Документ 713-XII, поточна редакція — Прийняття від 12.02.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про введення в дію Закону Української РСР
"Про відновлення Кримської Автономної Радянської
Соціалістичної Республіки" та про поповнення
складу Верховної Ради Кримської АРСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 9, ст. 85 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є :
1. Закон про відновлення Кримської Автономної Радянської
Соціалістичної Республіки в складі Української РСР ( 712-12 )
ввести в дію з дня його опублікування.
2. Як виняток, додатково обрати таємним голосуванням у
місячний строк відповідну кількість народних депутатів Кримської
АРСР до Верховної Ради Кримської АРСР від організацій
національно-культурних товариств та інших громадських об'єднань
депортованих народів Криму на обласних зібраннях цих організацій і
відповідну кількість народних депутатів Кримської АРСР до
Верховної Ради Кримської АРСР на сесії Севастопольської міської
Ради народних депутатів з числа народних депутатів
Севастопольської міської Ради.
3. Верховній Раді Кримської АРСР здійснити необхідні заходи
по підготовці проекту Конституції Кримської АРСР.
4. Доручити Комісії Верховної Ради Української РСР у питаннях
законодавства і законності підготувати відповідні пропозиції щодо
змін і доповнень Конституції Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м.Київ, 12 лютого 1991 року
N 713-XIIвгору