Документ 72/94-ВР, поточна редакція — Прийняття від 30.06.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про віднесення міста Березань
Баришівського району Київської області
до категорії міст обласного підпорядкування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.256 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Віднести місто Березань Баришівського району Київської
області до категорії міст обласного підпорядкування.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 30 червня 1994 року
N 72/94-ВРвгору