Документ 709/97-ВР, перша редакція — Прийняття від 10.12.1997
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб,
яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України
Президент України або Верховна Рада України за поданням
Президента України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 14, ст.59 )

Цей Закон регулює порядок тимчасового виконання обов'язків
осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України
Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента
України.
Стаття 1. У разі звільнення (відставки) особи, яку призначає
на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України, або
особи, яку призначає на посаду Верховна Рада України за поданням
Президента України, обов'язки звільненої особи тимчасово, але не
більше одного місяця, виконує перший заступник (а у разі його
відсутності - заступник) цієї посадової особи, призначений
конституційно легітимною особою. У цьому Законі конституційно легітимною особою визнається
особа, яка згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР ) призначена
на посаду відповідно Президентом України за згодою Верховної Ради
України або Верховною Радою України за поданням Президента
України.
Стаття 2. Пропозиція щодо кандидатури, на призначення якої на
посаду необхідна згода Верховної Ради України, або щодо
кандидатури, яку призначає на посаду Верховна Рада України за
поданням Президента України, вноситься Президентом України до
Верховної Ради України не пізніш як у двотижневий строк з дня
звільнення з посади особи, яка займала цю посаду.
Стаття 3. У разі ненадання згоди Верховною Радою України на
призначення на посаду запропонованої Президентом України
кандидатури або відхилення нею кандидатури, поданої Президентом
України для призначення на посаду, Президент України вносить на
розгляд Верховної Ради України не пізніш як у двотижневий строк з
дня прийняття Верховною Радою України відповідного рішення нову
кандидатуру. У цьому випадку особи, зазначені у статті 1 цього
Закону, продовжують тимчасово виконувати покладені на них
обов'язки, але не більше одного місяця.
Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 грудня 1997 року
N 709/97-ВРвгору