Документ 716/2009, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.09.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.09.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зупинення дії пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2009 року N 878
{ Додатково див. Конституційне подання Президента
( n0031100-09 ) від 08.09.2009 }

Кабінетом Міністрів України 19 серпня 2009 року видано
постанову N 878 ( 878-2009-п ) "Про внесення зміни до пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. N 1228
та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 816". Пунктом 1 цієї
постанови ( 878-2009-п ) суттєво розширено права державного
підприємства "Зовнішньоторговельна фірма "ТАСКО-експорт" (м. Київ)
щодо здійснення експорту та імпорту товарів військового
призначення і товарів, які містять відомості, що становлять
державну таємницю.
Таке рішення Кабінету Міністрів України не відповідає
основним принципам державної політики у сфері військово-технічного
співробітництва, суттєво ускладнює здійснення державного
експортного контролю, створює передумови для витоку державної
таємниці та порушення міжнародних зобов'язань України, пов'язаних
із нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобів її доставки
та обмеженням передач звичайних видів озброєння, а тому становить
загрозу національній безпеці України.
Відтак, зазначена постанова Кабінету Міністрів України
( 878-2009-п ) не відповідає частині першій статті 17 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), за якою забезпечення економічної безпеки є
однією з найважливіших функцій держави, та статті 18 Основного
Закону ( 254к/96-ВР ) держави щодо спрямування зовнішньополітичної
діяльності України на забезпечення її національних інтересів і
безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного
співробітництва з членами міжнародного співтовариства за
загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.
Діючи в такий спосіб, Кабінет Міністрів України порушив і
вимоги частини другої статті 8 Основного Закону України
( 254к/96-ВР ), якою проголошено, що закони та інші
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України
( 254к/96-ВР ) і повинні відповідати їй, частини другої статті 6
та частині другої статті 19 Конституції України ( 254к/96-ВР ), за
якими органи державної влади зобов'язані здійснювати свої
повноваження в установлених Конституцією України ( 254к/96-ВР )
межах та на її підставі, частини третьої статті 113 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), яка зобов'язує Уряд України керуватися у
своїй діяльності Конституцією України ( 254к/96-ВР ), а також
частини першої статті 117 Конституції України ( 254к/96-ВР ), яка
зобов'язує Кабінет Міністрів України постанови і розпорядження
видавати в межах своєї компетенції.
Ураховуючи викладене, відповідно до пунктів 1 і 17 частини
першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та на
підставі пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Зупинити дію пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2009 року N 878 ( 878-2009-п ) "Про внесення зміни
до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня
1999 р. N 1228 та визнання такою, що втратила чинність, постанови
Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 816".
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 вересня 2009 року
N 716/2009вгору