Документ 711-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.09.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.09.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2015 р. № 711
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 і від 28 лютого 2011 р. № 234

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 505; Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2083; 2004 р., № 49, ст. 3206) і від 28 лютого 2011 р. № 234 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 771; 2012 р., № 13, ст. 480; 2013 р., № 23, ст. 767, № 98, ст. 3605; 2014 р., № 34, ст. 907; 2015 р., № 16, ст. 415) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 711

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 і від 28 лютого 2011 р. № 234

1. Розділ “Ядерна і радіаційна безпека” переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147, доповнити пунктом 75-1 такого змісту:

“75-1. Підтримка у безпечному стані енергоблоків Чорнобильської АЕС та об’єкта “Укриття”, заходи з підготовки до зняття її з експлуатації, підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення, виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу “Вектор” та експлуатація його об’єктів.”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 234:

1) назву постанови доповнити словами і цифрами “, у тому числі на оплату робіт (заходів), виконаних у 2014 році згідно із затвердженим планом”;

2) постановляючу частину постанови після слів “Чорнобильської АЕС” доповнити словами і цифрами “, у тому числі на оплату робіт (заходів), виконаних у 2014 році згідно із затвердженим планом”;

3) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, затвердженому зазначеною постановою:

назву Порядку доповнити словами і цифрами “, у тому числі на оплату робіт (заходів), виконаних у 2014 році згідно із затвердженим планом”;

пункт 1 після слів “Чорнобильської АЕС” доповнити словами і цифрами “, у тому числі на оплату робіт (заходів), виконаних у 2014 році згідно із затвердженим планом”;

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“оплату робіт (заходів), виконаних у 2014 році згідно із затвердженим планом.”;

додаток до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 711)

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему на 2015 рік, у тому числі щодо оплати робіт (заходів), виконаних у 2014 році згідно із затвердженим планом

Найменування заходу

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

1. Підтримка у безпечному стані першого - третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та сховища відпрацьованого ядерного палива

337207,1

2. Виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків

70603,4

3. Здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що забезпечують життєдіяльність Чорнобильської АЕС, забезпечення контролю за станом ядерної та радіаційної безпеки

230913,7

4. Створення на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури для поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами

10273,3

5. Вивільнення від ядерного палива енергоблоків

60690,7

6. Оплата робіт (заходів), виконаних у 2014 році згідно із затвердженим планом

96430,6

Усього


806118,8”.
вгору