Документ 716-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.09.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.09.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 вересня 2018 р. № 716
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 246 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 31, ст. 1093).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2018 р. № 716

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, належать:

строк провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

види господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

кількість допущених суб’єктом господарювання порушень вимог ліцензійних умов, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

відсоток працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) протипожежного призначення) мінімальної кількості, передбаченої ліцензійними умовами, працевлаштованих працівників суб’єктом господарювання за основним місцем роботи;

відсоток обладнання, пристроїв, вимірювального обладнання та засобів вимірювальної техніки, призначених для надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, передбачених ліцензійними умовами, що належать суб’єкту господарювання на праві власності.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення визначено в додатку 1.

3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, їх показники та кількість балів за кожним показником, визначено в додатку 2.

4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - високий;

від 21 до 40 балів - середній;

від 0 до 20 балів - незначний.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

Наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб’єкта господарювання здійснюється з періодичністю, що залежить від нарахованої суми балів.

6. У разі коли за результатами останнього планового заходу державного нагляду (контролю) не виявлено суттєвих порушень вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, наступна планова перевірка такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через установлений для відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 раза. Це положення не застосовується до суб’єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику.Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Життя та здоров’я людини (О1)

пожежа через несвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини

смерть людини

шкода здоров’ю людини

строк провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

види господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

кількість порушень суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

відсоток працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) протипожежного призначення) мінімальної кількості, передбаченої ліцензійними умовами, працевлаштованих працівників суб’єктом господарювання за основним місцем роботи

відсоток обладнання, пристроїв, вимірювального обладнання та засобів вимірювальної техніки, призначених для надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, передбачених ліцензійними умовами, що належить суб’єкту господарювання на праві власності

Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

послуги (роботи) протипожежного призначення

завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі

строк провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

види господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

кількість порушень суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

відсоток працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) протипожежного призначення) мінімальної кількості, передбаченої ліцензійними умовами, працевлаштованих працівників суб’єктом господарювання за основним місцем роботи

відсоток обладнання, пристроїв, вимірювального обладнання та засобів вимірювальної техніки, призначених для надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення передбачених ліцензійними умовами, що належить суб’єкту господарювання на праві власності

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

послуги (роботи) протипожежного призначення

збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення

-"-

Інші суспільні інтереси (06)

пожежа через несвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини

завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі

строк провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

види господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

кількість порушень суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

відсоток працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) протипожежного призначення) мінімальної кількості, передбаченої ліцензійними умовами, працевлаштованих працівників суб’єктом господарювання за основним місцем роботи

відсоток обладнання, пристроїв, вимірювального обладнання та засобів вимірювальної техніки, призначених для надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення передбачених ліцензійними умовами, що належить суб’єкту господарювання на праві власностіДодаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1.

Строк провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

1) до двох років

20

2) від двох до чотирьох років

10

3) понад чотири роки

2

2.

Види господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення*

1) монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних)

5


2) монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень

5


3) монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем протидимного захисту

5


4) спостереження за системами протипожежного захисту

6


5) технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники)

4


6) вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення)

3


7) оцінка (експертиза) протипожежного стану новоутворених підприємств та об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин)

2

3.

Кількість порушень суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду*

1) нуль

0

2) до трьох порушень, які було усунуто у встановлений строк

5

3) від трьох до семи порушень, які було усунуто у встановлений строк

10

4) більше семи порушень, які було усунуто у встановлений строк

20

4.

Відсоток працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) протипожежного призначення) мінімальної кількості, передбаченої ліцензійними умовами, працевлаштованих працівників суб’єктом господарювання за основним місцем роботи

1) 100 відсотків

0

2) 90-99 відсотків

1

3) 50-89 відсотків

5

4) 25-49 відсотків

10

5) 0-24 відсотки

15

5.

Відсоток обладнання, пристроїв, вимірювального обладнання та засобів вимірювальної техніки, призначених для надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення, передбачених ліцензійними умовами, що належить суб’єкту господарювання на праві власності

1) 100 відсотків

0

2) 90-99 відсотків

1

3) 50-89 відсотків

5

4) 25-49 відсотків

10

5) 0-24 відсотки

15

__________
* Якщо суб’єкта господарювання може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, бали нараховуються за всіма застосовними показниками, а їх кількість додається.вгору