Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 вересня 2018 р. № 713
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2018 р. № 713

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 600 “Про затвердження Порядку надання відомостей стосовно внутрішньо переміщених осіб щодо їх виїзду за кордон, на тимчасово окуповану територію України або до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та осіб, які в період одержання допомоги по безробіттю перетинали державний кордон України або перебували за межами України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 45, ст. 1512; 2017 р., № 4, ст. 122):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “тимчасово окуповану територію України” замінити словами “тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі”;

2) у назві та пункті 1 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова “тимчасово окуповану територію України” замінити словами “тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі”.

2. У Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 36, ст. 1069, № 70, ст. 2312, № 100, ст. 3437; 2017 р., № 47, ст. 1455, № 57, ст. 1683; 2018 р., № 57, ст. 1992):

1) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

“2. Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців.”;

2) в абзаці першому пункту 3-2 слова “тимчасово окупованої території України” замінити словами “тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі”;

3) у пункті 5:

в абзаці десятому слова “тимчасово окупована територія України” замінити словами “тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі”;

абзац одинадцятий після слів “проведення антитерористичної операції” доповнити словами “, або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”;

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

“До заяви додаються копія довідки з військової частини про залучення до проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (для військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації), копія довідки з місця роботи або копія іншого документа, що посвідчує зайнятість (для працездатних осіб), копія свідоцтва про шлюб, копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім’ї, письмова згода (у довільній формі) про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних, а також письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, що містить банківську таємницю, щодо поточного рахунка, відкритого уповноваженому представнику сім’ї в установі уповноваженого банку. У разі наявності житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, додається копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (далі - акт технічного стану), складеного комісією, утвореною районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади, за формою згідно з додатком.”;

4) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

“будь-хто із членів сім’ї (крім сімей, до складу яких входять військовослужбовці з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації) має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану;”;

5) в абзаці першому пункту 7 та абзаці третьому пункту 12 слова “тимчасово окупованій території України” замінити словами “тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі”.

3. В абзаці дев’ятому пункту 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2017 р., № 47, ст. 1456), слова “тимчасово окупованої території України” замінити словами “тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі”.

4. У Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/ перебування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 365 “Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 47, ст. 1702; 2017 р., № 76, ст. 2329):

1) в абзаці четвертому пункту 2 слова “в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо на території проведення антитерористичної операції, за наявності довідки з військової частини про залучення до проведення антитерористичної операції” замінити словами “у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, за наявності довідки з військової частини про залучення до проведення зазначених заходів”;

2) у підпункті 2 пункту 4 слова “тимчасово окуповану територію України” замінити словами “тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі”, а слово “виїзду” - словом “виїзд”;

3) в абзаці другому пункту 7 і пункті 8 слова “тимчасово окуповану територію України” замінити словами “тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі”.

5. У пункті 4 Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 646 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2566; 2017 р., № 47, ст. 1455; 2018 р., № 57, ст. 1992):

1) в абзаці двадцятому слова “тимчасово окупована територія України” замінити словами “тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі”;

2) абзац двадцять перший після слів “проведення антитерористичної операції” доповнити словами “, або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”.


Публікації документа