Документ 708-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.09.2011, підстава - 969-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 червня 1996 р. N 708
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі
Постанови КМ
N 969 ( 969-2011-п ) від 14.09.2011 }
Про затвердження Положення про порядок встановлення
розмірів та накладення штрафів на підприємства, установи і
організації, які здійснюють діяльність у сфері використання
ядерної енергії, у разі порушення ними норм, правил і
стандартів безпеки або умов дозволів
на ведення робіт

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98
N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001 )

Відповідно до статті 82 Закону України "Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок встановлення розмірів та
накладення штрафів на підприємства, установи і організації, які
здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, у разі
порушення ними норм, правил і стандартів безпеки або умов дозволів
на ведення робіт (додається). Міністерству охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки і Міністерству охорони здоров'я розробити та
затвердити до 1 жовтня 1996 р. відповідні документи, що випливають
із цього Положення.
Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.19
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 1996 р. N 708
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок встановлення розмірів та накладення
штрафів на підприємства, установи і організації, які
здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії,
у разі порушення ними норм, правил і стандартів безпеки
або умов дозволів на ведення робіт

Це Положення визначає порядок встановлення розмірів та
накладення штрафів на підприємства, установи і організації (далі -
ліцензіати), які здійснюють діяльність у сфері використання
ядерної енергії, у разі порушення ними норм, правил і стандартів
безпеки або умов дозволів на ведення робіт, якщо такі порушення
завдали або могли завдати шкоди здоров'ю людей чи навколишньому
природному середовищу.
Визначення термінів
Порушення - невиконання вимог норм, правил і стандартів з
ядерної та радіаційної безпеки у сфері використання ядерної
енергії або умов дозволів на ведення робіт, зазначених у статті 28
Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну
безпеку" ( 39/95-ВР ). Факт порушення - виявлене порушення в установленому цим
Положенням порядку.
Розміри штрафів
1. За базову величину штрафу береться величина, що дорівнює
п'яти тисячам неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Для обчислення розміру штрафу застосовується величина
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, встановлена на час
винесення постанови про накладення штрафу. 3. Конкретний розмір штрафу залежить від виду діяльності
ліцензіата, рівня порушення, тривалості роботи з порушенням до і
після його виявлення та факторів поправки величини штрафу, що
впливають на порушення. 4. Розмір штрафу за одну календарну добу діяльності
ліцензіата з фактом порушення залежить від виду діяльності і
встановлюється за таблицями 1 - 6:
Таблиця 1
Експлуатація ядерних установок і використання
джерел іонізуючого випромінювання
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування об'єкта, де | Розмір штрафу, у відсотках до виявлено порушення | його базової величини ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1.Атомні станції 100
2.Дослідні реактори і критичні 5
збірки
3. Установки для поводження з 10
радіоактивними відходами
(збирання, зберігання,
переробка, захоронення)
4.Джерела іонізуючого
випромінювання:
4.1.Промисловість і сільське 10
господарство
4.2. Наука і медицина 5
4.3.Підприємства, що 10
виготовляють джерела іонізуючого
випромінювання
5. Шахти з видобування урану та 10
уранопереробні підприємства
Таблиця 2
Спорудження ядерних установок та об'єктів для
джерел іонізуючого випромінювання
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування об'єкта, де | Розмір штрафу, у відсотках до виявлено порушення | його базової величини ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1.Атомні станції 50
2.Дослідні реактори і критичні 5
збірки
3. Установки для поводження з
радіоактивними відходами 5
4.Джерела іонізуючого 5
випромінювання
5. Шахти з видобування урану та 5
уранопереробні підприємства
Таблиця 3
Облік та контроль ядерних матеріалів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування об'єкта, де | Розмір штрафу, у відсотках до виявлено порушення | його базової величини —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Атомні станції 100
2. Дослідні реактори і критичні 5
збірки
3. Установки з переробки 5
ядерного палива

Таблиця 4
Фізичний захист ядерних матеріалів та джерел
іонізуючого випромінювання
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування об'єкта, де | Розмір штрафу, у відсотках до виявлено порушення | його базової величини ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Атомні станції 100
2. Інші об'єкти 10

Таблиця 5
Транспортування ядерних матеріалів і джерел
іонізуючого випромінювання
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування ядерних | Розмір штрафу, у відсотках до матеріалів | його базової величини —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Ядерне паливо для всіх видів
установок:
1.2.Свіже 50
1.3. Відпрацьоване 100
2. Уранова руда 5
3.Радіоактивні відходи 5
4.Джерела іонізуючого
випромінювання:
4.1.Промисловість і сільське 5
господарство
4.2.Наука і медицина 2

Таблиця 6
Радіаційний захист
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування об'єкта, де | Розмір штрафу, у відсотках до виявлено порушення | його базової величини —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1.Атомні станції 100
2.Дослідні реактори і критичні 5
збірки
3. Поводження з радіоактивними 10
відходами
4. Застосування або
виготовлення джерел іонізуючого
випромінювання:
4.1. Промисловість і сільське 10
господарство
4.2. Наука і медицина 5
5. Шахти з видобування урану та 5
уранопереробні підприємства

5. Залежно від значення порушення для ядерної та радіаційної
безпеки встановлюються чотири рівні порушень. Залежність розміру
штрафу від рівня порушення встановлюється за таблицею 7.
Таблиця 7
Залежність розміру штрафу від рівня порушення
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Рівень по-| Критерій оцінки |Розмір штрафу, рушення | |у відсотках до | |встановленого в | | таблицях 1-6 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Перший факт значного порушення, яке 100
призвело до заподіяння шкоди здо-
ров'ю населення (персоналу) або нав-
колишньому природному середовищу чи
було близьке до заподіяння такої
шкоди
Другий факт значного порушення, яке спричи- 80
нило реальну загрозу безпеці здо-
ров'я населення (персоналу) або нав-
колишньому природному середовищу
Третій факт порушення, від якого залежить 50
безпека здоров'я населення (персона-
лу) або стан навколишнього природно-
го середовища
Четвертий факт порушення, яке може вплинути на -
безпеку здоров'я населення (персона-
лу) або стан навколишнього природно-
го середовища ————————————————— Примітка: Розмір штрафу за повторне або навмисне порушення
четвертого рівня встановлюється як за порушення
третього рівня. Повторним є порушення, вчинене
протягом дванадцяти місяців з дня вчинення з тієї ж
причини попереднього порушення.

6. Інструкції про визначення рівнів порушень затверджують
відповідно Мінекоресурсів, Держатомрегулювання або МОЗ. ( Пункт 6
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1006
( 1006-2001-п ) від 09.08.2001 )
7. Розмір штрафу встановлюється залежно від значення
порушення для ядерної та радіаційної безпеки з урахуванням
факторів поправки величини штрафу за таблицею 8.
Таблиця 8
Фактори поправки величини штрафу
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Розмір штрафу, у відсот- |ках до встановленого в Фактори поправки величини штрафу |таблицях 1-6 |————————————————————————— |збільшення у|зменшення у |відсотках до|відсотках до —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Факт порушення визначив ліцензіат 50
2. Факт порушення визначено органом 50
державного регулювання
3. Ліцензіат негайно припинив дію 50
порушення і вжив ефективних
заходів для забезпечення належного
рівня безпеки
4. Ліцензіат не вжив негайно ефектив- 50
них заходів для забезпечення на-
лежного рівня безпеки
5. Ліцензіат протягом 24 годин після 100
визначення факту порушення, важливого
для безпеки, не припинив дію порушення
6. Виявлене порушення є поодиноким ви- 100
падком, не характерним для позитивної
діяльності ліцензіата
7. Ліцензіат протягом 12 місяців до 100
факту порушення, що розглядається, до-
пустив порушення з однієї і тієї ж
причини
8. Ліцензіат не використав раніше на- 100
дану можливість для виявлення порушен-
ня або для запобігання виникненню по-
рушення
9. Діяльність ліцензіата з невиявле- 100
ним порушенням, важливим для безпеки
і допущеним з вини ліцензіата

8. Розмір штрафу за одне порушення, встановлений за таблицями
1-6 і з урахуванням рівня порушення за таблицею 7, помножується на
кількість днів діяльності ліцензіата з фактом порушення, але не
більш ніж на 30 днів.
9. Величина штрафу, визначена з урахуванням факторів поправок,
зазначених у таблиці 8, додається до величини штрафу, що
визначається з урахуванням виду діяльності, рівня порушення та
тривалості роботи (календарних днів) з виявленим порушенням.
Накладення штрафу
10. Право накладення штрафу на ліцензіата від імені органів
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки мають:
а) головний державний інспектор України з ядерної безпеки,
головний державний інспектор України з охорони навколишнього
природного середовища, головний державний санітарний лікар України
- за порушення будь-якого рівня; б) заступники головного державного інспектора України з
ядерної безпеки, головного державного інспектора України з охорони
навколишнього природного середовища, головного державного
санітарного лікаря України - за порушення третього і четвертого
рівнів; в) державні інспектори з ядерної безпеки, державні інспектори
з охорони навколишнього природного середовища, головні державні
санітарні лікарі територій, об`єктів та водного, залізничного,
повітряного транспорту - за повторне чи навмисне порушення
четвертого рівня.
11. Порушення у сфері використання ядерної енергії
виявляються під час проведення перевірок, аналізів звітів з
безпеки ядерних установок ліцензіатів відповідними структурними
підрозділами Держатомрегулювання, Мінекоресурсів, МОЗ (далі -
спеціально уповноважені органи). ( Абзац перший пункту 11 в
редакції Постанови КМ N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001 ) Ліцензіат повинен надавати органам, що проводять перевірку,
на їх вимогу технічну та іншу документацію, необхідну для
вирішення питання щодо порушення.
12. Повідомлення про виявлені порушення надсилаються
посадовим особам, зазначеним у підпункті "а" пункту 10 цього
Положення.
13. Повідомлення про порушення за дорученням посадових осіб,
зазначених у підпункті "а" пункту 10 цього Положення,
перевіряється інспекціями, відділами, службами спеціально
уповноважених органів, якими попередньо оцінюється значення
порушення для ядерної та радіаційної безпеки, виносяться попередні
висновки про порушення і за результатами складається акт перевірки
факту порушення.
14. У разі коли за попередньою оцінкою інспекцій, відділів,
служб спеціально уповноважених органів порушення визначено таким,
що класифікується як порушення першого, другого або третього
рівня, ліцензіату надсилається відповідне повідомлення, згідно з
яким останній повинен за наслідками проведеного ним розслідування
факту порушення надіслати спеціально уповноваженому органу звіт
про зазначене порушення, у тому числі про вжиті ліцензіатом заходи
для забезпечення належного рівня безпеки. Якщо порушення визначено таким, що класифікується як
порушення четвертого рівня, але не є повторним чи навмисним,
ліцензіату надсилається відповідне повідомлення, згідно з яким
останній повинен провести відповідне розслідування факту порушення
без надання спеціально уповноваженому органу звіту про зазначені
порушення.
15. Заслуховування пояснень та аналіз довідок ліцензіатів,
розгляд актів перевірок фактів порушень, звітів ліцензіатів та
інших матеріалів щодо порушень, визначення рівнів порушень і
розмірів штрафів здійснюється комісіями спеціально уповноважених
органів, які утворюються як дорадчі органи при посадових особах,
зазначених у підпункті "а" пункту 10 цього Положення (далі -
комісії), положення про які затверджують відповідно
Мінекоресурсів, Держатомрегулювання або МОЗ. ( Пункт 15 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1006 ( 1006-2001-п )
від 09.08.2001 )
16. Якщо порушення визначено таким, що класифікується як
порушення першого або другого рівня, комісія на своєму засіданні
обов'язково заслуховує пояснення та аналізує подані ліцензіатом
довідки. Якщо порушення визначено таким, що класифікується як
порушення третього рівня, заслуховування ліцензіата проводиться на
розсуд посадових осіб, зазначених у підпункті "а" пункту 10 цього
Положення. Якщо порушення класифікується як порушення четвертого рівня,
але не є повторним чи навмисним, заслуховування ліцензіата не
проводиться.
17. Під час розгляду комісією акта перевірки факту порушення,
звіту ліцензіата, пояснень та довідок ліцензіата, інших документів
і матеріалів про порушення ведеться протокол засідання комісії і
за результатами розгляду приймається відповідне рішення, яке розглядається посадовими особами, зазначеними у
підпункті "а" пункту 10 цього Положення, і враховується під час
вирішення питання про накладення на ліцензіата штрафу.
18. До рішення комісії додаються:
акт перевірки факту порушення; звіт ліцензіата про порушення, включаючи вжиті ліцензіатом
заходи для забезпечення належного рівня безпеки; пояснення та довідки ліцензіата.
До рішення комісії можуть бути додані інші документи і
матеріали про порушення.
19. Рішення посадових осіб, зазначених у пункті 10 цього
Положення, про накладення штрафу на ліцензіата оформляється
постановою, форма якої затверджується відповідно Мінекоресурсів,
Держатомрегулювання або МОЗ. ( Пункт 19 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001 )
20. Постанова про накладення штрафу складається у трьох
примірниках. Перший примірник постанови у триденний термін після
її винесення вручається під розписку ліцензіату чи надсилається
йому поштою, про що робиться запис у справі. Другий примірник
постанови в такий же термін надсилається поштою державній
податковій адміністрації (інспекції) за місцем знаходження
ліцензіата. Третій примірник залишається в спеціально
уповноваженому органі, посадові особи якого наклали на ліцензіата
штраф. ( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
Сплата штрафу
21. Ліцензіат повинен сплатити штраф протягом 30 днів після
винесення відповідною посадовою особою постанови про накладення
штрафу.
22. Якщо розмір штрафу може вплинути на здійснення діяльності
ліцензіата, пов'язаної з безпекою, допускається (за умови
відповідного обгрунтування, виконаного ліцензіатом, і погодження з
посадовими особами, зазначеними в підпункті "а" пункту 10 цього
Положення) сплата штрафу двома частинами: 30 відсотків - протягом
30 днів після винесення постанови, 70 відсотків - протягом
наступних 60 днів.
23. У разі сплати ліцензіатом штрафу двома частинами
спеціально уповноважений орган надсилає повідомлення про це
державній податковій адміністрації (інспекції). ( Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
24. Суми штрафів зараховуються до державного бюджету.
25. У разі несплати штрафу в терміни, зазначені в пунктах
21, 22, 29 цього Положення, він стягується з ліцензіата у
безспірному порядку відповідною державною податковою
адміністрацією (інспекцією). ( Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
26. Копія документа про сплату штрафу надсилається спеціально
уповноваженому органу та податковій адміністрації (інспекції). ( Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
Оскарження постанови про накладення
штрафу або його розміру
27. Якщо штраф на ліцензіата накладено посадовими особами,
зазначеними в підпунктах "б" і "в" пункту 10 цього Положення, то
ліцензіат протягом 10 днів від дня винесення постанови про
накладення штрафу має право надіслати посадовим особам, зазначеним
у підпункті "а" пункту 10 цього Положення, обгрунтовану заяву про
оскарження постанови про накладення штрафу.
28. Посадові особи, зазначені в підпункті "а" пункту 10 цього
Положення, протягом 10 днів з дня отримання заяви повинні
розглянути заяву ліцензіата і за результатами розгляду надіслати
йому своє рішення. Повернення необгрунтовано стягнутих сум штрафів на підставі
рішення посадової особи про скасування постанови про накладення
штрафу здійснюється протягом 30 днів.
29. У разі відхилення заяви про оскарження постанови про
накладення штрафу ліцензіат повинен сплатити штраф протягом 10
днів після прийняття цього рішення.
30. У разі накладення штрафу на ліцензіата посадовою особою,
зазначеною в підпункті "а" пункту 10 цього Положення, а також
незгоди з прийнятим рішенням щодо заяви про оскарження постанови
про накладення штрафу ліцензіат вправі оскаржити зазначені
постанову та рішення в установленому законом порядку, що не
звільняє його від сплати штрафу в установлені терміни.вгору