Про регулювання цін
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.1992715
Документ 715-92-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.04.2019, підстава - 260-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 грудня 1992 р. N 715
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 260 ( 260-2019-п ) від 06.03.2019 }
( Постанова втратила чинність, крім пункту 3
Постанови, а також абзаців другого та
третього пункту 8 Тимчасового положення
про державне регулювання цін і тарифів на
підставі Постанови КМ N 733 ( 733-94-п )
від 21.10.94 )
Про регулювання цін
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 153 ( 153-93-п ) від 02.03.93
N 321 ( 321-93-п ) від 03.05.93
N 403 ( 403-93-п ) від 03.06.93
N 978 ( 978-93-п ) від 03.12.93
N 65 ( 65-94-п ) від 08.02.94
N 360 ( 360-94-п ) від 04.06.94
N 733 ( 733-94-п ) від 21.10.94 )

З метою стримування інфляційних процесів у народному
господарстві й здійснення соціального захисту прав споживачів та у
зв'язку з подорожчанням енергоносіїв, що надходять в Україну,
підвищенням мінімального розміру заробітної плати, введенням у
безготівкові розрахунки українського карбованця Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Установити граничні розміри підвищення цін і тарифів на
окремі види продукції, товарів і послуг, що мають важливе
соціальне значення, згідно з додатком N 1.
2. Надати право органам державної виконавчої влади щодо
встановлення цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і
послуг згідно з додатком N 2.
3. Затвердити Тимчасове положення про державне регулювання
цін і тарифів, що додається.
4. Реалізація продукції, товарів і послуг, за винятком тих,
щодо яких здійснюється державне регулювання цін і тарифів,
проводиться підприємствами і організаціями за вільними цінами і
тарифами.
5. Міністерству економіки і Міністерству фінансів за
погодженням із заінтересованими міністерствами і відомствами
передбачати в необхідних випадках виділення дотацій на окремі види
соціально значущих товарів і послуг для населення, щодо яких
здійснюється державне регулювання цін і тарифів та періодично
уточнювати розмір вказаних дотацій з урахуванням зміни рівня
оптово-збутових цін.
6. Міністерству економіки, Міністерству соціального захисту
населення, Міністерству праці, Міністерству фінансів при
підготовці пропозицій щодо визначення умов та розмірів цільової
грошової допомоги громадянам з мінімальними доходами відповідно до
постанови Верховної Ради України від 16 листопада 1992 р. "Про
підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсії"
( 2779-12 ) врахувати підвищення плати за житло, газо-, тепло-,
водопостачання, водовідведення і зростання цін на вугілля,
торф'яні та вугільні брикети.
7. Міністерству економіки за участю заінтересованих
міністерств і відомств: вносити при необхідності пропозиції Кабінетові Міністрів
України щодо зміни державних регульованих цін і тарифів; за погодженням з Антимонопольним комітетом України розробити
та запровадити механізм регулювання цін і тарифів на продукцію,
товари і послуги, виробництво яких зосереджено на підприємствах,
що займають монопольне становище на ринку; за погодженням з Міністерством оборони та Міністерством
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії до 5
січня 1993 р. розробити і затвердити Положення про порядок
формування регульованих цін на продукцію оборонного призначення.
8. З метою забезпечення необхідних госпрозрахункових умов для
підприємств, що мають значну різницю у витратах на виробництво й
інвестиціях відносно інших підприємств галузі з причин, незалежних
від їхньої діяльності (різні гірничогеологічні,
природно-кліматичні та інші умови), дозволити міністерствам і
відомствам за погодженням з Міністерством економіки і
Міністерством фінансів утворювати фонди фінансового регулювання
(без зміни розрахунків з бюджетом) за рахунок відрахувань до
фондів з прибутку або включення їх витрат на виробництво. У
необхідних випадках може запроваджуватися механізм розрахункових
цін.
9. Міністерству статистики за погодженням з Міністерством
економіки з I кварталу 1993 р. запровадити щоквартальну звітність
про собівартість і рентабельність продукції та послуг.
10. Державному комітетові по нафті і газу внести до 10 січня
1993 р. пропозиції Кабінетові Міністрів України про зміну норм
споживання природного газу, що реалізується населенню.
11. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду
України згідно з переліком, що додається.
12. Ця постанова набуває чинності з 26 грудня 1992 року.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В. НЕСМІХ
Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 1992 р. N 715
ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ
підвищення цін і тарифів на продукцію,
товари та послуги
I. Продукція і послуги виробничо-технічного призначення
(оптові ціни промисловості)
Граничні тарифи та коефіці-
єнти підвищення до діючих на
1993 р. цін і тарифів (разів) ____________________________
Вугілля та вугільна продукція у середньому 3*
Електроенергія виробництва системи Міненерго у середньому 5,2
у тому числі для сільгоспспоживачів 19,50 крб. за 1 кВт/год
Електроенергія виробництва атомних станцій системи Держкоматому для реалізації державному виробничому об'єднанню "Укренерго" Міненерго 17,80 крб. за 1 кВт/год
Теплоенергія виробництва системи Міненерго для промислового використання у середньому 5,7
Основні послуги зв'язку ( за переліком, встановленим Мінзв'язку за погодженням з Мінекономіки ) у середньому 4,0 ___________________ * Конкретні розміри оптових цін на вугілля та вугільну
продукцію встановлюються Держвуглепромом за погодженням з
Мінекономіки. У разі відпуску вугілля та вугільної
продукції постачальницьким організаціям для продажу
населенню оптові ціни зменшуються на 50 відсотків, а
різницю між регульованими оптовими цінами й цінами, за
якими вугілля та вугільна продукція відпускаються для
продажу населенню, відносити на вартість палива, що
реалізується іншим споживачам для виробничо-технічних
потреб.
( Розділ I в редакції Постанови КМ N 321 ( 321-93-п ) від
03.05.93 )

( Розділ II втратив чинність на підставі Постанови КМ N 403
( 403-93-п ) від 03.06.93 )
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В. НЕСМІХ

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 1992 р. N 715
ПОВНОВАЖЕННЯ
 органів державної виконавчої влади щодо
встановлення цін і тарифів на окремі
види продукції, товарів і послуг
1. Міністерство економіки встановлює:  такси на деревину, що відпускається на пні; ставки відрахувань на геологорозвідувальні роботи; заставні ціни на скляну тару; порядок регулювання тарифів на електричну і теплову енергію,
що відпускається споживачам (крім населення) усіма
енергопостачальними організаціями і підприємствами; диференційовані тарифи на електричну і теплову енергію
виробництва системи Міненерго в розрізі енергетичних об'єднань за
поданням Міненерго; тарифи на воду, що забирається із водогосподарських систем
(поверхневі і підземні джерела), для внесення плати в бюджет за
поданням Держводгоспу; оптові ціни на газ та газопродукцію для виробників і
постачальників за поданням Держкомнафтогазу. ( Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 978 ( 978-93-п ) від 03.12.93 )
( Пункт 2 додатку N 2 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 978 ( 978-93-п ) від 03.12.93 )
3. Державний комітет по вугільній промисловості за
погодженням з Міністерством економіки встановлює оптові ціни на
вугілля та вугільну продукцію.
4. Міністерство зв'язку за погодженням з Міністерством
економіки встановлює тарифи на міжнародні послуги зв'язку.
5. Міністерство оборони: визначає граничні розміри націнок на продукцію підприємств
громадського харчування, розміщених у військових містечках на
закритій території; здійснює регулювання цін на ремонт озброєння і військової
техніки та запасні частини і деталі, що виробляються підвідомчими
підприємствами, і тарифи на транспортні послуги, що надаються
військовими частинами, підвідомчими підприємствами і
організаціями.
( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 360
( 360-94-п ) від 04.06.94 )
7. Міністерство соціального захисту населення здійснює
регулювання цін на протезно-ортопедичні вироби і технічні засоби
профілактики інвалідності та реабілітації інвалідів.
8. Рада Міністрів Республіки Крим, обласні, Київська і
Севастопольська міські державні адміністрації встановлюють: ціни на вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас
освітлювальний і газ скраплений у межах установлених граничних цін
і норм для продажу їх населенню з урахуванням якісних
характеристик і наявних бюджетних ресурсів та ціни на вказане
паливо понад норми, встановлені для населення; ціни на торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для
продажу їх населенню; граничні розміри плати за проживання в гуртожитках робітників
і службовців; тарифи на комунально-побутові послуги (крім тих, на які
Урядом України встановлені граничні коефіцієнти); ( Абзац шостий пункту 8 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 360 ( 360-94-п ) від 04.06.94 )
націнки на продукцію підприємств і організацій громадського
харчування; граничні рівні торговельних надбавок на картоплю і
плодоовочеву продукцію тривалого зберігання; граничний рівень торговельних і постачально-збутових надбавок
(націнок) на вітчизняні та імпортні лікарські засоби і вироби
медичного призначення, що реалізуються торговельними
підприємствами, які не входять до складу об'єднання "Фармація".
( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 978
( 978-93-п ) від 03.12.93 )
9. За погодженням з Радою Міністрів Республіки Крим,
обласними, Київською і Севастопольською міськими державними
адміністраціями затверджуються тарифи:  ( Абзац другий пункту 9 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 360 ( 360-94-п ) від 04.06.94 )
( Абзац третій пункту 9 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 360 ( 360-94-п ) від 04.06.94 )
( Абзац четвертий пункту 9 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 360 ( 360-94-п ) від 04.06.94 )
виробничими об'єднаннями зв'язку - на послуги місцевого
телефонного зв'язку і радіофікації.
10. Міністерство промисловості за погодженням з Міністерством
економіки здійснює регулювання цін на кокс, металургійну продукцію
і продукцію хімічної промисловості.
11. Державний комітет по використанню ядерної енергії
встановлює тарифи на електричну енергію, що відпускається ДВО
"Укренерго", в розрізі атомних станцій у межах затвердженого
Кабінетом Міністрів України тарифу.
12. Міністерство промисловості за погодженням з відповідними
обласними державними адміністраціями регулює тарифи на послуги з
подачі води виробничим об'єднанням "Укрпромводчормет" і
підприємством "Кривбаспромводпостачання".
( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 360
( 360-94-п ) від 04.06.94 )
14. Міністерство охорони здоров'я встановлює ціни і тарифи на
технічні послуги (монтаж, налагодження, ремонт, комплексне
технічне обслуговування та інші види робіт), які надаються
лікувальним закладам підприємствами, що входять до складу
державного українського об'єднання "Політехмед", і здійснює
регулювання тарифів на послуги з виготовлення окулярної оптики.
15. Міністерство внутрішніх справ встановлює граничні розміри
плати за проживання в гуртожитках системи міністерства.
16. Об'єднання "Фармація" в Республіці Крим, областях, містах
Києві і Севастополі за погодженням з відповідними органами
державної виконавчої влади встановлюють граничний рівень
торговельних надбавок до оптових цін на лікарські засоби і вироби
медичного призначення.
17. Міністерство фінансів за погодженням з Міністерством
економіки та Національним банком затверджує ціни на дорогоцінні
метали у виробах і брухті та дорогоцінне каміння, що скуповується
у населення. ( Додаток N 2 доповнено пунктом 17 згідно з Постановою КМ N 978
( 978-93-п ) від 03.12.93 )
( Додаток N 2 в редакції Постанови КМ N 403 ( 403-93-п ) від
03.06.93, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 978
( 978-93-п ) від 03.12.93 )
 
Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 1992 р. N 715
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про державне регулювання цін і тарифів
( Дію Тимчасового положення поширено на підприємства,
їх об'єднання та організації недержавних форм
власності згідно з Постановою КМ N 153 ( 153-93-п )
від 02.03.93 )
( Тимчасове положення про державне регулювання цін і
тарифів втратило чинність, крім абзаців другого та
третього пункту 8, які втрачають чинність з запровадженням
механізму встановлення цін і тарифів на продукцію і послуги
монопольних утворень на підставі Постанови КМ N 733
( 733-94-п ) від 21.10.94 )
1. Тимчасове положення про державне регулювання цін і тарифів
(надалі - Положення) поширюється на державні підприємства, іх
об'єднання та організації (надалі - підприємство), які,
користуючись правом самостійного встановлення цін і тарифів на
продукцію, товари і послуги (надалі - продукція), надмірно
підвищують їх рівень, і діє до запровадження механізму регулювання
цін і тарифів на продукцію, товари і послуги
підприємств-монополістів.
2. Це Положення не поширюється: на продукцію, що експортується (у тому числі до держав
колишнього Союзу РСР); на продукцію, що замінює імпортну (визначається
Мінекономіки); на нові високоефективні види продукції (на два роки з моменту
постановки їх на серійне виробництво); на нову продукцію, що виготовлена із застосуванням
запатентованого винаходу і високоефективної технології, створеної
спеціально для цієї продукції (протягом трьох років з моменту
постановки її на виробництво); на продукцію, щодо якої відповідно до рішень Уряду України
застосовується механізм державного регулювання цін.
3. Державне регулювання цін і тарифів, передбачене цим
Положенням, запроваджується Мінекономіки, Радою Міністрів
Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими
державними адміністраціями на продукцію згідно з додатком N 1.
4. Необхідність введення регульованих цін визначається
органами, вказаними у пункті 3 цього Положення, виходячи з
інформації підприємств-споживачів, аналізу даних статистики,
результатів перевірок контролюючих органів щодо надмірного
зростання цін, а також декларування зміни цін
підприємствами-виготовлювачами. Одержавши таку інформацію, органи, на які покладено державне
регулювання цін, перевіряють обгрунтованість підвищення цін і
приймають відповідне рішення.
5. Підставою для запровадження регульованих цін може бути
підвищення підприємством цін на свою продукцію, здійснене після
введення цього Положення, за рахунок: збільшення у витратах вартості сировини, матеріалів,
комплектуючих виробів і послуг без відповідного обгрунтування цін
на їх придбання та норм споживання; перевищення витрат на оплату праці в частині, що відноситься
на собівартість продукції, з порушенням порядку, передбаченого
актами законодавства; включення до собівартості продукції витрат, не передбачених
діючим порядком калькулювання продукції; збільшення норми прибутку понад досягнутий рівень.
6. Регулювання цін за результатами перевірок може
здійснюватися шляхом встановлення: індивідуальних цін на продукцію підприємства-виготовлювача; граничних рівнів цін, торговельних, постачальницько-збутових
надбавок і націнок; граничних нормативів рентабельності до собівартості продукції
або до власних витрат обігу.
7. Рішення про запровадження чи скасування державного
регулювання цін надсилається: підприємству-виготовлювачу
продукції, міністерству (відомству), до сфери функціонального
управління якого входить вказане підприємство, місцевій державній
адміністрації, органу державного контролю за цінами.
8. При зміні цін на продукцію, зазначену в додатку N 2, після
введення в дію цього Положення підприємства зобов'язані
декларувати цю зміну органам, що регулюють ціни, відповідно до їх
повноважень (пункт 3). При декларуванні зміни цін підприємства повинні подати такі
відомості: запропоновану зміну цін і тарифів; калькуляцію
собівартості продукції з розшифровкою подорожчання матеріальних і
збільшення трудових витрат; обсяги виробництва продукції у
попередньому і поточному роках; досягнутий і запланований розміри
прибутків від реалізації продукції, а також розмір прибутків,
рентабельності в цілому по підприємству; обгрунтування причин
зміни цін і тарифів. Орган, якому декларується зміна цін, повинен у місячний строк
прийняти рішення за поданими матеріалами.
Додаток N 1
до Тимчасового положення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 1992 р. N 715

ПЕРЕЛІК
 продукції, товарів і послуг, на які може
запроваджуватися  державне регулювання цін і тарифів
Міністерством економіки
Продукція, товари і послуги (за винятком товарів народного
споживання і послуг для населення): добувної промисловості (крім нерудних будівельних
матеріалів); хімічної та нафтохімічної промисловості; лісової та деревообробної промисловості; машинобудування; транспорту і зв'язку. Сировина і матеріали для легкої промисловості. Цемент, азбоцементні вироби, вироби керамічні облицювальні
(крім фасадних), цегла і плитки кислототривкі, скло будівельне,
теплоізоляційні матеріали. Сіль, цукор, олія (соняшникова, кукурудзяна, соєва). Кінескопи, електролампи освітлювальні, застібки "блискавка".
Радою Міністрів Республіки Крим, обласними,
Київською і Севастопольською міськими
 державними адміністраціями  
Товари народного споживання і послуги для населення. Продукція (за винятком сировини і матеріалів для легкої
промисловості): торф'яної промисловості; промисловості будівельних матеріалів (за винятком цементу,
азбоцементних виробів, виробів керамічних облицювальних, цегли і
плиток кислототривких, скла будівельного, теплоізоляційних
матеріалів); легкої промисловості; харчової промисловості (за винятком солі, цукру, олії); Послуги торговельні, постачальницькі і
постачальницько-збутові. Зерно пшениці, жита, кукурудзи, насіння соняшнику, соя,
хміль, крім тих, що реалізуються господарствами за закупівельними
цінами. Комбікорми.
Примітка. ( Примітка втратила чинність у частині державного
регулювання цін і тарифів на продукцію та послуги
будівництва на підставі Постанови КМ N 65 ( 65-94-п )
від 08.02.94 ) Не підлягають державному регулюванню
ціни і тарифи на продукцію та послуги будівництва,
сільського господарства, науки, а також послуги
аудиторсько-консультаційного характеру.
( Додаток N 1 в редакції Постанови КМ N 403 ( 403-93-п ) від
03.06.93, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 978
( 978-93-п ) від 03.12.93, N 65 ( 65-94-п ) від 08.02.94 )

Додаток N 2
до Тимчасового положення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 1992 р. N 715  
ПЕРЕЛІК
продукції, товарів і послуг, за якими
підприємства-виготівники здійснюють
декларування зміни цін і тарифів
Мінеральні добрива
Синтетичні миючі засоби та інші товари побутової хімії,
лакофарбові матеріали в частині товарів, що реалізуються населенню
Сода кальцинована і каустична
Етилен, пропілен, вінілхлорид, бензол нафтовий
Полістирол, поліетилен 
Сірка (крім сірки технічної газової)
Основні види продукції машинобудування
Серійна продукція оборонного призначення
Хімічні волокна і нитки
Пряжа всіх видів (крім тієї, що реалізується населенню)
Шкіра натуральна і штучна
Тканини (крім чистошерстяних і з натурального шовку), неткані
матеріали
Трикотажні полотна (крім чистошерстяних)
Швейні, трикотажні вироби і взуття масового попиту
Голки швацькі
Елементи живлення
Стержні для авторучок кулькових
Послуги пралень і лазень (загальні зали і душові павільйони ІІ
розряду)
М'ясо та м'ясопродукти, жири тваринні харчові
Молоко та вся молочна продукція, крім молока і вершків згущених з
добавками та без них.
Молоко та вся молочна продукція
Маргаринова продукція
Сіль
Лікарські засоби
Цукор
Олія соняшникова, кукурудзяна та соєва
Льоноволокно
Вовна мита
Похоронні послуги
Примітки: 1. Органи, що здійснюють державне регулювання цін, у
  разі необхідності можуть вносити доповнення до цього
переліку відповідно до своїх повноважень,
передбачених Тимчасовим положенням.
2. Декларуванню підлягає зміна цін і тарифів на
продукцію, товари і послуги, що постачаються
(надаються) підприємствами України.
3. Декларуванню не підлягають ціни на продукцію,
вироблену за межами України.
( Додаток N 2 в редакції Постанови КМ N 403 ( 403-93-п ) від
03.06.93, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 978
( 978-93-п ) від 03.12.93 )

Затверджений
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 1992 р. N 715
ПЕРЕЛІК
рішень Уряду України з питань цін і ціноутворення,
що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 1991 р.
N 376 ( 376-91-п ) "Про систему цін у народному господарстві і на
споживчому ринку" (ЗП України, 1992 р., N 1, ст.16).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 1992 р.
N 9 ( 9-92-п ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення соціального
захисту населення у зв'язку з лібералізацією цін" (ЗП України,1992
р., N 2, ст.34).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 1992 р.
N 14 ( 14-92-п ) "Про заходи щодо стримування зростання цін на
м'ясо і м'ясопродукти" (ЗП України, 1992 р., N 2, ст.36).
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 січня 1992
р. N 24 ( 24-92-р ).
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 січня 1992
р. N 45 ( 45-92-р ).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1992 р.
N 101 ( 101-92-п ) "Про ціни на вугілля, торф'яні та вугільні
брикети, що реалізуються населенню у 1992 році" (ЗП України, 1992
р., N 3, ст.75).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 1992
р. N 104 ( 104-92-п ) "Про тарифи на перевезення вантажів і
пасажирів автомобільним транспортом" (ЗП України, 1992 р., N 4,
ст.86).
8. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня
1992 р. N 178 ( 178-92-п ) "Про заходи щодо забезпечення роботи
Українського об'єднання цивільної авіації "Авіалінії України".
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 1992 р.
N 193 ( 193-92-п ) "Про внесення змін до системи регульованих цін
і тарифів" (ЗП України, 1992 р., N 4, ст.112).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 1992
р. N 243 ( 243-92-п ) "Про ціни на автомобільний бензин і паливо
дизельне, що реалізуються населенню" (ЗП України, 1992 р., N 5,
ст.125).
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 червня 1992
р. N 317 ( 317-92-п ) "Про внесення змін до системи регульованих
цін" (ЗП України, 1992 р., N 6, ст.149).
12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня
1992 р. N 366 ( 366-92-р ).
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 1992
р. N 357 ( 357-92-п ) "Про регулювання тарифів на послуги
пасажирського транспорту і зв'язку" (ЗП України, 1992 р., N 7,
ст.163).
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 1992
р. N 359 ( 359-92-п ) "Про внесення змін до системи регульованих
цін на продовольчі товари" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст.165).
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1992 р.
N 422 ( 422-92-п ) "Про роздрібні ціни на окремі види хліба" (ЗП
України, 1992 р., N 8, ст.205).
16. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25
серпня 1992 р. N 492 ( 492-92-п ) "Про внесення змін до системи
регульованих цін на окремі види паливно-енергетичних ресурсів" (ЗП
України, 1992 р., N 9, ст.228).
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1992
р. N 541 ( 541-92-п ) "Про регулювання тарифів на перевезення
пасажирів і вантажів річковим і морським транспортом" (ЗП України,
1992 р., N 10, ст.256).
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 1992
р. N 552 ( 552-92-п ) "Про роздрібні ціни на окремі види хліба"
(ЗП України, 1992 Р., N 10, ст.259).
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 1992
р. N 553 "Про внесення змін до системи регульованих цін на горілку
та спирт питний" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст.260).
20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 жовтня
1992 р. N 641 ( 641-92-р ).
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1992 р.
N 557 ( 557-92-п ) "Про заходи щодо здешевлення окремих ковбасних
виробів, молока і молокопродуктів".вгору