Про затвердження списку пам'ятників мистецтва, історії та археології Української РСР
Постанова Ради Міністрів Української РСР; Список від 21.07.1965711
Документ 711-65-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.09.2009, підстава - 928-2009-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 21 липня 1965 р. N 711
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі
Постанови КМ
N 928 ( 928-2009-п ) від 03.09.2009 }
Про затвердження списку пам'ятників
мистецтва, історії та археології
Української РСР

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити поданий Міністерством культури УРСР і Академією
наук УРСР список пам'ятників мистецтва, історії та археології
республіканського значення згідно з додатком.
Виконкомам місцевих Рад депутатів трудящих забезпечити
охорону і збереження всіх пам'ятників мистецтв, історії та
археології, взятих на державний облік та паспортизованих у
1964 році, суворо додержуючись Положення про охорону пам'ятників
культури, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від
30 грудня 1948 року N 3076 (ЗП УРСР 1948 р. N 23-24, ст. 91).
Міністерству культури УРСР та Академії наук УРСР посилити
контроль за належною охороною і збереженням зазначених
пам'ятників.
2. Доручити Міністерству культури УРСР разом з виконкомами
обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів
трудящих з залученням Спілки художників України на підставі
матеріалів паспортизації пам'ятників 1964 року провести роботу по
поступовій заміні в установленому порядку наявних монументів та
бюстів В.І. Леніна, видатних діячів Комуністичної партії і
Радянської держави, діячів науки, літератури і мистецтва, що мають
низький художній рівень виконання.
3. Міністерству культури УРСР і Академії наук УРСР разом з
облвиконкомами продовжити роботу по вивченню пам'ятників історії,
археології та мистецтва і при потребі подавати до Ради Міністрів
УРСР пропозиції про внесення змін до списку пам'ятників
республіканського значення.
4. Міністерству культури УРСР надіслати облвиконкомам,
Київському і Севастопольському міськвиконкомам відповідні
роз'яснення і рекомендації про порядок встановлення меморіальних
дошок і охоронних знаків на пам'ятниках мистецтва, історії та
археології.

Голова Ради Міністрів Української РСР І.КАЗАНЕЦЬ
Керуючий Справами Ради Міністрів Української РСР К.БОЙКО

Додаток до постанови
Ради Міністрів Української РСР
від 21 липня 1965 р. N 711
СПИСОК
пам'ятників мистецтва, історії та
археології республіканського значення
Української РСР, що перебувають
під охороною держави

------------------------------------------------------------------ |Охо- |Назва |Місце- |З якого матеріалу виготовлений | |ро- |пам'ятника |знаходження| | |нний | |пам'ятника | | |N | | | | |па- | | | | |м'ят-| | | | |ника | | | | |----------------------------------------------------------------| | 1. ПАМ'ЯТНИКИ МИСТЕЦТВА | |----------------------------------------------------------------| | Вінницька область | |----------------------------------------------------------------| |1. |О.В. Суворову|м. Тульчин |Скульптура бронзова, постамент | | | | |з граніту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |2. |Бюст двічі |с. Голубече|Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Крижопіль- |граніту | | |Соціалістич- |ського | | | |ної Праці |району | | | |Т.П. Марцин | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |3. |Бюст двічі |с. Сосонки |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Вінницького|граніту | | |Соціалістич- |району | | | |ної Праці | | | | |П.К. Романен-| | | | |ка | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |4. |Бюст двічі |с. Жорнище |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Іллінецько-|граніту | | |Радянського |го району | | | |Союзу | | | | |І.М. Бойка | | | |----------------------------------------------------------------| | Волинська область | |----------------------------------------------------------------| |5. |Лесі Українці|с. Колодяж-|Бюст бронзовий, постамент з | | |(бюст) |не |граніту | | | |Ковельсько-| | | | |го району | | |----------------------------------------------------------------| | Дніпропетровська область | |----------------------------------------------------------------| |6. |В.І. Леніну |м. Дніпро- |Скульптура бронзова, постамент | | | |петровськ |з граніту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |7. |І.В. Бабушкі-|м. Дніпро- |Бюст бронзовий, постамент з | | |ну - видатно-|петровськ, |граніту | | |му |вул. ім. | | | |революціонеру|І.В. Бабуш-| | | |(бюст) |кіна | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |8. |Бюст двічі |м. Дніпро- |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |петровськ, |граніту | | |Радянського |парк | | | |Союзу |ім. Чкалова| | | |О.Ф. Федорова| | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |9. |Бюст двічі |м. Дніпро- |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |петровськ, |граніту | | |Радянського |Амур-Нижньо| | | |Союзу |-Дніпровсь-| | | |Л.Я. Брандиса|кий район | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |10. |Бюст двічі |с. Голубів-|Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |ка Ново- |граніту | | |Радянського |московсько-| | | |Союзу |го району | | | |Г.П. Кравчен-| | | | |ка | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |11. |Бюст двічі |м. Кривий |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Ріг |граніту | | |Радянського | | | | |Союзу | | | | |Д.В. Глінки | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |12. |Бюст двічі |м. Кривий |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Ріг |граніту | | |Радянського | | | | |Союзу | | | | |В.І. Михлика | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |13. |Бюст двічі |с. Шолохове|Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Нікопольсь-|граніту | | |Радянського |кого району| | | |Союзу | | | | |П.А. Тарана | | | |----------------------------------------------------------------| | Донецька область | |----------------------------------------------------------------| |14. |Артему (Ф.А. |м. |Скульптура бронзова, постамент | | |Сергєєву) |Артемівськ |з граніту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |15. |Героям- |м. Донецьк |Скульптура бронзова, постамент | | |стратонавтам | |з граніту | | |П.П. Бабенку,| | | | |Д.Є. Столбу- | | | | |ну, Я.Г. | | | | |Українському,| | | | |С.К. Косумову| | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |16. |Т.Г. Шевченку|м. Донецьк |Скульптура бронзова, постамент | | | | |з граніту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |17. |Бюст двічі |смт |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Старобешеве|граніту | | |Соціалістич- |Старобеші- | | | |ної Праці |вського | | | |П.М. Ангелі- |району | | | |ної | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |18. |Бюст двічі |с. Єлізаве-|Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |тівка |граніту | | |Соціалістич- |Мар'їнсько-| | | |ної праці |го району | | | |С.Є. Бешулі | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |19. |Бюст двічі |Шахтарське |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |селище ім. |граніту | | |Соціалістич- |Димитрова | | | |ної Праці |Красно- | | | |І.І. Бридька |армійського| | | | |району | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |20. |Бюст двічі |смт |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Курахівка |граніту | | |Соціалістич- |Селидівсь- | | | |ної Праці |кої | | | |В.Т. Литви- |міськради | | | |ненка | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |21. |Бюст двічі |м. |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Слов'янськ |граніту | | |Радянського | | | | |Союзу | | | | |М.І. Семейка | | | |----------------------------------------------------------------| | Житомирська область | |----------------------------------------------------------------| |22. |В.І. Леніну |м. Житомир |Скульптура з оргскла, | | | | |постамент з граніту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |23. |Бюст Г.М. |с. Великі |Бюст бронзовий, постамент з | | |Вакуленчука |Коровинці |граніту | | |(організатора|Бердичівсь-| | | |повстання |кого району| | | |на броненосці| | | | |"Потьомкін" | | | | |1905 р.) | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |24. |Бюст двічі |м. |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Коростень |граніту | | |Радянського | | | | |Союзу | | | | |С.А. Козака | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |25. |Бюст двічі |с. Булдичів|Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Дзержинсь- |граніту | | |Соціалістич- |кого району| | | |ної Праці | | | | |М.А. Марцун | | | |----------------------------------------------------------------| | Закарпатська область | |----------------------------------------------------------------| |26. |В.І. Леніну |м. Ужгород |Скульптура з оргскла, | | | | |постамент з граніту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |27. |Бюст двічі |с. Великі |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Лучки |граніту | | |Соціалістич- |Мукачівсь- | | | |ної Праці |кого району| | | |Г.М. Ладані | | | |----------------------------------------------------------------| | Запорізька область | |----------------------------------------------------------------| |28. |В.І. Леніну |м. |Скульптура бронзова, постамент | | | |Запоріжжя |з граніту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |29. |Бюст Героя |с. Осипенко|Бюст бронзовий, постамент з | | |Радянського |Бердянсько-|граніту | | |Союзу |го району | | | |льотчиці | | | | |П.Д. Осипенко| | | |----------------------------------------------------------------| | Київська область | |----------------------------------------------------------------| |30. |Монумент на |м. |Скульптура бронзова, постамент | | |відзначення |Переяслав- |з граніту | | |300-річчя |Хмельниць- | | | |возз'єднання |кий | | | |України з | | | | |Росією | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |31. |Бюст двічі |с. Сулимів-|Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |ка |граніту | | |Радянського |Яготинсько-| | | |Союзу |го району | | | |генерал- | | | | |полковника | | | | |А.Г. Кравчен-| | | | |ка | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |32. |Бюст двічі |с. |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Богданівка |граніту | | |Радянського |Яготинсько-| | | |Союзу |го району | | | |М.З. Бондаре-| | | | |нка | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |33. |Бюст двічі |с. Кодаки |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Васильків- |граніту | | |Соціалістич- |ського | | | |ної Праці |району | | | |О.К. Диптан | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |34. |Бюст двічі |с. Лосятин |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Васильків- |граніту | | |Соціалістич- |ського | | | |ної Праці |району | | | |С.Д. Виштак | | | |----------------------------------------------------------------| | Кіровоградська область | |----------------------------------------------------------------| |35. |С.М. Кірову |м. Кірово- |Скульптура бронзова, постамент з| | | |град |граніту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |36. |Бюст двічі |с. |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Устинівка |граніту | | |Радянського |Долинського| | | |Союзу |району | | | |А.Є. Мазурен-| | | | |ка | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |37. |Бюст двічі |м. Олексан-|Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |дрія, пл. |граніту | | |Радянського |ім. Кошово-| | | |Союзу |го | | | |П.К. Кошового| | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |38. |Бюст двічі |с. Комишу- |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |вате Ново- |граніту | | |Соціалістич- |українсько-| | | |ної Праці |го району | | | |О.В. Гіталова| | | |----------------------------------------------------------------| | Кримська область | |----------------------------------------------------------------| |39. |В.І. Леніну |м. Ялта |Скульптура бронзова, постамент з| | | | |граніту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |40. |О.М. Горькому|м. Ялта |Скульптура бронзова, постамент з| | | | |граніту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |41. |А.П. Чехову |м. Ялта |Скульптура бронзова, постамент з| | | | |граніту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |42. |К.А. Треньову|м. Сімферо-|Скульптура бронзова, постамент з| | | |поль |граніту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |43. |Герою |м. |Скульптура бронзова, постамент з| | |Радянського |Євпаторія |граніту | | |Союзу | | | | |генерал- | | | | |майору | | | | |М.О. Токареву| | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |44. |Бюст двічі |м. Алупка |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Ялтинської |граніту | | |Радянського |міськради | | | |Союзу | | | | |Ахмед Хана | | | | |Султана | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |45. |Герою-піонеру|м. Феодосія|Скульптура бронзова, постамент з| | |Віктору | |граніту | | |Коробкову | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |46. |Бюст двічі |селище |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |міського |граніту | | |Соціалістич- |типу | | | |ної Праці |Щебетівка | | | |М.О. Бринце- |Феодосійсь-| | | |вої |кої | | | | |міськради | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |47. |Бюст двічі |селище |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |міського |граніту | | |Соціалістич- |типу Судак | | | |ної Праці |Феодосійсь-| | | |М.Д. Князєвої|кої | | | | |міськради | | |----------------------------------------------------------------| | Львівська область | |----------------------------------------------------------------| |48. |В.І. Леніну |м. Львів |Скульптура бронзова, постамент з| | | | |граніту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |49. |І.Я. Франку |м. Львів |Скульптура і постамент з граніту| |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |50. |Адаму |м. Львів, |Скульптура бронзова, постамент з| | |Міцкевичу |пл. |граніту | | | |Міцкевича | | |----------------------------------------------------------------| | Луганська область | |----------------------------------------------------------------| |51. |Героям- |м. Красно- |Скульптура | | |молодо- |дон |бронзова, | | |гвардійцям | |постамент з | | | | |граніту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |52. |Бюст двічі |м. Кадіївка|Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя | |граніту | | |Радянського | | | | |Союзу І.Х. | | | | |Михайличенка | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |53. |Бюст двічі |м. Свердло-|Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |вськ, вул. |граніту | | |Радянського |Енгельса | | | |Союзу М.І. | | | | |Горюшкіна | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |54. |Бюст двічі |м. |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Луганськ, |граніту | | |Радянського |Червона | | | |Союзу А.І. |площа | | | |Молодчого | | | |----------------------------------------------------------------| | Миколаївська область | |----------------------------------------------------------------| |55. |В.І. Леніну |м. Миколаїв|Скульптура бронзова, постамент з| | | | |граніту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |56. |О.В. Суворову|м. Очаків |Скульптура бронзова, постамент з| | | | |граніту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |57. |Героям- |м. Миколаїв|Скульптура бронзова, постамент з| | |піонерам | |граніту | | |Віктору | | | | |Хоменку | | | | |і Олександру | | | | |Коберу | | | |----------------------------------------------------------------| | Одеська область | |----------------------------------------------------------------| |58. |Монумент на |м. Одеса |Скульптура бронзова, постамент з| | |ознаменування| |граніту | | |повстання | | | | |матросів на | | | | |броненосці | | | | |"Потьомкін" в| | | | |1905 р. | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |59. |О.С. Пушкіну |м. Одеса, |Бюст бронзовий, постамент з | | |(бюст) |Приморський|граніту | | | |бульвар | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |60. |О.В. Суворову|м. Ізмаїл |Скульптура бронзова, постамент з| | | | |граніту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |61. |Герцогу Дюку |м. Одеса, |Скульптура бронзова, постамент з| | |Де Рішельє |Приморський|граніту | | | |бульвар | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |62. |М.С. Воронцо-|м. Одеса, |Скульптура бронзова, постамент з| | |ву (кол. |площа |граніту | | |губернатору |Радянської | | | |Новоросійсь- |Армії | | | |кого краю) | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |63. |Бюст двічі |с. Ставкове|Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Березівсь- |граніту | | |Соціалістич- |кого району| | | |ної Праці | | | | |П.В. Ведути | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |64. |Бюст двічі |с. Любомир-|Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |ка Котовсь-|граніту | | |Соціалістич- |кого району| | | |ної Праці | | | | |Є.В. | | | | |Блажевського | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |65. |Бюст двічі |с. Світанок|Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Березівсь- |граніту | | |Соціалістич- |кого району| | | |ної Праці | | | | |М.А. | | | | |Посмітного | | | |----------------------------------------------------------------| | Полтавська область | |----------------------------------------------------------------| |66. |В.І. Леніну |м. Полтава,|Скульптура бронзова, постамент з| | | |площа |граніту | | | |Леніна | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |67. |М.В. Гоголю |м. Полтава,|Скульптура бронзова, постамент | | | |ріг |залізобетонний | | | |вул. Леніна| | | | |і Гоголя | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |68. |М.В. Гоголю |с. Великі |Скульптура бронзова, постамент з| | | |Сорочинці |граніту | | | |Миргородсь-| | | | |кого району| | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |69. |І.П. |м. Полтава,|Бюст бронзовий, постамент з | | |Котляревсько-|ріг |граніту | | |му |вул. Леніна| | | | |і Котляре- | | | | |вського | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |70. |Генерал- |м. Полтава |Скульптура бронзова, постамент з| | |лейтенанту | |граніту | | |О.М. Зигіну | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |71. |Героям- |м. Лубни |Скульптура бронзова, постамент з| | |піонерам | |граніту | | |Борису | | | | |Гайдаю, | | | | |Анатолію | | | | |Буценку, | | | | |Івану | | | | |Сацькому | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |72. |Бюст двічі |с. Котельва|Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Котелевсь- |граніту | | |Радянського |кого району| | | |Союзу | | | | |С.А. Ковпака | | | |----------------------------------------------------------------| | Ровенська область | |----------------------------------------------------------------| |73. |Герою |м. Ровно |Бюст бронзовий, постамент з | | |Радянського | |граніту | | |Союзу | | | | |М.І. Кузнецо-| | | | |ву (бюст) | | | |----------------------------------------------------------------| | Сумська область | |----------------------------------------------------------------| |74. |Бюст двічі |с. Малий |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Вистороп |граніту | | |Радянського |Лебединсь- | | | |Союзу |кого району| | | |П.С. Рибалка | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |75. |Бюст тричі |с. Ображії-|Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |вка |граніту | | |Радянського |Шосткинсь- | | | |Союзу |кого району| | | |І.М. Кожедуба| | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |76. |Бюст двічі |м. Суми |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя | |граніту | | |Радянського | | | | |Союзу | | | | |С.П. Супруна | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |77. |Бюст двічі |м. Путивль |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя | |граніту | | |Радянського | | | | |Союзу | | | | |С.В. Руднєва | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |78. |Бюст двічі |с. Токарі- |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Бережки |граніту | | |Соціалістич- |Лебединсь- | | | |ної Праці |кого району| | | |М.Х. Савченко| | | |----------------------------------------------------------------| | Тернопільська область | |----------------------------------------------------------------| |79. |Герою-піонеру|Селище |Скульптура бронзова, постамент з| | |Василю |міського |граніту | | |Шишковському |типу | | | | |Шумське | | | | |Шумського | | | | |району | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |80. |Бюст двічі |с. Вигода |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Борщівсь- |граніту | | |Соціалістич- |кого району| | | |ної Праці | | | | |Є.О. Долинюк | | | |----------------------------------------------------------------| | Харківська область | |----------------------------------------------------------------| |81. |В.І. Леніну |м. Харків, |Скульптура бронзова, постамент з| | | |площа ім. |граніту | | | |Дзержинсь- | | | | |кого | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |82. |Я.М. Свердло-|м. Харків, |Бюст бронзовий, постамент з | | |ву (бюст) |вул. Сверд-|граніту | | | |лова | | | | | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |83. |Т.Г. Шевченку|м. Харків, |Скульптура бронзова, постамент з| | | |парк |граніту | | | |культури і | | | | |відпочинку | | | | |ім. Т.Г. | | | | |Шевченка | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |84. |І.Ю. Рєпіну |м. Чугуїв |Бюст бронзовий, постамент з | | |(бюст) | |граніту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |85. |Герою |м. Харків, |Скульптура бронзова, постамент з| | |громадянської|площа |граніту | | |війни |Руднєва | | | |М.О. Руднєву | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |86. |Бюст двічі |м. Зміїв |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя | |граніту | | |Радянського | | | | |Союзу | | | | |З.К. | | | | |Слюсаренка | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |87. |Бюст двічі |м. Ізюм |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя | |граніту | | |Радянського | | | | |Союзу | | | | |А.К. Недбайла| | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |88. |В.Н. Каразіну|м. Харків, |Скульптура бронзова, постамент з| | |(засновнику |вул. |граніту | | |Харківського |Універси- | | | |університету)|тетська | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |89. |Бюст двічі |с. Катери- |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |нівка |граніту | | |Соціалістич- |Лозівського| | | |ної Праці |району | | | |Г.С. | | | | |Могильченка | | | |----------------------------------------------------------------| | Херсонська область | |----------------------------------------------------------------| |90. |М.Ф. Фрунзе |м. Каховка |Скульптура бронзова, постамент з| | | | |граніту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |91. |Бюст двічі |м. Гола |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Пристань |граніту | | |Радянського |Голоприста-| | | |Союзу |нського | | | |П.О. Покри- |району | | | |шева | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |92. |Бюст двічі |м. Гола |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Пристань |граніту | | |Соціалістич- |Голопрнста-| | | |ної Праці |нського | | | |М.Л. Браги |району | | |----------------------------------------------------------------| | Хмельницька область | |----------------------------------------------------------------| |93. |Горою |м. Шепетів-|Скульптура бронзова, постамент з| | |Радянського |ка |граніту | | |Союзу піонеру| | | | |Валентину | | | | |Котику | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |94. |Бюст двічі |с. Летава |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Чемеровець-|граніту | | |Соціалістич- |кого району| | | |ної Праці | | | | |Д.В. Бойка | | | |----------------------------------------------------------------| | Черкаська область | |----------------------------------------------------------------| |95. |Т.Г. Шевченку|с. Моринці |Бюст бронзовий, постамент з | | |(бюст) |Звениго- |граніту | | | |родського | | | | |району | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |96. |Т.Г. Шевченку|с. Шевчен- |Скульптура бронзова, постамент з| | | |кове |граніту | | | |Звениго- | | | | |родського | | | | |району | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |97. |Бюст двічі |м. Умань |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя | |граніту | | |Радянського | | | | |Союзу | | | | |генерала | | | | |армії І.Д. | | | | |Черняхівсько | | | | |го | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |98. |Бюст двічі |с. Герони- |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |мівка |граніту | | |Соціалістич- |Черкаського| | | |ної Праці |району | | | |Г.Є. Буркаць-| | | | |кої | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |99. |Бюст двічі |м. Тальне |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Тальнівсь |граніту | | |Соціалістич- |кого району| | | |праці | | | | |Ф.І. Дубко- | | | | |вецького | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |100. |Бюст двічі |с. Леськи |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Черкаського|граніту | | |Соціалістич- |району | | | |ної праці | | | | |Г.І. Байди | | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |101. |Бюст двічі |с. Нехайки |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |Драбівсько-|граніту | | |Радянського |го району | | | |Союзу | | | | |І.Н. Степане-| | | | |нка | | | |----------------------------------------------------------------| | Чернігівська область | |----------------------------------------------------------------| |102. |Бюст двічі |м. Семенів-|Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |ка |граніту | | |Радянського |Семенівсь | | | |Союзу |кого району| | | |В.В. Сенька | | | |----------------------------------------------------------------| | Чернівецька область | |----------------------------------------------------------------| |103. |В.І. Леніну |м. Чернівці|Скульптура бронзова, постамент з| | | | |граніту | |----------------------------------------------------------------| | м. Київ | |----------------------------------------------------------------| |104. |В.І. Леніну |м. Київ, |Скульптура з полірованого | | | |бульвар |червоного граніту, постамент | | | |ім. Т.Г. |з чорного полірованого | | | |Шевченка |лабрадориту | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |105. |Т.Г. Шевченку|м. Київ, |Скульптура бронзова, постамент | | | |парк |з граніту | | | |ім. Т.Г. | | | | |Шевченка | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |106. |О.С. Пушкіну |м. Київ, |Скульптура бронзова, постамент з| | | |парк |граніту | | | |ім. Пушкіна| | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |107. |І.Я. Франку |м. Київ, |Бюст бронзовий, постамент з | | |(бюст) |площа ім. |граніту | | | |Ів. Франка | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |108. |М.О. Щорсу |м. Київ, |Скульптура бронзова, постамент з| | | |бульвар |граніту | | | |ім. Т. Г. | | | | |Шевченка | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |109. |Богдану |м. Київ, |Скульптура бронзова, постамент з| | |Хмельницькому|площа |граніту | | | |Богдана | | | | |Хмельниць- | | | | |кого | | |-----+-------------+-----------+--------------------------------| |110. |Князю |м. Київ, |Скульптура бронзова, постамент з| | |Володимиру |Володимир- |граніту | | | |ська гірка | | |----------------------------------------------------------------| | м. Севастополь | |----------------------------------------------------------------| |111. |В.І. Леніну |м. Севасто- |Скульптура бронзова, постамент | | | |поль, площа |з граніту | | | |Леніна | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |112. |Бюст двічі |м. Севасто- |Бюст бронзовий, постамент з | | |Героя |поль, |граніту | | |Радянського |Корабельна | | | |Союзу |сторона | | | |І.Д. Папаніна| | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |113. |Героям |м. Севасто- |Скульптура бронзова, постамент | | |оборони |поль, |з граніту | | |Севастополя |Історичний | | | |в |бульвар | | | |1854-1855 рр.| | | | |генерал- | | | | |ад'ютанту | | | | |Є.І. | | | | |Тотлебену і | | | | |саперам | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |114. |Пам'ятник |м. Севасто- |Скульптура бронзова, постамент | | |загиблим |поль |з граніту | | |морякам | | | | |Севастополя | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |115. |Адміралу |м. Севасто- |Скульптура бронзова, постамент | | |П.С. Нахімову|поль |з граніту | |----------------------------------------------------------------| | II. ПАМ'ЯТНИКИ ІСТОРІЇ | |----------------------------------------------------------------| | Вінницька область | |----------------------------------------------------------------| |1. |Могила |м. Вінниця, |Встановлено гранітний надгробок| | |соратника |сад ім. |у вигляді саркофага з бронзовим| | |В.І. Леніна |Козицького |барельєфом похованого | | |П.К. | | | | |Запорожця. | | | | |Похований в | | | | |1905 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |2. |Склеп-могила |с. Пирогово |Споруджено кам'яний | | |видатного |Вінницького |склеп-усипальню | | |хірурга |району, | | | |М.І. Пирого- |Вінницької | | | |ва. Похований|області | | | |в 1881 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |3. |Могила |с. Марківка |Встановлено гранітний обеліск | | |композитора |Тиврівського| | | |М.Д. Леонто- |району | | | |вича. | | | | |Похований в | | | | |1921 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |4. |Могила |с. Заболотне|Встановлено гранітний обеліск | | |академіка- |Крижопільсь-| | | |мікробіолога |кого району | | | |Д.К. | | | | |Заболотного. | | | | |Похований в | | | | |1929 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |5. |Могила |с. Ворошилі-|Встановлено гранітний обеліск | | |композитора |вка | | | |П.І. |Тиврівського| | | |Ніщинського. |району | | | |Похований в | | | | |1896 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |6. |Могила |с. Черемошне|Встановлено гранітний обеліск | | |полковника |Погребище- | | | |війська |нського | | | |запорізького |району | | | |Данила Нечая.| | | |----------------------------------------------------------------| | Дніпропетровська область | |----------------------------------------------------------------| |7. |Могила |с. Капулівка|Встановлено гранітну стелу | | |кошового |Нікопольсь- | | | |атамана |кого району | | | |війська | | | | |запорізького | | | | |І.Д. Сірка. | | | | |Похований в | | | | |1680 р. | | | |----------------------------------------------------------------| | Донецька область | |----------------------------------------------------------------| |8. |Могила двічі |селище |Встановлено гранітний обеліск | | |Героя |міського | | | |Соціалістич- |типу | | | |ної Праці |Старобешеве | | | |П.М. Ангелі- |Старобеші- | | | |ної. |вського | | | |Похована в |району | | | |1959 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |9. |Могила |м. Єнакієве |Встановлено гранітний обеліск | | |знатного | | | | |шахтаря | | | | |М.О. Ізопова.| | | | |Похований в | | | | |1951 р. | | | |----------------------------------------------------------------| | Івано-Франківська область | |----------------------------------------------------------------| |10. |Могила |м. Снятин |Встановлено гранітну плиту | | |письменника |Снятинського| | | |Марка |району | | | |Черемшини. | | | | |Похований в | | | | |1925 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |11. |Могила |с. Русів |Встановлено гранітну плиту | | |письменника |Снятинського| | | |Василя |району | | | |Стефаника. | | | | |Похований в | | | | |1936 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |12. |Могила Героя |м. Яремча |Встановлено залізобетонний | | |Радянського |Надвірнянсь-|обеліск | | |Союзу |кого району | | | |генерал- | | | | |майора | | | | |С.В. Руднєва | | | | |і партизанів.| | | | |Загинули в | | | | |1943 р. | | | |----------------------------------------------------------------| | Київська область | |----------------------------------------------------------------| |13. |Обеліск на |м. Преяслав-|Обеліск з граніту | | |площі, де |Хмельницький| | | |8-18 січня | | | | |1654 р. | | | | |відбулася | | | | |Переяславська| | | | |рада | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |14. |Пам'ятник |с. Трипілля |Встановлено гранітний обеліск | | |героям- |Кагарлицько-| | | |комсомольцям |го району | | | |Трипільського| | | | |походу в | | | | |1919 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |15. |Пам'ятник- |с. Нові |Встановлена з кованої міді | | |музей |Петрівці |скульптура воїна Радянської | | |визволителям |Києво- |Армії на гранітному постаменті | | |Києва від |Святошинсь- | | | |фашистських |кого району | | | |загарбників | | | | |в 1943 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |16. |Могила |с. Веприк |Встановлено гранітну плиту | | |композитора |Фастівського| | | |К.Г. |району | | | |Стеценка. | | | | |Похований в | | | | |1922 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |17. |Могила двічі |м. Васильків|Встановлено гранітний обеліск | | |Героя | | | | |Радянського | | | | |Союзу | | | | |гвардії | | | | |полковника | | | | |О.О. Голова- | | | | |чова. Загинув| | | | |у 1943 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |18. |Могила двічі |м. Васильків|Встановлено гранітний обеліск | | |Героя | | | | |Радянського | | | | |Союзу | | | | |С.В. Хохряко-| | | | |ва. Загинув | | | | |у 1943 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |19. |Могила Героя |с. Томашівка|Встановлено гранітну плиту та | | |Радянського |Фастівського|бюст героя (оргскло) | | |Союзу |району | | | |професора | | | | |П.М. Буйка. | | | | |Загинув у | | | | |1943 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |20. |Могила Героя |с. Великопо-|Встановлено гранітний бюст | | |Соціалістич- |ловецьке | | | |ної Праці |Сквирського | | | |Г.Д. Кошової.|району | | | |Похована в | | | | |1943 р. | | | |----------------------------------------------------------------| | Кіровоградська область | |----------------------------------------------------------------| |21. |Могила І.К. |хут. Надія |Встановлено пам'ятник-стелу з | | |Тобілевича |Маловискі- |барельєфом похованого | | |(Карпенка- |вського | | | |Карого). |району | | | |Похований в | | | | |1907 р. | | | |----------------------------------------------------------------| | Кримська область | |----------------------------------------------------------------| |22. |Могила |м. Алушта |Встановлено з деориту бюст | | |письменника | |письменника | | |С.М. Сергєєва| | | | |-Ценського. | | | | |Похований в | | | | |1958 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |23. |Могила |м. Сімферо- |Гранітний надгробок | | |художника |поль | | | |М.С. Самоки- | | | | |ша. Похований| | | | |в 1944 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |24. |Могила |м. Феодосія |Мармуровий надгробок у вигляді | | |художника | |саркофага | | |І.К. Айвазо- | | | | |вського. | | | | |Похований в | | | | |1900 р. | | | |----------------------------------------------------------------| | Львівська область | |----------------------------------------------------------------| |25. |Холм Слави |м. Львів |Споруджено комплексний | | |загиблих | |пам'ятник з граніту і бронзи | | |в роки | | | | |Великої | | | | |Вітчизняної | | | | |війни | | | | |воїнів | | | | |Радянської | | | | |Армії | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |26. |Могила Івана |м. Львів |Споруджено гранітний надгробок | | |Франка. | |у вигляді кам'яної скелі з | | |Похований | |каменярем | | |в 1916 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |27. |Могила |м. Львів |Встановлено гранітний обеліск | | |художника | | | | |І.І. Труша. | | | | |Похований в | | | | |1941 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |28. |Могила |м. Львів |Встановлено гранітний надгробок| | |артистки | |у вигляді саркофага | | |С.Л. Крушель-| | | | |ницької. | | | | |Похована в | | | | |1952 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |29. |Могила |м. Львів |Встановлено гранітну надгробну | | |письменника | |плиту | | |Я. Галана. | | | | |Похований в | | | | |1949 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |30. |Могила |м. Львів |Встановлено гранітний обеліск | | |письменників | | | | |С. Тудора і | | | | |О. Гаврилюка.| | | | |Загинули в | | | | |1941 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |31. |Могила |м. Львів |Споруджено гранітний надгробок | | |письменника | | | | |Маркіяна | | | | |Шашкевича. | | | | |Похований в | | | | |1843 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |32. |Місце |м. Львів |Пам'ятник-надгробок не | | |поховання | |встановлений | | |першого | | | | |друкаря | | | | |Івана | | | | |Федорова. | | | | |вихований в | | | | |1583 р. | | | |----------------------------------------------------------------| | Луганська область | |----------------------------------------------------------------| |33. |Могила |м. Краснодон|Встановлено залізобетонний | | |героїв- | |обеліск | | |молодогвар- | | | | |дійців. | | | | |Загинули в | | | | |1943 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |34. |Могила |м. Ровеньки |Встановлено залізобетонний | | |молодогвар- | |обеліск | | |дійців, | | | | |Героїв | | | | |Радянського | | | | |Союзу Олега | | | | |Кошового і | | | | |Люби | | | | |Шевцової. | | | | |Загинули в | | | | |1943 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |35. |Могила Героя |м. Луганськ |На гранітному постаменті | | |громадянсь | |встановлено бронзовий бюст | | |кої війни | |героя | | |О.Я. | | | | |Пархоменка. | | | | |Загинув в | | | | |1921 р. | | | |----------------------------------------------------------------| | Одеська область | |----------------------------------------------------------------| |36. |Могила |м. Одеса |Встановлено надгробна гранітна | | |художника | |плита | | |К.К. | | | | |Костанді. | | | | |Похований в | | | | |1921 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |37. |Склеп-могила |м. Котовськ |Над склепом-могилою споруджено | | |Героя | |обеліск з барельєфом героя | | |громадянської| | | | |війни | | | | |Г.І. | | | | |Котовського. | | | | |Загинув у | | | | |1925 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |38. |Могила |м. Одеса |Споруджено на гранітному | | |академіка | |постаменті бронзовий бюст | | |В.П. | |академіка | | |Філатова. | | | | |Похований в | | | | |1956 р. | | | |----------------------------------------------------------------| | Полтавска область | |----------------------------------------------------------------| |39. |Комплекс |м. Полтава, |Скульптурні та архітектурні | | |пам'ятників |місце Поля |споруди (граніт, бронза) | | |Поля |Полтавської | | | |Полтавської |битви | | | |битви | | | | |1709 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |40. |Могила П.Я. |м. Полтава |Встановлено гранітний обеліск з| | |Рудченка | |барельєфом письменника | | |(Панаса | | | | |Мирного). | | | | |Похований в | | | | |1920 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |41. |Могила |м. Полтава |Встановлено гранітний обеліск | | |І.П. Котляре-| |з бронзовим барельєфом | | |вського. | |письменника | | |Похований в | | | | |1838 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |42. |Могила В.Г. |м. Полтава |Встановлено гранітну глибу | | |Короленка. | |з бронзовим барельєфом | | |Похований в | |письменника | | |1921 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |43. |Могила |с. Мар'янів-|Встановлено гранітний обеліск | | |письменника- |ка Пиряти- | | | |байкаря |нського | | | |Є.П. Гребін |району | | | |ки. Похований| | | | |в 1848 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |44. |Могила |м. Полтава |Встановлено гранітний обеліск | | |художника | | | | |Г.Г. | | | | |М'ясоєдова. | | | | |Похований в | | | | |1911 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |45. |Могила |с. Малюшки |Встановлено гранітний обеліск | | |художника |Хорольського| | | |П.І. Борови- |району | | | |ковського. | | | | |Похований | | | | |в 1889 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |46. |Могила |с. Зубівка |Встановлено гранітний обеліск | | |грузинського |Миргородсь- |з барельєфом поета | | |поета Давида |кого району | | | |Гурамішвілі. | | | | |Похований у | | | | |1792 р. | | | |----------------------------------------------------------------| | Ровенська область | |----------------------------------------------------------------| |47. |Могила героя |м. Ровно |Бюст бронзовий, постамент з | | |громадянської| |граніту | | |війни Олеко | | | | |Дундича. | | | | |Загинув у | | | | |1919 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |48. |Козацька |с. Пляшева |Над могилою в 1914 р. | | |могила |Млинівського|побудовано часовню | | |1651 р. |району | | |----------------------------------------------------------------| | Сумська область | |----------------------------------------------------------------| |49. |Спадщанський |м. Путивль |Створено музей партизанської | | |ліс - центр | |слави. Зберігаються всі | | |організації | |пам'ятники, зв'язані з бойовими| | |партизансько-| |діями партизан в роки Великої | | |го з'єднання | |Вітчизняної війни | | |на чолі | | | | |з командиром | | | | |С.А. Ковпаком| | | | |і комісаром | | | | |С.В. Руднєвим| | | |----------------------------------------------------------------| | Тернопільська область | |----------------------------------------------------------------| |50. |Могила |м. Заліщики |Встановлено кам'яний надгробок | | |письменника |Заліщицького|у вигляді саркофага | | |Осипа |району | | | |Маковея. | | | | |Похований в | | | | |1925 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |51. |Будинок, де в|м. Харків, |Будинок цегляний. На | | |грудні |площа |меморіальна дошка | | |1917 р. з'їзд|Тевелєва | | | |Рад, який | | | | |проголосив | | | | |Україну | | | | |Радянською | | | | |республікою | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |52. |Могила та |м. Ізюм |На гранітному постаменті | | |пам'ятник | |встановлено скульптуру генерала| | |генерал- | |(бронза) | | |лейтенанта | | | | |П.В. Волоха. | | | | |Загинув у | | | | |1943 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |53. |Могила |м. Харків |Встановлено надгробок - | | |М.Л. Кропив- | |гранітну глиб у з бронзовим | | |ницького. | |бюстом драматурга | | |Похований у | | | | |1910 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |54. |Могила |м. Харків |Встановлено гранітний обеліск | | |письменника | |і чавунну надгробну плиту | | |П.П. Гулака- | | | | |Артемовсько- | | | | |го. Похований| | | | |у 1910 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |55. |Могила |с. Сковоро- |Встановлено надгробну | | |українського |динівка |мармурову плиту | | |філософа Г.С.|Золочівсько-| | | |Сковороди. |го району | | | |Похований у | | | | |1794 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |56. |Могила |м. Харків |Встановлено гранітний обеліск | | |письменника | | | | |Г.Ф. Квітки- | | | | |Основ'яненка.| | | | |Похований в | | | | |1843 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |57. |Могила |м. Харків |Встановлено гранітний обеліск | | |художника | | | | |С.І. Василь- | | | | |ківського. | | | | |Похований в | | | | |1917 р. | | | |----------------------------------------------------------------| | Хмельницька область | |----------------------------------------------------------------| |58. |Могила |смт Летичів |Пам'ятник не встановлений | | |народного | | | | |героя Устима | | | | |Кармалюка. | | | | |Загинув в | | | | |1835 р. | | | |----------------------------------------------------------------| | Черкаська область | |----------------------------------------------------------------| |59. |Могила і |м. Канів |На гранітному постаменті | | |пам'ятник |Черкаської |встановлено бронзову скульптуру| | |Т.Г. Шевчен- |області |поета, революціонера-демократа | | |ка. Похований| | | | |в 1861 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |60. |Усипальниця |с. Суботів |Встановлено надгробок у вигляді| | |Богдана |Чигиринсько-|саркофага (граніт) | | |Хмельницько |го району | | | |го. Похований|Черкаської | | | |в 1657 р. |області | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |61. |Могила |м. Канів |На гранітному постаменті | | |письменника | |встановлено бронзовий бюст | | |Аркадія | |письменника | | |Гайдара. | | | | |Похований | | | | |в 1941 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |62. |Могила |м. Корсунь- |Встановлена гранітна стела | | |художника |Шевченківсь-| | | |І.М. Сошенка.|кий | | | |Похований в | | | | |1876 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |63. |Могила |с. Прохорів-|Встановлено гранітний обеліск | | |українського |ка | | | |діяча науки |Канівського | | | |і культури |району | | | |М.О. Максимо-| | | | |вича. | | | | |Похований в | | | | |1873 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |64. |Могила двічі |м. Тальне |Встановлена гранітна плита | | |Героя | | | | |Соціалістич- | | | | |ної Праці | | | | |В.І. Дудко- | | | | |вецького. | | | | |Похований в | | | | |1960 р. | | | |----------------------------------------------------------------| | Чернігівська область | |----------------------------------------------------------------| |65. |Могила і |м. Чернігів |На гранітному постаменті | | |пам'ятник | |встановлено бюст письменника | | |М.М. | | | | |Коцюбинсько | | | | |го. Похований| | | | |в 1913 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |66. |Могила |м. Чернігів |На гранітному постаменті | | |письменника- | |встановлено цементний бюст | | |байкаря | |письменника-байкаря | | |Л.І. Глібова.| | | | |Похований | | | | |в 1893 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |67. |Могила |м. Чернігів |Встановлено гранітний обеліск з| | |керівника | |бронзовим барельєфом героя | | |партизансько-| | | | |го з'єднання | | | | |Героя | | | | |Радянського | | | | |Союзу | | | | |М.М. Попудре | | | | |нка | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |68. |Могила Героя |м. Ніжин |Встановлена надгробна гранітна | | |громадянської| |плита | | |війни | | | | |М.Г. Кропи- | | | | |в'янського. | | | | |Похований в | | | | |1948 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |69. |Могила Героя |с. Воробіїв-|Встановлено гранітний обеліск з| | |громадянської|ка Новгород-|бронзовим барельєфом героя | | |війни |Сіверського | | | |Т.В. Черняка.|району | | | |Похований в | | | | |1919 р. | | | |----------------------------------------------------------------| | Чернівецька область | |----------------------------------------------------------------| |70. |Могила |м. Чернівці |Над склепом-могилою письменниці| | |письменниці | |встановлено гранітну стелу | | |Ольги | | | | |Кобилянської.| | | | |Похована в | | | | |1942 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |71. |Могила |м. Чернівці |Встановлено гранітний обеліск | | |письменника | | | | |Юрія | | | | |Федьковича. | | | | |Похований в | | | | |1887 р. | | | |----------------------------------------------------------------| | м. Київ | |----------------------------------------------------------------| |72. |Будинок, у |м. Київ, |Будинок цегляний. На будинку | | |якому в |вул. Ульяно-|встановлена меморіальна дошка | | |1903-1904 |вих, 12 | | | |роках жила | | | | |сім'я | | | | |В.І. Леніна -| | | | |мати Марія | | | | |Олександрів- | | | | |на, сестри | | | | |Марія і Ганна| | | | |Ульянови | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |73. |Будинок, у |м. Київ, |Будинок цегляний. На будинку | | |якому в |вул. Пушкі- |встановлена меморіальна дошка | | |1903-1904 |нська, 32 | | | |роках жив | | | | |брат | | | | |В.І. Леніна -| | | | |Д.І. Ульянов | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |74. |Обеліск в |м. Київ, |Виготовлений з граніту | | |Парку Слави |парк Слави | | | |воїнам | | | | |Радянської | | | | |Армії, | | | | |загиблим в | | | | |роки Великої | | | | |Вітчизняної | | | | |війни | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |75. |Могила і |м. Київ, |Гранітна скульптура генерала | | |пам'ятник |Радянський |встановлена на постаменті з | | |генерала |парк |чорного полірованого | | |Армії | |лабрадориту | | |М.Ф. Ватуті- | | | | |на. Загинув | | | | |у 1944 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |76. |Могила |м. Київ, |Встановлено на гранітному | | |Д.З. Мануїль-|Байкове |постаменті бронзовий бюст | | |ського. |кладовище |похованого | | |Похований | | | | |у 1959 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |77. |Могила |м. Київ, |Встановлено на гранітному | | |колишнього |Байкове |постаменті бронзовий бюст | | |секретаря |кладовище |похованого | | |ЦК КП України| | | | |О.І. Гайово- | | | | |го. Похований| | | | |в 1963 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |78. |Могила |м. Київ, |Встановлено гранітну стелу | | |колишнього |Байкове |з барельєфом похованого | | |секретаря |кладовище | | | |ЦК КП України| | | | |Г.О. Гришка. | | | | |Похований в | | | | |1959 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |79. |Могила |м. Київ, |Встановлена мармурова | | |генерал- |Байкове |меморіальна дошка | | |лейтенанта |кладовище | | | |Т.А. Строка- | | | | |ча. Похований| | | | |в 1963 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |80. |Могила |м. Київ, |Встановлено гранітну стелу | | |колишнього |Лук'янівське|з барельєфом похованого | | |заступника |кладовище | | | |Голови Ради | | | | |Міністрів | | | | |УРСР | | | | |В.Ф. Старчен-| | | | |ка. Похований| | | | |в 1948 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |81. |Могила |м. Київ, |Встановлена надгробна гранітна | | |колишнього |Байкове |стела з бронзовим барельєфом | | |Міністра |кладовище |похованого | | |вищої і | | | | |середньої | | | | |спеціальної | | | | |освіти УРСР | | | | |Б.А. Коваля. | | | | |Похований в | | | | |1959 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |82. |Могила |м. Київ, |Встановлено на гранітному | | |колишнього |Байкове |постаменті бронзовий бюст | | |Міністра |кладовище |похованого | | |соціального | | | | |забезпечення | | | | |УРСР | | | | |Ф.Г. Ананчен-| | | | |ка. Похований| | | | |в 1955 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |83. |Могила Лесі |м. Київ, |На гранітному постаменті | | |Українки. |Байкове |встановлено бронзовий бюст | | |Похована в |кладовище |письменниці | | |1913 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |84. |Могила |м. Київ, |Встановлено гранітну надгробну | | |письменника |Байкове |плиту | | |М.С. |кладовище | | | |Старицького. | | | | |Похований в | | | | |1904 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |85. |Могила |м. Київ, |Встановлена гранітна плита | | |письменника |Байкове | | | |І.С. Нечуя- |кладовище | | | |Левицького. | | | | |Похований в | | | | |1918 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |86. |Могила |м. Київ, |Встановлено гранітну плиту | | |письменника |Байкове |з барельєфом письменника | | |С.В. Василь- |кладовище | | | |ченка. | | | | |Похований в | | | | |1932 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |87. |Могила |м. Київ, |На гранітному постаменті | | |композитора |Байкове |встановлено залізобетонний бюст| | |М.В. Лисенка.|кладовище |композитора | | |Похований в | | | | |1912 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |88. |Могила |м. Київ, |Встановлено гранітний обеліск з| | |артиста М.К. |Байкове |барельєфом артиста | | |Садовського. |кладовище | | | |Похований в | | | | |1933 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |89. |Могила |м. Київ, |Встановлено гранітний обеліск з| | |народного |Байкове |барельєфом артиста | | |артиста СРСР |кладовище | | | |П.К. Саксага-| | | | |нського. | | | | |Похований в | | | | |1941 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |90. |Могила |м. Київ, |На гранітному постаменті | | |народної |Байкове |встановлено бюст артистки | | |артистки УРСР|кладовище | | | |М.К. Занько- | | | | |вецької. | | | | |Похована в | | | | |1934 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |91. |Могила |м. Київ, |Встановлена надгробна | | |драматурга |Байкове |гранітна плита | | |І.А. Кочерги.|кладовище | | | |Похований в | | | | |1952 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |92. |Могила |м. Київ, |На гранітному постаменті | | |академіка |вул. Бого- |встановлено бронзовий бюст | | |О.О. |мольця, 21, |академіка | | |Богомольця. |парк | | | |Похований в |Інституту | | | |1946 р. |фізіології | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |93. |Могила |м. Київ, |На гранітному постаменті | | |академіка |Байкове |встановлено бронзовий бюст | | |Є.О. Патона. |кладовище |академіка | | |Похований в | | | | |1953 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |94. |Могила Іскри |м. Київ, |Встановлена надгробна чавунна | | |і Кочубея, |вул. Січне- |плита з відповідним написом | | |страчених |вого повста-| | | |Мазепою в |ння, 21, | | | |1708 р. |територія | | | | |заповідника | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |95. |Могила |м. Київ, |Пам'ятник не встановлений | | |М.Т. Рильсь- |Байкове | | | |кого. |кладовище | | | |Похований в | | | | |1964 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |96. |Могила |м. Київ, |Встановлена мармурова | | |письменника |Байкове |меморіальна дошка | | |Остапа Вишні |кладовище | | | |(П.М. Губен- | | | | |ка). | | | | |Похований в | | | | |1956 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |97. |Могила |м. Київ, |Встановлена мармурова | | |народного |Байкове |меморіальна дошка | | |артиста СРСР |кладовище | | | |А.М. Бучми. | | | | |Похований в | | | | |1957 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |98. |Могила |м. Київ, |Встановлено скульптурний | | |народного |Байкове |надгробок | | |артиста СРСР |кладовище | | | |І.С. Паторжи-| | | | |нського. | | | | |Похований в | | | | |1960 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |99. |Могила |м. Київ, |Встановлено гранітний | | |архітектора |Байкове |надгробок у вигляді саркофага | | |В.І. Беретті.|кладовище | | | |Похований в | | | | |1842 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |100. |Могила |м. Київ, |Встановлено гранітний | | |письменника |Байкове |надгробок-стелу з барельєфом | | |О.М. Бойчен- |кладовище |письменника | | |ка. Похований| | | | |в 1950 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |101. |Могила |м. Київ, |Встановлено мармурову | | |художника |Лук'янівське|меморіальну дошку | | |О.О. Мурашка.|кладовище | | | |Похований в | | | | |1919 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |102. |Могила |м. Київ, |Встановлено мармуровий | | |художника |Лук'янівське|скульптурний надгробок | | |М.К. Пимонен-|кладовище | | | |ка. Похований| | | | |в 1912 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |103. |Могила |м. Київ, |Встановлено гранітний обеліск | | |художника |Лук'янівське| | | |Г.П. |кладовище | | | |Світлицького.| | | | |Похований в | | | | |1948 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |104. |Могила |м. Київ, |Встановлено з граніту | | |народного |Байкове |пам'ятник-бюст артиста | | |артиста СРСР |кладовище | | | |Ю.В. Шумсь- | | | | |кого. | | | | |Похований | | | | |в 1954 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |105. |Могила |м. Київ, |Встановлено мармурову | | |народного |Байкове |меморіальну дошку | | |артиста СРСР |кладовище | | | |М.М. Крушель-| | | | |ницького. | | | | |Похований в | | | | |1963 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |106. |Могила |м. Київ, |Встановлено гранітний обеліск | | |народної |Байкове |з барельєфом артистки | | |артистки |кладовище | | | |УРСР | | | | |О.А. Петрусе-| | | | |нко. | | | | |Похована в | | | | |1940 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |107. |Могила |м. Київ, |На гранітному постаменті | | |композитора |Байкове |установлено бронзовий бюст | | |В.С. Косенка.|кладовище |композитора | | |Похований в | | | | |1938 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |108. |Могила |м. Київ, |Встановлено з граніту | | |письменника |Байкове |пам'ятник-бюст письменника | | |Ю.І. Яновсь- |кладовище | | | |кого. | | | | |Похований | | | | |в 1959 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |109. |Могила |м. Київ, |Пам'ятник не встановлений | | |народного |Байкове | | | |художника |кладовище | | | |А.Г. Петриць-| | | | |кого. | | | | |Похований в | | | | |1964 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |110. |Могила |м. Київ, |Пам'ятник не встановлений | | |письменниці |Байкове | | | |В.Л. Василе- |кладовище | | | |вської. | | | | |Похована в | | | | |1964 р. | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |111. |Могила |м. Київ, |Встановлено гранітний обеліск | | |педагога |Центральний | | | |К.Д. Ушинсь- |республі- | | | |кого. |канський | | | |Похований в |Ботанічний | | | |1870 р. |сад | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |112. |Могила |м. Київ, |Встановлено гранітний обеліск | | |російського |Лук'янівське| | | |льотчика |кладовище | | | |П.М. Нестеро-| | | | |ва. Загинув | | | | |у 1914 р. | | | |----------------------------------------------------------------| | м. Севастополь | |----------------------------------------------------------------| |113. |Пам'ятник |м. Севасто- |Встановлено пам'ятний обеліск | | |Великої |поль | | | |Вітчизняної | | | | |війни | | | | |"Сапун-гора" | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |114. |Малахів |м. Севасто- |Встановлено гранітний обеліск | | |курган - |поль | | | |пам'ятник | | | | |періоду | | | | |першої і | | | | |другої | | | | |оборони | | | | |Савастополя | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |115. |Усипальниця |м. Севасто- |Встановлено надгробні гранітні | | |видатних |поль, площа |плити | | |російських |Нахімова | | | |флотоводців -| | | | |адміралів | | | | |П.С. Нахімо- | | | | |ва, В.І. | | | | |Істоміна, | | | | |В.А. Корніло-| | | | |ва, | | | | |А.М. Лазарєва| | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |116. |Пам'ятник |м. Севасто- |Встановлено гранітний обеліск | | |кораблям, |поль, | | | |затопленим |Приморський | | | |під час |бульвар | | | |першої | | | | |оборони | | | | |Севастополя | | | | |(1854- | | | | |1855 рр.) | | | |-----+-------------+------------+-------------------------------| |117. |Могила і |м. Севасто- |Встановлено гранітний обеліск | | |пам'ятник |поль, | | | |учасників |кладовище | | | |революції |загиблих | | | |1905 р. |комунарів | | | |лейтенанта | | | | |П.П. Шмідта | | | | |та матросів | | | | |з крейсера | | | | |"Очаків". | | | | |Поховані в | | | | |1906 р. | | | ------------------------------------------------------------------
III. ПАМ'ЯТНИКИ АРХЕОЛОГІЇ
------------------------------------------------------------------ |Охоронний |Назва пам'ятника |Месцезнаходження пам'ятника | |номер | | | |пам'ятника| | | |----------------------------------------------------------------| | Вінницька область | |----------------------------------------------------------------| |1. |Скіфське городище |с. Григорівка Могилів-Подільського| | |з шаром |району | | |ранньослов'янським| | | |та Київської Русі | | | |VII-X ст. ст. | | |----------+------------------+----------------------------------| |2. |Підземні ходи та |с. Буша Ямпільського району | | |оборонна фортеця | | | |XVI-XVII ст. ст. | | |----------+------------------+----------------------------------| |3. |Залишки висіченого|с. Буша Ямпільського району | | |в скелі | | | |дохристиянського | | | |слов'янського | | | |храму з унікальним| | | |художнім рельєфом | | |----------+------------------+----------------------------------| |4. |Скельний монастир |с. Лядова Барського району | | |XI-XVIII ст. ст. | | |----------+------------------+----------------------------------| |5. |Слов'янське |с. Гулівці Барського району | | |городище | | | |IX-XI ст. ст. | | |----------+------------------+----------------------------------| |6. |Немирівське |смт Немирів Немирівського району | | |городище | | | |VI ст. до н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |7. |Северинівське |с. Северинівка Жмеринського району| | |городище | | | |VII-VI ст. до н.е.| | |----------+------------------+----------------------------------| |8. |Слов'янське |с. Пархомівка Іллінецького району | | |городище | | | |IX-XI ст. ст. | | |----------------------------------------------------------------| | Волинська область | |----------------------------------------------------------------| |9. |Літописне городище|м. Володимир-Водлинський | | |під назвою "Вали" | | |----------+------------------+----------------------------------| |10. |Торчинське |с. Торчин Рожищенського району | | |городище | | |----------+------------------+----------------------------------| |11. |Городище періоду |с. Зимне Володимир-Волинського | | |Київської Русі |району | |----------+------------------+----------------------------------| |12. |Городище |с. Перемиль Горохівського району | | |XI-XIII ст. ст. | | | |під назвою | | | |"Замчище" | | |----------+------------------+----------------------------------| |13. |Городище |с. Коршів Рожищенського району | | |XI-XIII ст. ст. | | | |Складається | | | |з дитинця і | | | |окольного міста | | |----------+------------------+----------------------------------| |14. |Городище під |м. Любомль Любомльського району | | |назвою "Замчище" | | | |періоду Київської | | | |Русі | | |----------------------------------------------------------------| | Дніпропетровська область | |----------------------------------------------------------------| |15. |Курган Нечаєва - |с. Миколаївка Софіївського району | | |Гегелина могила | | | |епохи бронзи, | | | |скіфів | | |----------+------------------+----------------------------------| |16. |Курган Орлова |с. Миколаївка Софіївського району | | |могила епохи | | | |бронзи, скіфів | | |----------+------------------+----------------------------------| |17. |Курган скіфського |с. Чкалове Криворізького району | | |часу "Чортомлик" | | | |(IV ст. до н. е.) | | |----------+------------------+----------------------------------| |18. |Група курганів |м. Дніпропетровськ | | |"Близнецы" | | |----------------------------------------------------------------| | Донецька область | |----------------------------------------------------------------| |19. |Сидорівське |с. Сидорове Слов'янського району | | |городище | | | |VIII-X ст. ст. | | | |н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |20. |Татьянівське |с. Тетянівка Слов'янського району | | |городище | | | |VIII-X ст. ст. | | | |н.е. | | |----------------------------------------------------------------| | Житомирська область | |----------------------------------------------------------------| |21. |Древньоруське |с. Великі Деревичі Любарського | | |городище Деревичі |району | | |XI-XIII ст. ст., | | | |перебудоване під | | | |замчище в XV ст. | | |----------+------------------+----------------------------------| |22. |Два древньоруських|с. Городоське Коростишівського | | |городища |району | | |літописногоміста | | | |Гродеськ | | | |XI-XIII ст. ст. | | |----------+------------------+----------------------------------| |23. |Древньоруське |с. Колодяжне Дзержинського району | | |городище | | | |літописного міста | | | |Колодяжин | | | |XII-XIII ст. ст. | | |----------+------------------+----------------------------------| |24. |Три древньоруських|м. Коростень | | |городища | | | |літописного міста | | | |Іскоростеня, | | | |центру | | | |древлянського | | | |племені | | | |IX-XIII ст. ст. | | |----------+------------------+----------------------------------| |25. |Два древньоруських|с. Ягнятин Ружинського району | | |городища | | | |X-XIII ст. ст. | | | |літописного | | | |міста Ніятина | | |----------+------------------+----------------------------------| |26. |Древньоруське |с. Яроповичі Андрушівського | | |городище |району | | |XI-XII ст. ст., | | | |літописне місто | | | |Ярополчі | | |----------------------------------------------------------------| | Закарпатська область | |----------------------------------------------------------------| |27. |Городище |с. Арданове Іршавського району | | |VI-III ст. ст. | | | |до н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |28. |Городище VI-IV ст.|с. Дідове Берегівського району | | |ст. до н.е. під | | | |назвою "Товвар" | | |----------+------------------+----------------------------------| |29. |Городище |с. Шелестове Мукачівського | | |VI-III ст. ст. |району | | |до н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |30. |Двошарове городище|с. Мала Копаня Берегівського | | |VI-III ст. ст. до |району | | |н.е. та | | | |XI-XIII ст. ст. | | | |н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |31. |Городище IX-XI ст.|с. Вари Берегівського району | | |ст. під на звою | | | |"Земляний замок" | | |----------+------------------+----------------------------------| |32. |Стара солекопальня|смт Солотвино Тячівського району | | |епохи римської | | | |імперії (I-III ст.| | | |ст. н. е.) під | | | |назвою "Горци" | | |----------------------------------------------------------------| | Запорізька область | |----------------------------------------------------------------| |33. |Кам'яна могила |с. Терпіння Мелітопольського | | |IV-II тисячоліття |району | | |до н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |34. |Курган V-IV ст. |с. Велика Знам'янка | | |ст. до н. е. під |Кам'янсько-Дніпровського району | | |назвою "Солоха" | | |----------------------------------------------------------------| | Івано-Франківська область | |----------------------------------------------------------------| |35. |Залишки |с. Крилос Галицького району | | |древньоруського | | | |міста XI-III ст. | | | |ст. Галич, столиці| | | |Галицько-Волинсь- | | | |кого князівства | | |----------+------------------+----------------------------------| |36. |Древньоруське |с. Шевченкове Долинського району | | |городище | | | |XII-XIII ст. ст. з| | | | спорудою кам'яної| | | |церкви | | |----------------------------------------------------------------| | Київська область | |----------------------------------------------------------------| |37. |Городище |м. Біла Церква (на лівому березі | | |Х-XIII ст. ст., |р. Рось) | | |літописне місто | | | |Юр'їв. Сучасна | | | |назва Замкова гора| | |----------+------------------+----------------------------------| |38. |Городище |с. Білогородка Києво-Святошинсько-| | |Х-XIII ст. ст., |го району | | |літописне місто | | | |Білгород | | |----------+------------------+----------------------------------| |39. |Городище |с. Вітачів Кагарлицького району | | |древньоруського | | | |міста IX-XIII ст. | | | |ст. Вітачева | | |----------+------------------+----------------------------------| |40. |Городище |с. Вишгород Києво-Святошинського | | |древньоруського |району | | |міста Х-XII ст. | | | |ст. Вишгорода | | |----------+------------------+----------------------------------| |41. |Городище |с. Зарубенці | | |древньоруського |Переяслав-Хмельницького району | | |міста IX-XIII ст. | | | |ст. Заруб | | |----------+------------------+----------------------------------| |42. |Древньоруське |м. Переяслав-Хмельницький | | |місто Переяслав, | | | |столиця | | | |Переяславського | | | |князівства | | |----------+------------------+----------------------------------| |43. |Древньоруське |с. Ржищів Кагарлицького району | | |городище XII ст. | | | |Іван Гора, | | | |літописне місто | | | |Іван | | |----------+------------------+----------------------------------| |44. |Ранньослов'янське |с. Трипілля Кагарлицького району, | | |городище |урочище Дівич-Гора | |----------+------------------+----------------------------------| |45. |Хотівське городище|с. Хотів Києво-Святошииського | | |скіфського часу |району | |----------+------------------+----------------------------------| |46. |Древньоруське |с. Халеп'є Кагарлицького району | | |місто Х-XII ст. | | | |ст. | | |----------+------------------+----------------------------------| |47. |Городище |с. Щучинка Кагарлицького району | | |XI-XIII ст. ст., | | | |літописне місто | | | |Чучин | | |----------------------------------------------------------------| | Кіровоградська область | |----------------------------------------------------------------| |48. |Тясмінське |с. Андрусівка Кремгесівського | | |городище |району | | |VIII-VII ст. ст. | | | |до н. е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |49. |Чорноліське |с. Богданівка Знам'янського району| | |городище | | | |і курганний | | | |могильник | | | |VIII-III ст. ст. | | | |до н.е. | | |----------------------------------------------------------------| | Кримська область | |----------------------------------------------------------------| |50. |Городище і |м. Сімферополь Кримської області | | |некрополь Неаполь |(за 3 км на південний схід від | | |Скіфський,столиця |міста) | | |Скіфської держави | | | |II ст. до н.е., | | | |II ст. н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |51. |Античне місто |м. Керч Кримської області | | |Пантикапей VI ст. | | | |до н.е., | | | |IV ст. н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |52. |Еліністична |м. Євпаторія, на території | | |сільська садиба та|санаторію "Чайка" | | |скіфське | | | |укріплення | | | |III-I ст. ст. | | | |до н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |53. |Античний земляний |м. Керч, вулиця 1-а Нагорна, 29 | | |склеп I ст. до | | | |н.е. і I ст. н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |54. |Античне городище |Керченська міськрада | | |VI до н.е. і | | | |III ст. н.е. | | | |Німфей. Залишки | | | |житлових, | | | |господарських і | | | |виноробних | | | |будівель | | |----------+------------------+----------------------------------| |55. |Античне городище |Керченська міськрада | | |VI ст. до н.е. і | | | |III ст. н.е. | | | |Мірмекій | | |----------+------------------+----------------------------------| |56. |Античне городище |Керченська міськрада | | |VI ст. до н.е. і | | | |VII ст. н.е. | | | |Тірітака. Залишки | | | |оборонних і | | | |виноробних | | | |будівель | | |----------+------------------+----------------------------------| |57. |Античне городище |Керченська міськрада | | |V ст. до н.е. і | | | |VI ст. н.е. | | | |Порфеній | | |----------+------------------+----------------------------------| |58. |Античний кам'яний |м. Керч, вул. Фрунзе, 7 | | |склеп Деметри | | | |II ст. до н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |59. |Древньоруське |м. Керч, площа Л. Толстого | | |городище X-XII ст.| | | |ст. Корчів | | |----------+------------------+----------------------------------| |60. |Античне городище |с. Іванівка Ленінського району | | |I ст. до н.е. | | | |Ілурат | | |----------+------------------+----------------------------------| |61. |Городище |с. Крепке Бахчисарайського району | | |VI-XIII ст. ст. | | | |Ескі-Кермен | | |----------+------------------+----------------------------------| |62. |Печерний храм |с. Крепке Бахчисарайського району | | |Донаторів | | | |XIII ст. н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |63. |Печерне місто |с. Залісне Бахчисарайського району| | |VI-XVII ст. ст. | | | |Мангуп | | |----------+------------------+----------------------------------| |64. |Печерне місто |с. Кудрине Бахчисарайського району| | |VI-XIII ст. ст. | | | |Темпе-Кермен | | |----------+------------------+----------------------------------| |65. |Печерне місто |с. Скалисте Бахчисарайського | | |V-XV ст. ст. Бакла|району | |----------+------------------+----------------------------------| |66. |Печерне місто |м. Бахчисарай, в 3-х км на схід | | |X-XIII ст. ст. |від міста | | |Чуфут-Кале | | |----------------------------------------------------------------| | Львівська область | |----------------------------------------------------------------| |67. |Городище Замочок -|м. Белз Сокальського району | | |залишки літописно-| | | |го міста | | | |XI-XIII ст. ст. | | | |Бельза | | |----------+------------------+----------------------------------| |68. |Городище |с. Підгірці Бродівського району | | |X-XIII ст. ст. - | | | |залишки літописно-| | | |го міста | | | |Плісненська | | |----------+------------------+----------------------------------| |69. |Городище |с. Звенигород Пустомитівського | | |X-XIII ст. ст. - |району | | |залишки літописно-| | | |го міста | | | |Звенигород | | |----------+------------------+----------------------------------| |70. |Городище |м. Львів (центр міста) | | |XIII-XIV ст. ст. | | | |Високий замок | | |----------+------------------+----------------------------------| |71. |Городище |м. Буськ Кам'янсько-Бузького | | |літописного міста |району | | |X-XIII ст. ст. | | | |Буськ | | |----------------------------------------------------------------| | Миколаївська область | |----------------------------------------------------------------| |72. |Античне місто |с. Патуріно Миколаївського району | | |Ольвія VI ст. до | | | |н.е. III ст. н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |73. |Залишки античного |острів Березань Очаківського | | |міста |району | |----------+------------------+----------------------------------| |74. |Городище перших |с. Козирка Очаківського району | | |століть н.е. | | |----------------------------------------------------------------| | Одеська область | |----------------------------------------------------------------| |75. |Античне місто Тіра|м. Білгород-Дністровський | | |та фортеця XII ст.| | |----------+------------------+----------------------------------| |76. |Залишки укріплень |с. Орлівка Ізмаїльського району | | |I-III ст. ст. н.е.| | |----------+------------------+----------------------------------| |77. |Городище |с. Надлиманське Біляївського | | |IV-III ст. ст. |району | | |до н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |78. |Городище |м. Овідіополь Біляївського району | | |IV-III ст. ст. | | | |до н. е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |79. |Городище VI ст. до|с. Роксолани Біляївського району | | |н.е. і IV ст. н.е.| | |----------+------------------+----------------------------------| |80. |Городище I-II ст. |с. Кошари Комінтернівського | | |ст. до н.е. |району | | | | | |----------+------------------+----------------------------------| |81. |Городище кінця |с. Удобне Білгород-Дністровського | | |I тисячоліття до |району | | |н.е. та перших | | | |століть нашої ери | | |----------+------------------+----------------------------------| |82. |Городище IV-I ст. |с. Тишківка Комінтернівського | | |ст. до н.е. |району | |----------------------------------------------------------------| | Полтавська область | |----------------------------------------------------------------| |83. |Древньоруське |с. Горошин Семенівського району | | |літописне городище| | |----------+------------------+----------------------------------| |84. |Городище |м. Лубни, вул. Верхній вал | | |древньоруського | | | |міста X-XIII ст. | | | |ст. Лубно | | |----------+------------------+----------------------------------| |85. |Древньоруське |с. Маньківці Лубенського району | | |літописне городище| | | |XI-XIII ст. ст. | | | |Сніпород | | |----------+------------------+----------------------------------| |86. |Древньоруське |с. Снітин Лубенського району | | |городище | | | |X-XIII ст. ст. | | | |Конятин | | |----------+------------------+----------------------------------| |87. |Більське городище |с. Більськ Зіньківського району | | |VI-III ст. ст. | | | |до н.е. | | |----------------------------------------------------------------| | Ровенська область | |----------------------------------------------------------------| |88. |Городище - залишки|с. Дрогобуж Гощанського району | | |літописного міста | | | |XI-XIII ст. ст. | | | |Дрогобуж | | |----------+------------------+----------------------------------| |89. |Городище - залишки|м. Дубно Дубнівського району | | |літописного міста | | | |XI-XIII ст. ст. | | | |Дубен | | |----------+------------------+----------------------------------| |90. |Городище |с. Пересопниця Ровенського району | | |XI-XIII ст. ст. - | | | |залишки літописно-| | | |го міста | | | |Пересопниця | | |----------------------------------------------------------------| | Сумська область | |----------------------------------------------------------------| |91. |Древньоруське |м. Білопілля Білопільського | | |городище |району | | |X-XIII ст. ст. - | | | |залишки літописно-| | | |го міста Вир | | |----------+------------------+----------------------------------| |92. |Древньоруське |с. Воргол Кролевецького району, | | |городище |урочище Вишнева гора | | |VIII-XII ст. ст. -| | | |літописне місто | | | |Воргол | | |----------+------------------+----------------------------------| |93. |Дитинець літопис- |м. Путивль Путивльського району, | | |ного міста XII ст.|урочище Городок | | |Путивль | | |----------+------------------+----------------------------------| |94. |Скіфське городище |с. Ширяєве Путивльського району | | |IV-III ст. ст. | | | |до н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |95. |Скіфське городище |с. Басівка Роменського району | | |VI-IV ст. ст. | | | |до н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |96. |Древньоруське |с. Городище Білопільського району | | |городище | | | |IX-XIII ст. ст. | | | |літописного міста | | | |В'єхань | | |----------+------------------+----------------------------------| |97. |Древньоруське |с. Ленінське Кролевецького району | | |городище | | | |XI-XIII ст. ст. | | |----------------------------------------------------------------| | Харківська область | |----------------------------------------------------------------| |98. |Донецьке городище |с. Карачівка Харківського району | | |часів роменської | | | |культури та | | | |Київської Русі | | | |VIII-XII ст. ст. | | |----------+------------------+----------------------------------| |99. |Салтівське |с. Верхній Салтів Вовчанського | | |городище |району | | |VIII-X ст. ст. | | | |аллано-болгар. | | | |Складається з | | | |посад та | | | |катакомбного | | | |могильника | | |----------------------------------------------------------------| | Херсонська область | |----------------------------------------------------------------| |100. |Городище |с. Гаврилівка Нововоронцовського | | |III-II ст. ст. |району | | |до н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |101. |Сарматське |с. Любимівка Каховського району | | |городище | | | |III ст. до н.е. та| | | |III ст. н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |102. |Сарматське |с. Червоний Маяк Бериславського | | |городище |району | | |III ст. до н.е. та| | | |III ст. н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |103. |Стародавнє |с. Козацьке Бериславського району | | |городище | | | |сарматського часу | | |----------+------------------+----------------------------------| |104. |Стародавнє |с. Республіканець | | |городище |Бериславського району | | |сарматського часу | | |----------+------------------+----------------------------------| |105. |Стародавнє |с. Понятівка Білозерського району | | |городище | | | |сарматського часу | | |----------+------------------+----------------------------------| |106. |Стародавнє |с. Саблуківка Бериславського | | |городище |району | | |сарматського часу | | |----------+------------------+----------------------------------| |107. |Стародавнє |с. Зміївка Бериславського району | | |городище | | | |сарматського часу | | |----------+------------------+----------------------------------| |108. |Городище |с. Аннівка Нововоронцовського | | |пізньоскіфського |району | | |часу | | |----------+------------------+----------------------------------| |109. |Городище |смт Горностаївка Горностаївського | | |пізньоскіфського |району | | |часу | | |----------+------------------+----------------------------------| |110. |Городище |смт Велика Лепетиха | | |пізньоскіфського |Великолепетиського району | | |часу | | |----------------------------------------------------------------| | Хмельницька область | |----------------------------------------------------------------| |111. |Городище IX-XV ст.|с. Бакота Кам'янець-Подільського | | |ст. Залишки |району | | |древньоруського | | | |міста Бакота. | | | |Зберігся скельний | | | |монастир з | | | |фресками та печери| | | |з похованнями | | | |XII-XIV ст. ст. | | |----------+------------------+----------------------------------| |112. |Городище часів |м. Гриців | | |Київської Русі |Шепетівського району | |----------+------------------+----------------------------------| |113. |Городище часів |с. Городище Шепетівського району | | |Київської Русі | | | |XII-XIII ст. ст., | | | |древньоруське | | | |місто Ізяслав | | |----------+------------------+----------------------------------| |114. |Городище, залишки |с. Губин Старокостянтинівського | | |літописного міста |району | | |XII - XIII ст. ст.| | |----------+------------------+----------------------------------| |115. |Городище - |м. Полонне Шепетівського району | | |древньоруське | | | |місто Полонне | | |----------------------------------------------------------------| | Черкаська область | |----------------------------------------------------------------| |116. |Древньоруське |с. Великобурімка | | |городище, залишки |Чорнобаївського району | | |літописного міста | | | |XI-XIII ст. ст. | | | |Римов | | |----------+------------------+----------------------------------| |117. |Древньоруське |м. Канів Канівського району, | | |городище, залишки |урочище Княжа гора | | |літописного міста | | | |X-XIII ст. ст. | | | |Родня | | |----------+------------------+----------------------------------| |118. |Георгіївський |м. Канів Канівського району | | |собор XII ст. | | | |(1144 р.) | | |----------+------------------+----------------------------------| |119. |Ранньослов'янське |м. Канів Канівського району, | | |городище |урочище Пилипенкова гора | | |Пилипенкова гора | | |----------+------------------+----------------------------------| |120. |Древньоруське |м. Канів, урочище Дівич-Гора | | |городище | | | |Дівич-Гора | | |----------+------------------+----------------------------------| |121. |Два скіфських |с. Пастирське Смілянського району | | |городища VI-IV ст.| | | |ст. до н.е. | | | |Пастирське і | | | |Шарапівське | | |----------+------------------+----------------------------------| |122. |Матронинське |с. Мельники Чигиринського району | | |городище VI-V ст. | | | |ст. до н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |123. |Городище |с. Жаботин Смілянського району | | |VII-VI ст. ст. | | | |до н. е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |124. |Городище VIII ст. |с. Суботів Чигиринського району | | |до н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |125. |Городище |с. Сахнівка Корсунь-Шевченківсь- | | |XI-XII ст. ст. під|кого району | | |назвою | | | |"Гора дівиця" | | |----------+------------------+----------------------------------| |126. |Древньоруське |с. Кліщенці Чигиринського району | | |городище |на території хутора Пайки в | | |X-XIII ст. ст. |урочищі Кізивер | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Чернівецька область | |----------------------------------------------------------------| |127. |Древньоруське |с. Василів Заставнівського | | |городище XII ст. -|району, територія старого | | |залишки міста |кладовища | | |Василів | | |----------+------------------+----------------------------------| |128. |Древньоруське |с. Шерівці-Горішні Заставнівського| | |городище |району | | |XII-XIII ст. ст. | | |----------+------------------+----------------------------------| |129. |Древньоруське |с. Ленківці Кельменецького району | | |городище | | | |XII-XIII ст. ст | | | |під назвою | | | |Турецький шанець | | |----------+------------------+----------------------------------| |130. |Наскальні печерні |с. Баламутівка Заставнівського | | |малюнки первісних |району | | |людей мезолітичної| | | |епохи (10 тис. | | | |років тому) | | |----------+------------------+----------------------------------| |131. |Слов'янське |с. Горбове Глибоцького району | | |городище | | | |IX-X ст. ст. під | | | |назвою Замок | | |----------------------------------------------------------------| | Чернігівська область | |----------------------------------------------------------------| |132. |Городище |смт Седнів Чернігівського району, | | |древньоруського |в урочищі Замок | | |міста | | |----------+------------------+----------------------------------| |133. |Стародавнє |с. Плоске Носівського району | | |городище | | | |з земляними | | | |укріпленнями | | | |першої половини | | | |I тисячоліття | | | |до н.е. | | |----------+------------------+----------------------------------| |134. |Дитинець |м. Чернігів, територія Валу | | |IX-XIII ст. ст., | | | |центр | | | |стародавнього | | | |міста Чернігов | | |----------+------------------+----------------------------------| |135. |Курган X ст. Чорна|м. Чернігів, вул. Пролетарська, 4 | | |могила | | |----------+------------------+----------------------------------| |136. |Древньоруське |смт Любеч Ріпкінського району | | |місто Любич | | |----------------------------------------------------------------| | м. Київ | |----------------------------------------------------------------| |137. |Дитинець |вул. Володимирська, 2, територія | | |стародавнього |Державного історичного музею | | |Києва | | | |VIII-X ст. ст. з | | | |фундаментом | | | |Десятинної церкви | | | |X ст. (Заповідна | | | |територія) | | |----------+------------------+----------------------------------| |138. |Ремісничий район |вул. Героїв революції, 2, 4, | | |стародавнього |територія колишнього | | |Києва XI-XIII ст. |Михайлівського монастиря | | |ст. | | |----------+------------------+----------------------------------| |139. |Звіриницькі печери|Печерський район, Звіринець | | |з настінними | | | |написами | | | |(XI-XIII ст. ст.) | | |----------+------------------+----------------------------------| |140. |Кирилівська |вул. Кирилівська, 59, 61 | | |стоянка | | | |первісних людей | | | |епохи палеоліту | | | |(Заповідна | | | |територія) | | |----------+------------------+----------------------------------| |141. |Китаївське |селище Корчувате Московського | | |городище |району | | |та кургани епохи | | | |Київської Русі | | |----------------------------------------------------------------| | м. Севастополь | |----------------------------------------------------------------| |142. |Залишки |м. Севастополь, на березі | | |стародавнього |Карантинної бухти | | |міста Херсонеса- | | | |Таврійського V ст.| | | |до н.е. та XV ст. | | | |н.е. | | ------------------------------------------------------------------
Всього пам'ятників - 374
В тому числі: мистецтва - 115
історії - 117
археології - 142

Керуючий Справами Ради Міністрів Української РСР К.БОЙКОвгору