Документ 716-2014-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.12.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.01.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2014 р. № 716
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 р. № 936 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 38, ст. 2372; 2006 р., № 31, ст. 2233; 2007 р., № 12, ст. 429; 2008 р., № 21, ст. 588; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2012 р., № 7, ст. 249; 2013 р., № 36, ст. 1270), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2015 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2014 р. № 716

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1. Пункт 2 викласти у такій редакції:

“2. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за програмами визначаються Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад, Фонд соціального захисту інвалідів.”.

2. В абзаці першому пункту 4 слова “управліннями праці та соціального захисту населення районних (міських) держадміністрацій, виконкомів міських, районних у містах рад” замінити словами “структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад”.

3. Абзац перший пункту 12 викласти у такій редакції:

“12. Забезпечення інвалідів автомобілями здійснюється безпосередньо Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відповідно до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2130).”.

4. Пункт 13-1 викласти у такій редакції:

“13-1. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює розподіл бюджетних коштів, передбачених для відшкодування витрат з безоплатного харчування потерпілих дітей відповідно до пункту 11 частини першої, частини третьої статті 30 Закону, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення облдержадміністрацій пропорційно чисельності потерпілих дітей.

Відшкодування витрат організаторам харчування за фактично надані послуги здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення облдержадміністрацій на підставі актів про виконані роботи. Зазначені акти складаються організаторами харчування, погоджуються з керівником навчального закладу, завіряються відділом освіти районної (районної у м. Києві) держадміністрації за місцем розташування такого закладу відповідно до договорів про закупівлю та разом із зведеним реєстром видатків подаються визначеному в договорі структурному підрозділу з питань соціального захисту населення облдержадміністрації протягом п’яти днів після закінчення місяця, у якому надані послуги.

Закупівля послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється у встановленому законом порядку.”.

5. В абзацах першому і другому пункту 13-2 слова “Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” замінити словами Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

6. У пункті 15:

1) в абзаці першому слова “Управління (відділи) праці та соціального захисту населення районних (міських) держадміністрацій, виконкомів міських, районних у містах рад” замінити словами “Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад”;

2) в абзаці другому слова “головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Головне управління соціального захисту населення Київської і управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій” замінити словами “структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій”;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення облдержадміністрацій подають щомісяця до 20 числа наступного за звітним періоду Мінсоцполітики звіт про використання бюджетних коштів, передбачених для відшкодування витрат з безоплатного харчування потерпілих дітей.”.вгору