Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.200272
Документ 72-2002-п, поточна редакція — Редакція від 12.01.2011, підстава - 1236-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 січня 2002 р. N 72
Київ
Про внесення змін до деяких
актів Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 207 ( 207-2008-п ) від 19.03.2008
N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до актів Кабінету Міністрів України, що
додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2002 р. N 72
ЗМІНИ,
що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України

1. У Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та
режиму ведення господарської діяльності в них, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р. N 486
( 486-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 318):
в абзаці другому пункту 5 слова "органами охорони
навколишнього природного середовища, земельних ресурсів" замінити
словами "органами Мінекоресурсів, Держводгоспу, Держкомзему";
в абзаці першому пункту 13 слова "органами охорони
навколишнього природного середовища, водного господарства та
геології" замінити словами "органами Мінекоресурсів,
Держводгоспу";
у пункті 15 слова "органами охорони навколишнього природного
середовища" замінити словами "органами Мінекоресурсів".
2. У Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам
припиненням права або зміною умов спеціального водокористування,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня
1996 р. N 966 ( 966-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 453):
у пункті 3 слова "охорони навколишнього природного
середовища" замінити словами "Мінекоресурсів";
у пункті 5 слово "Мінекобезпеки" замінити словом
"Мінекоресурсів".
3. У тексті Порядку розроблення і затвердження нормативів
гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, скидання яких
нормується, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 1996 р. N 1100 ( 1100-96-п ) (ЗП України, 1996 р.,
N 17, ст. 490), слово "Мінекобезпеки" замінити словом
"Мінекоресурсів".
4. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 квітня
1997 р. N 347 ( 347-97-п ) "Про затвердження Порядку складання
паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних
шляхів та користування ними" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 16, с. 80):
1) у пункті 3 Порядку складання паспортів річок:
в абзаці першому слова "басейновими водогосподарськими
об'єднаннями" замінити словами "басейновими управліннями водних
ресурсів";
в абзаці другому слово "Мінекобезпеки" замінити словом
"Мінекоресурсів";
2) в абзаці першому пункту 4 Порядку установлення берегових
смуг водних шляхів та користування ними слова "відповідними
органами охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки,
водного господарства" замінити словами "відповідними органами
Мінекоресурсів, Держводгоспу, Держкомзему".

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1236
( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1236
( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 207
( 207-2008-п ) від 19.03.2008 }вгору