Документ 71а-91-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.08.2004, підстава - 1109-2004-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 28 березня 1991 р. N 71
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 }
Про нові роздрібні ціни
на товари народного споживання і
тарифи на послуги, що надаються населенню
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ УРСР
N 10-р ( 10-91-р ) від 13.05.91
Постановою КМ
N 236 ( 236-91-п ) від 03.10.91
Розпорядженням КМ
N 333-р ( 333-91-р ) від 11.11.91 }
{ Постанова втратила чинність у частині, що стосується
споживчої кооперації, на підставі Постанови КМ
N 412 ( 412-92-п ) від 21.07.92 }

З метою стабілізації споживчого ринку, створення сприятливих
умов для нарощування виробництва товарів народного споживання і
надання послуг населенню, боротьби із спекуляцією та тіньовою
економікою Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Увести з 2 квітня 1991 р. на території УРСР нові державні
фіксовані роздрібні ціни на основні товари народного споживання та
нові тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним,
авіаційним, морським, річковим, автомобільним транспортом та
послуги зв'язку з підвищенням рівня діючих цін і тарифів згідно з
додатком N 1.
Не підвищувати діючі державні роздрібні ціни на тканини із
штучних і синтетичних волокон та вироби з них, на виготовлювані із
синтетичних матеріалів взуття, хутряні, трикотажні й
панчішно-шкарпеткові вироби та іграшки, на медикаменти і вироби
медичного призначення, каву, горілку, на бензин, гас,
електроенергію, газ, вугілля, пічне паливо, дрова, торфобрикети,
що відпускаються населенню, а також квартирну плату і тарифи на
водопостачання, водовідведення, теплопостачання та похоронні
послуги, датуючи при необхідності в 1991 році їх виробництво й
реалізацію.
2. Для обмеження зростання роздрібних цін частково зберегти
дотації на м'ясну, молочну, рибну продукцію та деякі інші
соціально значущі товари народного споживання.
3. Комітетові цін при Раді Міністрів УРСР за погодженням з
Міністерством фінансів УРСР, Міністерством торгівлі УРСР і
Укоопспілкою затвердити нові розміри торговельних знижок на товари
народного споживання, що реалізуються за державними роздрібними
цінами, з уведенням їх у дію з 2 квітня 1991 року.
4. Облвиконкомам, Київському та Севастопольському
міськвиконкомам затвердити нові розміри націнок на продукцію та
порядок калькулювання на підприємствах і в організаціях
громадського харчування з урахуванням нових оптових, роздрібних
цін і тарифів та торговельних знижок.
5. Затвердити перелік товарів вітчизняного та імпортного
виробництва, що реалізуються населенню за договірними (вільними)
роздрібними цінами, згідно з додатком N 2.
Міністерству фінансів УРСР разом з Комітетом цін при Раді
Міністрів УРСР установити ставки податку з обороту на вироблювані
підприємствами республіки товари, що реалізуються за договірними
(вільними) цінами, та порядок їх зміни.
Комітетові цін при Раді Міністрів УРСР приймати рішення про
тимчасове повернення до державного регулювання цін і тарифів у
разі надмірного зростання договірних (вільних) цін.
6. Встановити, що товари, не включені до додатків N 1 і 2 до
цієї постанови, реалізуються населенню за регульованими
роздрібними цінами. Регулювання цін здійснюється шляхом уведення
граничних рівнів чи розмірів їх зміни щодо прейскурантних
роздрібних цін або в іншому порядку, який визначається органами
ціноутворення.
Комітетові цін при Раді Міністрів УРСР, міністерствам і
відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському
міськвиконкомам, іншим організаціям відповідно до їх компетенції у
питаннях ціноутворення затвердити і довести до всіх
заінтересованих підприємств, установ та організацій граничні рівні
цін або розмір їх зміни чи порядок регулювання.
7. Облвиконкомам, Київському та Севастопольському
міськвиконкомам затвердити граничні розміри підвищення діючих цін
і тарифів на послуги, що надаються населенню (крім тарифів на
водопостачання, водовідведення, теплопостачання, похоронні
послуги), та визначити сферу застосування регульованих або
договірних (вільних) цін і тарифів. Вартість раніше прийнятих
замовлень і матеріалів для їх виготовлення перерахунку не
підлягає.
8. Скасувати діючий порядок встановлення договірних і
тимчасових роздрібних цін на товари народного споживання з
індексами "Д" і "Н".
9. Комітетові цін при Раді Міністрів УРСР, облвиконкомам,
Київському та Севастопольському міськвиконкомам, міністерствам і
відомствам УРСР та іншим організаціям разом з відповідними
органами торгівлі забезпечити в межах своєї компетенції доведення
до всіх заінтересованих підприємств, установ та організацій
вказівок про порядок формування та застосування роздрібних цін на
товари народного споживання, їх переоцінки, а також нормативних
документів, необхідних для своєчасного та якісного проведення
роботи по введенню нових роздрібних цін і тарифів.
10. Для своєчасного проведення переоцінки товарів дозволити
Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, міністерствам і
відомствам, які мають торговельну мережу, не торгувати 1 квітня
1991 р.: промисловими товарами - весь робочий день; продовольчими
товарами - протягом двох останніх годин робочого дня.
11. Комітетові цін при Раді Міністрів УРСР, міністерствам і
відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольською
міськвиконкомам, міжгалузевим державним об'єднанням, союзам,
господарським асоціаціям, концернам та іншим об'єднанням
підприємств і організацій встановити дійовий контроль за
формуванням і застосуванням роздрібних цін на товари народного
споживання та послуги, що надаються населенню.

Голова Ради Міністрів УРСР В.ФОКІН
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інд. 18

Додаток 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 28 березня 1991 р. N 71
РОЗМІРИ
підвищення державних фіксованих роздрібних цін на товари
народного споживання і тарифів на послуги, що надаються
населенню

У середньому на (процентів)
до діючого рівня державних
роздрібних цін і тарифів
М'ясо і м'ясопродукти 200*
Молоко й молочні продукти 130
Яйця та яйцепродукти 100
Хліб, борошно, крупа, 200
макаронні вироби
Цукор 135
Чай, какао-порошок 100
Сіль 240
Риба морожена необроблена: 130
мінтай, сардина, ставрида,
дріб'язок II і III груп
Олія, маргаринова 100
продукція
Харчові концентрати 200
(продукти дитячого і
дієтичного харчування)
Мило господарське і 100
туалетне
Зубні пасти, порошки 200
Карамелі 165

Тютюнові вироби 50
вітчизняного виробництва
Білизна, масові види 135
одягу, взуття
Товари для дітей, крім 195
виробів із натурального
хутра
Товари культурно- 75
побутового і
господарського
призначення
Тарифи на перевезення
пасажирів і багажу:
залізничним транспортом 70
авіаційним транспортом 80
морським транспортом 140
таксомоторами, автобусами 100
на приміських і
внутріміських маршрутах, а
також річковим транспортом
на транзитних маршрутах
міськими видами транспорту 200
(трамваєм, тролейбусом,
автобусом,
метрополітеном)
автобусами на міжміських 150
маршрутах, а також за
використання автобусів, що
надаються населенню за
окремими замовленнями
річковим транспортом на 220
приміських і внутріміських
маршрутах
Тарифи на транспортно-
експедиційні послуги, що
надаються населенню:
автомобільним транспортом 50
тракторами з причепами 50
Послуги зв'язку для 20
населення
------------------ * За винятком усіх видів сирокопчених, варено-копчених,
напівкопчених ковбасних виробів, копченостей, шинкових консервів,
що реалізуються за цінами кооперативної торгівлі.
Примітка. Конкретні розміри державних роздрібних цін і
тарифів встановлюються органами ціноутворення
відповідно до їх компетенції.

РОЗДРІБНІ ЦІНИ
на варені, ліверні ковбаси, вироби із
субпродуктів та окремі види напівфабрикатів,
що вводяться з 15 травня 1991 року

------------------------------------------------------------------ | Найменування асортименту |Роздрібні ціни, крб.| | | | |-------------------------------------------+--------------------| | 1 | 2 | |-------------------------------------------+--------------------| | Варені ковбаси | | |-------------------------------------------+--------------------| |Першого сорту: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Звичайна | 4,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Окрема | 4,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Московська | 4,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Окрема бараняча | 4,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Столова | 4,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Свиняча | 4,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |З сорбітом | 4,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Деснянська | 4,20 | |-------------------------------------------+--------------------| |Шинково-рублена | 4,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Оболонська | 3,20 | |-------------------------------------------+--------------------| |Шкільна | 4,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Степна | 4,20 | |-------------------------------------------+--------------------| |Домашня | 4,20 | |-------------------------------------------+--------------------| |Варена для сніданку | 4,20 | |-------------------------------------------+--------------------| |Тернопільська | 4,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Славутицька | 4,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Львівська | 4,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Луганська | 3,80 | |-------------------------------------------+--------------------| |Шахтарська | 3,60 | |-------------------------------------------+--------------------| |Південна | 3,60 | |-------------------------------------------+--------------------| | Варені ковбаси | | |-------------------------------------------+--------------------| |Другого сорту: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Ворошиловградська | 2,80 | |-------------------------------------------+--------------------| |Чайна | 2,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Бараняча | 1,90 | |-------------------------------------------+--------------------| |Дніпровська субпродуктова | 1,50 | |-------------------------------------------+--------------------| |Харківська | 2,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Сибірська | 2,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Сільська | 2,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Приморська | 2,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Ковбаски євпаторійські | 2,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Ковбаски дитячі | 3,30 | |-------------------------------------------+--------------------| |Ковбаски студентські | 3,10 | |-------------------------------------------+--------------------| | Ковбаси з кінського м'яса | | |-------------------------------------------+--------------------| |Окрема варена | 2,70 | |-------------------------------------------+--------------------| | Хліби м'ясні | | |-------------------------------------------+--------------------| |Вищого сорту: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Любительський | 4,80 | |-------------------------------------------+--------------------| |Першого сорту: окремий | 4,00 | |-------------------------------------------+--------------------| | шинковий | 4,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Другого сорту: чайний | 2,40 | |-------------------------------------------+--------------------| | Паштети | | |-------------------------------------------+--------------------| |Першого сорту: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Український | 4,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Для сніданку | 3,60 | |-------------------------------------------+--------------------| | Ковбаси ліверні | | |-------------------------------------------+--------------------| |Вищого сорту: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Яєчна | 4,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Першого сорту: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Варена | 3,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Звичайна | 3,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Ліверна білково-молочна | 1,70 | |-------------------------------------------+--------------------| |Жданівська | 1,50 | |-------------------------------------------+--------------------| |Білкова | 1,50 | |-------------------------------------------+--------------------| |Домашня | 3,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Другого сорту: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Ковбаски ліверні українські | 2,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Третього сорту: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Ліверна | 0,70 | |-------------------------------------------+--------------------| |Ліверна рослинна | 0,70 | |-------------------------------------------+--------------------| |Київська субпродуктова | 1,50 | |-------------------------------------------+--------------------| |Поліська субпродуктова | 1,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Субпродуктова | 0,60 | |-------------------------------------------+--------------------| | Ковбаси кров'яні | | |-------------------------------------------+--------------------| |Вищого сорту: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кров'яна з сиром | 3,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Першого сорту: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Варена | 2,20 | |-------------------------------------------+--------------------| |Полтавська | 1,50 | |-------------------------------------------+--------------------| |Київська | 2,20 | |-------------------------------------------+--------------------| |Кров'яна жарена з гречкою | 1,90 | |-------------------------------------------+--------------------| |Кров'яна по-домашньому | 1,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Кров'яна українська | 1,90 | |-------------------------------------------+--------------------| |Кров'яна закусочна | 1,90 | |-------------------------------------------+--------------------| |Кров'яна особлива | 1,20 | |-------------------------------------------+--------------------| |Черкаська копчена | 2,20 | |-------------------------------------------+--------------------| |Другого сорту: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Калорійна | 1,20 | |-------------------------------------------+--------------------| |Столова | 0,80 | |-------------------------------------------+--------------------| |Селянська | 0,60 | |-------------------------------------------+--------------------| |Кров'яно-гречана жарена | 0,80 | |-------------------------------------------+--------------------| |Кров'яна з гречаною крупою | 1,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Третього сорту: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кров'яна варена | 0,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Дарницька | 0,40 | |-------------------------------------------+--------------------| | Сальтисони | | |-------------------------------------------+--------------------| |Вищого сорту: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кров'яний червоний | 2,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Руський копчений | 2,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Першого сорту: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Білий | 2,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Черкаський | 1,50 | |-------------------------------------------+--------------------| |Полтавський | 1,80 | |-------------------------------------------+--------------------| |Київський кров'яний | 1,50 | |-------------------------------------------+--------------------| |Дніпропетровський | 2,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Домашній | 1,70 | |-------------------------------------------+--------------------| |Другого сорту: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Столовий | 2,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Третього сорту: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Асорті | 1,20 | |-------------------------------------------+--------------------| |Український з рубця | 0,60 | |-------------------------------------------+--------------------| |Червоний | 1,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Сірий | 1,00 | |-------------------------------------------+--------------------| | Холодці | | |-------------------------------------------+--------------------| |Першого сорту | 0,80 | |-------------------------------------------+--------------------| |Другого сорту | 0,40 | |-------------------------------------------+--------------------| | Ковбаси варені із пташиного та кролячого | | | м'яса | | |-------------------------------------------+--------------------| |Вищого сорту: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Підмосковна | 5,60 | |-------------------------------------------+--------------------| |П'ятигорська | 6,20 | |-------------------------------------------+--------------------| |Гусяча | 4,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |Першого сорту: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Зеленоградська | 5,20 | |-------------------------------------------+--------------------| | Пельмені | | |-------------------------------------------+--------------------| |Руські | 2,80 | |-------------------------------------------+--------------------| |Закусочні | 1,36 | |-------------------------------------------+--------------------| |Іркутські | 2,80 | |-------------------------------------------+--------------------| |Донецькі | 1,80 | |-------------------------------------------+--------------------| |Кубанські | 3,20 | |-------------------------------------------+--------------------| |Мисливські | 3,20 | |-------------------------------------------+--------------------| |Шкільні | 2,40 | |-------------------------------------------+--------------------| |По-флотськи | 2,00 | |-------------------------------------------+--------------------| | Котлети | | |-------------------------------------------+--------------------| |Московські | 2,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Київські | 2,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Домашні | 2,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Шкільні | 2,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |М'ясо-картопляні по-білоруськи | 2,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Подільські | 2,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Краснодарські | 2,00 | |-------------------------------------------+--------------------| | Фарші | | |-------------------------------------------+--------------------| |Домашній натуральний | 4,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Яловичий натуральний | 4,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Свинячий натуральний | 4,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Особливий | 4,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Асорті | 4,00 | |-------------------------------------------+--------------------| |Субпродуктовий | 1,50 | |-------------------------------------------+--------------------| |Асорті із яловичої та свинячої | 1,50 | |м'ясообрізі | | |-------------------------------------------+--------------------| | Напівфабрикати | | |-------------------------------------------+--------------------| |М'ясокістковий набір "Асорті" | 1,50 | |-------------------------------------------+--------------------| |Набір для розсольника | 1,30 | |-------------------------------------------+--------------------| |М'ясокісткові столові напівфабрикати | 0,50 | |/із яловичих харчових кісток/ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Набір для холодцю | 0,60 | |-------------------------------------------+--------------------| |Напівфабрикати із кісток для бульйону | 0,20 | |-------------------------------------------+--------------------| |Дрібнокускові: яловичий суп-набір | 0,80 | |-------------------------------------------+--------------------| | баранячий суп-набір | 0,74 | |-------------------------------------------+--------------------| | Напівфабрикати із м'яса птиці | | |-------------------------------------------+--------------------| |Набори супові: | | |-------------------------------------------+--------------------| | курячий | 1,72 | |-------------------------------------------+--------------------| | качиний | 1,42 | |-------------------------------------------+--------------------| | гусячий | 0,65 | |-------------------------------------------+--------------------| | індичий | 1,95 | ------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ УРСР
N 10-р ( 10-91-р ) від 13.05.91, Постановою КМ N 236 ( 236-91-п )
від 03.10.91, Розпорядженням КМ N 333-р ( 333-91-р ) від
11.11.91 )

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА

Додаток 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 28 березня 1991 р. N 71
ПЕРЕЛІК
товарів народного споживання вітчизняного та імпортного
виробництва, що реалізуються населенню за договірними
(вільними) роздрібними цінами

I. Товари легкої промисловості
Вироби з усіх видів натурального хутра для дорослих (за
винятком виробів спецзамовлення і спецодягу, одягу з верхом із
тканини, а також головних уборів з кроликів і овчини). Коміри для
дорослих з цінних видів натурального хутра.
Льняні тканини і вироби з них, а також скатерті, покривала та
інші штучні вироби (крім продукції виробничо-технічного
призначення).
Тканини з натурального шовку і в поєднанні з іншими волокнами
та вироби з них, шовкові меблеві тканини, покривала, накидки,
скатерті, портьєри, бархат (крім продукції виробничо-технічного
призначення).
Тканини чистошерстяні (крім тканин спецпризначення) і вироби
з них, меблеві тканини, ковдри з верблюжої і ангорської вовни,
пледи, покривала, накидки, скатерті, портьєри. Хустки головні з
чистошерстяних тканин.
Тканини бавовняні платтяні жаккардового та крепового
переплетення, маркізет, вуаль, батист, серпанок, джинсові тканини
вагою понад 400 г/кв. м, бархат і вироби з них, а також тканини
меблеві, покривала, накидки, скатерті, портьєри. Тканини та вироби
із застосуванням метаніту.
Нові модні вироби з бавовняних, напівшерстяних і хімічних
волокон.
Неткані полотна махрові та ниткопрошивні рушникові,
платтєвоблузочні, декоративні.
Гардинні полотна, крім полотен найпростіших структур.
Нитки бавовняні в'язальні та вишивальні, нитки швейні з
натурального шовку, пряжа для продажу населенню.
Швейні вироби (крім дитячих) з ручною вишивкою. Вироби
ручного виробництва (крім дитячих): трикотажні,
текстильно-галантерейні, мереживо.
Імпортні високоякісні швейні, трикотажні вироби, взуття,
шкіргалантерейні вироби для дорослих.
Одяг з натуральної шкіри.
Килими і килимові вироби.
Взуття шкіряне для дорослих: модельне та спортивного
призначення для майстрів спорту, активного відпочинку. Взуття
полімерне для дорослих спортивне і для активного відпочинку.
Трикотажні вироби для дорослих з чистошерстяної пряжі N 45,
52, з імпортної фасонної пряжі та козячого пуху.
Шкіряно-галантерейні вироби з натуральної та штучної шкіри,
(крім виробів спецпризначення і для дітей), чемодани з пластику.
Текстильно-галантерейні вироби (крім продукції
спецпризначення, галстуків піонерських, бандажів, хусток і косинок
з бавовняних тканин).
Вірьовки і шпагати.
II. Товари культурно-побутового і
господарського призначення
Ювелірні вироби з дорогоцінних металів, включаючи вироби зі
вставками дорогоцінних і самоцвітних натуральних і штучних
каменів, годинники в золотих корпусах.
Вироби із застосуванням дорогоцінних металів: вироби
народно-художніх промислів, сувеніри, ножові вироби, столові
прибори та посуд з покриттям із срібла й золота, годинники в
позолочених корпусах і ювелірні вироби з різних матеріалів.
Радіоприймальне, звукозаписувальне і звуковідтворююче
обладнання першої, другої й вищої груп складності
(відеомагнітофони, радіоприймачі, магнітофони, підсилювачі,
музичні центри, тюнери тощо), телевізори кольорового зображення
четвертого та наступних поколінь, автомобільні радіоприймачі й
магнітоли.
Імпортне радіоприймальне, звукозаписувальне і
звуковідтворююче обладнання (відеомагнітофони, телевізори,
радіоприймачі, магнітоли, магнітофони тощо).
Посуд стальний емальований декорований та з нержавіючої
сталі.
Холодильники обсягом більше 250 літрів, дво-, трикамерні
холодильники та морозильники. Всі імпортні холодильники,
морозильники, печі НВЧ.
Вироби з кришталю, а також світильники з кришталевими
елементами.
Вироби з фарфору, фаянсу з високохудожнім оздобленням:
сервізи столові, чайні, кофейні, а також скульптурні і декоративні
вироби (вази, цукерниці тощо). Посуд із фарфору і фаянсу
погруповий вітчизняного виробництва, а також вироби із майоліки.
Кустарно-художні вироби та сувеніри. Значки.
Набори та гарнітури меблів: житлові кімнати, спальні, стінки,
передні, набори м'яких меблів, а також набори для кухні,
виготовлені або облицьовані матеріалами із натуральної деревини.
Всі види імпортних меблів.
Запасні частини до легкових автомобілів.
Спортивні товари (крім дитячих).
Годинники.
Авторучки кулькові та перові.
Товари господарського призначення із дерева та металу.
Фурнітура для меблів.
Електронно-обчислювальні персональні машини і
мікрокалькулятори.
Машини пральні напівавтоматичні та автоматичні.
Машини швейні "Зіг-Заг" напівавтоматичні і автоматичні,
машини в'язальні.
Пилососи, полотери, інші електропобутові товари.
Прибори електро- і радіовимірювальні.
Грамплатівки (крім дитячих).
Апарати телефонні.
Фото-, кінотовари (крім товарів для дітей).
Водонагрівальні, опалювальні апарати і пристрої.
Паперово-білові товари (крім товарів для дітей).
Дзеркала.
Музичні товари (крім дитячих).
Мото-, велотовари (крім товарів для дітей), пристрої до
автомобілів.
Стандартні будинки і садові будиночки, комплекти деталей.
Садово-городній інвентар.
Будівельні машини для індивідуального користування.
Щетино-щіткові вироби.
Ювелірно-металева галантерея, манікюрні набори, несесери та
інші галантерейні вироби.
Вироби із пластмаси.
Запасні частини до електро- і радіотоварів та інших складних
технічних товарів культурно-побутового і господарського
призначення.
Санітарно-технічне устаткування, імпортна плитка керамічна.
Лаки, фарби і товари побутової хімії в дрібній розфасовці,
оліфа.
Плити, панелі та щити для облицювання декоративні з
природного каміння, дерева та інших матеріалів.
Вироби гіпсові декоративні. Кахлі пічні майолікові.
Інструмент, залізні вироби та приладдя для вікон і дверей,
замки, верстати побутові.
Упаковка з паперу й картону.
III. Продовольчі товари
Ікра осетрових і лососевих риб. Делікатесна продукція із
цінних видів риб і морепродуктів (лосось балтійський солоний
сьомгового різання, осетрові гарячого копчення, кета сьомгового
різання та інша аналогічна продукція).
Здобні хлібобулочні вироби, бублики, сухарі, хлібці, соломка,
ріжки, рогалики, борошно для млинців та оладків.
Коньяки, виноградні та плодоягідні виноматеріали і вина,
шампанське, міцні напої з виноградної та плодоягідної сировини,
бальзами. ( Абзац розділу III додатку 2 в редакції
Постанови КМ N 236 ( 236-91-п ) від 03.10.91 )
Безалкогольні напої та мінеральні води.
Кондитерські вироби (крім карамелі).
Морозиво.
Картопля, столовий виноград і плодоовочева продукція, а також
продукти їх переробки, включаючи консерви та харчові концентрати
(крім продуктів дитячого і дієтичного харчування).*
----------------- * При необхідності виконкоми обласних, Київської та
Севастопольської міських Рад народних депутатів встановлюють на
вказану продукцію граничні роздрібні ціни, виходячи з наявних в
бюджеті коштів на відшкодування різниці в цінах, їх закупівлі й
реалізації населенню.
Дикорослі плоди, ягоди, горіхи, гриби, а також продукти їх
переробки.
Гірчиця, хрін столовий. Мед бджолиний. Натуральні ефірні
масла, майонез.
Вирізка, телятина, язики, м'ясо ягнят і поросят. М'ясо
кроликів.
Рибні товари (включаючи консерви), в тому числі риба свіжа.
Дикі тварини та дичина, м'ясо диких тварин та вироби з нього.
Харчова кістка, бульйони, холодці. Субпродукти I та II категорії.
Чай з рослинними добавками та вироби з них.
Яйця перепелині.
Крупи підвищеної харчової цінності.
Всі види харчових відходів.
Крохмаль.
Крім того тільки імпортні товари:
кондитерські вироби
пиво
тютюнові вироби
джин, віскі і коньяк. ( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 333-р ( 333-91-р ) від 11.11.91 )

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТАвгору