Документ 713-2014-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.12.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2014. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2014 р. № 713
Київ

Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” та внесення змін до його Статуту

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Збільшити статутний капітал публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” на суму 4999999893,16 гривні шляхом випуску 3419879 нових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій.

2. Внести до Статуту публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2000 р. № 1250 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 33, ст. 1402; 2002 р., № 34, ст. 1590; 2009 р., № 30, ст. 1006; 2013 р., № 68, ст. 2493; 2014 р., № 43, ст. 1128), зміни, що додаються.

3. Міністерству фінансів для забезпечення виконання цієї постанови здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 5000000000 гривень із строком обігу 10 років та відсотковою ставкою доходу на рівні 9,5 відсотка річних.

4. Публічному акціонерному товариству “Державний експортно-імпортний банк України” перерахувати до державного бюджету різницю між номінальною вартістю отриманих облігацій внутрішньої державної позики та номінальною вартістю акцій банку, випущених відповідно до цієї постанови, в сумі 106,84 гривні.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2014 р. № 713

ЗМІНИ,
що вносяться до Статуту публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”

1. У пункті 16 цифри і слова “16689041858,04 (шістнадцять мільярдів шістсот вісімдесят дев’ять мільйонів сорок одна тисяча вісімсот п’ятдесят вісім гривень 4 копійки)” замінити цифрами і словами “21689041751,2 (двадцять один мільярд шістсот вісімдесят дев’ять мільйонів сорок одна тисяча сімсот п’ятдесят одна гривня двадцять копійок)”.

2. У пункті 21 цифри “11414901” замінити цифрами “14834780”.вгору