Документ 712-XII, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 15.02.1991, підстава - 713-XII

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про відновлення Кримської Автономної Радянської
Соціалістичної Республіки
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 9, ст. 84 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 713-XII ( 713-12 ) від 12.02.91, ВВР, 1991, N 9, ст. 85 )

Стаття 1. Відновити Кримську Автономну Радянську
Соціалістичну Республіку в межах території Кримської області в
складі Української РСР.
Стаття 2. Кримську обласну Раду народних депутатів тимчасово,
до прийняття Конституції Кримської АРСР і створення на її основі
конституційних органів державної влади, визнати найвищим органом
державної влади на території Кримської АРСР і надати їй статус
Верховної Ради Кримської Автономної Радянської Соціалістичної
Республіки.

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК
м.Київ, 12 лютого 1991 року
N 712-XIIвгору