участь у заходах, що проводяться в рамках діяльності Регіонального центру сприяння контролю над озброєнням (RACVIAC), з підтримання діалогу з питань здійснення контролю над озброєнням, зміцнення довіри та безпеки, реформування збройних сил, здійснення демократичного контролю над державною воєнною організацією, забезпечення безпеки кордонів

участь у засіданнях, конференціях та інших практичних заходах, що проводяться в рамках діяльності Регіонального центру сприяння контролю над озброєнням (RACVIAC)

-"-

-"-

74. Продовжити впровадження положень Документа про заходи зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі, прийнятого 25 квітня 2002 р. Республікою Болгарія, Грузією, Румунією, Російською Федерацією, Турецькою Республікою і Україною

участь у військово-морському навчанні "Довіра - 2012"

-"-

-"-

забезпечення постійного обміну військово-морською інформацією

-"-

-"-

75. Продовжити роботу з узгодження з іноземними партнерами питання про започаткування зустрічей міністрів оборони держав Чорноморського регіону

обговорення питання про започаткування зустрічей міністрів оборони держав Чорноморського регіону під час візиту Міністра оборони Турецької Республіки в Україну та в ході двосторонніх воєнно-політичних консультацій з делегаціями оборонних органів держав Чорноморського регіону

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

76. Поглибити співробітництво берегових (прикордонних) охоронних органів у рамках Форуму чорноморського прикордонного співробітництва

поглиблення співробітництва берегових (прикордонних) охоронних органів у рамках Форуму чорноморського прикордонного співробітництва

Адміністрація Держприкордонслужби

-"-

77. Участь у заходах, що проводяться в рамках діяльності Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ, щодо боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків, протидії незаконній торгівлі зброєю, торгівлі людьми та нелегальній міграції

забезпечення участі України в діяльності Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ з питань боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків, протидії незаконній торгівлі зброєю, торгівлі людьми та нелегальній міграції

МЗС, СБУ (за згодою)

-"-

1.3.5. Внесок у забезпечення розв'язання конфліктів мирним шляхом

78. Активно сприяти проведенню переговорів щодо врегулювання придністровської проблеми у форматі "5 + 2", налагодженню прямого діалогу між сторонами конфлікту, а також розв'язанню соціальних, економічних і гуманітарних проблем між сторонами конфлікту

забезпечення участі у черговому раунді офіційних переговорів у форматі "5 + 2" у м. Відні відповідно до погодженого сторонами порядку денного

МЗС

-"-

продовження співпраці з усіма учасниками офіційних переговорів у форматі "5 + 2" з метою збереження динаміки переговорів та постійного діалогу між сторонами конфлікту, зміцнення довіри та сприяння нормалізації економічної ситуації в регіоні

МЗС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

продовження роботи з державними органами Республіки Молдова та Придністровської Молдавської Республіки із залучення Придністров'я до проектів, що становлять першочерговий інтерес для України, зокрема демаркації центральної (придністровської) ділянки українсько-молдовського кордону, задоволення потреб української громади, вирішення найбільш актуальних економічних та соціальних питань

-"-

-"-

продовження забезпечення функціонування уніфікованого митного режиму на всій протяжності українсько-молдовського кордону, включаючи його придністровську ділянку, а також підтримка діяльності Місії ЄС з надання допомоги Україні та Молдові з питань кордону (діє з жовтня 2005 р.)

-"-

-"-

максимальне використання накопиченого потенціалу переговорного процесу під час головування України в ОБСЄ у 2013 році

-"-

-"-

1.3.6. Співробітництво з міжнародними організаціями

79. Забезпечити участь України в роботі Трійки ОБСЄ в 2012 році та розробити пріоритети головування України в ОБСЄ в 2013 році

забезпечення виконання доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, пов'язаних з підготовкою та забезпеченням головування України в ОБСЄ у 2013 році

МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

80. Продовжити виконання умов Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ - Україна стосовно утилізації запасів меланжу (компонента рідкого ракетного палива), ратифікованого Законом України від 15 квітня 2009 р. № 1264-VI

виконання умов Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ - Україна стосовно утилізації запасів меланжу (компонента рідкого ракетного палива)

Міноборони

-"-

81. Вжити заходів до виконання зобов'язань України, які випливають з її членства в Раді Європи, зокрема стосовно вдосконалення кримінально-процесуального законодавства, приведення функцій прокуратури у відповідність з європейськими стандартами, завершення реформування судової системи

забезпечення виконання Плану заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого Указом Президента України від 12 січня 2011 р. № 24

Мін'юст, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

82. Продовжити імплементацію плану дій Ради Європи для України на 2011 - 2014 роки

забезпечення реалізації проектів, передбачених планом дій Ради Європи для України на 2011 - 2014 роки

МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

1.3.7. Контроль над озброєнням, нерозповсюдження зброї масового знищення. Державний експортний контроль

83. Забезпечити обмін інформацією між Україною та державами - учасницями міжнародних договорів з питань контролю над озброєннями та експортного контролю (Договір про звичайні збройні сили в Європі, Віденський документ про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки 2011 року, Вассенаарська домовленість, Режим контролю за ракетними технологіями, Група ядерних постачальників, Австралійська група), продовжити здійснення заходів щодо підвищення рівня довіри і безпеки, імплементацію інших зобов'язань, передбачених зазначеними міжнародними договорами

забезпечити обмін інформацією між Україною та державами - учасницями міжнародних договорів з питань контролю над озброєннями (Вассенаарська домовленість, Режим контролю за ракетними технологіями, Група ядерних постачальників, Австралійська група)

МЗС, Служба зовнішньої розвідки (за згодою)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

забезпечення участі у заходах щодо підвищення рівня довіри і безпеки, імплементації інших зобов'язань, передбачених зазначеними документами

Міноборони

-"-

підготовка та поширення згідно з міжнародними документами щорічної обмінної інформації у сфері контролю над озброєннями за:

-"-

-"-

Договором про звичайні збройні сили в Європі

 

 

Віденським документом 1999 року переговорів з заходів зміцнення довіри і безпеки документом "Глобальний обмін військовою інформацією"

 

 

документом "Планування в галузі оборони"

 

 

участь у грудні 2012 р. у щорічному обміні держав - учасниць ОБСЄ обмінною військовою інформацією в рамках Договору про звичайні збройні сили в Європі та Віденського документа про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки 2011 року

Міноборони, МЗС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

підготовка відповідної звітної інформації про експорт та імпорт окремих категорій товарів для інформування міжнародних організацій з метою виконання міжнародних зобов'язань України щодо здійснення контролю над озброєннями та поглиблення процесу обміну інформацією з учасниками багатосторонніх міжнародних режимів експортного контролю

Держекспортконтроль

-"-

84. Продовжити співробітництво з Комітетом НАТО з питань нерозповсюдження зброї масового знищення (в оборонному форматі)

участь України у засіданні Комітету НАТО з питань нерозповсюдження зброї масового знищення

МЗС, Міноборони

-"-

85. Забезпечити супроводження іноземних інспекційних груп на території України та здійснення контрольних заходів на території держав - учасниць відповідних міжнародних договорів (Договір про звичайні збройні сили в Європі, Віденський документ про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки 2011 року, двосторонні міжнародні договори України, Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення), а також проведення спостережних польотів, сертифікації літаків спостереження згідно з Договором з відкритого неба

супроводження іноземних інспекційних груп на території України і проведення спостережних польотів над територією України

Міноборони

-"-

проведення контрольних заходів, а також місій спостережних польотів, сертифікація літаків спостереження на території держав - учасниць відповідних міжнародних договорів

-"-

-"-

забезпечення належної участі у роботі органів у сфері нерозповсюдження та роззброєння відповідно до Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення

МЗС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

забезпечення супроводження інспекційної групи Організації із заборони хімічної зброї в рамках інспекції об'єктів хімічної промисловості в Україні (у разі отримання відповідного запиту)

-"-

-"-

86. Участь у переговорах у рамках Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, Спільної консультативної групи, утвореної згідно з Договором про звичайні збройні сили в Європі, та Консультативної комісії з відкритого неба, утвореної згідно з Договором з відкритого неба. Забезпечити взаємодію з державами - членами НАТО з метою належного представлення позиції України у ході переговорів

забезпечення участі делегації України в роботі Спільної консультативної групи, утвореної згідно з Договором про звичайні збройні сили в Європі, Форуму ОБСЄ із співробітництва у галузі безпеки та Консультативної комісії з відкритого неба

МЗС, Міноборони

-"-

забезпечення участі делегації України у переговорах у рамках Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, Спільної консультативної групи, утвореної згідно з Договором про звичайні збройні сили в Європі, та Консультативної комісії з відкритого неба

-"-

-"-

87. Продовжити вивчення досвіду держав - членів Альянсу з питань експортного контролю для його врахування під час визначення шляхів забезпечення відповідності національних дозвільних процедур міжнародним стандартам

участь у міжнародних семінарах, конференціях, проведення консультацій з державами - членами НАТО з питань здійснення контролю над озброєнням, експортного контролю та нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів її доставки; вивчення досвіду роботи органів експортного контролю держав - членів НАТО та ЄС

Держекспортконтроль

-"-

участь у консультаціях України з державами - членами НАТО з питань експортного контролю з метою розгляду актуальних питань міжнародної співпраці у сфері експортного контролю

Держекспортконтроль

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

88. Здійснювати заходи щодо адаптації законодавства України з питань державного експортного контролю до вимог і стандартів держав - членів НАТО та ЄС у відповідній сфері

розроблення пропозицій щодо внесення змін і доповнень до актів законодавства з питань державного експортного контролю з метою його вдосконалення, гармонізації із законодавством держав - членів НАТО та ЄС, забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України щодо здійснення контролю над озброєннями

-"-

-"-

89. Участь у засіданнях робочих органів, утворених відповідно до міжнародних договорів з питань експортного контролю

участь у засіданнях робочих органів, утворених відповідно до міжнародних договорів з питань експортного контролю (Вассенаарська домовленість, Режим контролю за ракетними технологіями, Група ядерних постачальників, Комітет Цангера та Австралійська група)

Держекспортконтроль, МЗС, Служба зовнішньої розвідки (за згодою)

-"-

забезпечення участі представників Апарату Ради національної безпеки і оборони у міжнародних заходах з питань нерозповсюдження ядерних технологій і матеріалів та боротьби з ядерним тероризмом

Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою)

-"-

90. Забезпечити підтримку діалогу із США в рамках діяльності Робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю українсько-американської Комісії із стратегічного партнерства

участь у засіданнях Робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю українсько-американської Комісії із стратегічного партнерства

МЗС, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), інші центральні органи виконавчої влади

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

91. Проводити на щорічній основі консультації та робочі зустрічі з Верифікаційним координаційним комітетом НАТО з питань обміну та перевірки інформації за Договором про звичайні збройні сили в Європі, а також сприяти внесенню до електронної бази НАТО "VERITY" відповідної інформації

участь у семінарі Верифікаційного координаційного комітету НАТО з питань перевірки щорічної інформації, внесення до електронної бази НАТО "VERITY" відповідної інформації щодо України

Міноборони

-"-

92. Забезпечити участь у щорічних семінарах у рамках Верифікаційного координаційного комітету НАТО з питань здійснення контролю над озброєнням, а також у засіданнях Комітету НАТО з питань нерозповсюдження зброї масового знищення (в оборонному форматі)

участь у щорічному засіданні керівного складу верифікаційних органів у рамках Верифікаційного координаційного комітету НАТО з питань контролю над озброєнням, а також у засіданнях Оборонної групи НАТО високого рівня з питань розповсюдження зброї масового знищення

-"-

-"-

93. Продовжити співробітництво з Європейським Союзом у сфері підвищення рівня біологічної безпеки та захисту лабораторій, у яких зберігаються особливо небезпечні біологічні матеріали (проект модернізації державного закладу "Українська протичумна станція" МОЗ)

продовження реалізації проекту модернізації державного закладу "Українська протичумна станція" МОЗ відповідно до досягнутих домовленостей

МОЗ, Держсанепідслужба

кошти ЄС

94. Забезпечити належне виконання Угоди між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї, підписаної 29 серпня 2005 р., для модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази відповідних установ України

продовження утворення зональних діагностичних лабораторій на базі обласних санітарно-епідеміологічних станцій

МОЗ, Держсанепідслужба

кошти проекту міжнародної технічної допомоги "Зменшення біологічної загрози в Україні"

продовження проведення спільних наукових досліджень та навчання фахівців, які працюють із збудниками особливо небезпечних інфекцій

-"-

-"-

95. Вжити заходів до забезпечення координації дій офіційних представників України в рамках участі у міжнародних заходах з питань нерозповсюдження зброї масового знищення та експортного контролю

забезпечення координації дій офіційних представників України у відповідних заходах у рамках роботи Міжвідомчої комісії з питань військового співробітництва та експортного контролю

Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), МЗС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1.3.8. Боротьба з тероризмом

96. Забезпечити проведення моніторингу фінансових операцій з метою виявлення фактів фінансування тероризму та надсилання узагальнених матеріалів правоохоронним органам згідно з компетенцією

продовження здійснення у взаємодії з партнерськими спецслужбами держав - членів НАТО комплексу заходів, спрямованих на виявлення каналів фінансування терористичних організацій та розробку осіб, причетних до діяльності цих організацій

СБУ (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою)

-"-

виявлення серед учасників фінансових операцій осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності

Держфінмоніторинг

-"-

вивчення та проведення аналізу інформації про фінансові операції з метою виявлення тих, що можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму

Держфінмоніторинг

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

підготовка та подання правоохоронним органам згідно з компетенцією узагальнених матеріалів за наявності достатніх підстав вважати, що фінансові операції можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму

-"-

-"-

97. Забезпечити взаємодію з Альянсом щодо обміну інформацією про міжнародні екстремістські та терористичні організації, а також запобігання незаконному розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки

здійснення в рамках заходів міжнародного співробітництва з партнерськими спецслужбами обміну інформацією про діяльність терористичних та екстремістських організацій, факти незаконного розповсюдження зброї масового знищення та засоби її доставки

Служба зовнішньої розвідки (за згодою)

-"-

забезпечення участі у робочих зустрічах з представниками спеціальних органів держав - членів Альянсу з питань протидії діяльності міжнародних терористичних організацій

СБУ (за згодою)

-"-

здійснення обміну інформацією із спеціальними органами держав - членів Альянсу про діяльність міжнародних терористичних організацій; недопущення проникнення на територію України членів міжнародних терористичних організацій або осіб, які підозрюються у причетності до терористичної діяльності; встановлення (розшук) осіб, підозрюваних у причетності до здійснення злочинів терористичного характеру, які переховуються на території України

-"-

-"-

98. Провести консультації з відповідними органами НАТО та його державами - членами щодо участі представників України у заходах Альянсу з урегулювання кризових ситуацій

забезпечення участі у спільних консультаціях з органами НАТО щодо долучення представників України до здійснення заходів Альянсу з урегулювання кризових ситуацій

МЗС, Служба зовнішньої розвідки (за згодою)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

проведення в рамках Експертних консультацій Україна - НАТО з питань реформування сектору безпеки та розвідки, семінару на тему "Спалахи соціальної агресії з тяжкими наслідками: передумови, джерела, причини виникнення та механізми запобігання"

СБУ (за згодою)

-"-

залучення Антитерористичного центру при СБУ до проведення перевірки інформації щодо цивільних суден, яка надходить з первинного національного Контактного пункту України в операції НАТО "Активні зусилля", м. Севастополь

-"-

-"-

99. Продовжити здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня боєздатності підрозділів Служби безпеки України, їх взаємосумісності з підрозділами спеціального призначення держав - членів Альянсу

здійснення заходів з організації проведення спільних тренувань працівників Центру спеціальних операцій "А" СБУ та антитерористичних підрозділів держав - членів НАТО

-"-

-"-

100. Залучити експертів із держав - членів Альянсу як спостерігачів до проведення в Україні антитерористичних навчань і тренувань

забезпечення участі фахівців із Республіки Польща та інших держав - членів НАТО в антитерористичних навчаннях і тренуваннях з метою практичного відпрацювання механізмів взаємодії із спеціальними службами, правоохоронними органами іноземних держав з питань боротьби з тероризмом

СБУ (за згодою)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

101. Забезпечити участь підрозділів спеціального призначення (протидії диверсіям і терористичним актам) Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у багатонаціональних військових навчаннях з антитерористичної тематики

забезпечення участі підрозділів спеціального призначення Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у багатонаціональних військових навчаннях

Міноборони

-"-

102. Продовжувати проведення наукових досліджень з питань запобігання тероризму та забезпечити участь українських фахівців у відповідних міжнародних науково-практичних заходах

завершення підготовки підручника "Боротьба з тероризмом"

СБУ (за згодою)

-"-

забезпечення участі експертів у конференціях, семінарах та інших навчальних заходах з антитерористичної тематики, які проводяться державами - членами Альянсу та державами - партнерами НАТО

-"-

-"-

1.4. Інформування громадськості

103. Продовжити впровадження елементів громадської дипломатії в тісному співробітництві з Центром інформації та документації НАТО в Україні, Офісом зв'язку НАТО в Україні, а також контактним посольством НАТО в Україні

сприяння відвідуванню представниками регіонів України (засоби масової інформації, громадські організації, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, переможці всеукраїнських конкурсів на тему "Україна - НАТО") штаб-квартири НАТО та держав - членів Альянсу

Держкомтелерадіо, центральні та місцеві органи виконавчої влади

-"-

104. У тісному співробітництві з Центром інформації та документації НАТО в Україні і контактним посольством НАТО в Україні проводити в Автономній Республіці Крим та областях тематичні заходи за участю представників державних органів, громадських організацій, засобів масової інформації із залученням експертів, у тому числі представників держав - членів та інституцій Альянсу в Україні

сприяння участі представників держав - членів НАТО та Міжнародного секретаріату НАТО у конференціях, семінарах, засіданнях за круглим столом з питань євроатлантичного співробітництва, які проводяться в Україні

Держкомтелерадіо, центральні та місцеві органи виконавчої влади

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

організація прес-турів представників засобів масової інформації під час проведення в Україні багатонаціональних військових навчань

Міноборони

-"-

підтримка діяльності інформаційних центрів євроатлантичного співробітництва та інформаційних стендів "Україна - НАТО", зокрема створених на базі вищих навчальних закладів та обласних бібліотек

МОНмолодьспорт, Мінкультури, Держкомтелерадіо, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

проведення міжнародного ювілейного заходу з нагоди відзначення 15-річчя Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО

МЗС, Держкомтелерадіо

-"-

проведення ювілейних інформаційних заходів з нагоди відзначення 20-річчя співробітництва України з НАТО

Держкомтелерадіо, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

-"-

105. Сприяти разом із Центром інформації та документації НАТО в Україні і контактним посольством НАТО в Україні виданню інформаційно-аналітичної, наукової, навчальної літератури, створенню і розміщенню на українських теле- і радіоканалах передач та сюжетів з актуальних питань співробітництва України з НАТО

висвітлення тематики євроатлантичного співробітництва на державних теле- та радіоканалах

Держкомтелерадіо

-"-

створення та забезпечення трансляції телепрограм "Армія" на першому національному телеканалі, "ДМБ. Доблесть. Мужність. Благородство" на 5 телеканалі та "Служу Україні" на телеканалі "Українське телебачення та радіомовлення", радіопрограм в ефірі Національної радіокомпанії, а також програм телерадіокомпанії "Бриз" щодо висвітлення актуальних питань конструктивного партнерства України з НАТО

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

106. Сприяти разом із Центром інформації та документації НАТО в Україні і контактним посольством НАТО в Україні поширенню в Україні досвіду діяльності Асоціації Атлантичного договору і Парламентської асамблеї НАТО та участі українських представників у їх роботі

сприяння у співпраці з Центром інформації та документації НАТО в Україні і контактним посольством НАТО в Україні поширенню в Україні досвіду діяльності Асоціації Атлантичного договору і Парламентської асамблеї НАТО та участі українських представників у їх роботі

Держкомтелерадіо

-"-

107. Сприяти разом із Центром інформації та документації НАТО в Україні і контактним посольством НАТО в Україні українським неурядовим організаціям у проведенні в Україні щорічного Дня євроатлантичного партнерства

висвітлення інформації про проведення щорічного Дня євроатлантичного партнерства

Держкомтелерадіо, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

-"-

108. Продовжити разом із Центром інформації та документації НАТО в Україні і контактним посольством НАТО в Україні із залученням громадських організацій реалізацію інформаційної політики з питань співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору для представників військових формувань, правоохоронних та інших заінтересованих державних органів України

проведення семінарів, засідань за круглим столом та конференцій з питань євроатлантичного співробітництва в Автономній Республіці Крим та областях за участю представників державних органів, громадських організацій, засобів масової інформації із залученням експертів з питань співробітництва Україна - НАТО

-"-

-"-

проведення з метою вивчення стандартів держав - членів НАТО і ЄС з питань демократичного цивільного контролю над сектором безпеки семінара-тренінга з питань доступу засобів масової інформації до звітності про результати діяльності спецслужб, що належить до публічної інформації, із залученням представників держав - членів Альянсу, штаб-квартири НАТО, керівників прес-груп регіональних органів СБУ

СБУ (за згодою)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

проведення конференції з питань діяльності громадських рад при відповідних правоохоронних органах України, основною метою якої є вивчення механізмів комунікації з громадськістю та ознайомлення з передовим досвідом держав - членів Альянсу

-"-

-"-

забезпечення висвітлення військовими засобами масової інформації питань євроатлантичного співробітництва

Міноборони

-"-

109. Разом із Центром інформації та документації НАТО в Україні і контактним посольством НАТО в Україні проводити у військових навчальних закладах тематичні заходи, спрямовані на інформування про співробітництво України з Організацією Північноатлантичного договору та Європейським Союзом

проведення у Національному університеті оборони України Міжнародного тижня та Дня НАТО у вищих військових навчальних закладах

-"-

-"-

1.5. Наука

110. Продовжити співголовування Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України у Спільній робочій групі Україна - НАТО із співробітництва з питань науки та навколишнього природного середовища. Забезпечити участь заінтересованих центральних органів виконавчої влади України у діяльності Спільної робочої групи Україна - НАТО із співробітництва з питань науки та навколишнього природного середовища

забезпечення участі в засіданнях Комітету НАТО з питань політики та партнерства у форматі Ради Євроатлантичного партнерства, присвячених питанням співробітництва у рамках Програми НАТО "Наука заради миру та безпеки"

Держінформнауки, Мінприроди, МНС, інші центральні органи виконавчої влади

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті, та за рахунок інших джерел

111. Сприяти реалізації проекту "Моніторинг та передбачення ризиків паводків річки Прип'ять, яка протікає територією Республіки Білорусь та України через Чорнобильську виключну зону" за Програмою НАТО "Наука заради миру та безпеки"

організація реалізації на території України проекту "Моніторинг та передбачення ризиків паводків річки Прип'ять, яка протікає територією Республіки Білорусь та України через Чорнобильську виключну зону" та забезпечення подання звітності про його реалізацію

Мінприроди, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

за рахунок інших джерел

обговорення на рівні експертів перспективи розвитку проекту в результаті створення високоточної прогнозної моделі паводка по р. Прип'ять на основі результатів повітряного лазерного сканування місцевості та батиметричного обстеження водних об'єктів

-"-

-"-

112. Опрацювати питання щодо можливості проведення в Україні міжнародної конференції з питань енергетичної безпеки, тероризму та кібернетичного захисту, в тому числі за кошти, передбачені для фінансування Програми НАТО "Наука заради миру та безпеки"

проведення у IV кварталі 2012 р. Міжнародної науково-практичної конференції "Високоефективні просторові дані про навколишнє середовище для екологічного моніторингу, аналізу та прогнозування розвитку критичних подій"

Мінприроди, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті, та за рахунок інших джерел

організація курсів підвищення кваліфікації державних службовців з питань впровадження сучасних інформаційних технологій і стандартів екології військової діяльності та управління ресурсами в державах Північно-Атлантичного договору

-"-

-"-

113. Опрацювати питання щодо використання можливостей виконання Програми НАТО "Наука заради миру та безпеки" для ліквідації наслідків забруднення території баз зберігання меланжу в Україні

розроблення проектних пропозиції щодо створення геоінформаційних служб екологічного контролю забруднення активного шару ґрунту на території місць зберігання токсичних ракетних палив та їх обговорення на рівні експертів із залученням Офісу зв'язку НАТО в Україні

-"-

-"-

обговорення на рівні експертів разом з Офісом зв'язку НАТО в Україні перспектив ліквідації шахтних пускових установок ракет 8К63 і 8К65 на території України, в магістралях яких не було здійснено нейтралізацію компонентів ракетного палива (гептил у 8К65, пускове пальне у 8К63 та окислювач АК-27И)

-"-

-"-

114. Опрацювати питання щодо можливості організації за рахунок коштів, передбачених для фінансування Програми НАТО "Наука заради миру та безпеки", конференції з питань вивчення світового досвіду щодо недопущення загрози безпечній роботі літальних апаратів та їх захисту від диких птахів поблизу аеродромів

опрацювання питання щодо можливості організації за рахунок коштів, передбачених для фінансування Програми НАТО "Наука заради миру та безпеки", конференції з питань вивчення світового досвіду щодо недопущення загрози безпечній роботі літальних апаратів та їх захисту від диких птахів поблизу аеродромів

Мінінфраструктури

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

115. Опрацювати можливість започаткування відповідно до Програми НАТО "Наука заради миру та безпеки" проекту щодо розвитку комунікаційних мереж українських атомних електростанцій, який доповнюватиме проект МАГАТЕ з моніторингу наявних радіаційних матеріалів на українських атомних електростанціях

опрацювання питання щодо можливості започаткування проекту щодо розвитку комунікаційних мереж українських атомних електростанцій, який доповнюватиме проект МАГАТЕ з моніторингу наявних радіаційних матеріалів на українських атомних електростанціях

Держатомрегулювання, Міненерговугілля, Державне підприємство НАЕК "Енергоатом"

-"-

116. Співпрацювати з Центром інформації та документації НАТО в Україні з метою поширення серед громадськості інформації про співробітництво Україна - НАТО у сфері науки. Інформувати українське суспільство про конкретні здобутки, досягнуті в ході конструктивних та прагматичних відносин України з НАТО в рамках Програми НАТО "Наука заради миру та безпеки"

організація за участю Центру інформації та документації НАТО в Україні курсів підвищення кваліфікації державних службовців та екологічної громадськості з питань впровадження сучасних інформаційних технологій в державах Північно-Атлантичного договору для інтерпретації та презентації результатів реалізації суспільно значущих проектів

Мінприроди та інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті, та за рахунок інших джерел

1.5.1. Забезпечення екологічної безпеки в європейському регіоні

117. Брати участь у регіональних нарадах у рамках Ініціативи "Навколишнє середовище та безпека" (ENVSEC)

сприяння участі у регіональних нарадах у рамках Ініціативи "Навколишнє середовище та безпека" (ENVSEC)

Мінприроди та інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

за рахунок інших джерел

118. Розроблення методики проведення розрахунку розмірів відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства з питань екологічної безпеки у зв'язку із провадженням певних видів діяльності, у тому числі військової

обговорення на рівні експертів разом з Офісом зв'язку НАТО в Україні проблемних питань проведення розрахунку розмірів відшкодування збитків та плати за природокористування під час провадження військової діяльності

-"-

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті, та за рахунок інших джерел

обговорення на рівні експертів разом з Офісом зв'язку НАТО в Україні пропозиції щодо проекту створення електронної карти територій, не розмінованих після Другої світової війни

-"-

-"-

119. Розроблення методики впровадження системи екологічного управління у Збройних Силах України та інструкції з охорони навколишнього природного середовища під час проведення навчань

обговорення на рівні експертів разом з Офісом зв'язку НАТО в Україні пропозицій щодо удосконалення системи екологічного менеджменту та контролю військової діяльності; обмін досвідом щодо розроблення методики впровадження системи екологічного управління у збройних силах

-"-

-"-

розроблення відповідної методики та інструкції

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

120. Продовжувати підтримку проектів з обміну досвідом щодо розроблення економічних та адміністративних стимулів із заохочення впровадження систем екологічного управління у Збройних Силах, забезпечення екологічно безпечного природокористування в ході оперативної та бойової підготовки під час проведення військових навчань і тренувань

розпочати підготовку до проведення в 2013 році міжнародної конференції з питань використання пілотованих та дистанційно керованих комбінованих аеростатичних літальних апаратів для проведення моніторингу навколишнього природного середовища, наслідків військової діяльності та безпеки

Мінприроди та інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

за рахунок інших джерел

121. Започаткувати проекти: організації та впровадження системи екологічного управління заходами підготовки військ на військових об'єктах

сприяння обміну досвідом щодо розроблення економічних та адміністративних стимулів впровадження систем екологічного управління при проведенні військових заходів та методологічних підходів до ліквідації екологічних наслідків військової діяльності

-"-

-"-

розроблення методологічних підходів до ліквідації екологічних наслідків військової діяльності, зокрема компенсації збитків, завданих державі у зв'язку з тимчасовим перебуванням на території України підрозділів збройних сил інших держав

започаткування з консультативно-дорадчою допомогою держав Скандинавсько-Балтійської Ініціативи відповідних проектів

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1.6. Питання координації практичного співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору. Підготовка фахівців з питань конструктивного партнерства України з НАТО

122. Проводити засідання Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору

проведення засідань Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору

МЗС, Міноборони, Мінфін, Мін'юст, СБУ (за згодою), інші заінтересовані органи виконавчої влади

-"-

забезпечення проведення засідань робочих груп у складі Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору

МЗС, Міноборони, Мінфін, Мін'юст, СБУ (за згодою), інші заінтересовані органи виконавчої влади

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

123. Забезпечити координацію участі представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади України у практичних заходах міжнародного співробітництва НАТО на 2012 рік

здійснення координації участі представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади України у практичних заходах міжнародного співробітництва НАТО на 2012 рік

МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

124. Забезпечити проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції та співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору відповідно до Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 974

визначення потреби у підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції на 2013 рік відповідно до пріоритетних напрямів співробітництва між Україною та ЄС

Нацдержслужба, МОНмолодьспорт, МЗС, Міноборони, інші центральні органи виконавчої влади, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

за рахунок інших джерел

організація підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (першої - сьомої категорії посад з питань вивчення іноземних мов; першої - четвертої категорій посад у сфері європейської інтеграції)

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

125. Опрацювати питання щодо можливості стажування представника Міністерства закордонних справ України в Директораті з питань політики та політики безпеки Міжнародного секретаріату НАТО

опрацювання питання щодо можливості стажування представника МЗС у Директораті з питань політики та політики безпеки Міжнародного секретаріату НАТО

МЗС

-"-

126. Продовжити співробітництво в рамках Скандинавсько-Балтійської ініціативи

проведення навчальних курсів, семінарів, тренінгів за участю представників держав Скандинавсько-Балтійської ініціативи

Міноборони

-"-

127. Розширювати співпрацю з Центром інформації та документації НАТО в Україні щодо підготовки фахівців у сфері співробітництва з Організацією Північноатлантичного договору

проведення конференцій, семінарів, тренінгів за участю Центру інформації та документації НАТО в Україні щодо підготовки фахівців у сфері співробітництва з Організацією Північноатлантичного договору

Нацдержслужба, Міноборони, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

проведення короткострокових семінарів з питань євроатлантичного співробітництва

Нацдержслужба

за рахунок інших джерел

РОЗДІЛ II. ОБОРОННІ ТА ВІЙСЬКОВІ ПИТАННЯ

2.1. Політика національної безпеки

2.1.1. Стратегія національної безпеки України

128. Розробити план заходів з виконання Стратегії національної безпеки України на 2012 - 2013 роки

розроблення відповідного плану

Міноборони, Мінагрополітики, МВС, Мінприроди, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, МЗС, Мінінфраструктури, Мінкультури, МНС, МОЗ, Мінрегіон, Мінсоцполітики, Мінфін, Мін'юст, Держмитслужба, ДМС, Держфінмоніторинг, Адміністрація Держприкордонслужби, Держкомтелерадіо, Адміністрація Держспецзв'язку, Нацдержслужба, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), СБУ (за згодою), Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

удосконалення системи моніторингу стану національної безпеки України та показників стану національної безпеки на виконання затвердженої Указом Президента України від 12 лютого 2007 р. № 105 (в редакції Указу Президента України від 8 червня 2012 р. № 389) Стратегії національної безпеки України

СБУ (за згодою), МВС, Мінекономрозвитку, Мінфін, Міноборони, Мінсоцполітики, Міненерговугілля, Мінагрополітики, Мінінфраструктури, Мінприроди, МНС, МЗС, Мінкультури, МОЗ, Адміністрація Держприкордонслужби, Держстат, інші органи виконавчої влади, Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою)

-"-

129. Забезпечити в рамках діяльності Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня отримання Україною методичної та консультаційної допомоги щодо вдосконалення механізму реалізації Стратегії національної безпеки України

забезпечення участі представників України у заходах під егідою Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня для вивчення відповідного досвіду держав - членів Альянсу та отримання необхідної методичної і консультативної допомоги

Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою), Міноборони, СБУ (за згодою), інші центральні органи виконавчої влади

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

130. Залучити громадські організації, зокрема в рамках Мережі партнерства Україна - НАТО, до проведення незалежної оцінки стану реалізації державної політики щодо національної безпеки, а також Стратегії національної безпеки України

забезпечення проведення оцінки стану реалізації державної політики у сфері національної безпеки та Стратегії національної безпеки України із залученням представників громадських організацій

Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою)

-"-

2.1.2. Управління національною безпекою і обороною України. Реагування на кризові ситуації

131. Розробити проект плану заходів на 2012 - 2013 роки щодо реалізації Стратегії міжнародної миротворчої діяльності України, подати його на розгляд Ради національної безпеки і оборони України, після схвалення Радою національної безпеки і оборони України плану та введення в дію відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України забезпечити його реалізацію

забезпечення розроблення плану заходів щодо реалізації Стратегії міжнародної миротворчої діяльності України, подання його на розгляд Раді національної безпеки і оборони України та контролю за його виконанням

Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

132. Налагодити ефективний діалог між суб'єктами забезпечення національної безпеки та громадськими організаціями

забезпечення використання Мережі партнерства Україна - НАТО для підвищення рівня поінформованості громадянського суспільства з метою налагодження ефективного діалогу між суб'єктами забезпечення національної безпеки та громадськими організаціями

Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), СБУ (за згодою), Міноборони, Адміністрація Держприкордонслужби

-"-

133. Узяти участь у консультаціях із відповідними органами Альянсу та державами - членами НАТО щодо залучення представників України до здійснення заходів з урегулювання кризових ситуацій

забезпечення участі у консультаціях з відповідними органами Альянсу та державами - членами НАТО щодо залучення представників України до здійснення заходів з урегулювання кризових ситуацій

Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), СБУ (за згодою), МВС, Міноборони, Адміністрація Держприкордонслужби

-"-

134. Розробити концепцію щодо вдосконалення системи управління державою, зокрема під час виникнення кризових ситуацій

розроблення Концепції реформування і подальшого розвитку системи управління державою в особливий період та в умовах надзвичайного стану

Міноборони, СБУ (за згодою), МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2.1.3. Реформування сектору безпеки. Забезпечення імплементації результатів комплексного огляду сектору безпеки та оборонного огляду

135. Продовжити консультації експертів стосовно проведення реформ у секторі безпеки в рамках виконання програми Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня на 2012 рік

забезпечення участі української сторони у консультаціях експертів стосовно проведення реформ у секторі безпеки в рамках виконання програми Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи на 2012 рік

Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою), Міноборони, СБУ (за згодою)

-"-

136. Продовжити реформування інститутів сектору безпеки в контексті затверджених державних концепцій, а також у рамках імплементації результатів оборонного огляду

здійснення заходів з метою продовження реформування інститутів сектору безпеки

СБУ (за згодою), МВС, МНС, Адміністрація Держприкордонслужби, Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою)

-"-

137. Здійснити заходи щодо ефективного залучення до співпраці іноземних радників при суб'єктах сектору безпеки з метою прискорення проведення відповідних реформ

проведення засідань Спільного координаційного комітету за участю іноземних радників при Міноборони та Генеральному штабі Збройних Сил

Міноборони

-"-

138. Забезпечити використання консультативно-дорадчої допомоги іноземних радників при Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил України під час імплементації результатів оборонного огляду

залучення у разі потреби іноземних радників при Міноборони та Генеральному штабі Збройних Сил до розроблення заходів за результатами оборонного огляду

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

139. Провести засідання Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів оборони, під час якого обговорити дальші кроки щодо проведення воєнної реформи в Україні

проведення засідання Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів оборони

-"-

-"-

2.1.3.1. Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки

140. Провести експертні консультації та семінари з питань посилення демократичного цивільного контролю

забезпечення участі української сторони у відповідних консультаціях в рамках Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи

Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою) Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою), Міноборони, СБУ (за згодою)

-"-

141. Забезпечити щорічне видання "білих книг" окремими суб'єктами сектору безпеки і оборони

забезпечення публікації та презентації щорічного видання "Біла книга - 2011: Збройні Сили України"

Міноборони

-"-

142. Використовувати консультації експертів Україна - НАТО з питань діяльності служб безпеки та розвідки для досягнення позитивного ефекту у справі реформування розвідувальних органів та контррозвідувального органу України, зокрема адаптації діяльності вітчизняних спеціальних служб до європейських стандартів, підготовки персоналу, а також для розроблення пропозицій щодо внесення змін до нормативних актів

проведення експертних консультацій Україна - НАТО з питань реформування сектору безпеки та розвідки, зокрема аналітичного аспекту діяльності спеціальних служб

СБУ (за згодою)

-"-

143. Удосконалити механізм інформування громадськості про державну політику у сфері національної безпеки і оборони, а також реагування на звернення громадян та критичні публікації з питань національної безпеки і оборони в засобах масової інформації

забезпечення постійного оновлення на веб-сайті Міноборони інформації про формування і реалізацію державної політики з питань національної безпеки і оборони, а також оперативного реагування на звернення громадян та критичні публікації

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

144. Інформувати громадськість про результати діяльності Служби безпеки України та її роль у забезпеченні безпеки держави в умовах розвитку демократичного суспільства

систематичне висвітлення результатів діяльності у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті СБУ

СБУ (за згодою)

-"-

145. Провести під егідою Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня щорічну міжнародну конференцію "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спеціальних служб"

проведення п'ятої Міжнародної конференції "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спеціальних служб" за сприяння Женевського центру демократичного контролю над збройними силами

-"-

-"-

146. Завершити відповідно до рекомендацій IV Міжнародної конференції "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спеціальних служб" розроблення із залученням Громадської ради при Службі безпеки України пілотного проекту з викладання спеціального курсу з актуальних проблем забезпечення національної безпеки України з метою підготовки у вищих навчальних закладах України фахівців з питань цивільного контролю

утворення робочої групи з представників Громадської ради при СБУ і науковців Національної академії СБУ для розроблення та впровадження пілотного проекту з викладання окремого навчального курсу з питань цивільного контролю над сектором безпеки України

-"-

-"-

розроблення програми та підготовка навчально-методичного забезпечення реалізації пілотного проекту з викладання спеціального курсу з питань цивільного контролю над сектором безпеки України в рамках науково-практичного семінару на базі Національної академії СБУ

-"-

-"-

2.1.3.2. Реформування військових формувань та інституцій сектору безпеки

2.1.3.2.1. Реформування Служби безпеки України

147. Брати участь у межах повноважень у розробленні концептуальних документів з питань реформування інститутів сектору безпеки

участь у межах повноважень у розробленні концептуальних документів з питань реформування інститутів сектору безпеки

СБУ (за згодою)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

148. Продовжити вивчення стандартів держав - членів НАТО і Європейського Союзу щодо основних параметрів бюджетної та ресурсної політики у сфері забезпечення державної безпеки, а також досвіду з питань гарантування соціально-правового захисту працівників спеціальних служб

проведення у форматі Україна - НАТО консультацій експертів з питань діяльності служб безпеки та розвідки для вивчення стандартів провідних держав світу у сфері забезпечення національної безпеки

-"-

-"-

149. Забезпечити виконання Програми з питань професійної підготовки цивільного персоналу органів оборони та безпеки України під егідою Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня для підготовки персоналу Служби безпеки України

забезпечення участі в навчальних заходах, стажуванні, семінарах у рамках Програми з питань професійної підготовки цивільного персоналу органів оборони та безпеки України під егідою Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня

-"-

-"-

150. Продовжити реалізацію визначених Службою безпеки України цілей партнерства в рамках Процесу планування та оцінки сил

продовження імплементації Цілей партнерства, що визначені СБУ на поточний етап Процесу планування та оцінки сил

-"-

-"-

151. Забезпечити вивчення і оприлюднення розсекречених архівних документів

забезпечення доступу в установленому законодавством порядку представників державних органів, наукових установ, закладів освіти, засобів масової інформації, громадян України до розсекречених архівних документів шляхом організації роботи інформаційно-довідкових і читальних залів, виконання запитів, міжнародних договорів, реалізації науково-видавничих проектів

СБУ (за згодою)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2.1.3.2.2. Реформування Міністерства внутрішніх справ України

152. Розроблення концептуальних документів з питань реформування інститутів сектору безпеки, зокрема органів внутрішніх справ

розроблення відповідних документів

МВС

-"-

2.1.3.2.3. Реформування Державної прикордонної служби України

153. Забезпечити здійснення заходів, передбачених Державною цільовою правоохоронною програмою "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року

виконання завдань з облаштування та реконструкції державного кордону

Адміністрація Держприкордонслужби, Мінінфраструктури, Держмитслужба, облдержадміністрації

-"-

154. Продовжити створення сучасної системи роботи з персоналом Державної прикордонної служби України, підвищення рівня його професіоналізму

удосконалення системи роботи з персоналом, впровадження інноваційних підходів управління

Адміністрація Держприкордонслужби

-"-

виконання завдань щодо боротьби з корупційними проявами, забезпечення правопорядку та дисципліни

-"-

-"-

запровадження системи підготовки персоналу Держприкордонслужби з використанням дистанційних форм навчання відповідно до стандартів правоохоронних органів держав - членів НАТО, ЄС

-"-

-"-

155. Здійснити заходи щодо забезпечення міжнародного співробітництва шляхом поглиблення відносин з державами - членами НАТО, Європейського Союзу та їх партнерами у сферах безпеки державного кордону та регіональної безпеки

здійснення заходів, передбачених планом зовнішніх зносин Адміністрації Держприкордонслужби на 2012 рік

Адміністрація Держприкордонслужби

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

виконання планів двостороннього співробітництва з правоохоронними органами держав - членів НАТО, ЄС, зокрема Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки, Австрійської Республіки, Великобританії тощо

-"-

-"-

поглиблення діалогу щодо започаткування та встановлення двосторонніх відносин з державами - членами НАТО, ЄС

-"-

-"-

2.1.3.2.4. Єдина система цивільного захисту

156. Продовжити реорганізацію аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення територіальних органів управління та центрів швидкого реагування Міністерства надзвичайних ситуацій України, їх переоснащення новітньою технікою та засобами

удосконалення структури, визначення єдиної назви пожежно-рятувальних підрозділів та продовження переоснащення їх новітньою (сучасною) технікою та засобами

МНС

-"-

157. Продовжити виконання заходів, передбачених Загальнодержавною програмою зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

реалізація проектів стосовно завершення будівництва заводу з переробки рідких радіоактивних відходів

МНС, Державне агентство з управління зоною відчуження

-"-

158. Продовжити виконання плану запровадження заходів на об'єкті "Укриття"

завершення розроблення та узгодження проекту будівництва нового безпечного конфайнменту та початок будівельних робіт

-"-

-"-

159. Продовжити здійснення заходів щодо забезпечення будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС

розроблення робочої документації щодо будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива

МНС, Державне агентство з управління зоною відчуження

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

160. Продовжити здійснення заходів, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, а також передбачених Загальнодержавною цільовою екологічною програмою поводження з радіоактивними відходами на 2008 - 2017 роки, затвердженою Законом України від 17 вересня 2008 р. № 516-VI

будівництво централізованого сховища для довгострокового зберігання джерел іонізуючого випромінювання

-"-

-"-

161. Продовжити виконання міжнародних договорів України у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, а також планів спільних дій, розроблених на їх виконання

участь МНС у міжнародних навчаннях НАТО з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій "Грузія - 2012" (м. Тбілісі, Грузія)

МНС

-"-

участь у засіданні Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру (м. Брюссель, Бельгія)

-"-

-"-

2.2. Реформування сил оборони

2.2.1. Національна система оборонного планування

162. Продовжити роботу з удосконалення системи оборонного стратегічного планування

супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України "Про організацію оборонного планування"

Міноборони

-"-

163. Запровадити систему ефективного і прозорого планування, програмування та бюджетування, що гарантуватиме адекватну координацію діяльності міністерств, інших державних органів, які залучаються до процесу планування

упровадження оновленої системи стратегічного і оборонного планування відповідно до Закону України "Про організацію оборонного планування"

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

164. Продовжити підготовку фахівців з питань проведення внутрішнього аудиту в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

навчання фахівців Міноборони та Збройних Сил з питань проведення внутрішнього аудиту

-"-

-"-

165. Продовжити інтеграцію засад Процесу планування та оцінки сил до системи оборонного планування

упровадження в систему стратегічного і оборонного планування засад Процесу планування та оцінки сил

-"-

-"-

166. Провести стажування представників Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України в органах (підрозділах) оборонного планування та ресурсного забезпечення держав - членів Альянсу

проведення стажування представників Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил в органах (підрозділах) оборонного планування та ресурсного забезпечення держав - членів Альянсу (у разі запрошення та фінансової підтримки приймаючої сторони)

-"-

-"-

167. Розпочати підготовку фахівців із застосування нової системи планування та формування бюджету на курсах при військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка

запровадження на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка навчального курсу з питань застосування нової системи оборонного планування та формування бюджету

-"-

-"-

168. Затвердити концептуальні та програмні документи з питань реформування сил оборони, зокрема Збройних Сил України

завершення розроблення проектів Стратегічного оборонного бюлетеня, Концепції реформування і розвитку Збройних Сил України та Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на 2012 - 2017 роки

-"-

-"-

2.2.2. Зв'язки з Урядом, парламентом, засобами масової інформації та громадськістю

169. Продовжити реформування структурних підрозділів Міністерства оборони України, які виконують функції зв'язку із засобами масової інформації

оптимізація системи структурних підрозділів Міноборони, які виконують функції зв'язку із засобами масової інформації

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

170. Розробити проект Концепції інформаційної діяльності Міністерства оборони України

розроблення проекту Основних засад інформаційної діяльності Міноборони

-"-

-"-

171. Забезпечити проведення регулярних зустрічей, засідань та брифінгів керівництва Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України з представниками засобів масової інформації та громадськістю

проведення тематичних брифінгів за участю Міноборони перед початком урядової гарячої лінії

-"-

-"-

проведення регулярних брифінгів і прес-конференцій за участю керівного складу Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил

-"-

-"-

172. Забезпечити у співпраці з Центром інформації та документації НАТО в Україні інформування громадськості про розвиток співробітництва з НАТО

публікація тематичних матеріалів у журналах "Атлантична панорама", "Військо України" та газетах "Народна армія", "Крила України", "Флот України"

-"-

-"-

регулярне висвітлення питань конструктивного партнерства з НАТО на офіційному веб-порталі Міноборони

-"-

-"-

2.3. Плани реформування і розвитку Збройних Сил України

2.3.1. Плани реформування Збройних Сил України на 2012 рік

173. Забезпечити реалізацію концептуальних і програмних документів щодо реформування Збройних Сил України на середньострокову та короткострокову перспективи

розроблення плану утримання та розвитку Збройних Сил України на 2012 рік

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

розроблення орієнтовного плану утримання та розвитку Збройних Сил України на 2013 рік

174. Забезпечити виконання заходів, передбачених Державною цільовою оборонною програмою реформування і розвитку Збройних Сил України на 2012 - 2017 роки

виконання заходів, передбачених Державною цільовою оборонною програмою реформування і розвитку Збройних Сил України на 2012 - 2017 роки (у разі затвердження)

-"-

-"-

175. Провести консультації з питань виконання планів оборонної реформи в рамках діяльності Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів оборони та під час засідань Військового комітету Україна - НАТО високого рівня

забезпечення участі керівництва Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил у проведенні консультацій щодо виконання планів оборонної реформи в рамках діяльності Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів оборони та під час засідань Військового комітету Україна - НАТО високого рівня

-"-

-"-

176. Зберегти бойовий потенціал і оперативні спроможності Збройних Сил України

забезпечення 25 годин середнього нальоту на екіпаж літаків підрозділів Повітряних Сил Сил негайного реагування, 15 годин середнього нальоту на екіпаж літаків підрозділів Повітряних Сил Сил швидкого реагування та 5 годин середнього нальоту на екіпаж літаків Повітряних Сил Сил нарощування

-"-

-"-

забезпечення 31 години середнього нальоту на екіпаж літаків підрозділів морської авіації Об'єднаних сил швидкого реагування та 15 годин середнього нальоту на екіпаж літаків підрозділів морської авіації Основних сил оборони

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

забезпечення 25 годин середнього нальоту на екіпаж вертольотів підрозділів армійської авіації Об'єднаних сил швидкого реагування та 15 годин середнього нальоту на екіпаж вертольотів підрозділів армійської авіації Основних сил оборони

-"-

-"-

забезпечення 22 діб середньої наплаваності кораблів для екіпажів кораблів Об'єднаних сил швидкого реагування та 11 діб середньої наплаваності кораблів для екіпажів кораблів Основних сил оборони

-"-

-"-

забезпечення здійснення у Збройних Силах 27000 стрибків з парашутом

-"-

-"-

177. Забезпечувати розвиток Сил спеціальних операцій

проведення семінарів з питань розвитку Сил спеціальних операцій Збройних Сил за підтримки експертів НАТО та Центру цивільно-військових відносин Школи післядипломної освіти Військово-морських сил США

-"-

-"-

178. Забезпечити готовність чергових сил із протиповітряної оборони до охорони державного кордону у повітряному просторі та прикриття особливо важливих об'єктів, а також підтримувати визначений рівень готовності функціональних компонентів Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням

підтримання мінімально необхідного рівня льотного вишколу екіпажів винищувальної авіації, які залучаються до несення бойового чергування з протиповітряної оборони

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

забезпечення підтримання визначеного рівня справності озброєння та військової техніки, зенітних ракетних військ і засобів радіолокаційної розвідки Повітряних Сил Збройних Сил, які залучаються до несення бойового чергування з протиповітряної оборони

-"-

-"-

179. Забезпечити виконання заходів, передбачених робочим планом Військового комітету Україна - НАТО високого рівня на 2012 - 2013 роки

участь у заходах, передбачених робочим планом Військового комітету Україна - НАТО високого рівня на 2012 - 2013 роки

-"-

-"-

2.3.2. Удосконалення системи військового управління та зв'язку

180. Продовжити створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України, зокрема для забезпечення оперативного і адміністративного управління

розроблення функціональних автоматизованих систем, комплексів щодо керівництва Збройними Силами, управління військами (силами)

-"-

-"-

181. Продовжити побудову цифрових ліній прив'язки стаціонарних вузлів зв'язку пунктів управління

прокладення та прив'язка волоконно-оптичних ліній зв'язку до п'ятнадцяти вузлів зв'язку

-"-

-"-

182. Продовжити розширення інформаційно-телекомунікаційних вузлів різних ланок управління

переоснащення новітнім телекомунікаційним обладнанням десяти стаціонарних інформаційно-телекомунікаційних вузлів

-"-

-"-

2.3.3. Нарощування боєздатності Збройних Сил України

183. Проводити оснащення Сил спеціальних операцій сучасними зразками озброєння та військової техніки, спеціального спорядження та екіпірування

проведення консультацій з експертами НАТО з метою визначення можливостей щодо отримання необхідного озброєння та військової техніки, спеціального спорядження та екіпірування в рамках програм міжнародної технічної допомоги

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

184. Забезпечити ефективне використання консультативно-дорадчої допомоги військових радників при Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил України, експертів НАТО та іноземних компаній, які працюють у воєнній сфері, з метою вдосконалення організації бойової підготовки Збройних Сил України

проведення консультаційних зустрічей з міжнародними експертами компанії "Cubic applications" з метою визначення шляхів і напрямів трансформації системи підготовки підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил

-"-

-"-

185. Продовжити впровадження нових настанов із бойової підготовки військ (сил) за результатами експерименту у визначених підрозділах Збройних Сил України

організація бойової підготовки у визначених військових частинах (підрозділах) згідно з вимогами Тимчасової настанови з бойової підготовки у Збройних Силах та Тимчасової інструкції з професійної підготовки офіцерського, сержантського (старшинського) складу тактичної ланки управління, установ, організацій Збройних Сил

-"-

-"-

186. Забезпечити підготовку офіцерів підрозділів Збройних Сил України на курсах Навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності та Центру імітаційного моделювання Національного університету оборони України відповідно до принципів, процедур і стандартів Альянсу

підготовка офіцерів на курсах Навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності та Центру імітаційного моделювання Національного університету оборони України

-"-

-"-

187. Забезпечити підготовку та участь визначених сил і засобів Збройних Сил України в ротаціях Сил реагування НАТО

забезпечення оперативного чергування трьох представників 144 окремого батальйону радіаційного, хімічного, бактеріологічного захисту 8 Армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил у складі ротації Сил реагування НАТО у 2012 році

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

забезпечення підготовки військово-транспортного літака Іл-76МД до ротації Сил реагування НАТО у 2013 році

-"-

-"-

188. Продовжити проведення консультацій з Альянсом та його державами - членами щодо участі Збройних Сил України в Силах реагування НАТО

проведення відповідних консультацій

-"-

-"-

189. Зберегти існуючу динаміку залучення сил та засобів із складу Збройних Сил України до виконання заходів у рамках Концепції оперативних можливостей НАТО, підвищити рівень індивідуальної підготовки особового складу, насамперед експертів з питань оцінок у рамках Програми перевірки та зворотного зв'язку Концепції оперативних можливостей НАТО

забезпечити виконання у 2012 році заходів у рамках Концепції оперативних можливостей НАТО

-"-

-"-

190. Продовжити роботу з підготовки експертів з питань оцінок у рамках Програми перевірки та зворотного зв'язку Концепції оперативних можливостей НАТО

підготовка експертів з питань проведення оцінки підрозділів в рамках Концепції оперативних можливостей НАТО на курсах за кордоном

-"-

-"-

191. Забезпечити участь представників Збройних Сил України у конференціях із генерування сил для Сил реагування НАТО

участь представників Збройних Сил у відповідних конференціях

-"-

-"-

2.3.4. Удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення та системи медичного забезпечення

192. Продовжити роботу з автоматизації процесів управління обліком і рухом матеріальних засобів, обліком і контролем технічного обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки

формування електронних баз даних щодо обліку матеріальних засобів, озброєння і військової техніки

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

193. Забезпечити участь представників Збройних Сил України в засіданнях робочих груп Альянсу з логістики

участь представників Збройних Сил у засіданнях робочих груп Альянсу з логістики

-"-

-"-

194. Виконати заходи з підготовки до можливої участі літака аеромедичної евакуації Ан-26 "Віта" в ротаціях Сил реагування НАТО, забезпечити участь цього літака у міжнародних військових навчаннях

підготовка літака аеромедичної евакуації Ан-26 "Віта" та визначеного особового складу до проведення оцінки НАТО другого рівня у 2013 році

-"-

-"-

195. Продовжити модернізацію матеріально-технічної бази військово-медичних закладів та медичних підрозділів військових частин (з'єднань)

закупівля медичної апаратури для десяти військових частин Сухопутних військ Збройних Сил, п'яти військових частин Повітряних Сил Збройних Сил, п'яти військових частин Військово-Морських Сил Збройних Сил

-"-

-"-

2.3.5. Підтримання у боєздатному стані, модернізація і оновлення озброєння та військової техніки

196. Забезпечити підтримання боєздатності озброєння та військової техніки з'єднань і військових частин Збройних Сил України з урахуванням наявних ресурсних можливостей

підтримання боєздатності відповідного озброєння та військової техніки (з урахуванням фінансових можливостей)

-"-

-"-

197. Продовжити з урахуванням ресурсного забезпечення розроблення нових і модернізацію існуючих зразків озброєння та військової техніки за уточненими пріоритетними напрямами

організація виконання відповідно до затверджених основних показників державного оборонного замовлення на 2012 рік науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

198. Продовжити проведення консультацій у рамках роботи Спільної робочої групи Україна - НАТО з оборонно-технічного співробітництва, груп і підгруп Конференції національних директорів з озброєнь з метою вироблення реалістичної військово-технічної політики в умовах глобальної фінансової кризи

участь у засіданнях Спільної робочої групи Україна - НАТО з оборонно-технічного співробітництва, груп і підгруп Конференції національних директорів з озброєнь

-"-

-"-

199. Забезпечити виконання Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1150

організація виконання заходів з будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250

-"-

-"-

200. Забезпечити участь України в роботі груп і підгруп Конференції національних директорів з озброєнь, Організації НАТО з досліджень і технологій, Організації НАТО з консультацій, командування та управління, Агенції із стандартизації НАТО, Агенції НАТО з матеріально-технічного забезпечення та постачання

участь у роботі відповідних груп і підгруп Конференції національних директорів з озброєнь

-"-

-"-

участь у засіданнях Організації НАТО з питань досліджень і технологій, Організації НАТО з консультацій, командування та управління, відповідних Агенцій НАТО

-"-

-"-

201. Активізувати роботу двосторонніх комісій з питань військово-технічного співробітництва з державами - членами та державами - партнерами Альянсу, з якими укладено угоди про співробітництво у військово-технічній сфері

участь у роботі двосторонніх комісій з питань військово-технічного співробітництва

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

202. Продовжити виконання заходів щодо здійснення офіційного перекладу нормативних документів НАТО, які необхідні для досягнення Цілей партнерства в рамках участі Збройних Сил України у Процесі планування та оцінки сил

забезпечення перекладу нормативних документів НАТО, які використовуються для досягнення Цілей партнерства в рамках участі Збройних Сил у Процесі планування та оцінки сил

-"-

-"-

203. Продовжити роботу із застосування у Збройних Силах України документів Альянсу з кодифікації

продовження здійснення заходів щодо впровадження у Збройних Силах документа НАТО STANAG 3151 "Єдина система ідентифікації продуктів"

-"-

-"-

завершення перекладу на українську мову переліку затверджених назв предметів постачання ACodP-3 (найменування та визначень до них)

-"-

-"-

забезпечення застосування класифікатора предметів постачання НАТО ACodP-2 під час проведення робіт з кодифікації предметів постачання Збройних Сил

-"-

-"-

2.3.6. Підвищення ефективності системи кадрового менеджменту. Продовження процесу професіоналізації армії

204. Забезпечити ефективне використання за службовим призначенням найбільш підготовлених військовослужбовців і молодих офіцерів під час здійснення заходів щодо оптимізації складу та чисельності Збройних Сил України, створити умови для залишення їх на військовій службі

формування резерву кандидатів для просування по службі за номенклатурами призначення

-"-

-"-

складення планів переміщення військовослужбовців на посади та їх виконання

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

призначення за фахом і рівнем підготовки випускників вищих військових навчальних закладів, ад'юнктур і докторантур на посади під час здійснення заходів щодо оптимізації складу та чисельності Збройних Сил

-"-

-"-

205. Здійснити передачу функцій і повноважень щодо управління кар'єрою та підготовки проектів кадрових рішень стосовно військовослужбовців номенклатури першого заступника Міністра оборони України до Кадрового центру Збройних Сил України

налагодження роботи Кадрового центру Збройних Сил з питань управління кар'єрою та підготовки проектів кадрових рішень стосовно військовослужбовців номенклатури першого заступника Міністра оборони

-"-

-"-

206. Підвищити якість підготовки особового складу кадрових центрів для виконання завдань за призначенням, залучити іноземних радників та експертів до підготовки і підвищення кваліфікації фахівців кадрових органів Збройних Сил України

започаткування підготовки фахівців оперативно-тактичного рівня за спеціалізацією "Кадровий менеджмент у військах (силах)" в Національному університеті оборони України

-"-

-"-

організація і проведення підготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців і працівників кадрових органів Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил, командувань видів Збройних Сил на Вищих академічних курсах Національного університету оборони України із залученням у разі потреби іноземних радників

-"-

-"-

організація і проведення підготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців і працівників кадрових органів з'єднань, військових частин, територіальних центрів комплектування, військових комісаріатів на Центральних офіцерських курсах (м. Миколаїв)

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

207. Продовжити виконання заходів, спрямованих на реалізацію Концепції створення та розвитку професійного сержантського і старшинського складу Збройних Сил України

підготовка 1600 осіб сержантського і старшинського складу відповідно до Орієнтовного плану підготовки (перепідготовки) у 2012 році військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил

-"-

-"-

удосконалення (оптимізація) існуючої системи підготовки осіб рядового, сержантського (старшинського) складу строкової військової служби та військової служби за контрактом та структури навчальних центрів

-"-

-"-

208. Забезпечити приєднання кадрових органів Міністерства оборони України і командувань видів Збройних Сил України до локальної мережі інформаційно-аналітичної системи обліку та управління персоналом

створення автоматизованих робочих місць в кадрових органах визначених військових частин, установ та органів управління і приєднання їх до локальної мережі інформаційно-аналітичної системи обліку та управління персоналом

-"-

-"-

209. Опрацювати зміни до нормативно-правових актів України з питань комплектування резервістами

внесення змін до нормативно-правових актів щодо статусу резервістів та проходження служби у військовому резерві

-"-

-"-

210. Підготувати та провести експеримент щодо навчання резервістів Збройних Сил України на курсах у навчальних закладах Збройних Сил України

проведення відповідного експерименту

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2.3.7. Удосконалення системи військової освіти та підготовки професійних кадрів

211. Привести чисельність особового складу військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у відповідність із чисельністю Збройних Сил України

проведення організаційних заходів у військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів з метою приведення чисельності їх особового складу у відповідність з чисельністю Збройних Сил

-"-

-"-

212. Продовжити оптимізацію мережі вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів

реорганізація мережі вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів

-"-

-"-

213. Забезпечити реалізацію Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України, продовжити здійснення заходів з удосконалення системи мовного тестування

виконання заходів, передбачених планом реалізації Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України

-"-

-"-

удосконалення національної системи мовного тестування з метою приведення її у відповідність із системою сертифікації НАТО

-"-

-"-

214. Продовжити підготовку державних службовців Міністерства оборони України в рамках виконання Програми з питань професійного розвитку цивільного персоналу

підготовка державних службовців Міноборони на курсах вивчення іноземних мов і фахових курсах в рамках виконання Програми з питань професійного розвитку цивільного персоналу

-"-

-"-

215. Продовжити практику вивчення іноземних мов керівним складом Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України

навчання керівного складу Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України на курсах вивчення англійської мови у Школі мовної підготовки Збройних Сил Канади (м. Борден)

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

216. Забезпечити вивчення особовим складом Збройних Сил України іноземних мов на курсах інтенсивного вивчення іноземних мов при вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України, в експериментальних військових частинах, а також на курсах вивчення іноземних мов і фахових курсах у вищих навчальних закладах іноземних держав

підготовка військовослужбовців та державних службовців на курсах вивчення іноземних мов (англійська, французька, німецька) при вищих військових навчальних закладах Збройних Сил

-"-

-"-

підготовка військовослужбовців на курсах вивчення іноземних мов в експерименталь-них військових частинах Збройних Сил

-"-

-"-

підготовка військовослужбовців та державних службовців на курсах вивчення іноземних мов і фахових курсах у вищих навчальних закладах іноземних держав

-"-

-"-

217. Забезпечити функціонування курсів підвищення кваліфікації осіб офіцерського складу та державних службовців Міністерства оборони України

навчання військовослужбовців та державних службовців на курсах підвищення кваліфікації, в тому числі на вищих академічних курсах на базі Національного університету оборони України

-"-

-"-

218. Здійснити організаційні заходи щодо запровадження дистанційного навчання у Збройних Силах України

розроблення проекту Концепції дистанційного навчання у Збройних Силах України

-"-

-"-

219. Ужити заходів щодо перегляду програм підготовки у військових навчальних закладах із метою їх оптимізації та приведення у відповідність із сучасними вимогами

внесення змін до навчальних програм військових навчальних закладів з урахуванням сучасних вимог до персоналу

-"-

-"-

220. Забезпечити участь фахівців Збройних Сил України у наукових та науково-практичних заходах (конференціях, семінарах, тренінгах, стажуваннях) під егідою НАТО, спрямованих на розвиток та вдосконалення системи військової освіти і підготовки професійних кадрів

забезпечення представництва Міноборони у наукових та науково-практичних заходах (конференціях, семінарах, тренінгах, стажуваннях) під егідою НАТО

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

221. Поширити практику підготовки офіцерських кадрів оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів у військових навчальних закладах іноземних держав

організація підготовки офіцерського складу Збройних Сил України у військових навчальних закладах іноземних держав:

-"-

-"-

оперативно-тактичного рівня - США, Великобританії, Канади, Італійської Республіки, Турецької Республіки, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки, Естонської Республіки;

оперативно-стратегічного рівня - США, Великобританії

222. Продовжити підготовку особового складу та підрозділів Збройних Сил України до участі в діяльності багатонаціональних військових формувань (підрозділів) під егідою НАТО шляхом практичного військового співробітництва

проведення підготовки особового складу та підрозділів Збройних Сил до виконання завдань у складі миротворчих контингентів (миротворчого персоналу)

-"-

-"-

2.3.8. Удосконалення системи підготовки військ та забезпечення їх взаємосумісності

223. Провести консультації з експертами НАТО щодо оцінки досягнутого прогресу в реалізації Цілей партнерства для України

проведення консультацій з експертами НАТО щодо оцінки досягнутого прогресу в реалізації цілей партнерства для України протягом звітного періоду (2011 - 2012 роки)

-"-

-"-

224. Провести оновлення пакета Цілей партнерства в рамках Процесу планування та оцінки сил

оновлення пакета Цілей партнерства в рамках Процесу планування та оцінки сил

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

225. Провести уточнення календарних планів участі визначених підрозділів Збройних Сил України у Програмі перевірки та зворотного зв'язку Концепції оперативних можливостей НАТО

уточнення відповідних планів

-"-

-"-

226. Ужити заходів для досягнення оперативної сумісності визначених сил і засобів Збройних Сил України в рамках Концепції оперативних можливостей НАТО. Продовжити нарощування оперативних можливостей сил та засобів, що залучаються до чергових ротацій у складі Сил реагування НАТО

проведення самооцінки та оцінки НАТО першого рівня визначених сил і засобів Збройних Сил в рамках Концепції оперативних можливостей НАТО

-"-

-"-

227. Продовжити вдосконалення навчальної матеріально-технічної бази підготовки військ (сил) Збройних Сил України

закупівля полігонного обладнання та тренажерів

-"-

-"-

228. Забезпечити участь у багатонаціональних військових навчаннях у рамках Програми "Партнерство заради миру", військових навчаннях Альянсу та держав - членів НАТО, відкритих для партнерів

участь в українсько-американському командно-штабному навчанні із залученням військ "Репід Трайдент - 2012" (Україна)

-"-

-"-

участь в українсько-американському тактичному військово-морському навчанні із залученням військ "Сі Бриз - 2012" (Україна)

-"-

-"-

участь у багатонаціональному тактичному навчанні аеромобільних підрозділів "Козацький степ - 2012" (Республіка Польща)

-"-

-"-

участь у багатонаціональному командно-штабному навчанні із залученням військ "Світла Лавина - 2012" (Румунія)

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

участь в українсько-польсько-канадсько-литовському тактичному навчанні механізованих підрозділів "Кленова арка - 2012" (Республіка Польща)

-"-

-"-

участь у багатонаціональному тактичному навчанні підрозділів морської піхоти "Ротаційні сили Чорноморського регіону - 2012" (Республіка Болгарія)

-"-

-"-

участь у багатонаціональному тактичному навчанні підрозділів зв'язку "Комбайнд Ендевор - 2012" (Федеративна Республіка Німеччина)

-"-

-"-

участь у багатонаціональному тактичному навчанні із залученням військ "Кооператив Лонгбоу/Лансер - 2012" (Республіка Македонія)

-"-

-"-

229. Забезпечувати обмін інформацією з Альянсом про повітряну обстановку в рамках Програми ОДПО/ASDE

забезпечення обміну даними про повітряну обстановку у визначених операційних районах

-"-

-"-

230. Ужити заходів щодо вдосконалення підготовки українського обслуговуючого персоналу Програми ОДПО/ASDE, зокрема проведення стажувань та спільних тренувань з державами-партнерами за зазначеною Програмою

проведення стажувань та спільних тренувань з питань обміну інформацією про повітряну обстановку

-"-

-"-

231. Продовжити роботу зі складання топографічних карт України у масштабі 1:250000 відповідно до стандартів Альянсу

підготовка до видання 12 номенклатурних аркушів карт спільних дій у масштабі 1:250000 серії 1501 JOG (Air) на території України

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2.3.9. Забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей

232. Забезпечити координацію та організацію виконання програм, спрямованих на соціальну і професійну адаптацію військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, та тих, які підлягають звільненню

забезпечення координації дій між виконавцями програм, організація курсів перепідготовки та формування навчальних груп

Мінсоцполітики, Міноборони

-"-

233. Забезпечити разом із Центром інформації та документації НАТО в Україні інформування громадськості про програми, які реалізуються Україною і НАТО, та результати їх реалізації

інформування громадськості про програми, які виконуються Україною і НАТО, та їх результати

-"-

-"-

234. Продовжити обмін досвідом між експертами НАТО та відповідними державними органами України з питань реалізації Концепції управління персоналом у Збройних Силах України, зокрема адаптації військовослужбовців до умов цивільного життя

проведення консультацій з питань обміну досвідом у форматі робочих груп

-"-

-"-

235. Провести спільне засідання з Комітетом НАТО з політики та партнерства щодо розгляду Програм співробітництва з Альянсом з питань адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку

забезпечення представництва Міноборони та Мінсоцполітики у засіданні Комітету НАТО з політики та партнерства

Міноборони, Мінсоцполітики

-"-

2.3.10. Захист навколишнього природного середовища у військовій сфері

236. Продовжити проведення екологічних досліджень впливу воєнно-технічних факторів на навколишнє природне середовище в результаті проведення військових навчань, випробувань озброєння і військової техніки, повсякденної діяльності військ (сил)

виконання науково-дослідної роботи на тему "Біоіндикація забруднення акваторій місць базування Збройних Сил України"

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

розроблення методики і технологій ведення підводно-пошукових робіт із знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській економічній) зоні, територіальному морі та внутрішніх водах України

-"-

-"-

237. Продовжити впровадження системи екологічного управління на військових об'єктах Збройних Сил України у повсякденній діяльності військ (сил)

здійснення інспектування об'єктів Збройних Сил України з питань дотримання вимог природоохоронного законодавства України

-"-

-"-

238. Провести екологічні обстеження та виконати роботу з відновлення навколишнього природного середовища на територіях військових об'єктів (містечок), що вивільняються у ході реформування і плануються до передачі органам місцевого самоврядування

проведення робіт з відновлення навколишнього природного середовища на територіях військових частин А1642 (м. Радехів), А2783 (м. Калинівка), А2989 (с. Нова Гута), А1515 (с. Матяшівка)

-"-

-"-

239. Провести роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів територій, вивільнених у ході реформування Збройних Сил України

проведення робіт з очищення від вибухо-небезпечних предметів території колишніх військових полігонів Дубно, Кам'янка Бузька, Херсон

-"-

-"-

240. Продовжити підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з екологічної безпеки Збройних Сил України у Центрі підготовки Міністерства охорони краю Литовської Республіки за підтримки Альянсу

проведення навчального курсу для фахівців з питань екологічної безпеки Збройних Сил України у Центрі підготовки Міністерства охорони краю Литовської Республіки

-"-

-"-

241. Продовжити роботу щодо започаткування та подальшої реалізації спільних з НАТО практичних проектів із приведення військових об'єктів в екологічно безпечний стан

започаткування пілотного проекту проведення природовідновлювальних робіт з локалізації та ліквідації нафтохімічного забруднення території військової бази пального (м. Київ)

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2.3.11. Утилізація надлишкових і непридатних боєприпасів, легкого озброєння та стрілецької зброї, а також компонентів рідкого ракетного палива

242. Забезпечити виконання заходів Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 940, та Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива на 2010 - 2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 874

утилізація 34,451 тис. тонн боєприпасів

-"-

-"-

вилучення на утилізацію 5,1 тис. тонн компонентів рідкого ракетного палива

-"-

-"-

243. Розпочати виконання положень Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1, ратифікованої Законом України від 13 січня 2012 р. № 4338-VI

утилізація 6 тис. тонн боєприпасів

-"-

-"-

утилізація 104 тис. одиниць легких озброєнь і стрілецької зброї

-"-

-"-

утилізація 600 тис. одиниць протипіхотних мін типу ПФМ-1

-"-

-"-

244. Продовжити практичну реалізацію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ - Україна стосовно утилізації запасів меланжу (компонента рідкого ракетного палива)

вилучення на утилізацію 5,1 тис. тонн меланжу (компонента рідкого ракетного палива) з військових частин А2136 (м. Шевченкове), А3516 (м. Любашівка)

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

245. Розпочати виконання в рамках проекту Трастового фонду робіт із захоронення радіоактивних відходів, що утворилися на території України в результаті реалізації радянських оборонних програм

здійснення заходів щодо переведення в екологічно безпечний стан радіоактивних відходів, які утворилися на території України внаслідок реалізації радянських оборонних програм

МНС

-"-

2.4. Реформування внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

246. Забезпечити навчання військовослужбовців внутрішніх військ і представників Міністерства внутрішніх справ України у Центрі вдосконалення кваліфікації поліцейських підрозділів з підтримання стабільності (м. Віченца, Італійська Республіка)

проведення навчання військовослужбовців внутрішніх військ і представників МВС за тематикою "виконання завдань у складі миротворчих контингентів (миротворчого персоналу) під егідою ООН"

МВС, Головне управління внутрішніх військ МВС

-"-

247. Провести за сприяння Офісу зв'язку НАТО в Україні технічне оснащення мовного центру при Академії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України для вдосконалення навчального процесу

удосконалення технічного оснащення мовного центру при Академії внутрішніх військ МВС

-"-

-"-

248. Організувати тестування слухачів мовного центру при Академії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України за рівнями, визначеними стандартом НАТО STANAG 6001

удосконалення системи мовного тестування військовослужбовців і працівників внутрішніх військ МВС з метою приведення її у відповідність із системою сертифікації НАТО

-"-

-"-

249. Продовжити підготовку особового складу внутрішніх військ у рамках Програми з питань професійного розвитку цивільного персоналу

участь у навчальних заходах у рамках Програми з питань професійної підготовки цивільного персоналу органів оборони та безпеки України під егідою Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня

МВС, Головне управління внутрішніх військ МВС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

250. Продовжити співробітництво з правоохоронними та військовими органами держав - членів НАТО з питань індивідуальної підготовки та підготовки підрозділів

навчання військовослужбовців внутрішніх військ МВС на курсах у навчальних закладах поліції та правоохоронних формувань з військовим статусом держав - членів НАТО

-"-

-"-

участь представників внутрішніх військ МВС у заходах Індивідуальної програми партнерства України з НАТО

-"-

-"-

251. Розпочати за підтримки Європейського Союзу реалізацію нового проекту Твінінг "Сприяння вдосконаленню системи охорони громадського порядку внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України"

започаткування проекту за напрямами вдосконалення:

-"-

-"-

інституційної спроможності внутрішніх військ МВС

тактики дій внутрішніх військ МВС під час виконання завдань з охорони громадського порядку

системи професійної підготовки особового складу внутрішніх військ МВС

системи тилового та технічного забезпечення підрозділів внутрішніх військ МВС

РОЗДІЛ III. РЕСУРСНІ ПИТАННЯ

3.1. Бюджетна політика. Загальні положення Державного бюджету України на 2012 рік

252. Забезпечити реалізацію виваженої політики щодо державного боргу

здійснення державних запозичень та операцій з державним боргом для утримання загального обсягу державного боргу відносно валового внутрішнього продукту на економічно безпечному рівні

Мінфін, Мінекономрозвитку, Національний банк України (за згодою)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

253. Зменшити дефіцит державного бюджету

утримання граничного обсягу дефіциту Державного бюджету України на 2012 рік на економічно безпечному рівні

Мінфін

-"-

254. Поетапно, системно знизити рівень податкового навантаження на економіку в умовах забезпечення збалансованості бюджетної системи

розроблення законопроектів щодо внесення змін до податкового законодавства та здійснення заходів з імплементації Податкового кодексу України

Мінфін, ДПС, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

255. Підвищити фіскальну ефективність податків шляхом розширення податкової бази та вдосконалення системи адміністрування податків

розроблення законопроектів щодо внесення змін до податкового законодавства та здійснення заходів з імплементації Податкового кодексу України

-"-

-"-

256. Підвищити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств шляхом зниження рівня податкового навантаження

-"-

-"-

-"-

257. Забезпечити поетапне підвищення розміру мінімальної заробітної плати

вжиття заходів щодо підвищення у 2012 році розміру мінімальної заробітної плати

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

3.2. Обсяг бюджетного ресурсу сектору безпеки і оборони

258. Передбачити пріоритетне спрямування бюджетних коштів на забезпечення безпеки і оборони держави насамперед на матеріально-технічне забезпечення військ, розвиток озброєння та військової техніки

пріоритетне спрямування видатків, що передбачені для забезпечення оборони і безпеки держави, на матеріально-технічне забезпечення військ, розвиток озброєння і військової техніки

Міноборони, МВС, СБУ (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Адміністрація Держприкордонслужби, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

підготовка пропозицій щодо залучення загальнодержавних капітальних видатків на потреби Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів у визначеному законодавством порядку

МВС, МНС, Міноборони, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

259. Спрямовувати кошти, отримані від реалізації надлишкового військового майна, майна правоохоронних органів на реформування та розвиток Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів

перерахування коштів від реалізації надлишкового військового майна Збройних Сил, інших військових формувань і правоохоронних органів до спеціального фонду державного бюджету та спрямування їх на потреби Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів

Міноборони, МВС, СБУ (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Адміністрація Держспецзв'язку, Адміністрація Держприкордонслужби, МНС, Мінінфраструктури

-"-

удосконалення механізму реалізації на аукціонах нерухомого військового майна, зокрема разом із земельними ділянками, на яких таке майно розташоване

Міноборони, Мінфін, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

3.3. Менеджмент ресурсів, у тому числі оборонних

260. Забезпечити розроблення порядків використання бюджетних коштів їх головними розпорядниками у 2012 році

розроблення порядків використання головними розпорядниками бюджетних коштів на 2012 рік

Міноборони, МВС, СБУ (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Адміністрація Держприкордонслужби, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

261. Провести за підсумками року моніторинг виконання бюджетних програм відповідно до затверджених паспортів

проведення моніторингу виконання результативних показників бюджетних програм згідно з наказом Мінфіну від 29 грудня 2002 р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм"

-"-

-"-

проведення моніторингу стану реалізації пропозицій Держфінінспекції з підвищення ефективності використання бюджетних коштів і державного майна, наданих Міноборони за результатами аудитів

Держфінінспекція, Міноборони

-"-

262. Забезпечити прозорість та контрольованість використання фінансових ресурсів головними розпорядниками бюджетних коштів

здійснення контрольних заходів з питань фінансово-господарської діяльності військових частин, підприємств та установ

Міноборони

-"-

здійснення державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна

Держфінінспекція

-"-

263. Забезпечити публікацію в засобах масової інформації звітів про виконання бюджетів

розміщення звіту про виконання бюджету на офіційному веб-порталі Міноборони

Міноборони

-"-

розміщення на офіційному веб-сайті Мінфіну та надання засобам масової інформації повідомлень про виконання бюджетів

Мінфін

-"-

РОЗДІЛ IV. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ

4.1. Законодавство

264. Здійснити заходи щодо укладення міжнародних договорів України про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом з державами - членами Альянсу, зокрема Румунією, Королівством Іспанія, Грецькою Республікою та Португальською Республікою

укладення міжнародних договорів України про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом з державами - членами НАТО, зокрема Румунією, Королівством Іспанія, Грецькою Республікою та Португальською Республікою

СБУ (за згодою), МЗС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

4.2. Спеціально уповноважений державний орган у сфері забезпечення охорони державної таємниці

265. Забезпечити контроль за станом охорони інформації НАТО з обмеженим доступом шляхом проведення відповідних перевірок у державних органах України

здійснення планових заходів щодо контролю за станом охорони інформації НАТО з обмеженим доступом в державних органах, де зосереджена така інформація (за окремим планом)

СБУ (за згодою), МЗС (відповідно до окремого плану)

-"-

4.3. Інформаційна безпека

266. Вивчити та дати оцінку фактичному стану охорони інформації НАТО з обмеженим доступом з метою здійснення заходів щодо попередження, виявлення та усунення виявлених недоліків

забезпечення контролю за дотриманням правил поводження з інформацією НАТО з обмеженим доступом в центрах реєстрації документів НАТО в державних органах

-"-

-"-

4.3.1. Інформаційна безпека у сфері криптографічного та технічного захисту інформації

267. Здійснити планові заходи щодо забезпечення контролю за станом технічного захисту інформації НАТО з обмеженим доступом у державних органах України

проведення в органах державної влади перевірки щодо стану технічного захисту інформації з обмеженим доступом, переданої органам НАТО та отриманої від них

Адміністрація Держспецзв'язку

-"-

268. Забезпечити функціонування лінії прямого закритого зв'язку між Міністерством оборони України та Місією України при НАТО

забезпечення поповнення основними документами мережі закритого зв'язку між Міноборони та Місією України при НАТО на 2013 рік

Міноборони

-"-

удосконалення автоматизованого робочого місця оператора пункту обміну інформацією щодо гарантованого виконання можливих завдань

Міноборони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

4.3.2. Діловодство (організація роботи з документами)

269. Забезпечити контроль за дотриманням у державних органах України вимог законодавства під час поводження з інформацією НАТО з обмеженим доступом шляхом проведення планових перевірок

забезпечення здійснення контролю за дотриманням правил поводження з інформацією НАТО з обмеженим доступом в центрах реєстрації документів НАТО в державних органах

СБУ (за згодою), МЗС (відповідно до окремого плану)

-"-

4.4. Допуск та доступ до секретної інформації (безпека персоналу)

270. Здійснювати оформлення сертифікатів перевірки персоналу на допуск до роботи з інформацією НАТО у разі надходження відповідних заявок з державних органів України

здійснення відповідно до запитів державних органів оформлення їх працівникам сертифікатів перевірки персоналу на допуск до роботи з інформацією НАТО

СБУ (за згодою)

-"-

271. Продовжити роботу з підвищення кваліфікації працівників державних органів України, які працюють з інформацією НАТО з обмеженим доступом

проведення семінару з підвищення кваліфікації працівників державних органів, які працюють з інформацією НАТО з обмеженим доступом (IV квартал)

-"-

-"-

4.5. Забезпечення режиму секретності (фізична безпека)

272. Здійснити планові заходи щодо забезпечення контролю за станом поводження з інформацією НАТО з обмеженим доступом у державних органах України

проведення внутрішніх перевірок щодо забезпечення охорони інформації НАТО з обмеженим доступом в системі СБУ

-"-

-"-

4.6. Дозвільна система провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, суб'єктами господарської діяльності (індустріальна безпека)

273. Забезпечити контроль за здійсненням заходів щодо охорони інформації НАТО з обмеженим доступом суб'єктами господарської діяльності, які залучаються до співробітництва з установами НАТО

вдосконалення дозвільної системи провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, державними органами, які працюють з інформацією НАТО з обмеженим доступом

СБУ (за згодою)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

4.7. Кібернетична безпека

274. Забезпечити обмін досвідом між Україною та державами - членами Альянсу, а також здійснити необхідні заходи щодо вдосконалення системи захисту національної інформаційної інфраструктури від внутрішніх та зовнішніх кіберзагроз у рамках діяльності експертних консультацій з питань кібернетичного захисту Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня

забезпечення систематичного проведення консультацій експертів Україна - НАТО у рамках діяльності робочої підгрупи з питань кібернетичного захисту

СБУ (за згодою), Апарат Ради національної безпеки і оборони (за згодою), інші органи виконавчої влади

-"-

275. Розробити проект Закону України про кібернетичну безпеку України з урахуванням рекомендацій експертних консультацій з питань кібернетичного захисту Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня

подання Президентові України розробленого СБУ проекту Закону України "Про кібернетичну безпеку" для подальшого внесення його як невідкладного на розгляд Верховної Ради України

СБУ (за згодою), Адміністрація Держспецзв'язку, інші органи виконавчої влади

-"-

276. Опрацювати питання щодо можливості налагодження співробітництва зі Спільним центром передового досвіду з кібернетичного захисту (м. Таллінн, Естонська Республіка) з метою обміну досвідом та здійснення спільних заходів

опрацювання через Місію України при НАТО питання щодо можливості робочої зустрічі на рівні експертів представників СБУ та Спільного центру передового досвіду з кіберзахисту (м. Таллінн, Естонська Республіка)

СБУ (за згодою)

-"-

налагодження взаємодії з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями в режимі реального часу через CERT-UA (Центр реагування на комп'ютерні інциденти)

Адміністрація Держспецзв'язку

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

277. Сприяти розвитку співробітництва з питань кібернетичного захисту між Службою безпеки України, Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та іншими компетентними державними органами України і відповідними органами НАТО, а також на двосторонній основі з державами - членами Альянсу

активізація співпраці СБУ з НАТО та державами - партнерами Альянсу з питань обміну досвідом у сфері захисту компонентів критичної інформаційної державної інфраструктури

СБУ (за згодою), інші органи виконавчої влади

-"-

продовження взаємодії за участю команди щодо реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA компетентних державних органів України і відповідних органів НАТО, а також на двосторонній основі з державами - членами Альянсу

Адміністрація Держспецзв'язку, інші органи виконавчої влади

-"-

278. Розробити план заходів щодо боротьби з кіберзлочинністю, передбачивши, зокрема, заходи співробітництва з Управлінням НАТО з протидії новим викликам та загрозам, а також з Технічним центром Агентства з комунікації та інформації НАТО

опрацювання через Місію України при НАТО питання щодо можливості робочої зустрічі на рівні експертів представників СБУ та Технічного центру Агентства з комунікації та інформації НАТО

СБУ (за згодою)

-"-

279. Сприяти здійсненню заходів та проведенню навчань з питань кібернетичної безпеки у рамках Програми НАТО з науки заради миру та безпеки

забезпечення за результатами проведення IV раунду Експертних консультацій з питань кібернетичного захисту розгляду пропозицій щодо можливості розвитку співробітництва з НАТО в рамках програми "Наука заради миру і безпеки" шляхом започаткування нових спільних проектів в галузі кіберзахисту із залученням до них науковців

-"-

-"-

РОЗДІЛ V. ПРАВОВІ ПИТАННЯ

5.1. Імплементація міжнародних договорів України, укладених з Альянсом

280. Здійснити заходи щодо укладення Угоди між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про транзитне переміщення сил та персоналу НАТО територією України

продовження роботи з підготовки до укладення Угоди між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про транзитне переміщення сил та персоналу НАТО територією України

Міноборони, МЗС, Мін'юст

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

281. Забезпечити проведення спільних заходів (семінарів, навчальних візитів тощо), пов'язаних із правовими аспектами співробітництва України з Альянсом

організація та проведення спільних заходів (семінарів, навчальних візитів тощо), пов'язаних із правовими аспектами співробітництва України з Альянсом

-"-

за рахунок інших джерел

282. Продовжити виконання Угоди (у формі обміну листами) між Кабінетом Міністрів України та Організацією Північноатлантичного договору стосовно транзитного перевезення територією України вантажів для забезпечення операції Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) на території Ісламської Республіки Афганістан, яка тимчасово застосовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1355

виконання зобов'язань України за зазначеною Угодою

МЗС, Міноборони, Мін'юст

-"-

5.2. Аналіз відповідності національного законодавства базовим договорам Альянсу

283. Продовжити переклад українською мовою базових договорів Альянсу, зазначених у розділі V Посібника

забезпечення перекладу на українську мову Угоди про статус місій та представників третіх держав у НАТО

Міноборони, МЗС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

284. Продовжити проведення досліджень відповідності законодавства України договорам Альянсу, зазначеним у розділі V Посібника

продовження проведення досліджень щодо відповідності законодавства України договорам Альянсу, зазначеним у розділі V Посібника НАТО

Міноборони, МЗС, Мін'юст

-"-
вгору