Про утворення Центру європейського та порівняльного права
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2003716
Документ 716-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2005, підстава - 1742-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 травня 2003 р. N 716
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1742 ( 1742-2004-п ) від 24.12.2004 )
Про утворення Центру європейського
та порівняльного права
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 417 ( 417-2004-п ) від 31.03.2004 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції про
утворення на базі Центру порівняльного права та Центру перекладів
актів європейського права, що ліквідуються, Центру європейського
та порівняльного права (далі-Центр).
2. Міністерству юстиції забезпечити фінансування діяльності
Центру у поточному році за рахунок видатків, передбачених у
Державному бюджеті України на 2003 рік ( 380-15 ) за бюджетною
програмою "Функціонування Центру правової реформи і
законопроектних робіт, Центру перекладів актів європейського
права, Центру порівняльного права".
Міністерству фінансів та Міністерству юстиції передбачати
починаючи з 2004 року в проектах Державного бюджету України кошти
для фінансування Центру за окремою бюджетною програмою.
3. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р.
N 1353 ( 1353-99-п ) "Про Центр перекладів актів європейського
права" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1539);
пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня
1998 р. N 852 ( 852-98-п ) "Про запровадження механізму адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу".
5. Постанова набирає чинності з моменту опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2003 р. N 716
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 417
( 417-2004-п ) від 31.03.2004 )

2. В абзаці третьому підрозділу "Інформаційне і наукове
забезпечення" розділу 4 Концепції адаптації законодавства України
до законодавства Європейського Союзу, схваленої постановою
Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. N 1496
( 1496-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1735),
слова "Центру перекладів актів європейського права" замінити
словами "Центру європейського та порівняльного права".
3. У Плані роботи з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу в 2003 році, затвердженому
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2002 р.
N 744 ( 744-2002-р ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 1,
ст. 26):
у пункті 4 і в абзаці другому пункту 8 слова "Центр
порівняльного права" замінити словами "Центр європейського та
порівняльного права";
у пунктах 6 і 7 слова "Центр перекладів актів європейського
права, Центр порівняльного права" замінити словами "Центр
європейського та порівняльного права".вгору