Документ 710-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.09.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 вересня 2017 р. № 710
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству юстиції для розвитку електронного урядування у сфері юстиції

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству юстиції для розвитку електронного урядування у сфері юстиції, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 вересня 2017 р. № 710

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству юстиції для розвитку електронного урядування у сфері юстиції

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мін’юсту за програмою “Розвиток електронного урядування у сфері юстиції” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мін’юст.

Відповідальним виконавцем бюджетної програми за напрямами, визначеними підпунктами 1 та 3 пункту 3 цього Порядку, є Мін’юст.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 3 цього Порядку, є Укрдержархів.

Одержувачем бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, є державне підприємство “Національні інформаційні системи”, що належить до сфери управління Мін’юсту.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) запровадження системи електронного документообігу;

2) впровадження проекту “Електронні архівні системи”;

3) впровадження мобільної ідентифікації та мобільного електронного цифрового підпису (Mobile ID).

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за поставлені товари, виконані роботи і надані послуги здійснюються згідно з умовами договорів про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт і послуг, не пов’язаних з напрямами, визначеними пунктом 3 цього Порядку, та на оплату посередницьких послуг.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Мін’юст подає щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінфіну узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів.вгору