Документ 71-91-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.08.2004, підстава - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 4 липня 1991 р. N 71
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Питання діяльності органів
державного управління при Кабінеті
Міністрів УРСР

Кабінет Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що утворювані Кабінетом Міністрів УРСР
державні комітети та інші органи державного управління здійснюють
керівництво дорученими їм сферами діяльності та несуть
відповідальність за розв'язання завдань, віднесених до їх
компетенції. Завдання і функції цих органів визначаються виходячи
з основних повноважень Уряду УРСР.
2. Державні комітети, інші органи державного управління при
Кабінеті Міністрів УРСР активно залучають до своєї роботи
громадські формування, які в установленому порядку беруть участь у
виробленні політики та напрямів діяльності цих органів. У
положеннях про органи державного управління може бути передбачено,
що до складу їх колегіальних органів входять представники
відповідних громадських об'єднань.
Окремі державні комітети та інші органи державного
управління, що здійснюють свою діяльність у галузі соціальної
сфери, з метою взаємодії Уряду УРСР з громадськими об'єднаннями (з
урахуванням профілю їх діяльності) розглядаються як
державно-громадські формування.
3. Органи державного управління при Кабінеті Міністрів УРСР
повинні використовувати у повному обсязі надані їм права для
виконання покладених на них завдань та здійснення ними своїх
функцій, для самостійного вирішення віднесених до їх відання
питань.
У межах своєї компетенції вони видають акти на основі та на
виконання законів УРСР, інших рішень Верховної Ради УРСР, постанов
і розпоряджень Кабінету Міністрів УРСР, організують і перевіряють
їх виконання.
Органи державного управління при Кабінеті Міністрів УРСР
проводять свою роботу в тісному співробітництві з постійними
комісіями Верховної Ради УРСР.
4. Керівники органів державного управління при Кабінеті
Міністрів УРСР:
несуть персональну відповідальність за виконання відповідними
органами покладених на них завдань і здійснення ними своїх
функцій;
беруть участь в розгляді питань на засіданнях Кабінету
Міністрів УРСР та його Президії;
можуть вносити до Кабінету Міністрів УРСР пропозиції про
розгляд питань, що входять до компетенції Кабінету Міністрів УРСР,
виступати з ініціативою розробки рішень Кабінету Міністрів УРСР.
Призначення керівників утворюваних Кабінетом Міністрів УРСР
органів державного управління провадиться на строк повноважень
Кабінету Міністрів УРСР.
Для колективного вироблення рішень з органах державного
управління при Кабінеті Міністрів УРСР створюються колегії (ради
та інші органи). До їх складу можуть входити керівники інших
органів державного управління.

Прем'єр-міністр УРСР В.ФОКІН
Державний секретар
Кабінету Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інд. 18вгору