Документ 706-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.10.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.10.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 жовтня 2016 р. № 706
Київ

Про внесення змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 217 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 53, ст. 1417; 2016 р., № 2, ст. 84, № 20, ст. 794), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2016 р. № 706

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки

1. Пункт 20 доповнити абзацами такого змісту:

“У розрахунковому місяці для теплопостачальної або теплогенеруючої організації для декількох категорій споживачів (“населення”, “релігійні організації”, “бюджетні установи”, “інші споживачі”) теплової енергії купівля-продаж (постачання) природного газу здійснюється за одним договором з постачальником природного газу із спеціальними обов’язками. У такому разі розраховується єдиний коефіцієнт рівня розрахунків за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу з постачальником природного газу із спеціальними обов’язками (Кр).

У такому випадку для розрахунку єдиного коефіцієнта рівня розрахунків за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу з постачальником природного газу із спеціальними обов’язками (Кр) показники Зк, Рт, Вгф визначаються як сума таких показників за відповідними категоріями споживачів теплової енергії.”.

2. Пункт 23 викласти в такій редакції:

“23. Нормативи перерахування коштів розраховуються виходячи з граничного нормативу перерахування коштів на поточний рахунок теплопостачальної або теплогенеруючої організації (Нгран) (у відсотках) за такою формулою:

де Взп - витрати на оплату праці у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу, гривень (без урахування податку на додану вартість);

Ввідр - витрати на внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу, гривень (без урахування податку на додану вартість);

Впод - витрати на сплату податків та зборів у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу, гривень;

Вкр - витрати на обслуговування та повернення кредитів міжнародних фінансових організацій, залучення яких узгоджено Комісією, у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу, гривень (без урахування податку на додану вартість).

У разі коли значення нормативу перерахування коштів на поточний рахунок теплопостачальної або теплогенеручої організації (Нт) за розрахунком становить менше граничного нормативу перерахування коштів на поточний рахунок теплопостачальної або теплогенеруючої організації (Нгран), Нт приймається на рівні Нгран.

У даному випадку загальний норматив перерахування коштів за природний газ (ураховуючи послуги з його транспортування та розподілу) () визначається за такою формулою:

У даному випадку норматив перерахування коштів на рахунок постачальника природного газу із спеціальними обов’язками () (у відсотках) розраховується за такою формулою:

Під час здійснення розрахунків нормативів відповідно до цього пункту норматив перерахування коштів на рахунок постачальника природного газу із спеціальними обов’язками () не може бути меншим, ніж базовий норматив перерахування коштів постачальнику природного газу із спеціальними обов’язками (Нгб).”.

3. Пункт 25 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі неприйняття Комісією рішення про затвердження реєстру нормативів перерахування коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання теплопостачальних і теплогенеруючих організацій як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію за відповідний розрахунковий місяць, або неподання такого реєстру до уповноваженого банку в строки, встановлені цією постановою, усі кошти, що надходять на такі поточні рахунки, перераховуються уповноваженим банком згідно з реєстром нормативів, затвердженим Комісією на попередній розрахунковий місяць, до встановлення таких нормативів на поточний місяць.”.вгору