Документ 718/2019, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.09.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.10.2019. Подивитися в історії? )

Указ
Президента України

Про внесення змін до Указу Президента України від 6 листопада 2018 року № 357

1. Внести до Указу Президента України від 6 листопада 2018 року № 357 "Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді" такі зміни:

1) у назві слова "освітніх та наукових програм для молоді" замінити словами "освіти, науки та спорту";

2) у преамбулі слова "у сфері освіти" замінити словами "у сферах освіти, науки та спорту", а після слів "освітньо-науковий простір" доповнити словами "а також відзначення спортивних досягнень спортсменів і їх тренерів, сприяння розвитку спорту, спортивної науки і медицини в Україні та пропаганди здорового способу життя";

3) статтю 1 викласти в такій редакції:

"1. Заснувати Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту (далі - Фонд Президента України) з метою надання підтримки для:

продовження навчання молоді за програмами підготовки магістрів, докторів філософії та докторів наук у провідних вітчизняних закладах вищої освіти та наукових установах і за кордоном;

стажування молоді у провідних іноземних закладах вищої освіти та наукових установах;

участі молоді в міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях;

залучення науково-педагогічних і наукових працівників іноземних закладів вищої освіти та наукових установ, відомих громадських діячів для участі в науково-педагогічній і науковій роботі у закладах вищої освіти, наукових установах України;

заохочення молоді за досягнення в освітній, науковій та спортивній діяльності;

реалізації проектів у сферах освіти, науки та спорту";

4) абзац другий статті 2 виключити.

2. Кабінету Міністрів України розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти про:

внесення змін до Бюджетного кодексу України, визначивши механізм, що забезпечуватиме акумулювання не використаних у попередні бюджетні періоди коштів, передбачених на фінансування підтримки, що надається Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, для використання у наступних бюджетних періодах з урахуванням їх цільового призначення;

внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", передбачивши зарахування залишку коштів за бюджетною програмою "Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді" на кінець 2019 року до спеціального фонду державного бюджету та його збереження на рахунках спеціального фонду державного бюджету для здійснення у 2020 році видатків на фінансування підтримки, що надається Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, а також передбачити під час доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2020 рік включення зазначеного залишку коштів до видатків на фінансування підтримки, що надається Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, незалежно від запланованого обсягу бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою на 2020 рік;

внесення змін до Податкового кодексу України, передбачивши, що доходи, одержані платниками податків у вигляді підтримки, наданої Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, не підлягають оподаткуванню;

внесення зміни до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання", передбачивши непоширення дії цього Закону на підтримку, яка буде надаватися Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

3. Керівникові Офісу Президента України подати проект Положення про Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
28 вересня 2019 року
№ 718/2019
вгору