Документ 714-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.12.2018, підстава - 1061-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 вересня 2017 р. № 714
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 690 від 29.08.2018
№ 1061 від 12.12.2018}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 71
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 вересня 2017 р. № 714

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінрегіону у державному бюджеті на відповідний рік за програмою “Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є обласні, Київська міська держадміністрації. До мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня можуть бути включені структурні підрозділи місцевих держадміністрацій, виконавчі органи місцевих рад, бюджетні установи органів державної влади, державні та комунальні підприємства (організації), яким делеговані функції з виконання бюджетної програми.

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 690 від 29.08.2018}

Одержувачі бюджетних коштів визначаються з урахуванням критеріїв, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

Розподіл бюджетних коштів в розрізі регіонів здійснюється пропорційно чисельності населення у віці від 0 до 17 років, яке проживає у відповідному регіоні, згідно з додатком.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 29.08.2018}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на реалізацію проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт), у тому числі виготовлення проектної документації футбольних полів (майданчиків, стадіонів) із штучним покриттям у регіонах України, насамперед проектів, розміщених на території, що належить до опорних закладів освіти чи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, та які передбачають співфінансування з місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством, на рівні не менше ніж 50 відсотків загального обсягу фінансування проекту.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 690 від 29.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1061 від 12.12.2018}

4. Перелік об’єктів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів (далі - перелік об’єктів), формується обласними, Київською міською держадміністраціями за пропозиціями районних держадміністрацій та виконавчих органів місцевих рад, а також інших органів державної влади або державних підприємств (організацій, установ) та подається за підписом голови обласної, Київської міської держадміністрації на затвердження Мінрегіону.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 690 від 29.08.2018}

5. До переліку об’єктів включаються об’єкти державної та комунальної власності, строк завершення будівельних робіт на яких не перевищує двох років.

6. Розгляд пропозицій щодо відповідності об’єктів вимогам цього Порядку здійснюється комісією, склад якої затверджується Мінрегіоном.

Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь більш як половина членів.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформляються протоколом. На підставі зазначеного рішення Мінрегіон затверджує перелік об’єктів.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 690 від 29.08.2018}

7. Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок бюджетної програми об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916) та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).

8. Затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюється відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають щомісяця до 5 числа Мінрегіону звіт про використання бюджетних коштів.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 690 від 29.08.2018}

12. Казначейство подає щомісяця до 15 числа Мінрегіону і Мінфіну інформацію про обсяги перерахування бюджетних коштів та касові видатки в розрізі об’єктів.

{Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ № 690 від 29.08.2018}

14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.Додаток
до Порядку

РОЗПОДІЛ
у 2018 році коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг бюджетних коштів, тис. гривень

Вінницька область

14 124,5

Волинська область

11 626,2

Дніпропетровська область

27 949,1

Донецька область

30 310,6

Житомирська область

11 747,9

Закарпатська область

14 187,2

Запорізька область

14 293

Івано-Франківська область

13 545,8

Київська область

15 962,1

Кіровоградська область

8 286,3

Луганська область

14 675,4

Львівська область

23 558

Миколаївська область

10 127,3

Одеська область

22 317,5

Полтавська область

11 398,4

Рівненська область

13 521,7

Сумська область

8 421,7

Тернопільська область

9 691,5

Харківська область

20 709

Херсонська область

9 611,8

Хмельницька область

11 591

Черкаська область

9 867,3

Чернівецька область

8 961

Чернігівська область

7 993,1

м. Київ

25 522,6

__________
Усього

370 000

{Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 690 від 29.08.2018}вгору