Документ 71-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.02.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2018 р. № 71
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 148, № 18, ст. 510, № 82, ст. 2508, № 95, ст. 2896) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. № 71

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045

1. Абзац четвертий пункту 2 постанови викласти в такій редакції:

“призначення соціальних стипендій студентам (курсантам) комунальних вищих навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб (крім вищих навчальних закладав I-II рівня акредитації державної власності, що входять до складу державних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, без статусу окремих юридичних осіб), що виплачуються за рахунок коштів місцевого бюджету, здійснюється з урахуванням категорій отримувачів соціальних стипендій та їх розмірів, визначених у Порядку.”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) державних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, що входять до їх складу, без статусу окремих юридичних осіб, які навчаються за денною формою за державним замовленням (далі - бюджетні кошти), а саме:”;

2) в абзаці шістнадцятому пункту 4 слова “продовження навчання” замінити словами “здобуття вищої освіти”;

3) абзац перший пункту 9 після слів “студентів (курсантів)” доповнити словами “державних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації та вищих навчальних закладав I-II рівня акредитації, що входять до їх складу, без статусу окремих юридичних осіб”;

4) абзаци другий і третій примітки до додатка до зазначеного Порядку викласти в такій редакції:

“1 - студент індустріально-педагогічного вищого навчального закладу I-II рівня акредитації, що входить до складу державного вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації, без статусу окремих юридичних осіб, який навчається за денною формою за державним замовленням і забезпечується безоплатним триразовим харчуванням (крім студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків);

2 - студент індустріально-педагогічного вищого навчального закладу I-II рівня акредитації, що входить до складу державного вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації, без статусу окремих юридичних осіб, який навчається за програмою підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечується безоплатним одноразовим харчуванням (крім студентів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків);”.вгору