Документ 713-VII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2014. Подивитися в історії? )

".

8. У розділі ХХ "Перехідні положення":

1) у підрозділі 2:

у пункті 10 цифри та слова "31 грудня 2013 року" замінити цифрами та словами "31 грудня 2014 року", а цифри та слова "1 січня 2014 року" замінити цифрами та словами "1 січня 2015 року";

в абзаці першому пункту 16 цифри та слова "31 грудня 2013 року" замінити цифрами та словами "31 грудня 2014 року";

в абзаці першому пункту 23 цифри та слова "1 січня 2014 року" замінити цифрами та словами "1 січня 2015 року", а після слів та цифр "(крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТ ЗЕД 4401 30 90 00)" доповнити словами та цифрами "а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД";

2) у підрозділі 4:

у пункті 10:

після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року включно - 18 відсотків, а для суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, - 5 відсотків;

з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року включно - 17 відсотків, а для суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, - 5 відсотків".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим;

в абзаці сьомому цифри і слова "1 січня 2014 року" замінити цифрами і словами "1 січня 2016 року";

доповнити пунктом 32 такого змісту:

"32. Від’ємний фінансовий результат за операціями з цінними паперами, сформований станом на 1 січня 2014 року, не враховується при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами за результатами звітних (податкових) періодів 2014 року";

3) у підрозділі 5:

абзаци п’ятий - шостий пункту 1 викласти в такій редакції:

"32 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 березня 2014 року;

56,42 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 квітня 2014 року до 31 грудня 2015 року";

у пункті 2:

абзац третій після слів та цифр "до 31 грудня 2013 року включно" доповнити словами та цифрами "(для виробників електроенергії на теплоелектроцентралях та ТЕС до 31 грудня 2015 року включно)";

абзац четвертий після слів та цифр "з 1 січня 2014 року" доповнити словами та цифрами "(для виробників електроенергії на теплоелектроцентралях та ТЕС з 1 січня 2016 року)";

доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7. Зупинити на 2014 рік дію підпункту "в" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 цього Кодексу в частині справляння акцизного податку за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який реалізується суб’єктам господарювання з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу.

У 2014 році з товарів (продукції), зазначених у цьому пункті, акцизний податок справляється за ставкою, визначеною у статті 215 Податкового кодексу України для товарів (продукції) за кодом 2207 згідно з УКТ ЗЕД".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року, крім підпункту 1 пункту 4 розділу I цього Закону про зміни до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України щодо збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, який набирає чинності з 1 числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей Закон.

2. У статті 18 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):

1) частину сімнадцяту викласти в такій редакції:

"Встановити, що норми цього Закону щодо сидру та перрі (без додання спирту) починають застосовуватися з 1 січня 2010 року, а норми щодо використання у виробництві коньяку не менше 30 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, у перерахунку на абсолютний алкоголь, - з 1 січня 2017 року з урахуванням норм частини вісімнадцятої цієї статті";

2) абзаци перший - четвертий частини вісімнадцятої викласти в такій редакції:

"Встановити, що суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, зобов’язані використовувати у виробництві коньяку спирт коньячний власного виробництва або спирт коньячний, викурений в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, у перерахунку на абсолютний алкоголь, не менше:

10 відсотків - з 1 квітня 2013 року до 31 грудня 2013 року;

0 відсотків - з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року;

5 відсотків - з 1 січня 2015 року".

3. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 грудня 2013 року
№ 713-VII
вгору